» 42 / Sûrâ  5:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. تَكَادُ (TKED̃) = tekādu : neredeyse
2. السَّمَاوَاتُ (ELSMEVET) = s-semāvātu : gökler
3. يَتَفَطَّرْنَ (YTFŦRN) = yetefeTTarne : çatlayacaklar
4. مِنْ (MN) = min :
5. فَوْقِهِنَّ (FVGHN) = fevḳihinne : üstlerinden
6. وَالْمَلَائِكَةُ (VELMLEÙKT) = velmelāiketu : ve melekler
7. يُسَبِّحُونَ (YSBḪVN) = yusebbiHūne : tesbih ederler
8. بِحَمْدِ (BḪMD̃) = biHamdi : hamd ile
9. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerini
10. وَيَسْتَغْفِرُونَ (VYSTĞFRVN) = ve yesteğfirūne : ve mağfiret dilerler
11. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseler için
12. فِي (FY) = fī :
13. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerdeki
14. أَلَا (ÊLE) = elā : iyi bil ki
15. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
16. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
17. هُوَ (HV) = huve : O'dur
18. الْغَفُورُ (ELĞFVR) = l-ğafūru : çok bağışlayan
19. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : çok esirgeyen
neredeyse | gökler | çatlayacaklar | | üstlerinden | ve melekler | tesbih ederler | hamd ile | Rablerini | ve mağfiret dilerler | kimseler için | | yerdeki | iyi bil ki | şüphesiz | Allah | O'dur | çok bağışlayan | çok esirgeyen |

[KVD̃] [SMV] [FŦR] [] [FVG] [MLK] [SBḪ] [ḪMD̃] [RBB] [ĞFR] [] [] [ERŽ] [] [] [] [] [ĞFR] [RḪM]
TKED̃ ELSMEVET YTFŦRN MN FVGHN VELMLEÙKT YSBḪVN BḪMD̃ RBHM VYSTĞFRVN LMN FY ELÊRŽ ÊLE ÎN ELLH HV ELĞFVR ELRḪYM

tekādu s-semāvātu yetefeTTarne min fevḳihinne velmelāiketu yusebbiHūne biHamdi rabbihim ve yesteğfirūne limen l-erDi elā inne llahe huve l-ğafūru r-raHīmu
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تكاد ك و د | KVD̃ TKED̃ tekādu neredeyse Almost
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens
يتفطرن ف ط ر | FŦR YTFŦRN yetefeTTarne çatlayacaklar break up
من | MN min from
فوقهن ف و ق | FVG FVGHN fevḳihinne üstlerinden above them,
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels
يسبحون س ب ح | SBḪ YSBḪVN yusebbiHūne tesbih ederler glorify
بحمد ح م د | ḪMD̃ BḪMD̃ biHamdi hamd ile (the) praise
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord
ويستغفرون غ ف ر | ĞFR VYSTĞFRVN ve yesteğfirūne ve mağfiret dilerler and ask for forgiveness
لمن | LMN limen kimseler için for those
في | FY on
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerdeki the earth.
ألا | ÊLE elā iyi bil ki Unquestionably,
إن | ÎN inne şüphesiz indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah,
هو | HV huve O'dur He
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayan (is) the Oft-Forgiving,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyen the Most Merciful.

42:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

neredeyse | gökler | çatlayacaklar | | üstlerinden | ve melekler | tesbih ederler | hamd ile | Rablerini | ve mağfiret dilerler | kimseler için | | yerdeki | iyi bil ki | şüphesiz | Allah | O'dur | çok bağışlayan | çok esirgeyen |

[KVD̃] [SMV] [FŦR] [] [FVG] [MLK] [SBḪ] [ḪMD̃] [RBB] [ĞFR] [] [] [ERŽ] [] [] [] [] [ĞFR] [RḪM]
TKED̃ ELSMEVET YTFŦRN MN FVGHN VELMLEÙKT YSBḪVN BḪMD̃ RBHM VYSTĞFRVN LMN FY ELÊRŽ ÊLE ÎN ELLH HV ELĞFVR ELRḪYM

tekādu s-semāvātu yetefeTTarne min fevḳihinne velmelāiketu yusebbiHūne biHamdi rabbihim ve yesteğfirūne limen l-erDi elā inne llahe huve l-ğafūru r-raHīmu
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم

