» 42 / Sûrâ  53:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 53
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. صِرَاطِ (ṦREŦ) = SirāTi : yoluna
2. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
3. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
4. لَهُ (LH) = lehu : sahibi olan
5. مَا (ME) = mā : bulunan herşeyin
6. فِي (FY) = fī :
7. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve bulunan herşeyin
9. فِي (FY) = fī :
10. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
11. أَلَا (ÊLE) = elā : iyi bilin ki
12. إِلَى (ÎL) = ilā :
13. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
14. تَصِيرُ (TṦYR) = teSīru : sonunda varır
15. الْأُمُورُ (ELÊMVR) = l-umūru : bütün işler
yoluna | Allah'ın | | sahibi olan | bulunan herşeyin | | göklerde | ve bulunan herşeyin | | yerde | iyi bilin ki | | Allah'a | sonunda varır | bütün işler |

[ṦRŦ] [] [] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [] [] [ṦYR] [EMR]
ṦREŦ ELLH ELZ̃Y LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ ÊLE ÎL ELLH TṦYR ELÊMVR

SirāTi llahi lleƶī lehu s-semāvāti ve mā l-erDi elā ilā llahi teSīru l-umūru
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTi yoluna (The) path
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
الذي | ELZ̃Y lleƶī the One
له | LH lehu sahibi olan to Whom
ما | ME bulunan herşeyin (belongs) whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve bulunan herşeyin and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
ألا | ÊLE elā iyi bilin ki Unquestionably!
إلى | ÎL ilā To
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
تصير ص ي ر | ṦYR TṦYR teSīru sonunda varır reach
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler all affairs.

42:53 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoluna | Allah'ın | | sahibi olan | bulunan herşeyin | | göklerde | ve bulunan herşeyin | | yerde | iyi bilin ki | | Allah'a | sonunda varır | bütün işler |

[ṦRŦ] [] [] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [] [] [ṦYR] [EMR]
ṦREŦ ELLH ELZ̃Y LH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ ÊLE ÎL ELLH TṦYR ELÊMVR

SirāTi llahi lleƶī lehu s-semāvāti ve mā l-erDi elā ilā llahi teSīru l-umūru
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور

