» 11 / Hûd  6:

Kuran Sırası: 11
İniş Sırası: 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

 » 11 / Hûd  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
2. مِنْ (MN) = min : hiçbir
3. دَابَّةٍ (D̃EBT) = dābbetin : canlı
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
6. إِلَّا (ÎLE) = illā :
7. عَلَى (AL) = ǎlā : ait olmayan
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
9. رِزْقُهَا (RZGHE) = rizḳuhā : rızkı
10. وَيَعْلَمُ (VYALM) = ve yeǎ'lemu : ve O bilir
11. مُسْتَقَرَّهَا (MSTGRHE) = musteḳarrahā : onun karar kıldığı yeri
12. وَمُسْتَوْدَعَهَا (VMSTVD̃AHE) = ve mustevdeǎhā : ve emanet bırakıldığı yeri
13. كُلٌّ (KL) = kullun : (bunların) hepsi
14. فِي (FY) = fī :
15. كِتَابٍ (KTEB) = kitābin : bir Kitap'tadır
16. مُبِينٍ (MBYN) = mubīnin : apaçık
ve yoktur | hiçbir | canlı | | yeryüzünde | | ait olmayan | Allah'a | rızkı | ve O bilir | onun karar kıldığı yeri | ve emanet bırakıldığı yeri | (bunların) hepsi | | bir Kitap'tadır | apaçık |

[] [] [D̃BB] [] [ERŽ] [] [] [] [RZG] [ALM] [GRR] [VD̃A] [KLL] [] [KTB] [BYN]
VME MN D̃EBT FY ELÊRŽ ÎLE AL ELLH RZGHE VYALM MSTGRHE VMSTVD̃AHE KL FY KTEB MBYN

ve mā min dābbetin l-erDi illā ǎlā llahi rizḳuhā ve yeǎ'lemu musteḳarrahā ve mustevdeǎhā kullun kitābin mubīnin
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين

 » 11 / Hûd  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve yoktur And not
من | MN min hiçbir any
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlı moving creature
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
إلا | ÎLE illā but
على | AL ǎlā ait olmayan on
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
رزقها ر ز ق | RZG RZGHE rizḳuhā rızkı (is) its provision.
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve O bilir And He knows
مستقرها ق ر ر | GRR MSTGRHE musteḳarrahā onun karar kıldığı yeri its dwelling place
ومستودعها و د ع | VD̃A VMSTVD̃AHE ve mustevdeǎhā ve emanet bırakıldığı yeri and its place of storage.
كل ك ل ل | KLL KL kullun (bunların) hepsi All
في | FY (is) in
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitap'tadır a Record
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık clear.

11:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yoktur | hiçbir | canlı | | yeryüzünde | | ait olmayan | Allah'a | rızkı | ve O bilir | onun karar kıldığı yeri | ve emanet bırakıldığı yeri | (bunların) hepsi | | bir Kitap'tadır | apaçık |

[] [] [D̃BB] [] [ERŽ] [] [] [] [RZG] [ALM] [GRR] [VD̃A] [KLL] [] [KTB] [BYN]
VME MN D̃EBT FY ELÊRŽ ÎLE AL ELLH RZGHE VYALM MSTGRHE VMSTVD̃AHE KL FY KTEB MBYN

ve mā min dābbetin l-erDi illā ǎlā llahi rizḳuhā ve yeǎ'lemu musteḳarrahā ve mustevdeǎhā kullun kitābin mubīnin
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين

[] [] [د ب ب] [] [ا ر ض] [] [] [] [ر ز ق] [ع ل م] [ق ر ر] [و د ع] [ك ل ل] [] [ك ت ب] [ب ي ن]