[ك و د] [س م و] [ف ط ر] [] [ف و ق] [م ل ك] [س ب ح] [ح م د] [ر ب ب] [غ ف ر] [] [] [ا ر ض] [] [] [] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
تكاد ك و د | KVD̃ TKED̃ tekādu neredeyse Almost
Te,Kef,Elif,Dal,
400,20,1,4,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvātu gökler the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
يتفطرن ف ط ر | FŦR YTFŦRN yetefeTTarne çatlayacaklar break up
Ye,Te,Fe,Tı,Re,Nun,
10,400,80,9,200,50,
V – 3rd person feminine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فوقهن ف و ق | FVG FVGHN fevḳihinne üstlerinden above them,
Fe,Vav,Gaf,He,Nun,
80,6,100,5,50,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هن» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
يسبحون س ب ح | SBḪ YSBḪVN yusebbiHūne tesbih ederler glorify
Ye,Sin,Be,Ha,Vav,Nun,
10,60,2,8,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بحمد ح م د | ḪMD̃ BḪMD̃ biHamdi hamd ile (the) praise
Be,Ha,Mim,Dal,
2,8,40,4,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويستغفرون غ ف ر | ĞFR VYSTĞFRVN ve yesteğfirūne ve mağfiret dilerler and ask for forgiveness
Vav,Ye,Sin,Te,Ğayn,Fe,Re,Vav,Nun,
6,10,60,400,1000,80,200,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لمن | LMN limen kimseler için for those
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
في | FY on
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerdeki the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ألا | ÊLE elā iyi bil ki Unquestionably,
,Lam,Elif,
,30,1,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
إن | ÎN inne şüphesiz indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru çok bağışlayan (is) the Oft-Forgiving,
Elif,Lam,Ğayn,Fe,Vav,Re,
1,30,1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu çok esirgeyen the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |تَكَادُ: neredeyse | السَّمَاوَاتُ: gökler | يَتَفَطَّرْنَ: çatlayacaklar | مِنْ: | فَوْقِهِنَّ: üstlerinden | وَالْمَلَائِكَةُ: ve melekler | يُسَبِّحُونَ: tesbih ederler | بِحَمْدِ: hamd ile | رَبِّهِمْ: Rablerini | وَيَسْتَغْفِرُونَ: ve mağfiret dilerler | لِمَنْ: kimseler için | فِي: | الْأَرْضِ: yerdeki | أَلَا: iyi bil ki | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | هُوَ: O'dur | الْغَفُورُ: çok bağışlayan | الرَّحِيمُ: çok esirgeyen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |تكاد TKED̃ neredeyse | السماوات ELSMEWET gökler | يتفطرن YTFŦRN çatlayacaklar | من MN | فوقهن FWGHN üstlerinden | والملائكة WELMLEÙKT ve melekler | يسبحون YSBḪWN tesbih ederler | بحمد BḪMD̃ hamd ile | ربهم RBHM Rablerini | ويستغفرون WYSTĞFRWN ve mağfiret dilerler | لمن LMN kimseler için | في FY | الأرض ELÊRŽ yerdeki | ألا ÊLE iyi bil ki | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | هو HW O'dur | الغفور ELĞFWR çok bağışlayan | الرحيم ELRḪYM çok esirgeyen |
Kırık Meal (Okunuş) : |tekādu: neredeyse | s-semāvātu: gökler | yetefeTTarne: çatlayacaklar | min: | fevḳihinne: üstlerinden | velmelāiketu: ve melekler | yusebbiHūne: tesbih ederler | biHamdi: hamd ile | rabbihim: Rablerini | ve yesteğfirūne: ve mağfiret dilerler | limen: kimseler için | : | l-erDi: yerdeki | elā: iyi bil ki | inne: şüphesiz | llahe: Allah | huve: O'dur | l-ğafūru: çok bağışlayan | r-raHīmu: çok esirgeyen |
Kırık Meal (Transcript) : |TKED̃: neredeyse | ELSMEVET: gökler | YTFŦRN: çatlayacaklar | MN: | FVGHN: üstlerinden | VELMLEÙKT: ve melekler | YSBḪVN: tesbih ederler | BḪMD̃: hamd ile | RBHM: Rablerini | VYSTĞFRVN: ve mağfiret dilerler | LMN: kimseler için | FY: | ELÊRŽ: yerdeki | ÊLE: iyi bil ki | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | HV: O'dur | ELĞFVR: çok bağışlayan | ELRḪYM: çok esirgeyen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Müşriklerin sözlerinden neredeyse gökler, üstlerinden çatlayıp yarılacak ve melekler, ona hamd ederek tenzîh ederler onu ve yeryüzündekilere yarlıganma dilerler; iyice bil ki şüphe yok Allah, odur örten ve rahîm olan.
Adem Uğur : Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Ahmed Hulusi : Neredeyse semâlar üstlerinden yarılacaklar (içinden ne çıkacak? A. H. )! Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler. . . Dikkat edin, Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Neredeyse, O’nun azametinden, ta yukarılardan gökler çatlayacak gibi titreşiyor. Melekler, hamd ile överek, şükrederek Rablerini tesbih ediyorlar. Yeryüzünde bulunan akıllı ve sorumlu varlıklar için koruma kalkanına alınma ve bağışlanma diliyorlar. Unutmayın ki, Allah kâinatı devamlı koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olandır.
Ali Bulaç : Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp parçalanacaklar; melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun; gerçekten Allah, bağışlayan ve esirgeyen O'dur.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın azametinden) nerde ise gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler hamd ile Rablerine tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimse için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin! Şübhesiz ki Allah, Gafûr’dur= çok bağışlayandır, Rahîm’dir= çok merhametlidir.
Bekir Sadak : Melekler ise Rablerini overek tesbih eder ve yeryuzunde bulunanlar icin O'ndan bagislanma dilerler. Gokler neredeyse catlayacak. Iyi bilin. Allah suphesiz bagislayandir, merhametli olandir.
