"KL" ifadesi tarandı:
# İçinde "KL" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك ل ل|KLLكلKLkulli(birine) tamamen"""All"245x
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 2:20
ك ل ل|KLL كل KL kullu bütün all 2:60
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 2:106
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 2:109
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi All 2:116
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 2:148
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit- every 2:164
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 2:259
ك ل ل|KLL كل KL kulli her each 2:260
ك ل ل|KLL كل KL kulli her each 2:261
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit all (kinds) 2:266
ك ل ل|KLL كل KL kulle hiçbir every 2:276
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 2:281
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 2:284
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi All 2:285
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi All 3:7
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 3:25
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 3:26
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 3:29
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 3:30
ك ل ل|KLL كل KL kullu bütün All 3:93
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 3:161
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 3:165
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 3:185
ك ل ل|KLL كل KL kulli he every 3:189
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 4:33
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 4:41
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi """All" 4:78
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 4:85
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 4:86
ك ل ل|KLL كل KL kulle her ne zaman Everytime 4:91
ك ل ل|KLL كل KL kulle (birine) tamamen (with) all 4:129
ك ل ل|KLL كل KL kulli he every 5:17
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 5:19
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 5:40
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 5:117
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 5:120
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 6:17
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 6:25
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) every 6:44
ك ل ل|KLL كل KL kulli bütün every 6:64
ك ل ل|KLL كل KL kulle her türlü every 6:70
ك ل ل|KLL كل KL kulle he every 6:80
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi all (were) 6:85
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) every 6:99
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 6:101
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) every 6:102
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 6:102
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 6:111
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 6:123
ك ل ل|KLL كل KL kulle bütün every 6:146
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) every 6:164
ك ل ل|KLL كل KL kullu hiç every 6:164
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 7:29
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 7:31
ك ل ل|KLL كل KL kulli türlü türlü all (kinds) 7:57
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 7:89
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 7:145
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 7:146
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 7:156
ك ل ل|KLL كل KL kullu her each 7:160
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 8:12
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 8:41
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 8:56
ك ل ل|KLL كل KL kulle her (at) every 9:5
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 9:39
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 9:122
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 9:126
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 10:22
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 10:30
ك ل ل|KLL كل KL kullu bütün every 10:97
ك ل ل|KLL كل KL kulle her (to) every 11:3
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 11:4
ك ل ل|KLL كل KL kullun (bunların) hepsi All 11:6
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 11:12
ك ل ل|KLL كل KL kullin her şeyden every kind 11:40
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 11:57
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) every 11:59
ك ل ل|KLL كل KL kulle her each 12:31
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 12:76
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) all 12:111
ك ل ل|KLL كل KL kullun her biri each 13:2
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 13:3
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 13:8
ك ل ل|KLL كل KL kulli her of all 13:16
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 13:23
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 13:33
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 13:42
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 14:15
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 14:17
ك ل ل|KLL كل KL kulle her all 14:25
ك ل ل|KLL كل KL kulli herşey- all 14:34
ك ل ل|KLL كل KL kulle her each 14:51
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 15:17
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 15:19
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşitten every kind 16:11
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 16:36
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit all 16:69
ك ل ل|KLL كل KL kellun bir yüktür (is) a burden 16:76
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 16:77
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 16:84
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 16:89
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 16:111
ك ل ل|KLL كل KL kullu herkese every 16:111
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 16:112
ك ل ل|KLL كل KL kulle tamamen (to its) utmost 17:29
ك ل ل|KLL كل KL kullu hepsi all 17:36
ك ل ل|KLL كل KL kullu hepsi All 17:38
ك ل ل|KLL كل KL kulle her all 17:71
ك ل ل|KLL كل KL kullun herkes """Each" 17:84
ك ل ل|KLL كل KL kulli çeşit every 17:89
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 18:45
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit every 18:54
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 18:79
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 18:84
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 19:69
ك ل ل|KLL كل KL kullu hepsi all 19:93
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 20:15
ك ل ل|KLL كل KL kulle her (to) every 20:50
ك ل ل|KLL كل KL kulle her all 20:98
ك ل ل|KLL كل KL kullun herkes """Each" 20:135
