» 20 / Tâ-Hâ  135:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 135
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. كُلٌّ (KL) = kullun : herkes
3. مُتَرَبِّصٌ (MTRBṦ) = muterabbiSun : gözetlemektedir
4. فَتَرَبَّصُوا (FTRBṦVE) = feterabbeSū : gözetleyin
5. فَسَتَعْلَمُونَ (FSTALMVN) = feseteǎ'lemūne : bileceksiniz
6. مَنْ (MN) = men : kimdir
7. أَصْحَابُ (ÊṦḪEB) = eSHābu : sahipleri
8. الصِّرَاطِ (ELṦREŦ) = S-SirāTi : yolun
9. السَّوِيِّ (ELSVY) = s-seviyyi : düzgün
10. وَمَنِ (VMN) = ve meni : ve kimdir
11. اهْتَدَىٰ (EHTD̃) = htedā : doğru yolda olan
de ki | herkes | gözetlemektedir | gözetleyin | bileceksiniz | kimdir | sahipleri | yolun | düzgün | ve kimdir | doğru yolda olan |

[GVL] [KLL] [RBṦ] [RBṦ] [ALM] [] [ṦḪB] [ṦRŦ] [SVY] [] [HD̃Y]
GL KL MTRBṦ FTRBṦVE FSTALMVN MN ÊṦḪEB ELṦREŦ ELSVY VMN EHTD̃

ḳul kullun muterabbiSun feterabbeSū feseteǎ'lemūne men eSHābu S-SirāTi s-seviyyi ve meni htedā
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 135
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
كل ك ل ل | KLL KL kullun herkes """Each"
متربص ر ب ص | RBṦ MTRBṦ muterabbiSun gözetlemektedir "(is) waiting;"
فتربصوا ر ب ص | RBṦ FTRBṦVE feterabbeSū gözetleyin so await.
فستعلمون ع ل م | ALM FSTALMVN feseteǎ'lemūne bileceksiniz Then you will know
من | MN men kimdir who
أصحاب ص ح ب | ṦḪB ÊṦḪEB eSHābu sahipleri (are the) companions
الصراط ص ر ط | ṦRŦ ELṦREŦ S-SirāTi yolun (of) the way
السوي س و ي | SVY ELSVY s-seviyyi düzgün [the] even,
ومن | VMN ve meni ve kimdir and who
اهتدى ه د ي | HD̃Y EHTD̃ htedā doğru yolda olan "is guided."""

20:135 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | herkes | gözetlemektedir | gözetleyin | bileceksiniz | kimdir | sahipleri | yolun | düzgün | ve kimdir | doğru yolda olan |

[GVL] [KLL] [RBṦ] [RBṦ] [ALM] [] [ṦḪB] [ṦRŦ] [SVY] [] [HD̃Y]
GL KL MTRBṦ FTRBṦVE FSTALMVN MN ÊṦḪEB ELṦREŦ ELSVY VMN EHTD̃

ḳul kullun muterabbiSun feterabbeSū feseteǎ'lemūne men eSHābu S-SirāTi s-seviyyi ve meni htedā
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى

