» 20 / Tâ-Hâ  53:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 53
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : o ki
2. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yaptı
3. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
4. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
5. مَهْدًا (MHD̃E) = mehden : beşik
6. وَسَلَكَ (VSLK) = ve seleke : ve açtı
7. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
8. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onda
9. سُبُلًا (SBLE) = subulen : yollar
10. وَأَنْزَلَ (VÊNZL) = ve enzele : ve indirdi
11. مِنَ (MN) = mine : -ten
12. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
13. مَاءً (MEÙ) = māen : bir su
14. فَأَخْرَجْنَا (FÊḢRCNE) = feeḣracnā : ve çıkardık
15. بِهِ (BH) = bihi : onunla
16. أَزْوَاجًا (ÊZVECE) = ezvācen : çiftler
17. مِنْ (MN) = min : -den
18. نَبَاتٍ (NBET) = nebātin : bitki-
19. شَتَّىٰ (ŞT) = şettā : her çeşit
o ki | yaptı | size | yeri | beşik | ve açtı | sizin için | onda | yollar | ve indirdi | -ten | gök- | bir su | ve çıkardık | onunla | çiftler | -den | bitki- | her çeşit |

[] [CAL] [] [ERŽ] [MHD̃] [SLK] [] [] [SBL] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḢRC] [] [ZVC] [] [NBT] [ŞTT]
ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ MHD̃E VSLK LKM FYHE SBLE VÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḢRCNE BH ÊZVECE MN NBET ŞT

Elleƶī ceǎle lekumu l-erDe mehden ve seleke lekum fīhā subulen ve enzele mine s-semāi māen feeḣracnā bihi ezvācen min nebātin şettā
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī o ki The One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
لكم | LKM lekumu size for you
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
مهدا م ه د | MHD̃ MHD̃E mehden beşik (as) a bed
وسلك س ل ك | SLK VSLK ve seleke ve açtı and inserted
لكم | LKM lekum sizin için for you
فيها | FYHE fīhā onda therein
سبلا س ب ل | SBL SBLE subulen yollar ways,
وأنزل ن ز ل | NZL VÊNZL ve enzele ve indirdi and sent down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water,
فأخرجنا خ ر ج | ḢRC FÊḢRCNE feeḣracnā ve çıkardık then We (have) brought forth
به | BH bihi onunla with it,
أزواجا ز و ج | ZVC ÊZVECE ezvācen çiftler pairs
من | MN min -den of
نبات ن ب ت | NBT NBET nebātin bitki- plants
شتى ش ت ت | ŞTT ŞT şettā her çeşit diverse.

20:53 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o ki | yaptı | size | yeri | beşik | ve açtı | sizin için | onda | yollar | ve indirdi | -ten | gök- | bir su | ve çıkardık | onunla | çiftler | -den | bitki- | her çeşit |

[] [CAL] [] [ERŽ] [MHD̃] [SLK] [] [] [SBL] [NZL] [] [SMV] [MVH] [ḢRC] [] [ZVC] [] [NBT] [ŞTT]
ELZ̃Y CAL LKM ELÊRŽ MHD̃E VSLK LKM FYHE SBLE VÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ FÊḢRCNE BH ÊZVECE MN NBET ŞT

Elleƶī ceǎle lekumu l-erDe mehden ve seleke lekum fīhā subulen ve enzele mine s-semāi māen feeḣracnā bihi ezvācen min nebātin şettā
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى

