» 42 / Sûrâ  47:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 47
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اسْتَجِيبُوا (ESTCYBVE) = İstecībū : uyun
2. لِرَبِّكُمْ (LRBKM) = lirabbikum : Rabbinize
3. مِنْ (MN) = min :
4. قَبْلِ (GBL) = ḳabli : önce
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. يَأْتِيَ (YÊTY) = ye'tiye : gelmezden
7. يَوْمٌ (YVM) = yevmun : bir gün
8. لَا (LE) = lā : mümkün olmayan
9. مَرَدَّ (MRD̃) = meradde : geri çevrilmesi
10. لَهُ (LH) = lehu : onun
11. مِنَ (MN) = mine : -tan
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
13. مَا (ME) = mā : yoktur
14. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
15. مِنْ (MN) = min : hiçbir
16. مَلْجَإٍ (MLCÎ) = melcein : sığınacak yer
17. يَوْمَئِذٍ (YVMÙZ̃) = yevmeiƶin : o gün
18. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
19. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
20. مِنْ (MN) = min : hiçbir
21. نَكِيرٍ (NKYR) = nekīrin : inkar
uyun | Rabbinize | | önce | | gelmezden | bir gün | mümkün olmayan | geri çevrilmesi | onun | -tan | Allah- | yoktur | sizin için | hiçbir | sığınacak yer | o gün | ve yoktur | sizin için | hiçbir | inkar |

[CVB] [RBB] [] [GBL] [] [ETY] [YVM] [] [RD̃D̃] [] [] [] [] [] [] [LCE] [] [] [] [] [NKR]
ESTCYBVE LRBKM MN GBL ÊN YÊTY YVM LE MRD̃ LH MN ELLH ME LKM MN MLCÎ YVMÙZ̃ VME LKM MN NKYR

İstecībū lirabbikum min ḳabli en ye'tiye yevmun meradde lehu mine llahi lekum min melcein yevmeiƶin ve mā lekum min nekīrin
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من نكير

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
استجيبوا ج و ب | CVB ESTCYBVE İstecībū uyun Respond
لربكم ر ب ب | RBB LRBKM lirabbikum Rabbinize to your Lord
من | MN min before
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
أن | ÊN en [that]
يأتي ا ت ي | ETY YÊTY ye'tiye gelmezden comes
يوم ي و م | YVM YVM yevmun bir gün a Day
لا | LE mümkün olmayan (there is) no
مرد ر د د | RD̃D̃ MRD̃ meradde geri çevrilmesi averting
له | LH lehu onun for it
من | MN mine -tan from
الله | ELLH llahi Allah- Allah.
ما | ME yoktur Not
لكم | LKM lekum sizin için (is) for you
من | MN min hiçbir any
ملجإ ل ج ا | LCE MLCÎ melcein sığınacak yer refuge
يومئذ | YVMÙZ̃ yevmeiƶin o gün (on) that Day
وما | VME ve mā ve yoktur and not
لكم | LKM lekum sizin için for you
من | MN min hiçbir any
نكير ن ك ر | NKR NKYR nekīrin inkar denial.

42:47 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

uyun | Rabbinize | | önce | | gelmezden | bir gün | mümkün olmayan | geri çevrilmesi | onun | -tan | Allah- | yoktur | sizin için | hiçbir | sığınacak yer | o gün | ve yoktur | sizin için | hiçbir | inkar |

[CVB] [RBB] [] [GBL] [] [ETY] [YVM] [] [RD̃D̃] [] [] [] [] [] [] [LCE] [] [] [] [] [NKR]
ESTCYBVE LRBKM MN GBL ÊN YÊTY YVM LE MRD̃ LH MN ELLH ME LKM MN MLCÎ YVMÙZ̃ VME LKM MN NKYR

İstecībū lirabbikum min ḳabli en ye'tiye yevmun meradde lehu mine llahi lekum min melcein yevmeiƶin ve mā lekum min nekīrin
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من نكير

