» 42 / Sûrâ  31:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 31
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve değilsiniz
2. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
3. بِمُعْجِزِينَ (BMACZYN) = bimuǎ'cizīne : aciz bıracacak
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yer yüzünde
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
7. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
8. مِنْ (MN) = min :
9. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
11. مِنْ (MN) = min : hiçbir
12. وَلِيٍّ (VLY) = veliyyin : veliniz
13. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
14. نَصِيرٍ (NṦYR) = neSīrin : bir yardımcı(nız)
ve değilsiniz | siz | aciz bıracacak | | yer yüzünde | ve yoktur | sizin | | başka | Allah'tan | hiçbir | veliniz | ne de | bir yardımcı(nız) |

[] [] [ACZ] [] [ERŽ] [] [] [] [D̃VN] [] [] [VLY] [] [NṦR]
VME ÊNTM BMACZYN FY ELÊRŽ VME LKM MN D̃VN ELLH MN VLY VLE NṦYR

ve mā entum bimuǎ'cizīne l-erDi ve mā lekum min dūni llahi min veliyyin ve lā neSīrin
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve değilsiniz And not
أنتم | ÊNTM entum siz you
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne aciz bıracacak (can) escape
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth,
وما | VME ve mā ve yoktur and not
لكم | LKM lekum sizin for you
من | MN min besides
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
من | MN min hiçbir any
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyin veliniz protector
ولا | VLE ve lā ne de and not
نصير ن ص ر | NṦR NṦYR neSīrin bir yardımcı(nız) any helper.

42:31 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve değilsiniz | siz | aciz bıracacak | | yer yüzünde | ve yoktur | sizin | | başka | Allah'tan | hiçbir | veliniz | ne de | bir yardımcı(nız) |

[] [] [ACZ] [] [ERŽ] [] [] [] [D̃VN] [] [] [VLY] [] [NṦR]
VME ÊNTM BMACZYN FY ELÊRŽ VME LKM MN D̃VN ELLH MN VLY VLE NṦYR

ve mā entum bimuǎ'cizīne l-erDi ve mā lekum min dūni llahi min veliyyin ve lā neSīrin
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

