» 11 / Hûd  33:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : (Nuh) dedi
2. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : ancak
3. يَأْتِيكُمْ (YÊTYKM) = ye'tīkum : size getirir
4. بِهِ (BH) = bihi : onu
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. إِنْ (ÎN) = in : eğer
7. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : dilerse
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve değilsiniz
9. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
10. بِمُعْجِزِينَ (BMACZYN) = bimuǎ'cizīne : O'nu aciz bırakacak
(Nuh) dedi | ancak | size getirir | onu | Allah | eğer | dilerse | ve değilsiniz | siz | O'nu aciz bırakacak |

[GVL] [] [ETY] [] [] [] [ŞYE] [] [] [ACZ]
GEL ÎNME YÊTYKM BH ELLH ÎN ŞEÙ VME ÊNTM BMACZYN

ḳāle innemā ye'tīkum bihi llahu in şā'e ve mā entum bimuǎ'cizīne
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين

 » 11 / Hûd  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Nuh) dedi He said,
إنما | ÎNME innemā ancak """Only"
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tīkum size getirir will bring it (on) you
به | BH bihi onu will bring it (on) you
الله | ELLH llahu Allah Allah,
إن | ÎN in eğer if
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dilerse He wills,
وما | VME ve mā ve değilsiniz and not
أنتم | ÊNTM entum siz you (are)
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne O'nu aciz bırakacak one who (can) escape (it).

11:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Nuh) dedi | ancak | size getirir | onu | Allah | eğer | dilerse | ve değilsiniz | siz | O'nu aciz bırakacak |

[GVL] [] [ETY] [] [] [] [ŞYE] [] [] [ACZ]
GEL ÎNME YÊTYKM BH ELLH ÎN ŞEÙ VME ÊNTM BMACZYN

ḳāle innemā ye'tīkum bihi llahu in şā'e ve mā entum bimuǎ'cizīne
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين

[ق و ل] [] [ا ت ي] [] [] [] [ش ي ا] [] [] [ع ج ز]