[ج و ب] [ر ب ب] [] [ق ب ل] [] [ا ت ي] [ي و م] [] [ر د د] [] [] [] [] [] [] [ل ج ا] [] [] [] [] [ن ك ر]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
استجيبوا ج و ب | CVB ESTCYBVE İstecībū uyun Respond
Elif,Sin,Te,Cim,Ye,Be,Vav,Elif,
1,60,400,3,10,2,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لربكم ر ب ب | RBB LRBKM lirabbikum Rabbinize to your Lord
Lam,Re,Be,Kef,Mim,
30,200,2,20,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min before
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳabli önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
أن | ÊN en [that]
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يأتي ا ت ي | ETY YÊTY ye'tiye gelmezden comes
Ye,,Te,Ye,
10,,400,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevmun bir gün a Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
لا | LE mümkün olmayan (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
مرد ر د د | RD̃D̃ MRD̃ meradde geri çevrilmesi averting
Mim,Re,Dal,
40,200,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
له | LH lehu onun for it
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ما | ME yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin için (is) for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ملجإ ل ج ا | LCE MLCÎ melcein sığınacak yer refuge
Mim,Lam,Cim,,
40,30,3,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
يومئذ | YVMÙZ̃ yevmeiƶin o gün (on) that Day
Ye,Vav,Mim,,Zel,
10,6,40,,700,
T – time adverb
ظرف زمان
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نكير ن ك ر | NKR NKYR nekīrin inkar denial.
Nun,Kef,Ye,Re,
50,20,10,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اسْتَجِيبُوا: uyun | لِرَبِّكُمْ: Rabbinize | مِنْ: | قَبْلِ: önce | أَنْ: | يَأْتِيَ: gelmezden | يَوْمٌ: bir gün | لَا: mümkün olmayan | مَرَدَّ: geri çevrilmesi | لَهُ: onun | مِنَ: -tan | اللَّهِ: Allah- | مَا: yoktur | لَكُمْ: sizin için | مِنْ: hiçbir | مَلْجَإٍ: sığınacak yer | يَوْمَئِذٍ: o gün | وَمَا: ve yoktur | لَكُمْ: sizin için | مِنْ: hiçbir | نَكِيرٍ: inkar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |استجيبوا ESTCYBWE uyun | لربكم LRBKM Rabbinize | من MN | قبل GBL önce | أن ÊN | يأتي YÊTY gelmezden | يوم YWM bir gün | لا LE mümkün olmayan | مرد MRD̃ geri çevrilmesi | له LH onun | من MN -tan | الله ELLH Allah- | ما ME yoktur | لكم LKM sizin için | من MN hiçbir | ملجإ MLCÎ sığınacak yer | يومئذ YWMÙZ̃ o gün | وما WME ve yoktur | لكم LKM sizin için | من MN hiçbir | نكير NKYR inkar |
Kırık Meal (Okunuş) : |İstecībū: uyun | lirabbikum: Rabbinize | min: | ḳabli: önce | en: | ye'tiye: gelmezden | yevmun: bir gün | : mümkün olmayan | meradde: geri çevrilmesi | lehu: onun | mine: -tan | llahi: Allah- | : yoktur | lekum: sizin için | min: hiçbir | melcein: sığınacak yer | yevmeiƶin: o gün | ve mā: ve yoktur | lekum: sizin için | min: hiçbir | nekīrin: inkar |
Kırık Meal (Transcript) : |ESTCYBVE: uyun | LRBKM: Rabbinize | MN: | GBL: önce | ÊN: | YÊTY: gelmezden | YVM: bir gün | LE: mümkün olmayan | MRD̃: geri çevrilmesi | LH: onun | MN: -tan | ELLH: Allah- | ME: yoktur | LKM: sizin için | MN: hiçbir | MLCÎ: sığınacak yer | YVMÙZ̃: o gün | VME: ve yoktur | LKM: sizin için | MN: hiçbir | NKYR: inkar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbinizin dâvetine icâbet edin reddine imkân olmayan gün Allah tarafından gelip çatmadan; o gün, ne kaçıp sığınılacak bir yer var size ve ne suçlarını inkâra mecâl var size.
Abdullah Aydın : Allah'tan reddine asla çare olmayacak bir gün (kıyamet) gelmeden önce Rabbinizin davetine (hak dine) uyun. O gün size ne sığınacak yer vardır, ne de inkara çare.
Adem Uğur : Allah'tan, geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.
Ahmed Hulusi : Allâh'tan reddolunması imkânsız bir süreç gelmeden önce Rabbinize icabet edin. . . O süreçte ne bir sığınacak yeriniz vardır, ne de (yaptıklarınızı) inkârınız çare olur!
Ahmet Davudoğlu : Allah'tan reddine çare olmayan bir gün (kıyamet) gelmezden önce, Rabbinizin davetine icabet edin. O gün size ne bir sığınacak yer vardır, ne de inkâra çare!...
Ahmet Tekin : Allah tarafından, geri çevrilmesi, tekrarı mümkün olmayan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin İslâm’a davetini kabul edip yerine getirin. O gün hiç biriniz sığınacak bir yer bulamazsınız. İtiraz da edemezsiniz.