[] [] [ع ج ز] [] [ا ر ض] [] [] [] [د و ن] [] [] [و ل ي] [] [ن ص ر]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 31
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve değilsiniz And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أنتم | ÊNTM entum siz you
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بمعجزين ع ج ز | ACZ BMACZYN bimuǎ'cizīne aciz bıracacak (can) escape
Be,Mim,Ayn,Cim,Ze,Ye,Nun,
2,40,70,3,7,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyin veliniz protector
Vav,Lam,Ye,
6,30,10,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نصير ن ص ر | NṦR NṦYR neSīrin bir yardımcı(nız) any helper.
Nun,Sad,Ye,Re,
50,90,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve değilsiniz | أَنْتُمْ: siz | بِمُعْجِزِينَ: aciz bıracacak | فِي: | الْأَرْضِ: yer yüzünde | وَمَا: ve yoktur | لَكُمْ: sizin | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | مِنْ: hiçbir | وَلِيٍّ: veliniz | وَلَا: ne de | نَصِيرٍ: bir yardımcı(nız) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve değilsiniz | أنتم ÊNTM siz | بمعجزين BMACZYN aciz bıracacak | في FY | الأرض ELÊRŽ yer yüzünde | وما WME ve yoktur | لكم LKM sizin | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | من MN hiçbir | ولي WLY veliniz | ولا WLE ne de | نصير NṦYR bir yardımcı(nız) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve değilsiniz | entum: siz | bimuǎ'cizīne: aciz bıracacak | : | l-erDi: yer yüzünde | ve mā: ve yoktur | lekum: sizin | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | min: hiçbir | veliyyin: veliniz | ve lā: ne de | neSīrin: bir yardımcı(nız) |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve değilsiniz | ÊNTM: siz | BMACZYN: aciz bıracacak | FY: | ELÊRŽ: yer yüzünde | VME: ve yoktur | LKM: sizin | MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | MN: hiçbir | VLY: veliniz | VLE: ne de | NṦYR: bir yardımcı(nız) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve siz, yeryüzünde onu âciz bir hâle getiremezsiniz ve size, Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne bir yardımcı.
Adem Uğur : Yeryüzünde (O'nu) âciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur.
Ahmed Hulusi : Siz, arzda (Allâh'ı) âciz bırakamazsınız! Sizin Allâh'tan başka ne bir velîniz ve ne de bir yardımcınız yoktur.
Ahmet Tekin : Yeryüzünde Allah’ı âciz bırakamazsınız, koyduğu kuralların dışına çıkarak yakanızı kurtaramazsınız. Allah’ın dışında, kulları durumundakilerden bir veliniz, bir koruyucunuz ve bir yardım edeniniz de yoktur.
Ahmet Varol : Yoksa siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
Ali Bulaç : Siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır, ne bir yardımcınız.
Ali Fikri Yavuz : Siz, yeryüzünde (Allah’ın azabından) yakanızı kurtarabilecek değilsiniz; ve sizin için Allah’dan başka (azabı kaldıracak) bir dost, bir yardımcı yoktur.
Bekir Sadak : Yeryuzunde O'nu aciz birakamazsiniz. Allah'tan baska bir dostunuz da yardimciniz da yoktur.
Celal Yıldırım : Siz yeryüzünde (Allah'ı) âciz bırakacak (güçte) değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde O’nu âciz bırakamazsınız. Sizin için Allah’tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde O'nu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz da yardımcınız da yoktur.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde (O'nu) âciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur.
Edip Yüksel : Siz yeryüzünde kaçamazsınız. Sizin ALLAH 'tan başka bir sahibiniz ve yardımcınız yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizi Allah'tan başka kurtaracak ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem siz Arzda âciz bırakacak değilsiniz ve size Allahdan başka kurtaracak ne bir hâmî, ne de bir yardımcı yoktur.
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde O'nu aciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz da yardımcınız da yoktur.
Gültekin Onan : Siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin Tanrı'nın dışında ne bir veliniz vardır, ne bir yardımcınız.
Hakkı Yılmaz : Ve siz yeryüzünde âciz bırakıcılar değilsiniz. Ve sizin, Allah'ın astlarından, bir yakınınız yoktur, yardımcınız da yoktur.
Hasan Basri Çantay : Siz yer (yüzün) de (Allahı) aaciz bırakabilecekler değilsiniz Sizin Allahdan başka ne bir haamîniz, ne bir yardımcınız yokdur.
Hayrat Neşriyat : Ve siz yeryüzünde (Allah’ı) âciz bırakacak kimseler değilsiniz! Sizin için Allah’dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
İbni Kesir : Yeryüzünde O'nu aciz bırakamazsınız. Ve sizin Allah'tan başka ne bir veliniz vardır, ne de bir yardımcınız.
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünde siz, aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur.
Muhammed Esed : ve siz O'nu yeryüzünde bertaraf edemezsiniz, (öteki dünyada da) sizi Allah(ın cezasın)dan koruyacak ve size yardım edecek kimse bulamazsınız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve siz yeryüzünde âciz bırakıcılar değilsiniz ve sizin için Allah'tan başka bir hâmi ve bir yardımcı da yoktur.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde (O'nu) âciz bırakamazsınız. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur.
Şaban Piriş : Yoksa siz, yeryüzünde bir yere kaçıp kurtulamazsınız. Sizin Allah’tan başka bir sahibiniz de yardımcınız da yoktur.
Suat Yıldırım : Siz, kaçmakla Allah’ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah’tan başka ne haminiz, ne de yardımcınız yoktur.
Süleyman Ateş : Siz, yeryüzünde O(nun cezâsı)na engel olamazsınız. Sizin Allah'tan başka ne bir veliniz, ne de bir yardımcınız vardır.
Tefhim-ul Kuran : Siz yeryüzünde (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz. Ve sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır, ne de bir yardımcınız.
Ümit Şimşek : Siz dünyada Allah'ın elinden kurtulamazsınız. Allah'tan başka da sizin ne bir dostunuz vardır, ne bir yardımcınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Siz yeryüzünde âciz bırakıcılar değilsiniz. Sizin, Allah'tan başka dostunuz da yoktur, yardımcınız da.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}