[ق و ل] [ك ل ل] [ر ب ص] [ر ب ص] [ع ل م] [] [ص ح ب] [ص ر ط] [س و ي] [] [ه د ي]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 135
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
كل ك ل ل | KLL KL kullun herkes """Each"
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
متربص ر ب ص | RBṦ MTRBṦ muterabbiSun gözetlemektedir "(is) waiting;"
Mim,Te,Re,Be,Sad,
40,400,200,2,90,
N – nominative masculine indefinite (form V) active participle
اسم مرفوع
فتربصوا ر ب ص | RBṦ FTRBṦVE feterabbeSū gözetleyin so await.
Fe,Te,Re,Be,Sad,Vav,Elif,
80,400,200,2,90,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form V) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فستعلمون ع ل م | ALM FSTALMVN feseteǎ'lemūne bileceksiniz Then you will know
Fe,Sin,Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
80,60,400,70,30,40,6,50,
REM – prefixed resumption particle
FUT – prefixed future particle sa
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN men kimdir who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أصحاب ص ح ب | ṦḪB ÊṦḪEB eSHābu sahipleri (are the) companions
,Sad,Ha,Elif,Be,
,90,8,1,2,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
الصراط ص ر ط | ṦRŦ ELṦREŦ S-SirāTi yolun (of) the way
Elif,Lam,Sad,Re,Elif,Tı,
1,30,90,200,1,9,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
السوي س و ي | SVY ELSVY s-seviyyi düzgün [the] even,
Elif,Lam,Sin,Vav,Ye,
1,30,60,6,10,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
ومن | VMN ve meni ve kimdir and who
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
اهتدى ه د ي | HD̃Y EHTD̃ htedā doğru yolda olan "is guided."""
Elif,He,Te,Dal,,
1,5,400,4,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | كُلٌّ: herkes | مُتَرَبِّصٌ: gözetlemektedir | فَتَرَبَّصُوا: gözetleyin | فَسَتَعْلَمُونَ: bileceksiniz | مَنْ: kimdir | أَصْحَابُ: sahipleri | الصِّرَاطِ: yolun | السَّوِيِّ: düzgün | وَمَنِ: ve kimdir | اهْتَدَىٰ: doğru yolda olan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | كل KL herkes | متربص MTRBṦ gözetlemektedir | فتربصوا FTRBṦWE gözetleyin | فستعلمون FSTALMWN bileceksiniz | من MN kimdir | أصحاب ÊṦḪEB sahipleri | الصراط ELṦREŦ yolun | السوي ELSWY düzgün | ومن WMN ve kimdir | اهتدى EHTD̃ doğru yolda olan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | kullun: herkes | muterabbiSun: gözetlemektedir | feterabbeSū: gözetleyin | feseteǎ'lemūne: bileceksiniz | men: kimdir | eSHābu: sahipleri | S-SirāTi: yolun | s-seviyyi: düzgün | ve meni: ve kimdir | htedā: doğru yolda olan |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | KL: herkes | MTRBṦ: gözetlemektedir | FTRBṦVE: gözetleyin | FSTALMVN: bileceksiniz | MN: kimdir | ÊṦḪEB: sahipleri | ELṦREŦ: yolun | ELSVY: düzgün | VMN: ve kimdir | EHTD̃: doğru yolda olan |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Hepimiz beklemekte, gözetlemekteyiz, siz de gözetip durun, yakında bileceksiniz, doğru yola sâhib olanlar kimlermiş, doğru yolu bulan kimmiş.
Adem Uğur : De ki: Herkes beklemektedir: Öyle ise siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız; doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş!
Ahmed Hulusi : De ki: "Herkes bekleyip gözetlemekte; siz de gözetleyin! Düpedüz yolun ehli kimmiş, hakikate eren kimmiş yakında bileceksiniz!"
Ahmet Tekin : 'Herkes dünyadaki işlerin nasıl bir sonuca varacağını beklemektedir. Öyleyse siz de bekleyin. Doğru, dengeli yolun yolcuları kimlermiş, doğru, yolu tercih edenler kimlermiş, yakında anlayacaksınız.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Düzgün yolda gidenlerin kimler olduklarını ve hidayete erenlerin kimler olduklarını yakında bileceksiniz.'
Ali Bulaç : De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm) de ki: Hepimiz beklemekteyiz, siz de beklemeye durun. Çünkü doğru yol sahibleri kimler bulunduğunu ve doğru giden kim olduğunu yakında bileceksiniz.
Bekir Sadak : De ki: «Herkes gozlemektedir siz de gozleyin. suphesiz duz yolun sahiplerinin kimler oldugunu ve kimlerin dogru yolda bulundugunu bileceksiniz."*
Celal Yıldırım : De ki: Hep beklemekte(yiz), siz de bekleyin, bakalım; yakında kimlerin doğru yolun yakınları (adamları) olduğunu, kimlerin de doğru yolda bulunduğunu bileceksiniz.