Ahmet Varol : Allah'tan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de inkar yolu vardır.
Ali Arslan : Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce Rabbiniz(in davetin)e icabet edin. O gün sizin için hiçbir sığınak da yoktur.
Ali Bulaç : Allah'tan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel, Rabbinize icabet edin. O gün, sizin için ne sığınılacak bir yer var, ne sizin için inkar (etmeye bir imkan).
Ali Fikri Yavuz : Allah’dan (inecek azabın) geri çevrilmesine çare olmıyan bir gün (kıyamet) gelmezden önce, Rabbinizin (hak dine olan) davetini kabul edin. O gün size ne sığınacak yer vardır, ne de inkâra çare...
Arif Pamuk : Allah katından geri çevrilmeyecek günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün ne sığınacak bir yeriniz, ne de inkara çare vardır.
Ayntabî Mehmet Efendi : Rabbiniz celle şânühu'ya (îmân ve itâatle) icâbet edin! Allahû Tealâ'dan kaçırmaya aslâ imkân olmayan o gün gelmezden önce ki, o gün sizin için, ne kaçıp ilticâ edeceğiniz bir melce', ne de kötü amellerinizi inkara mecâl vardır.
Bahaeddin Sağlam : Allah'ın getirmesine karşı hiçbir engelin olmayacağı olan o gün gelmezden önce, Rabbinizin çağrısına icabet edin. O gün, sizin için bir sığınak yoktur.
Bekir Sadak : Allah katindan, geri cevrilemiyecek gunun gelmesinden once Rabbinizin cagrisina cevap verin. O gun hicbirinize siginacak yer bulunmaz, inkar de edemezsiniz.
Bir Heyet : Allah'tan, geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız.
Celal Yıldırım : Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbınızın dâvetine olumlu cevâp verin. O gün sizin için ne bir sığınak, ne de inkâra çare vardır.
Diyanet İşleri : Allah’tan, geri çevrilmesi imkânsız olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de (günahlarınızı) inkâr edebilirsiniz!
Diyanet İşleri (eski) : Allah katından, geri çevrilemeyecek günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına cevap verin. O gün hiçbirinize sığınacak yer bulunmaz, inkar de edemezsiniz.
Diyanet Vakfi : Allah'tan, geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz.
Diyanet Vakfı (1993) : Allah'tan geri çevrilmesi imkânsız bir gün gelmezden önce, Rabbinize uyun. Çünkü o gün, hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız.
Edip Yüksel : ALLAH katından, geri çevrilmesi olanaksız olan gün gelmezden önce Rabbinize cevap veriniz. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir koruyucu vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah tarafından, geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce, Rabbinizin davetine uyun, çünkü o gün, sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkâr da edemezsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah tarafından geri çevrilmesine çare olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun, çünkü o gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de inkara çare.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahdan reddine çare olmıyan bir gün gelmezden evvel rabbınızın da'vetine icabet ediniz, o gün sizin için ne sığınacak yer vardır, ne de inkâre çare
Fizilal-il Kuran : Allah'tan, geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmeden önce, Rabb'inizin çağrısına uyun. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak bir yer bulamazsınız, inkar da edemezsiniz.
Gültekin Onan : Tanrı'dan, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel, rabbinize icabet edin. O gün, sizin için ne sığınılacak bir yer var, ne de inkar [etmeye bir imkan].
Hakkı Yılmaz : Allah'tan, kendileri için dönüş yeri olmayan geri çevrilemeyecek gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrılarına karşılık veriniz. O gün, sizin için sığınacak bir yer yoktur, sizin için tanımayacak hâle getirmek/ tanınmamak da yoktur.
Hasan Basri Çantay : Allahdan reddine asla çâre olmayacak bir gün gelmezden evvel Rabbiniz (in da'vetin) e icabet edin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer, sizin için ne de (günâhlarınızı) inkâr (a bir mecal) yokdur.
Hasan Tahsin Feyizli : Allah tarafından geri çevrilmeyecek bir gün gelmesinden önce, Rabb'iniz(in çağnsın)a uyun. O gün sizin için sığınılacak bir yer yoktur.