[] [ج ع ل] [] [ا ر ض] [م ه د] [س ل ك] [] [] [س ب ل] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [خ ر ج] [] [ز و ج] [] [ن ب ت] [ش ت ت]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī o ki The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
مهدا م ه د | MHD̃ MHD̃E mehden beşik (as) a bed
Mim,He,Dal,Elif,
40,5,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وسلك س ل ك | SLK VSLK ve seleke ve açtı and inserted
Vav,Sin,Lam,Kef,
6,60,30,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فيها | FYHE fīhā onda therein
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
سبلا س ب ل | SBL SBLE subulen yollar ways,
Sin,Be,Lam,Elif,
60,2,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
وأنزل ن ز ل | NZL VÊNZL ve enzele ve indirdi and sent down
Vav,,Nun,Ze,Lam,
6,,50,7,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water,
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فأخرجنا خ ر ج | ḢRC FÊḢRCNE feeḣracnā ve çıkardık then We (have) brought forth
Fe,,Hı,Re,Cim,Nun,Elif,
80,,600,200,3,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi onunla with it,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
أزواجا ز و ج | ZVC ÊZVECE ezvācen çiftler pairs
,Ze,Vav,Elif,Cim,Elif,
,7,6,1,3,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نبات ن ب ت | NBT NBET nebātin bitki- plants
Nun,Be,Elif,Te,
50,2,1,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
شتى ش ت ت | ŞTT ŞT şettā her çeşit diverse.
Şın,Te,,
300,400,,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: o ki | جَعَلَ: yaptı | لَكُمُ: size | الْأَرْضَ: yeri | مَهْدًا: beşik | وَسَلَكَ: ve açtı | لَكُمْ: sizin için | فِيهَا: onda | سُبُلًا: yollar | وَأَنْزَلَ: ve indirdi | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مَاءً: bir su | فَأَخْرَجْنَا: ve çıkardık | بِهِ: onunla | أَزْوَاجًا: çiftler | مِنْ: -den | نَبَاتٍ: bitki- | شَتَّىٰ: her çeşit |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y o ki | جعل CAL yaptı | لكم LKM size | الأرض ELÊRŽ yeri | مهدا MHD̃E beşik | وسلك WSLK ve açtı | لكم LKM sizin için | فيها FYHE onda | سبلا SBLE yollar | وأنزل WÊNZL ve indirdi | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ bir su | فأخرجنا FÊḢRCNE ve çıkardık | به BH onunla | أزواجا ÊZWECE çiftler | من MN -den | نبات NBET bitki- | شتى ŞT her çeşit |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: o ki | ceǎle: yaptı | lekumu: size | l-erDe: yeri | mehden: beşik | ve seleke: ve açtı | lekum: sizin için | fīhā: onda | subulen: yollar | ve enzele: ve indirdi | mine: -ten | s-semāi: gök- | māen: bir su | feeḣracnā: ve çıkardık | bihi: onunla | ezvācen: çiftler | min: -den | nebātin: bitki- | şettā: her çeşit |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: o ki | CAL: yaptı | LKM: size | ELÊRŽ: yeri | MHD̃E: beşik | VSLK: ve açtı | LKM: sizin için | FYHE: onda | SBLE: yollar | VÊNZL: ve indirdi | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MEÙ: bir su | FÊḢRCNE: ve çıkardık | BH: onunla | ÊZVECE: çiftler | MN: -den | NBET: bitki- | ŞT: her çeşit |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki yeryüzünü size döşek etmiş, orada size yollar açmış, gökten yağmur yağdırmış, o yağmur sebebiyle de çeşit çeşit ve çifter çifter nebatlar bitirmiştir.
Adem Uğur : O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.
Ahmed Hulusi : Arzı sizin için bir beşik olarak meydana getirip, orada sizin için yollar açar, semâdan bir su inzâl eder. . . O su ile çeşitli nebattan çiftler çıkardık.
Ahmet Tekin : 'O, yeryüzünü sizin yaşamanız, yerleşmeniz için, tarıma elverişli ovalar, iskâna uygun araziler haline, işlevli hale getiren orada size yollar açan, gökten su indirendir' dedi. İşte biz, o su ile, türlü bitkilerden erkekli dişili çift çift yetiştirdik.
Ahmet Varol : O, sizin için yeri bir döşek yapan, onda size yollar açan ve gökten yağmur indirendir.' Böylece onunla çeşitli bitkilerden çift çift çıkardık.
Ali Bulaç : "Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık."