Diyanet İşleri : Ey Muhammed, de ki: “Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz!”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Herkes gözlemektedir, siz de gözleyin. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulunduğunu bileceksiniz.'
Diyanet Vakfi : De ki: Herkes beklemektedir: Öyle ise siz de bekleyin. Yakında anlayacaksınız; doğru düzgün yolun yolcuları kimmiş ve hidayette olan kimmiş!
Edip Yüksel : De ki: 'Herkes gözlemekte. Siz de gözleyin. Düzgün yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin hidayet üzerinde olduğunu ileride bileceksiniz!'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Hepimiz beklemekteyiz, siz de bekleyedurun. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulunduğunu yakında bileceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Hepimiz beklemekteyiz, siz de bekleyin bakalım; çünkü yakında, doğru yol sahiplerinin ve doğru gidenlerin kimler olduğunu bileceksiniz!
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki hep beklemekte, bekleyin bakalım çünkü yakında bileceksiniz: doğru yol sahibleri kimler? ve doğru giden kim?
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki: «Şimdi siz de biz de bekleme dönemindeyiz. Bekleyiniz, ilerde hangimizin düz yolda olduğunu, hangimizin doğru yönde ilerlediğini öğreneceksiniz.»
Gültekin Onan : De ki: "Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Herkes beklemektedir. Siz de bekleyiniz. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin kılavuzlandığı doğru yolu bulduğunu yakında; + {Vakıa 1-7: olacak o vaka olduğu zaman –ki o vakanın oluşu için yalan söyleyen yoktur. O vaka, alçaltıcıdır, yükselticidir– yeryüzü şiddetle sarsıldıkça sarsıldığı ve dağlar ufalandıkça ufalanıp da toza dumana dönüşüverdiği zaman ve sizler üç eş sınıf olduğunuz zaman }
Hakkı Yılmaz : bileceksiniz.
Hasan Basri Çantay : De ki: «Hep (imiz) intizardeyiz. Siz de gözetleye durun. Çünkü dümdüz bir yolun saahibleri kimlermiş, hidâyete (ve ebedî nimete) erenler kimlermiş, yakında bileceksiniz».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Herkes (kendi âkıbetini) bekleyicidir! Öyle ise (siz de) bekleyin! Artık doğru yolun sâhiblerinin kimler olduğunu ve kimlerin hidâyete erdiğini yakında bileceksiniz!'
İbni Kesir : De ki: Herkes gözlemektedir, siz de gözleye durun. Şüphesiz kimlerin dosdoğru yolun sahipleri olduğunu ve kimlerin hidayete ermiş bulunduğunu yakında bileceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin! Artık kim Sıratı Seviyye (Sıratı Mustakîm) ehlidir (üzerindedir) ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.”
Muhammed Esed : De ki: "Herkes (geleceğin kendilerine getireceği şeyi) ümitle beklemektedir; öyleyse siz de bekleyin, bakalım; çünkü kimlerin düz yolu seçtiğini ve kimlerin doğru yolu bulduğunu yakında göreceksiniz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Hepsi gözlemektedir. Artık siz de gözleyiniz. Yakında bileceksiniz ki, doğru yol sahipleri kimlerdir ve hidâyete ermiş olanlar kimlerdir?»
Ömer Öngüt : De ki: “Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Doğrusu düz yolun sahipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir, yakında bileceksiniz!”
Şaban Piriş : De ki: -Herkes başına geleceği beklemektedir. Siz de bekleyedurun. Yakında kimin doğru yolun sahipleri ve kimin doğru yolu bulmuş olduğunu göreceksiniz.
Suat Yıldırım : De ki: "Herkes beklemede! Siz de gözleyin bakalım! Doğru yolu tutanların, hidâyete erenlerin kim olduğunu yakında anlayacaksınız!"
Süleyman Ateş : De ki: "Herkes gözetlemektedir. Gözetleyin, düzgün yolun sâhipleri kimdir, doğru yolda olan kimdir, bileceksiniz!"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Herkes gözetlemektedir; siz de gözleyip durun. Sonunda, dümdüz (dosdoğru) yolun sahipleri kimlermiş, ve doğru yola ulaşan kimlermiş, pek yakında öğreneceksiniz.»
Ümit Şimşek : De ki: Herkes bekliyor; siz de bekleyedurun. Hidayeti bulup da dosdoğru yolun yolcusu olan kimmiş, yakında anlarsınız.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Herkes bekleyip gözetlemede; hadi siz de bekleyip gözetleyin! Yakında bileceksiniz dosdoğru yolu izleyenler kimlermiş, hidayete eren kimmiş!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}