"SMV" ifadesi tarandı:
# "S-" öntakısı olmadan "MV" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "SMV" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "SMV" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
س م و|SMVأسماءÊSMEÙesmā'in(boş) isimlerdennames3x
س م و|SMV أسماء ÊSMEÙ esmā'in isimler names 7:71
س م و|SMV أسماء ÊSMEÙ esmā'en (boş) isimlerden names 12:40
س م و|SMV أسماء ÊSMEÙ esmā'un isimler(den) names 53:23
س م و|SMVأسمائهÊSMEÙHesmāihiO'nun isimleriHis names.1x
س م و|SMV أسمائه ÊSMEÙH esmāihi O'nun isimleri His names. 7:180
س م و|SMVاسمESMismeadı(the) name14x
س م و|SMV اسم ESM isme adını (the) name 5:4
س م و|SMV اسم ESM ismu adı (the) name 6:118
س م و|SMV اسم ESM ismu adı (the) name 6:119
س م و|SMV اسم ESM ismu adı (the) name 6:121
س م و|SMV اسم ESM isme adı (the) name 6:138
س م و|SMV اسم ESM isme adını (the) name 22:28
س م و|SMV اسم ESM isme adını (the) name 22:34
س م و|SMV اسم ESM isme niteliklerini/esmasını (the) name 22:36
س م و|SMV اسم ESM ismu ismini (the) name of Allah 22:40
س م و|SMV اسم ESM ismu adı (the) name 55:78
س م و|SMV اسم ESM isme adını (the) name 73:8
س م و|SMV اسم ESM isme adını (the) name 76:25
س م و|SMV اسم ESM isme adını (the) name 87:1
س م و|SMV اسم ESM isme esmasını/niteliklerini- (the) name 87:15
س م و|SMVاسمهESMHismuhuadınınhis name5x
س م و|SMV اسمه ESMH ismuhu isminin His name, 2:114
س م و|SMV اسمه ESMH ismuhu onun adı his name 3:45
س م و|SMV اسمه ESMH ismuhu onun adı his name 19:7
س م و|SMV اسمه ESMH ismuhu adının His name. 24:36
س م و|SMV اسمه ESMH ismuhu onun ismi whose name (will be) 61:6
س م و|SMVالأسماءELÊSMEÙl-esmā'eisimler(are) the names5x
س م و|SMV الأسماء ELÊSMEÙ l-esmā'e isimleri the names - 2:31
س م و|SMV الأسماء ELÊSMEÙ l-esmā'u isimler (are) the names - 7:180
س م و|SMV الأسماء ELÊSMEÙ l-esmā'u nitelikler/esmalar the Most Beautiful Names. 17:110
س م و|SMV الأسماء ELÊSMEÙ l-esmā'u isimler the Names, 20:8
س م و|SMV الأسماء ELÊSMEÙ l-esmā'u isimler (are) the names 59:24
س م و|SMVالاسمELESMl-iismuadıthe name1x
س م و|SMV الاسم ELESM l-iismu adı the name 49:11
س م و|SMVالسماءELSMEÙs-semāigöğe"the heaven?"""109x
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök the sky 2:19
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök the sky 2:22
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 2:29
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 2:59
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the heaven. 2:144
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 2:164
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi yer the sky 2:164
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi ve gökte the heaven. 3:5
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven. 4:153
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- "the heaven?""" 5:112
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 5:114
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü de (rain from) the sky 6:6
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the sky 6:35
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 6:99
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the sky. 6:125
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök (of) the heaven, 7:40
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 7:96
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 7:162
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 8:11
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökten the sky 8:32
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökten the sky, 10:24
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökten the sky 10:31
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heavens 10:61
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe gökten (from) the sky (rain) 11:52
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökten the sky 13:17
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the sky? 14:24
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökten the sky 14:32
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven. 14:38
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven, 15:14
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heavens 15:16
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 15:22
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 16:10
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 16:65
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğün (of) the sky? 16:79
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe gökten the sky, 17:92
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the sky. 17:93
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 17:95
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky, 18:40
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky, 18:45
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 20:53
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heavens 21:4
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü the heavens 21:16
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü the sky 21:32
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü the heaven 21:104
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the sky, 22:15
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 22:31
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 22:63
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü the sky 22:65
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven 22:70
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 23:18
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- (the) sky, 24:43
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu göğün the heavens 25:25
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 25:48
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the skies 25:61
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 26:4
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky, 26:187
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 27:60
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heavens 27:64
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heavens 27:75
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven. 29:22
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- (the) sky, 29:34
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 29:63
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 30:24
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu göğün the heavens 30:25
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the sky, 30:48
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 31:10
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 32:5
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 34:2
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 34:9
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky. 34:9
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 35:3
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 35:27
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven, 36:28
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe semasını the sky 37:6
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü the heaven 38:27
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 39:21
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 40:13
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the heaven 41:11
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe semasını the heaven, 41:12
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 43:11
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven - 43:84
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu göğün the sky 44:10
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the heaven 44:29
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 45:5
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the sky 50:6
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 50:9
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven 51:22
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğün (of) the heaven 51:23
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the heaven 52:9
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the sky 52:44
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğün (of) heaven 54:11
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the heaven, 55:37
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven 57:4
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gök (of) the heaven 57:21
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğü the heaven 67:5
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven 67:16
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi gökte the heaven, 67:17
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the heaven, 69:16