 » 11 / Hûd  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Nuh) dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
إنما | ÎNME innemā ancak """Only"
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يأتيكم ا ت ي | ETY YÊTYKM ye'tīkum size getirir will bring it (on) you
Ye,,Te,Ye,Kef,Mim,
10,,400,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
به | BH bihi onu will bring it (on) you
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahu Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dilerse He wills,
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
وما | VME ve mā ve değilsiniz and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أنتم | ÊNTM entum siz you (are)
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne O'nu aciz bırakacak one who (can) escape (it).
Be,Mim,Ayn,Cim,Ze,Ye,Nun,
2,40,70,3,7,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: (Nuh) dedi | إِنَّمَا: ancak | يَأْتِيكُمْ: size getirir | بِهِ: onu | اللَّهُ: Allah | إِنْ: eğer | شَاءَ: dilerse | وَمَا: ve değilsiniz | أَنْتُمْ: siz | بِمُعْجِزِينَ: O'nu aciz bırakacak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL (Nuh) dedi | إنما ÎNME ancak | يأتيكم YÊTYKM size getirir | به BH onu | الله ELLH Allah | إن ÎN eğer | شاء ŞEÙ dilerse | وما WME ve değilsiniz | أنتم ÊNTM siz | بمعجزين BMACZYN O'nu aciz bırakacak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: (Nuh) dedi | innemā: ancak | ye'tīkum: size getirir | bihi: onu | llahu: Allah | in: eğer | şā'e: dilerse | ve mā: ve değilsiniz | entum: siz | bimuǎ'cizīne: O'nu aciz bırakacak |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: (Nuh) dedi | ÎNME: ancak | YÊTYKM: size getirir | BH: onu | ELLH: Allah | ÎN: eğer | ŞEÙ: dilerse | VME: ve değilsiniz | ÊNTM: siz | BMACZYN: O'nu aciz bırakacak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Nûh, dilerse dedi, Allah uğratır ancak o azâba sizi ve onu âciz bir hâle getiremezsiniz siz.
Adem Uğur : (Nuh) dedi ki: "Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz (Allah'ı) âciz bırakacak değilsiniz.
Ahmed Hulusi : (Nuh) dedi ki: "Eğer dilerse onu size ancak Allâh getirir! Siz, Allâh'ı dilediğini yapmakta âciz bırakamazsınız. "
Ahmet Tekin : Nûh: 'Ancak o cezayı size, sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygunsa Allah getirir. Siz Allah’ı acze düşürüp, koyduğu kanunların dışına çıkarak yakayı kurtaramazsınız.' dedi.
Ahmet Varol : (Nuh) şöyle dedi: 'Onu ancak dilediği takdirde Allah getirir ve siz O'nu aciz bırakamazsınız.
Ali Bulaç : Dedi ki: "Eğer dilerse, onu size Allah getirir ve siz (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz."
Ali Fikri Yavuz : Nûh dedi ki: “- Dileyince, azabı, ancak Allah size getirir; ve siz onu, azap etmekten âciz bırakacak değilsiniz.
Bekir Sadak : (33-34) «ncak Allah dilerse onu basiniza getirir, siz O'nu aciz birakamazsiniz. Allah sizi azdirmak isterse, ben size ogut vermek istesem de faydasi olmaz. O, sizin Rabbinizdir, O'na donduruleceksiniz» dedi.
Celal Yıldırım : Nûh : Onu size ancak, dilerse Allah getirir; Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz.
Diyanet İşleri : Nûh dedi ki: “Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah’ı) âciz bırakamazsınız.”
Diyanet İşleri (eski) : (33-34) 'Ancak Allah dilerse onu başınıza getirir, siz O'nu aciz bırakamazsınız. Allah sizi azdırmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de faydası olmaz. O, sizin Rabbinizdir, O'na döndürüleceksiniz' dedi.
Diyanet Vakfi : (Nuh) dedi ki: «Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz (Allah'ı) âciz bırakacak değilsiniz.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Onu, dilerse, sizin başınıza ancak ALLAH getirebilir. Siz engel olamazsınız.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Nuh dedi ki; «Onu ancak Allah dilerse getirir. Ve siz O'nu yıldıracak değilsiniz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nuh: «Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onu, dedi: ancak Allah getirir, dilerse ve siz onu âciz bırakacak değilsiniz.
Fizilal-il Kuran : Nuh dedi ki; «O azabı eğer dilerse yalnız Allah başınıza getirebilir. Siz O'nun yapacaklarına engel olamazsınız.»
Gültekin Onan : Dedi ki: "Eğer dilerse, onu size Tanrı getirir ve siz (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz."
Hakkı Yılmaz : (33,34) Nûh: “Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz O'nu âciz bırakanlar değilsiniz. Ben size öğüt vermek istemiş olsam da, eğer Allah sizi azdırmayı murat ediyorsa, benim öğüdüm size bir yarar sağlamaz. O, sizin Rabbinizdir ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz” dedi.
Hasan Basri Çantay : (Nuh da): «Dilerse onu size ancak Allah getirir. Siz (Onu) âciz bırakabilecekler değilsiniz» dedi.
Hayrat Neşriyat : (Nûh) dedi ki: 'Onu size, eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah’ı) âciz bırakıcı kimseler değilsiniz.'
İbni Kesir : Dedi ki: Onu size dilediği takdirde ancak Allah getirir. Ve siz, O'nu asla aciz bırakamazsınız.
İskender Evrenosoğlu : Şöyle dedi: “Onu size ancak eğer dilerse Allah getirir. Ve siz, (Allah'ı) aciz bırakacak değilsiniz.”
Muhammed Esed : "Eğer dilerse" dedi, "onu size ancak Allah getirebilir ve siz de yakanızı kurtaramazsınız:
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Onu size ancak Allah Teâlâ dilerse getirir ve siz aciz bırakıcılar değilsinizdir.
Ömer Öngüt : Dedi ki: “Ancak Allah dilerse onu başınıza getirir. Siz onu âciz bırakamazsınız. ”
Şaban Piriş : -Eğer dilerse onu size getirecek olan ancak Allah’tır. Siz ondan kaçamayacaksınız.
Suat Yıldırım : Nuh cevap verip dedi ki: "Onu, dilerse ancak Allah getirir ve O’nun elinden siz asla kaçıp kurtulamazsınız."
Süleyman Ateş : Dedi: "Onu, ancak Allâh dilerse size getirir; siz engel olamazsınız!"
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Eğer dilerse, onu size Allah getirir ve siz (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz.»
Ümit Şimşek : Nuh dedi ki: 'Onu dilerse Rabbim getirir. O zaman da siz Onun elinden kurtulamazsınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Nûh dedi: "Onu size, dilediği takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel çıkaramazsınız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}