Hayrat Neşriyat : Allah tarafından (tehdîd olunduğunuz ve başkalarınca) kendisi için geri çevrilme(imkânı) olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbiniz(in da'vetin)e icâbet edin! O gün ne size sığınacak bir yer, ne de sizin için (günahlarınızı) inkâr etme(ye bir çâre) vardır!
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Allah katından, geri çevrilmeyecek günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına cevap verin. O gün hiçbirinize sığınacak yer bulunmaz.
Hüseyin Kaleli : “Allâh’tan kendisinin reddi olmayan gün gelmezden önce Rabbinize icabet edin. O gün sizin için bir sığınacak yer yok. Yine sizin için bir inkâr da yok.”
İbni Kesir : Allah katından, geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce, Rabbınıza icabet edin. O gün; hiç biriniz için sığınacak bir yer yoktur, inkar da edemezsiniz.
İskender Evrenosoğlu : Rabbinize icabet edin (Allah'a ulaşmayı dileyin), Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü, sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkâr yoktur (yaptıklarınızı inkâr edemezsiniz).
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Geri çevrilmeyecek bir gün Allah tarafından gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. O gün ne sığınacak bir yeriniz olur, ne de yaptıklarınızı inkar edebilirsiniz.
Muhammed Esed : (O halde, ey insanlar,) Allah'ın buyruğu ile geri dönüşün imkansız olduğu Gün gelmeden önce Rabbiniz(in daveti)ne uyun! (Çünkü) o Gün ne sığınacağınız bir yer bulabilirsiniz, ne de (yaptığınız hataları) inkar edebilirsiniz.
Mustafa İslamoğlu : (Ey insanlar!) Allah’ın fermanıyla geri dönüşün mümkün olmadığı gün gelmezden önce Rabbinizin davetine uyun! O gün ne sığınacağınız bir yer bulabilirsiniz, ne de delilleri karartabilirsiniz.
Nedim Yılmaz : Allah tarafından gelecek ve asla geri çevrilemeyecek bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınacak yer vardır, ne de inkâr etme gücünüz vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Rabbiniz için icabette bulunun, bir günün gelmesinden evvel ki, onun için Allah'tan reddedebilecek yoktur. O gün sizin için ne bir sığınacak yer vardır ve ne de sizin için inkâra bir imkan.
Ömer Öngüt : Allah katında geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbinizin dâvetine icabet edin. O gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamaz, inkâr da edemezsiniz.
Ömer Rıza Doğrul : Allah tarafından gelecek ve çevrilmesine imkân bulunmayacak gün gelmeden evvel Rabbinizin davetine icabet edin (emirlerini yapın). O gün kaçıp sığınılacak yer bulunmaz. (İşlediklerinizi) İnkâra da takat kalmaz.
Şaban Piriş : -Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinize cevap verin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer var ne de inkar...
Suat Yıldırım : Allah tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısını kabul edip O’na dönün. Yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkâra bir çare!
Süleyman Ateş : Allah'tan, geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmezden önce, Rabbiniz(in çağrısı)na uyun. Çünkü o gün ne sığınacak bir yeriniz var; ne de (yaptıklarınızı) inkâra çâre.
Talat Koçyiğit : Ey insanlar! Allah katından reddedilmesi mümkün olmayan kıyamet günü gelmezden önce Rabbinizin davetine icabet edin. O gün sizin için sığınacak bir yer yoktur.
Tefhim-ul Kuran : Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün, gelmeden evvel, Rabbinize icabet edin. O gün, sizin için ne sığınılacak bir yer var, ne de sizin için inkâr (etmeğe bir imkân) .
Ümit Şimşek : Dönüşü olmayan o gün Allah tarafından gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Yoksa o gün ne sığınacak bir yeriniz olur, ne de yaptıklarınızı inkâr edebilirsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Ertelenmesine Allah'tan izin çıkmayacak gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün, sığınacak yeriniz olmayacak; yaptıklarınızı inkârınız da mümkün olmayacak.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Allah'tan reddine imkân olmayacak bir gün gelmeden evvel, Rabbinizin dâvetini kabul edin. O gün, sizin için bir sığınacak yer yoktur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}