» 20 / Tâ-Hâ  114:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 114
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَتَعَالَى (FTAEL) = feteǎālā : yücedir
2. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
3. الْمَلِكُ (ELMLK) = l-meliku : hükümdar olan
4. الْحَقُّ (ELḪG) = l-Haḳḳu : gerçek
5. وَلَا (VLE) = ve lā : asla
6. تَعْجَلْ (TACL) = teǎ'cel : acele etme
7. بِالْقُرْانِ (BELGR ËN) = bil-ḳurāni : Kur'an'ı (okumaya)
8. مِنْ (MN) = min :
9. قَبْلِ (GBL) = ḳabli : önce
10. أَنْ (ÊN) = en : diye
11. يُقْضَىٰ (YGŽ) = yuḳDā : tamamlansın
12. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
13. وَحْيُهُ (VḪYH) = veHyuhu : vahyedilmesi
14. وَقُلْ (VGL) = ve ḳul : ve de ki
15. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
16. زِدْنِي (ZD̃NY) = zidnī : artır bana
17. عِلْمًا (ALME) = ǐlmen : ilmimi
yücedir | Allah | hükümdar olan | gerçek | asla | acele etme | Kur'an'ı (okumaya) | | önce | diye | tamamlansın | sana | vahyedilmesi | ve de ki | Rabbim | artır bana | ilmimi |

[ALV] [] [MLK] [ḪGG] [] [ACL] [GRE] [] [GBL] [] [GŽY] [] [VḪY] [GVL] [RBB] [ZYD̃] [ALM]
FTAEL ELLH ELMLK ELḪG VLE TACL BELGR ËN MN GBL ÊN YGŽ ÎLYK VḪYH VGL RB ZD̃NY ALME

feteǎālā llahu l-meliku l-Haḳḳu ve lā teǎ'cel bil-ḳurāni min ḳabli en yuḳDā ileyke veHyuhu ve ḳul rabbi zidnī ǐlmen
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 114
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتعالى ع ل و | ALV FTAEL feteǎālā yücedir So high (above all)
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-meliku hükümdar olan the King,
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu gerçek the True.
ولا | VLE ve lā asla And (do) not
تعجل ع ج ل | ACL TACL teǎ'cel acele etme hasten
بالقرآن ق ر ا | GRE BELGR ËN bil-ḳurāni Kur'an'ı (okumaya) with the Quran
من | MN min before
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
أن | ÊN en diye [that]
يقضى ق ض ي | GŽY YGŽ yuḳDā tamamlansın is completed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
وحيه و ح ي | VḪY VḪYH veHyuhu vahyedilmesi its revelation,
وقل ق و ل | GVL VGL ve ḳul ve de ki and say,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
زدني ز ي د | ZYD̃ ZD̃NY zidnī artır bana Increase me
علما ع ل م | ALM ALME ǐlmen ilmimi "(in) knowledge."""

20:114 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yücedir | Allah | hükümdar olan | gerçek | asla | acele etme | Kur'an'ı (okumaya) | | önce | diye | tamamlansın | sana | vahyedilmesi | ve de ki | Rabbim | artır bana | ilmimi |

[ALV] [] [MLK] [ḪGG] [] [ACL] [GRE] [] [GBL] [] [GŽY] [] [VḪY] [GVL] [RBB] [ZYD̃] [ALM]
FTAEL ELLH ELMLK ELḪG VLE TACL BELGR ËN MN GBL ÊN YGŽ ÎLYK VḪYH VGL RB ZD̃NY ALME

feteǎālā llahu l-meliku l-Haḳḳu ve lā teǎ'cel bil-ḳurāni min ḳabli en yuḳDā ileyke veHyuhu ve ḳul rabbi zidnī ǐlmen
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