Ali Fikri Yavuz : O ki, yeryüzünü sizin için bir döşek yaptı, orada sizin için yollar açtı ve gökten bir yağmur indirdi; işte biz, bu yağmur sebebiyle muhtelif nebattan çiftler (sınıflar, yahud erkekli dişili bitkiler) çıkardık.
Bekir Sadak : (52-53) Musa: «Onlarin bilgisi Rabbimin katinda yazilidir. Rabbim sasirmaz ve unutmaz. Sizin icin yeryuzunu doseyen, yollar acan, gokten su indiren O'dur.» Biz o su ile turlu turlu, cift cift bitkiler yetistirdik.
Celal Yıldırım : O Rab ki yeryüzünü size bir beşik yapmış, onda size yollar açmış, üzerinize gökten su indirmiştir. Biz o su ile çeşit çeşit, çift çift bitkiler çıkarmışızdır.
Diyanet İşleri : “Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.
Diyanet İşleri (eski) : Sizin için yeryüzünü döşeyen, yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o su ile türlü türlü, çift çift bitkiler yetiştirdik.
Diyanet Vakfi : O, yeri size beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir. Onunla biz çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.
Edip Yüksel : O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı, gökten bir su indirdi ve nitekim onunla çeşit çeşit bitkiler çıkardık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur.» İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, orada size yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur.» dedi. İşte Biz, bu su sayesinde çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ki size arzı bir beşik yaptı ve onda size yollar açtı ve semadan bir su indirdi de bu sebeble muhtelif nebattan çiftler çıkarmaktayız
Fizilal-il Kuran : O size yeryüzünü beşik yaptı, orada sizin için yollar açtı ve gökten su indirdi. O su sayesinde çiftler halinde çeşitli bitkiler bitirdik.
Gültekin Onan : "Ki (rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık."
Hakkı Yılmaz : O, yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indirendir”
Hasan Basri Çantay : «O (Rab) ki yer (yüzünü) size bir döşek yapdı, orada sizin için yollar açdı, gökden su (yağmur) indirdi, İşte biz onunla türlü nebâtdan çiftler çıkardık.
Hayrat Neşriyat : O ki, yeri sizin için bir beşik yaptı, onda sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Böylece onunla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.
İbni Kesir : O ki; sizin için, yeryüzünü döşemiş, orada sizin için yollar açmış, gökten su indirmiştir. Biz o su ile çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık.
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünü size döşek (beşik) yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da onunla, farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık.
Muhammed Esed : Sizin için yeryüzünü bir beşik yapan, (hayatınızı kolaylaştırmak için) onun üzerinde yollar açan, gökten su indiren ve onunla (topraktan) türlü türlü bitki çıkaran O'dur;
Ömer Nasuhi Bilmen : O (Hâlık-i Azîm) ki sizin için arzı bir beşik kıldı ve orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su indirdi. Artık onunla muhtelif nebattan çiftler çıkardık.
Ömer Öngüt : Sizin için yeryüzünü döşeyen, yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o su ile türlü türlü, çift çift bitkiler yetiştirdik.
Şaban Piriş : Allah, yeryüzünü sizin için beşik yaptı ve orada yine sizin için yollar açtı. Gökten su indirip, onunla çeşitli bitkilerden çifter çifter çıkardık.
Suat Yıldırım : O’dur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.
Süleyman Ateş : O ki, yeri size beşik yaptı ve onda sizin için yollar açtı, gökten bir su indirdi. Onunla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
Tefhim-ul Kuran : «Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, onda sizin için yollar döşendi ve gökten su indirdi; böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık.»
Ümit Şimşek : Odur ki yeri size bir beşik yapmış, onda size yollar açmış, gökten size bir su indirmiştir. O su ile Biz türlü türlü bitkilerden çiftler çıkarırız:
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}