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the sky 70:8
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe gökten (rain from) the sky 71:11
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāe göğe the heaven 72:8
س م و|SMV السماء ELSMEÙ Es-semāu gök The heaven 73:18
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the heaven 77:9
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the heaven 78:19
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök (mü?) the heaven. 79:27
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the sky 81:11
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the sky 82:1
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāu gök the sky 84:1
س م و|SMV السماء ELSMEÙ s-semāi göğe the sky, 88:18
س م و|SMVالسماواتELSMEVETs-semāvātigöğün(is like that of) the heavens182x
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 2:33
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 2:107
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 2:116
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 2:117
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 2:164
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 2:255
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (to) the heavens 2:255
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 2:284
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 3:29
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 3:83
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 3:109
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 3:129
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu göklerle (is like that of) the heavens 3:133
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 3:180
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 3:189
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 3:190
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 3:191
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 4:126
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 4:131
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 4:131
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 4:132
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 4:170
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 4:171
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde (of) the heavens 5:17
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 5:18
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 5:40
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 5:97
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 5:120
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 6:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde de the heavens 6:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 6:12
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 6:14
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 6:73
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 6:75
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 6:79
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 6:101
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 7:54
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 7:158
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 7:185
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklere de the heavens 7:187
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 9:36
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 9:116
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 10:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens, 10:6
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 10:18
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 10:55
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 10:66
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 10:68
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 10:101
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 11:7
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens 11:107
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens 11:108
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 11:123
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 12:101
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 12:105
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 13:2
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 13:15
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 13:16
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 14:2
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 14:10
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 14:19
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 14:32
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 15:85
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 16:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 16:49
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 16:52
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerden the heavens 16:73
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 16:77
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu gök the seven heavens 17:44
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 17:55
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 17:99
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 17:102
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 18:14
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 18:26
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 18:51
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 19:65
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens 19:90
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 19:93
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 20:6
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 21:19
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökler the heavens 21:30
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 21:56
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerdeki the heavens 22:18
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 22:64
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens 23:71
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göğün (of) the seven heavens 23:86
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 24:35
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerdekiler the heavens 24:41
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 24:42
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 24:64
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 25:2
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerdeki the heavens 25:6
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 25:59
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 26:24
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 27:25
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 27:60
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 27:65
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde bulunan the heavens 27:87
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 29:44
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 29:52
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 29:61
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 30:8
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 30:18
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 30:22
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 30:26
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 30:27
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 31:10
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 31:16
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 31:20
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 31:25
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 31:26
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 32:4
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklere the heavens 33:72
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 34:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 34:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 34:22
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökler- the heavens 34:24
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 35:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 35:38
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens. 35:40
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 35:41
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 35:44
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 36:81
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 37:5
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 38:10