[ع ل و] [] [م ل ك] [ح ق ق] [] [ع ج ل] [ق ر ا] [] [ق ب ل] [] [ق ض ي] [] [و ح ي] [ق و ل] [ر ب ب] [ز ي د] [ع ل م]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 114
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتعالى ع ل و | ALV FTAEL feteǎālā yücedir So high (above all)
Fe,Te,Ayn,Elif,Lam,,
80,400,70,1,30,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-meliku hükümdar olan the King,
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
"N – nominative masculine singular noun → King"
اسم مرفوع
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu gerçek the True.
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ولا | VLE ve lā asla And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تعجل ع ج ل | ACL TACL teǎ'cel acele etme hasten
Te,Ayn,Cim,Lam,
400,70,3,30,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بالقرآن ق ر ا | GRE BELGR ËN bil-ḳurāni Kur'an'ı (okumaya) with the Quran
Be,Elif,Lam,Gaf,Re,,Nun,
2,1,30,100,200,,50,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive masculine proper noun → Quran"
جار ومجرور
من | MN min before
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
أن | ÊN en diye [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يقضى ق ض ي | GŽY YGŽ yuḳDā tamamlansın is completed
Ye,Gaf,Dad,,
10,100,800,,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وحيه و ح ي | VḪY VḪYH veHyuhu vahyedilmesi its revelation,
Vav,Ha,Ye,He,
6,8,10,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقل ق و ل | GVL VGL ve ḳul ve de ki and say,
Vav,Gaf,Lam,
6,100,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
زدني ز ي د | ZYD̃ ZD̃NY zidnī artır bana Increase me
Ze,Dal,Nun,Ye,
7,4,50,10,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل أمر والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
علما ع ل م | ALM ALME ǐlmen ilmimi "(in) knowledge."""
Ayn,Lam,Mim,Elif,
70,30,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَتَعَالَى: yücedir | اللَّهُ: Allah | الْمَلِكُ: hükümdar olan | الْحَقُّ: gerçek | وَلَا: asla | تَعْجَلْ: acele etme | بِالْقُرْانِ: Kur'an'ı (okumaya) | مِنْ: | قَبْلِ: önce | أَنْ: diye | يُقْضَىٰ: tamamlansın | إِلَيْكَ: sana | وَحْيُهُ: vahyedilmesi | وَقُلْ: ve de ki | رَبِّ: Rabbim | زِدْنِي: artır bana | عِلْمًا: ilmimi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فتعالى FTAEL yücedir | الله ELLH Allah | الملك ELMLK hükümdar olan | الحق ELḪG gerçek | ولا WLE asla | تعجل TACL acele etme | بالقرآن BELGR ËN Kur'an'ı (okumaya) | من MN | قبل GBL önce | أن ÊN diye | يقضى YGŽ tamamlansın | إليك ÎLYK sana | وحيه WḪYH vahyedilmesi | وقل WGL ve de ki | رب RB Rabbim | زدني ZD̃NY artır bana | علما ALME ilmimi |
Kırık Meal (Okunuş) : |feteǎālā: yücedir | llahu: Allah | l-meliku: hükümdar olan | l-Haḳḳu: gerçek | ve lā: asla | teǎ'cel: acele etme | bil-ḳurāni: Kur'an'ı (okumaya) | min: | ḳabli: önce | en: diye | yuḳDā: tamamlansın | ileyke: sana | veHyuhu: vahyedilmesi | ve ḳul: ve de ki | rabbi: Rabbim | zidnī: artır bana | ǐlmen: ilmimi |
Kırık Meal (Transcript) : |FTAEL: yücedir | ELLH: Allah | ELMLK: hükümdar olan | ELḪG: gerçek | VLE: asla | TACL: acele etme | BELGR ËN: Kur'an'ı (okumaya) | MN: | GBL: önce | ÊN: diye | YGŽ: tamamlansın | ÎLYK: sana | VḪYH: vahyedilmesi | VGL: ve de ki | RB: Rabbim | ZD̃NY: artır bana | ALME: ilmimi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Çok yücedir her şeye sâhip ve mutasarrıf olan gerçek Allah ve acele etme Kur'ân'ı okumak için sana vahiy tamamlanmadan ve de ki: Rabbim, bilgimi çoğalt.
Adem Uğur : Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve "Rabbim, benim ilmimi artır" de.
Ahmed Hulusi : Melik ve Hak olan Allâh ne yücedir! O'nun vahyi sana bitmeden önce Kurân'ı (tekrara) acele etme ve: "Rabbim ilmimi arttır" de.
Ahmet Tekin : Hükmü her yerde geçerli, varlığında şüphe olmayan gerçek hakan, sultan olan Allah yücedir. Vahyedilmeye devam eden Kur’ân hükümlerinin nihai şekli, bütünlüğü gerçekleştirilip sana bildirilmeden, gerekli açıklamalar yapılmadan, Kur’ân’a dayalı görüş bildirmekte, uygulama yapmakta acele etme. 'Rabbim, benim ilmimi artır.' de.
Ahmet Varol : Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan Kur'an('ı okuma)da acele etme ve: 'Rabbim! İlmimi artır! de.
Ali Bulaç : Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de ki: "Rabbim, ilmimi arttır."
Ali Fikri Yavuz : Hükmünü (emir ve yasaklarını) yerine getiren, Hak olan Allah (bütün noksanlıklardan beri ve) yücedir. (Ey Rasûlüm, Cebraîl tarafından) sana vahy tamamlanmazdan evvel, (unutma korkusu ile) KUR’AN’ı okumada acele etme: “- Rabbim! Benim ilmimi artır.” de.