 » 11 / Hûd  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve yoktur And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlı moving creature
Dal,Elif,Be,Te merbuta,
4,1,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
على | AL ǎlā ait olmayan on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
رزقها ر ز ق | RZG RZGHE rizḳuhā rızkı (is) its provision.
Re,Ze,Gaf,He,Elif,
200,7,100,5,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve O bilir And He knows
Vav,Ye,Ayn,Lam,Mim,
6,10,70,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
مستقرها ق ر ر | GRR MSTGRHE musteḳarrahā onun karar kıldığı yeri its dwelling place
Mim,Sin,Te,Gaf,Re,He,Elif,
40,60,400,100,200,5,1,
N – accusative masculine (form X) passive participle
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ومستودعها و د ع | VD̃A VMSTVD̃AHE ve mustevdeǎhā ve emanet bırakıldığı yeri and its place of storage.
Vav,Mim,Sin,Te,Vav,Dal,Ayn,He,Elif,
6,40,60,400,6,4,70,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine (form X) passive participle
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كل ك ل ل | KLL KL kullun (bunların) hepsi All
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitap'tadır a Record
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnin apaçık clear.
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve yoktur | مِنْ: hiçbir | دَابَّةٍ: canlı | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | إِلَّا: | عَلَى: ait olmayan | اللَّهِ: Allah'a | رِزْقُهَا: rızkı | وَيَعْلَمُ: ve O bilir | مُسْتَقَرَّهَا: onun karar kıldığı yeri | وَمُسْتَوْدَعَهَا: ve emanet bırakıldığı yeri | كُلٌّ: (bunların) hepsi | فِي: | كِتَابٍ: bir Kitap'tadır | مُبِينٍ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve yoktur | من MN hiçbir | دابة D̃EBT canlı | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | إلا ÎLE | على AL ait olmayan | الله ELLH Allah'a | رزقها RZGHE rızkı | ويعلم WYALM ve O bilir | مستقرها MSTGRHE onun karar kıldığı yeri | ومستودعها WMSTWD̃AHE ve emanet bırakıldığı yeri | كل KL (bunların) hepsi | في FY | كتاب KTEB bir Kitap'tadır | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve yoktur | min: hiçbir | dābbetin: canlı | : | l-erDi: yeryüzünde | illā: | ǎlā: ait olmayan | llahi: Allah'a | rizḳuhā: rızkı | ve yeǎ'lemu: ve O bilir | musteḳarrahā: onun karar kıldığı yeri | ve mustevdeǎhā: ve emanet bırakıldığı yeri | kullun: (bunların) hepsi | : | kitābin: bir Kitap'tadır | mubīnin: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve yoktur | MN: hiçbir | D̃EBT: canlı | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | ÎLE: | AL: ait olmayan | ELLH: Allah'a | RZGHE: rızkı | VYALM: ve O bilir | MSTGRHE: onun karar kıldığı yeri | VMSTVD̃AHE: ve emanet bırakıldığı yeri | KL: (bunların) hepsi | FY: | KTEB: bir Kitap'tadır | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünde hiçbir mahlûk yoktur ki rızkını vermek, Allah'a âit olmasına ve karâr ettikleri ata bellerini de bilir, tevdî edildikleri ana rahîmlerini de. Ve her şey, apaçık kitapta tespît edilmiştir.
Adem Uğur : Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır.
Ahmed Hulusi : Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun yaşam gıdası (rızkı) Allâh'a ait olmasın! Bilir onun karar kılacağı hâli de (sonunu) ve geçici olarak yaşamakta olduğunu da. . . Hepsi apaçık bir BİLGİdir!
Ahmet Tekin : Yeryüzünde yürüyen her türlü canlının rızkını vermek, yalnızca Allah’ın üzerine düşen bir sorumluluktur. Onların devamlı yaşadıkları yerleri de bilir, idareten, geçici olarak durdukları yerleri de bilir. Bunların hepsi doğruları, hakkı ortaya koyan, kâinatın kayıt sicilinde, kanunlar ve ilkeler kitabında, bilgi işlem merkezinde Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.
Ahmet Varol : Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onun karar kıldığı ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir Kitap'tadır.
Ali Bulaç : Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır.
Ali Fikri Yavuz : Yerde yürüyen ne kadar canlı varsa, hepsinin rızkı ancak Allah’a aittir. Onların dünyadaki meskenlerini de bilir, yumurtalıklardaki yerlerini de... Bunların hepsi Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.