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 38:66
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 39:5
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 39:38
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 39:44
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 39:46
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 39:63
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 39:68
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (to) the heavens 40:37
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 40:57
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 42:4
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens 42:5
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 42:11
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 42:12
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens 42:29
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 42:49
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 42:53
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 43:9
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 43:82
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 43:85
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 44:7
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 44:38
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 45:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 45:13
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 45:22
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 45:27
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 45:36
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 45:37
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 46:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens? 46:4
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 46:33
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 48:4
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 48:7
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 48:14
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 49:16
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 49:18
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 50:38
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri (mi?) the heavens 52:36
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 53:26
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 53:31
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 55:29
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 55:33
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 57:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 57:2
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 57:4
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 57:5
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 57:10
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 58:7
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 59:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 59:24
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 61:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 62:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 63:7
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 64:1
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens 64:3
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens 64:4
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 78:37
س م و|SMV السماوات ELSMEVET s-semāvāti göklerin (of) the heavens 85:9
س م و|SMVبأسماءBÊSMEÙbiesmā'iisimleriniof (the) names1x
س م و|SMV بأسماء BÊSMEÙ biesmā'i isimlerini of (the) names 2:31
س م و|SMVبأسمائهمBÊSMEÙHMbiesmāihimonların isimlerini"of their names."""2x
س م و|SMV بأسمائهم BÊSMEÙHM biesmāihim onların isimlerini "of their names.""" 2:33
س م و|SMV بأسمائهم BÊSMEÙHM biesmāihim onların isimlerini of their names, 2:33
س م و|SMVباسمBESMbismiadını(the) name4x
س م و|SMV باسم BESM bismi adını (the) name 56:74
س م و|SMV باسم BESM bismi adını (the) name 56:96
س م و|SMV باسم BESM bismi adını (the) name 69:52
س م و|SMV باسم BESM bismi adıyle in (the) name 96:1
س م و|SMVبسمBSMbismiadıyla"""In the name"3x
س م و|SMV بسم BSM bismi adıyla In (the) name 1:1
س م و|SMV بسم BSM bismi adıyladır in the name 11:41
س م و|SMV بسم BSM bismi adıyla(başlamakta)dır """In the name" 27:30
س م و|SMVتسمىTSMtusemmāadına denirnamed1x
س م و|SMV تسمى TSM tusemmā adına denir named 76:18
س م و|SMVتسميةTSMYTtesmiyeteadlarınıname(s)1x
س م و|SMV تسمية TSMYT tesmiyete adlarını name(s) 53:27
س م و|SMVسماءSMEÙsemāugöğeheaven2x
س م و|SMV سماء SMEÙ semāu gök sky 11:44
س م و|SMV سماء SMEÙ semāin göğe heaven 41:12
س م و|SMVسماكمSMEKMsemmākumusize adını verdinamed you1x
س م و|SMV سماكم SMEKM semmākumu size adını verdi named you 22:78
س م و|SMVسماواتSMEVETsemāvātingöğüheavens5x
س م و|SMV سماوات SMEVET semāvātin gök (olarak) heavens. 2:29
س م و|SMV سماوات SMEVET semāvātin gök heavens 41:12
س م و|SMV سماوات SMEVET semāvātin göğü heavens 65:12
س م و|SMV سماوات SMEVET semāvātin göğü heavens 67:3
س م و|SMV سماوات SMEVET semāvātin göğü heavens 71:15
س م و|SMVسموهمSMVHMsemmūhumonları isimlendirin"""Name them."1x
س م و|SMV سموهم SMVHM semmūhum onları isimlendirin """Name them." 13:33
س م و|SMVسمياSMYEsemiyyenadaş"(this) name."""2x
س م و|SMV سميا SMYE semiyyen adaş "(this) name.""" 19:7
س م و|SMV سميا SMYE semiyyen adaşını any similarity? 19:65
س م و|SMVسميتموهاSMYTMVHEsemmeytumūhāadlandırdığınızwhich you have named them,3x
س م و|SMV سميتموها SMYTMVHE semmeytumūhā adlandırdığınız you have named them - 7:71
س م و|SMV سميتموها SMYTMVHE semmeytumūhā isimlendirdiği which you have named them, 12:40
س م و|SMV سميتموها SMYTMVHE semmeytumūhā isimlendirdiğiniz you have named them, 53:23
س م و|SMVسميتهاSMYTHEsemmeytuhāona adını verdim[I] (have) named her1x
س م و|SMV سميتها SMYTHE semmeytuhā ona adını verdim [I] (have) named her 3:36
س م و|SMVليسمونLYSMVNleyusemmūneadlandırıyorlarsurely they name1x
س م و|SMV ليسمون LYSMVN leyusemmūne adlandırıyorlar surely they name 53:27
س م و|SMVمسمىMSMmusemmenbelirlenmiş"appointed."""21x
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli bir fixed 2:282
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli specified 6:2
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirlenmiş specified. 6:60
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli appointed. 11:3
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli appointed, 13:2
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiş "appointed.""" 14:10
س م و|SMV مسمى MSM musemmen takdir edilen appointed. 16:61
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiş determined. 20:129
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiş appointed, 22:5
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli "appointed;" 22:33
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiş appointed, 29:53
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiştir appointed. 30:8
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belli appointed, 31:29
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiş appointed. 35:13
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirtilmiş appointed. 35:45
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belli bir specified. 39:5
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli specified. 39:42
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belli specified, 40:67
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belirli specified, 42:14
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belli appointed. 46:3
س م و|SMV مسمى MSM musemmen belli specified. 71:4
س م و|SMVوالسماءVELSMEÙve ssemāegöğe andolsunAnd the heaven9x
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü and the sky 2:22
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü and the sky 40:64
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ vessemāi göğe andolsun ki By the heaven 51:7
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü And the heaven 51:47
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ ve ssemāe ve göğü And the heaven, 55:7
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ vessemāi göğe andolsun By the sky, 85:1
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ vessemāi göğe andolsun By the sky 86:1
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ vessemāi göğe andolsun By the sky 86:11
س م و|SMV والسماء VELSMEÙ ve ssemāi ve göğe andolsun And the heaven 91:5
س م و|SMVوالسماواتVELSMEVETve ssemāvātuve göklerand the heavens3x
س م و|SMV والسماوات VELSMEVET ve ssemāvātu ve gökler de and the heavens, 14:48
س م و|SMV والسماوات VELSMEVET ve ssemāvāti ve gökleri and the heavens 20:4
س م و|SMV والسماوات VELSMEVET ve ssemāvātu ve gökler and the heavens 39:67


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}