Bekir Sadak : Gercek Hukumdar olan Allah Yuce'dir. Kuran sana vahyedilirken, vahy bitmezden once, unutmamak icin, tekrarda acele edip durma, «Rabbim! ilmimi artir» de.
Celal Yıldırım : Hakk olan yegâne hükümdar Allah çok yücedir. Vahiy sana henüz tamamlanmadan Kur'ân'ı (hemen okuyayım diye) acele etme ve de ki: «Rabbim ! İlmimi artır.»
Diyanet İşleri : Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de.
Diyanet İşleri (eski) : Gerçek hükümdar olan Allah Yüce'dir. Kuran sana vahyedilirken, vahy bitmezden önce, unutmamak için, tekrarda acele edip durma, 'Rabbim! ilmimi artır' de.
Diyanet Vakfi : Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve «Rabbim, benim ilmimi artır» de.
Edip Yüksel : Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kuran'ı (anlamak için) acele etme ve, 'Rabbim, bilgimi arttır,' de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hükmü her yerde geçerli gerçek hükümdar olan Allah yücedir. (Ey Muhammed!) Kur'ân sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce (unutma korkusu ile) Kur'ân'ı okumada acele etme; «Rabbim! benim ilmimi artır» de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Demek ki Allah, O hak hükümdar, yüceler yücesidir !.. Sana vahyi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme ve: «Rabbim, benim ilmimi artır!» de.
Elmalılı Hamdi Yazır : Demek ki Allah o hak şehinşah yüksek, çok yüksek, maamafih sana vahyi tamam edilmeden evvel Kur'anı acele etme ve de ki «rabbım artır beni ılimce»
Fizilal-il Kuran : Gerçek egemen olan Allah yücedir. Ey Muhammed, Kur'anın sana vahyedilişi sona ermeden onu okumakta acele etme ve 'Rabb'im bilgimi artır' de!.
Gültekin Onan : Hak olan, biricik hükümdar olan Tanrı yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kuran'ı (okumada) acele etme ve de ki: "Rabbim ilmimi arttır."
Hakkı Yılmaz : İşte hak olan, biricik hükümdar olan Allah ne yücedir! Onun vahyi sana tamamlanmadan evvel, okumayı/öğretmeyi acele etme ve “Rabbim, bana bilgiyi artır!” de.
Hasan Basri Çantay : (Öyle ya, o Hak kelâmıdır. Padişahlar) padişah (ı) olan, Hak olan Allah (ın şaanı) çok yücedir. Sana onun vahyi tamamlanmazdan evvel Kur'an (ı okumada) acele etme, «Rabbim, benim ilmimi artır» de.
Hayrat Neşriyat : İşte gerçek hükümdâr olan Allah, çok yücedir. (Ey Habîbim!) Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’ân’(ı okuma)da acele etme! Ve 'Rabbim! İlmimi artır!' de!
İbni Kesir : Gerçek hükümdar olan Allah; yücedir. Kur'an sana vahyedilirken; vahiy bitmezden önce unutmamak için acele tekrar edip durma ve: Rabbım, ilmimi artır, de.
İskender Evrenosoğlu : İşte Hakk ve Melik olan Allah, Yüce'dir. Ve Kur'ân'ın tamamlanması hususunda O'nun vahyi, sana kada edilmeden (tamamlanmadan) önce acele etme. Ve “Rabbim, benim ilmimi artır.” de.
Muhammed Esed : Öyleyse, (bil ki) Allah, var olan her şeyin ötesindeki yüceler yücesidir; mutlak ve nihai egemenlik sahibi, mutlak ve nihai Gerçek'tir; dolayısıyla, Kuran'ın vahyi sana bütünüyle ulaştırılmadan önce onun hakkında (görüş bildirmekte) tezlik gösterme; fakat (daima) "Ey Rabbim, benim ilmimi artır!" de.
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık şüphe yok ki, melîk-i hak olan Allah Teâlâ pek müteâlîdir. Ve sana vahyedilmesi tamam olmadan evvel Kur'an'ı okumakta acele etme ve de ki: «Yarabbi! Benim için ilmi artır.»
Ömer Öngüt : Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Resulüm! Sana onun vahyi bitmeden önce, Kur'an'ı okumakta acele etme. De ki: “Ey Rabbim! İlmimi artır. ”
Şaban Piriş : Gerçek hükümran olan Allah, yücedir, Vahyi sana tamamlamadan önce Kur’an’a / okumaya acele etme ve “Rabbim bilgimi artır!” de.
Suat Yıldırım : Demek ki gerçek Hükümdar olan Allah çok Yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesi ile Kur’ân’ı okumada acele etme ve: "Ya Rabbî! Benim ilmimi artır." de!
Süleyman Ateş : Gerçek hükümdar olan Allâh, yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur'ân'ı acele okumağa kalkma; "Rabbim, ilmimi artır!" de.
Tefhim-ul Kuran : Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de ki: «Rabbim, ilmimi arttır.»
Ümit Şimşek : Egemenliğin gerçek sahibi olan Allah herşeyden yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan Kur'ân'da acele etme. Ve 'Rabbim, ilmimi arttır' de.
Yaşar Nuri Öztürk : O Melik/o hak hükümdar olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında aceleci olma. Şöyle de:"Rabbim, ilmimi artır!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}