[ص ر ط] [] [] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [] [] [ص ي ر] [ا م ر]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 53
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTi yoluna (The) path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
الذي | ELZ̃Y lleƶī the One
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
له | LH lehu sahibi olan to Whom
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME bulunan herşeyin (belongs) whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve bulunan herşeyin and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ألا | ÊLE elā iyi bilin ki Unquestionably!
,Lam,Elif,
,30,1,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
إلى | ÎL ilā To
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
تصير ص ي ر | ṦYR TṦYR teSīru sonunda varır reach
Te,Sad,Ye,Re,
400,90,10,200,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler all affairs.
Elif,Lam,,Mim,Vav,Re,
1,30,,40,6,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |صِرَاطِ: yoluna | اللَّهِ: Allah'ın | الَّذِي: | لَهُ: sahibi olan | مَا: bulunan herşeyin | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve bulunan herşeyin | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | أَلَا: iyi bilin ki | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | تَصِيرُ: sonunda varır | الْأُمُورُ: bütün işler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |صراط ṦREŦ yoluna | الله ELLH Allah'ın | الذي ELZ̃Y | له LH sahibi olan | ما ME bulunan herşeyin | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve bulunan herşeyin | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | ألا ÊLE iyi bilin ki | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | تصير TṦYR sonunda varır | الأمور ELÊMWR bütün işler |
Kırık Meal (Okunuş) : |SirāTi: yoluna | llahi: Allah'ın | lleƶī: | lehu: sahibi olan | : bulunan herşeyin | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve bulunan herşeyin | : | l-erDi: yerde | elā: iyi bilin ki | ilā: | llahi: Allah'a | teSīru: sonunda varır | l-umūru: bütün işler |
Kırık Meal (Transcript) : |ṦREŦ: yoluna | ELLH: Allah'ın | ELZ̃Y: | LH: sahibi olan | ME: bulunan herşeyin | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve bulunan herşeyin | FY: | ELÊRŽ: yerde | ÊLE: iyi bilin ki | ÎL: | ELLH: Allah'a | TṦYR: sonunda varır | ELÊMVR: bütün işler |
Abdulbaki Gölpınarlı : O yoluna Allah'ın ki onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde; iyice bilin ki bütün işler, dönüp Allah tapısına varır.
Adem Uğur : (O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner.
Ahmed Hulusi : (O) Allâh yoluna ki, semâlarda ve arzda ne varsa (hepsi) kendisi içindir! Dikkat edin, işler Allâh'a döner!
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların ve imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların mülkiyeti ve tasarrufu kendisine ait olan Allah’ın yolunu gösteriyorsun. Unutmayın, bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa kendine ait olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki işler Allah'a döner.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Haberiniz olsun; işler Allah'a döner.
Ali Fikri Yavuz : O Allah yoluna ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hep O’nundur. Dikkat edin! Bütün işler döner (sonunda) Allah’a varır.
Bekir Sadak : (52-53) Iste sana da buyrugumuzla Cebrail'i gonderdik; sen Kitap nedir, iman nedir onceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kullarimizdan diledigimizi onunla dogru yola eristirdigimiz bir nur kildik. suphesiz sen de insanlara goklerde olanlar, yerde olanlar kendisinin olan Allah'in yolunu, dogru yolu gostermektesin. iyi bilin ki isler sonunda Allah'a dner.*
Celal Yıldırım : Göklerde ne varsa, yerde ne varsa kendisine ait olan Allah'ın yolunu gösterirsin. Haberiniz olsun ki, işler (eninde sonunda) Allah'a döner.
Diyanet İşleri : (52-53) İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.
Diyanet İşleri (eski) : (52-53) İşte sana da buyruğumuzla Cebrail'i gönderdik; sen Kitap nedir, iman nedir önceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de insanlara, göklerde ve yerde ne varsa kendisininolan Allah'ın yolunu, doğru yolu göstermektesin. İyi bilin ki işler sonunda Allah'a döner.
Diyanet Vakfi : (O yol) göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi ALLAH'ın yoluna... Kesinlikle, tüm işler ALLAH'a döner.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O Allah'ın yoluna ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uyan, bütün işler döner dolaşır Allah'a varır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O Allahın yoluna ki Göklerde ne var, Yerde ne varsa hep onundur, uyan! bütün işler döner dolaşır Allaha varır
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sahibi Allah'ın yoluna. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Tanrı'nın yoluna. Haberiniz olsun, buyruklar Tanrı'ya döner.
Hakkı Yılmaz : (52,53) "İşte böylece Biz, sana da Kendi emrimizden/Kendi işimizden olan ruhu/ Kur’ân'ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nûr/ışık yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola; göklerde ve yerde bulunanlar Kendisi için olan Allah'ın yoluna kılavuzluk etmektesin. Gözünüzü açın, bütün işler yalnız Allah'a döner. "
Hasan Basri Çantay : (Öyle doğru bir yol ki, o) göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinin olan Allahın yoludur. Gözünüzü açın: (Bütün) işler ancak Allaha dönüb varır.
Hayrat Neşriyat : Göklerde ne var, yerde ne varsa kendisinin olan Allah’ın yoluna! Dikkat edin!(Bütün) işler ancak Allah’a döner.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde olanların kendisine ait olduğu Allah'ın dosdoğru yolunu. İyi bilin ki; bütün işler sonunda Allah'a döner.
İskender Evrenosoğlu : O Allah'ın yolu ki, göklerde ve yerde ne varsa Kendisinindir. (Bütün) emirler (işler) Allah'a seyreder (döner), değil mi?
Muhammed Esed : göklerde ve yerdeki her şeyin maliki olan Allah'a götüren yola. Gerçek şu ki, her şeyin başı ve sonu Allah'tadır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O Allah'ın yoluna ki, göklerde ne varsa ve yerde ne varsa hep O'nundur. Agâh ol! Bütün işler Allah'a dönüp varacaktır.
Ömer Öngüt : O Allah yolunu ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İyi bilin ki bütün işler sonunda O'na döner.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde olan her şeyin sahibi olan Allah’ın yoluna... İyi bilin ki, Allah’a döner bütün işler!
Suat Yıldırım : Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah’ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah’a döner, kararlar O’ndan çıkar.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunan herşeyin sâhibi Allâh'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a varır.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Haberiniz olsun; işler Allah'a döner.
Ümit Şimşek : O Allah'ın yoluna ki, göklerde olan ve yerde olan herşey Onundur. Bilmiş olun ki, bütün işler sonunda Allah'a döner.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoludur o. Gözünüzü açın, bütün iş ve oluşlar Allah'a varır!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}