» 20 / Tâ-Hâ  6:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَهُ (LH) = lehu : hep O'nundur
2. مَا (ME) = mā : ne varsa
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
9. بَيْنَهُمَا (BYNHME) = beynehumā : ikisinin arasında
10. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
11. تَحْتَ (TḪT) = teHte : altında
12. الثَّرَىٰ (ELS̃R) = ṧ-ṧerā : toprağın
hep O'nundur | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | ve ne varsa | ikisinin arasında | ve ne varsa | altında | toprağın |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [BYN] [] [TḪT] [S̃RY]
LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VME BYNHME VME TḪT ELS̃R

lehu s-semāvāti ve mā l-erDi ve mā beynehumā ve mā teHte ṧ-ṧerā
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
له | LH lehu hep O'nundur To Him (belongs)
ما | ME ne varsa whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between them
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
تحت ت ح ت | TḪT TḪT teHte altında (is) under
الثرى ث ر ي | S̃RY ELS̃R ṧ-ṧerā toprağın the soil.

20:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hep O'nundur | ne varsa | | göklerde | ve ne varsa | | yerde | ve ne varsa | ikisinin arasında | ve ne varsa | altında | toprağın |

[] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [BYN] [] [TḪT] [S̃RY]
LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VME BYNHME VME TḪT ELS̃R

lehu s-semāvāti ve mā l-erDi ve mā beynehumā ve mā teHte ṧ-ṧerā
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [ب ي ن] [] [ت ح ت] [ث ر ي]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
له | LH lehu hep O'nundur To Him (belongs)
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME ne varsa whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā ve ne varsa and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
تحت ت ح ت | TḪT TḪT teHte altında (is) under
Te,Ha,Te,
400,8,400,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الثرى ث ر ي | S̃RY ELS̃R ṧ-ṧerā toprağın the soil.
Elif,Lam,Se,Re,,
1,30,500,200,,
"N – genitive masculine noun → Soil"
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَهُ: hep O'nundur | مَا: ne varsa | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve ne varsa | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَمَا: ve ne varsa | بَيْنَهُمَا: ikisinin arasında | وَمَا: ve ne varsa | تَحْتَ: altında | الثَّرَىٰ: toprağın |
Kırık Meal (Harekesiz) : |له LH hep O'nundur | ما ME ne varsa | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve ne varsa | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وما WME ve ne varsa | بينهما BYNHME ikisinin arasında | وما WME ve ne varsa | تحت TḪT altında | الثرى ELS̃R toprağın |
Kırık Meal (Okunuş) : |lehu: hep O'nundur | : ne varsa | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve ne varsa | : | l-erDi: yerde | ve mā: ve ne varsa | beynehumā: ikisinin arasında | ve mā: ve ne varsa | teHte: altında | ṧ-ṧerā: toprağın |
Kırık Meal (Transcript) : |LH: hep O'nundur | ME: ne varsa | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve ne varsa | FY: | ELÊRŽ: yerde | VME: ve ne varsa | BYNHME: ikisinin arasında | VME: ve ne varsa | TḪT: altında | ELS̃R: toprağın |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve ne varsa ikisinin arasında ve ne varsa yerin altında.
Adem Uğur : Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.
Ahmed Hulusi : Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O'nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların, bu ikisinin arasındaki ve toprağın altındaki varlıkların ve imkânların tamamı O’nundur, O’nun tasarrufundadır.
Ahmet Varol : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.
Ali Bulaç : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.
Ali Fikri Yavuz : Bütün gökte olanlar, bütün arzdakiler, bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O’nundur.
Bekir Sadak : Goklerde ve yerde, her ikisi arasinda ve topragin altinda bulunanlar O'nundur.
Celal Yıldırım : Göklerde olan da, yerde olan da, bu ikisi arasında bulunan da ve toprağın altında olan da O'nundur.
Diyanet İşleri : Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.
Diyanet Vakfi : Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.
Edip Yüksel : Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, bütün bunların arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O'nundur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun
Fizilal-il Kuran : Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O'nundur.
Gültekin Onan : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.
Hakkı Yılmaz : Göklerde olan şeyler, yeryüzünde olan şeyler, bu ikisinin arasında olan şeyler ve nemli toprağın altında bulunan şeyler yalnızca Rahmân'ındır.
Hasan Basri Çantay : Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa Onundur.
Hayrat Neşriyat : Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O’nundur.
İbni Kesir : Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nun.
İskender Evrenosoğlu : Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar, O'nundur.
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde ve bunların arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'na aittir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde ne varsa ve yer de ne varsa ve ikisinin arasında ne varsa ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar yalnız O'nundur.
Şaban Piriş : Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her şey O’nundur.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O’nun’dur.
Süleyman Ateş : Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur (ne kadar kapalı olursa olsun, O'ndan hiçbir şey gizli kalmaz).
Tefhim-ul Kuran : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.
Ümit Şimşek : Göklerde, yerde, ikisi arasında ve nemli toprağın altında olan ne varsa Onundur.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O'nundur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}