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 21:30
ك ل ل|KLL كل KL kullun her biri each 21:33
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 21:35
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi de all 21:85
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi all 21:93
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 21:96
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 22:2
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 22:2
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 22:3
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 22:5
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 22:6
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 22:17
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 22:27
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 22:27
ك ل ل|KLL كل KL kulle hiçbir every 22:38
ك ل ل|KLL كل KL kullin her (cins)- every (kind) 23:27
ك ل ل|KLL كل KL kulle ne zaman Every time 23:44
ك ل ل|KLL كل KL kullu her each 23:53
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) all 23:88
ك ل ل|KLL كل KL kullu her each 23:91
ك ل ل|KLL كل KL kulle her each 24:2
ك ل ل|KLL كل KL kullun -idi/oldu Each one 24:41
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 24:45
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 24:45
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 25:2
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 25:51
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 26:7
ك ل ل|KLL كل KL kullu her each 26:63
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 26:222
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 26:225
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 27:16
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 27:23
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 27:83
ك ل ل|KLL كل KL kulle her all 27:88
ك ل ل|KLL كل KL kullu her all 27:91
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) all 28:57
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 28:75
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 28:88
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 29:20
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 29:57
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi All 30:26
ك ل ل|KLL كل KL kullu her each 30:32
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 30:50
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit every 30:58
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit every 31:10
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 31:10
ك ل ل|KLL كل KL kulle hepsini every 31:18
ك ل ل|KLL كل KL kullun her biri each 31:29
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 31:32
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 32:7
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 32:13
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 33:27
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 33:52
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 33:55
ك ل ل|KLL كل KL kulle tamamen (in) total 34:7
ك ل ل|KLL كل KL kulle hepsini (in) a total 34:19
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 34:21
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 34:47
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 35:1
ك ل ل|KLL كل KL kullin hepsinden each 35:12
ك ل ل|KLL كل KL kullun her biri each 35:13
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 35:36
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi all 36:32
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) all 36:83
ك ل ل|KLL كل KL kulli her türlü every 37:7
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 37:8
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi de all (of them) 38:14
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepsi all 38:19
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 38:37
ك ل ل|KLL كل KL kullun her biri each 39:5
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 39:27
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) all 39:62
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 39:62
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 39:70
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 40:5
ك ل ل|KLL كل KL kulle her all 40:7
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 40:17
ك ل ل|KLL كل KL kulli hepsi- every 40:27
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 40:35
ك ل ل|KLL كل KL kullun hepimiz all 40:48
ك ل ل|KLL كل KL kulli her (of) all 40:62
ك ل ل|KLL كل KL kulli her each 41:12
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 41:21
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 41:39
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 41:53
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 42:9
ك ل ل|KLL كل KL kullu bütün all 43:35
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 44:4
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 45:22
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 45:28
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 45:28
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 46:25
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 46:33
ك ل ل|KLL كل KL kulli her çeşit- all 47:15
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 48:21
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 50:7
ك ل ل|KLL كل KL kullun bunların hepsi All 50:14
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 50:21
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 50:24
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 51:49
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 52:21
ك ل ل|KLL كل KL kullu her each 54:28
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 54:49
ك ل ل|KLL كل KL kullu her şey Everyone 55:26
ك ل ل|KLL كل KL kulle her Every 55:29
ك ل ل|KLL كل KL kulli hepsi- (are) every 55:52
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 57:2
ك ل ل|KLL كل KL kulle hiçbirini every 57:23
ك ل ل|KLL كل KL kulli her all 58:6
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 59:6
ك ل ل|KLL كل KL kulle her every 63:4
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 64:1
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 65:12
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 66:8
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 67:1
ك ل ل|KLL كل KL kulle hiçbirine every 68:10
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 70:38
ك ل ل|KLL كل KL kulle her (of) all 72:28
ك ل ل|KLL كل KL kullu her Every 74:38
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 74:52
ك ل ل|KLL كل KL kullu her every 83:12
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 85:9
ك ل ل|KLL كل KL kullu hiçbir (is) every 86:4
ك ل ل|KLL كل KL kulli her every 97:4


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}