Bekir Sadak : Yeryuzunde yasayan butun canlilarin rizki ancak Allah'a aittir. O, canlilari babalarin sulbunde kararlasmis ve analarin rahminde kararlasmakta iken de bilir. Her sey apacik bir Kitaptadir.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların yerleştikleri yeri de, tevdi' edildikleri yeri de bilir. Bunların hepsi açık kitâbdadır.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı)dır.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah'a aittir. O, canlıları babaların sulbünde kararlaşmış ve anaların rahminde kararlaşmakta iken de bilir. Her şey apaçık bir Kitaptadır.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır.
Edip Yüksel : Yeryüzündeki hiç bir yaratık yoktur ki rızkı ALLAH tarafından garanti edilmesin. Onların konaklarını ve uğrak yerlerini bilir. Tüm bunlar apaçık bir kitaptadır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yerde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir debelenen yoktur; O, onların duracakları yeri de, emanet edildikleri yeri de bilir. Onların hepsi açık bir kitaptadır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yerde hiç bir debelenen de yoktur ki rızkı Allaha âid olmasın, o onun karar ettiği yeri de bilir, emanet bulunduğu yeri de, hepsi açık bir kitabdadır
Fizilal-il Kuran : Yeryüzündeki bütün canlı türlerinin beslenmelerini ve geçinmelerini sağlamak Allah'ın garantisi altındadır. O, onların ilk barınma yerleri ile geçiş yerlerini bilir. Bütün bunlar açık bir kitapta yazılıdır.
Gültekin Onan : Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki rızkı Tanrı'ya ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de, geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır.
Hakkı Yılmaz : Ve yeryüzünde hiçbir küçük-büyük canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Allah, onun yerleşik yerini de geçici bulunduğu yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitaptadır.
Hasan Basri Çantay : Yerde yürüyen hiç bir canlı haaric olmamak üzere rızıklar) Allahın üstünedir. Onların duracak yerlerini de, emânet edilen yerlerini de O bilir. (Bunların) hepsi (ve bütün halleri) o apaçık kitabdadır.
Hayrat Neşriyat : Yeryüzünde kımıldanan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a âid olmasın! (Allah)onun kaldığı yeri ve emânet bırakıldığı yeri bilir. Hepsi, apaçık bir kitabda (Levh-i Mahfûz’da yazılı)dır.
İbni Kesir : Yeryüzünde yürüyen hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onların durup dinlenecek ve saklanacak yerlerini de O bilir. Hepsi apaçık kitabdadır.
İskender Evrenosoğlu : Ve yeryüzünde yürüyen bir canlı yoktur ki; onun rızkı, Allah'ın üzerine (Allah'a ait) olmasın. Ve onun karar kıldığı (kaldığı) yeri ve onun emanet (geçici) durduğu yeri bilir. Hepsi Kitab-ı Mübîn'dedir.
Muhammed Esed : Ve yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allaha bağlı olmasın; ayrıca O, her canlının (yeryüzünde) yaşama süresini de, (ölümden sonra) yerleşip kalacağı yeri de bilmektedir: Bütün bunlar apaçık bir kitapta yer almış bulunmaktadır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yeryüzünde hiçbir yürüyen hayat sahibi yoktur ki, illâ onun rızkı Allah Teâlâ'ya aittir. Ve onun duracağı yeri de, emanet bırakılacak yeri de bilir. Hepsi de apaçık bir kitaptadır.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah'a âittir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir Kitap'ta (Levh-i mahfuz'da)dır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde hareket eden her canlının rızkı Allah’a aittir. Onun yerleştiği yeri de ayrıldığı yeri de bilir. Hepsi açıklanmış bir kitaptadır.
Suat Yıldırım : Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah’a ait olmasın. Allah her canlının hayatını geçirdiği yeri de, öleceği yeri de bilir. Bütün bunlar apaçık bir kitaptadır.
Süleyman Ateş : Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a âit olmasın. (Allâh) onun durduğu ve emânet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitaptadır.
Ümit Şimşek : Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların karar yerini de bilir, emanet yerini de. Bunların hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yerde hiçbir debelenen yoktur ki, rızkı Allah'ın üzerinde olmasın. O, onun karar kıldığı noktayı da bilir, emanet edildiği yeri de. Herşey, apaçık bir Kitap'tadır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}