Celal Yıldırım : Gökler neredeyse (ilâhî kudretin azametinden veya inkarcıların Allah'ı tanımamasından) üstünden yarılacak.. Melekler ise hamd ile tesbîh etmekteler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilemekteler. Haberiniz olsun ki, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Neredeyse gökler (O’nun azametinden) üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise, Rablerini hamd ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Gökler neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini överek tesbih eder ve yeryüzünde bulunanlar için O'ndan bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah Şüphesiz bağışlayandır, merhametli olandır.
Diyanet Vakfi : Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak! Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Edip Yüksel : Gökler (O'na olan saygıdan ötürü) nerdeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler Rab'lerini överek yüceltirler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. ALLAH kesinlikle Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Nerde ise gökler O'nun azametinden tâ üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hemen hemen gökler üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyorlar. Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki kimseler için bağışlanma diliyorlar. Uyan, Allah'tır öyle bağışlayan, öyle merhamet eden!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki Gökler hemen hemen üstlerinden çatlıyacak gibi titreşiyorlar, Melekler hamd ile rablarına tesbih ediyorlar ve Yerdeki kimse için mağrifet diliyorlar, uyan Allahdır ancak öyle gafur, öyle rahîm
Fizilal-il Kuran : Neredeyse gökler onların Allah'a ortak koşmaları karşısında tepelerinden çatlayacaklar. Melekler, Rab'lerini hamd ile tesbih ederler, yerdekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilinki Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Gültekin Onan : Gökler, neredeyse üstlerinden yarılacaklar (yetefettarne); melekler de rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun; gerçekten Tanrı, bağışlayan ve esirgeyen O'dur.
Hakkı Yılmaz : Gökler üstlerinden neredeyse çatlayacaklar. Tüm güçler ise Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındırıyorlar ve yeryüzünde bulunan kimseler için bağışlanma diliyorlar. Gözünüzü açın! Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Hasan Basri Çantay : Gökler nerdeyse tepelerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerine hamd ile tesbîh ediyorlar. Yerdeki kimselerin de yarlığanmalarını istiyorlar. Gözünüzü açın, Şübhesiz Allah, O, çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Neredeyse gökler (O’nun azametinden dolayı) üzerlerinden çatlayacaktır; melekler ise Rablerine hamd ile (O’nu) tesbîh ediyorlar. Ve yeryüzündeki (mü’min)ler için mağfiret diliyorlar. Dikkat edin! Şübhesiz ki Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (çok merhamet eden)ancak Allah’dır.
İbni Kesir : Nerede ise gökler tepelerinden çatlayacaklar. Melekler de Rabblarını hamd ile tesbih ediyorlar; yeryüzünde bulunanlar için O'ndan bağışlanma diliyorlar. İyi bilin ki; Allah, muhakkak Gafur, Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler, Rab'lerini hamd ile tesbih ederler, yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah, gerçekten Gafûr (mağfiret eden) ve Rahîm'dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden), öyle değil mi?
Muhammed Esed : En üstteki gökler (O'nun korkusundan) neredeyse parçalanır; melekler Rablerinin sonsuz ihtişamını hamd ile yüceltir ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Az kalıyor ki, gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerine hamd ile tesbihte bulunuyorlar ve yerde olanlar için mağfiret diliyorlar. Agâh olunuz! Şüphe yok ki Allah, O çok affedicidir, çok esirgeyicidir.
Ömer Öngüt : Gökler nerede ise üstlerinden çatlayacaklar. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdekiler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Şaban Piriş : Gökler üzerlerindekiler az kalsın çatlayacaklar/paramparça olacaklar. Melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayıcı ve çok şefkatlidir.
Suat Yıldırım : Öyle ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler Rab’lerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki, gafur ve rahîm O’dur (affı, merhamet ve ihsanı pek boldur).
Süleyman Ateş : Neredeyse gökler üstlerinden çatlayacaklar. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler; yerdekiler için de mağfiret dilerler. İyi bil ki Allâh, işte çok bağışlayan, çok esirgeyen O'dur.
Tefhim-ul Kuran : Gökler, neredeyse üstlerinden çatlayıp parçalanacaklar; melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerde olanlara mağfiret dilerler. Haberiniz olsun; gerçekten Allah, bağışlayan ve esirgeyen O'dur.
Ümit Şimşek : Gökler neredeyse üstlerinden yarılıverecek; melekler hamd ile Rablerini tesbih ediyorlar ve yerdekiler için bağışlanma diliyorlar. Şunu da bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Gökler, üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyor. Melekler de Rablerinin hamdiyle tespih ediyorlar ve yeryüzündekiler için af diliyorlar. Gözünüzü açıp kendinize gelin! Allah'tır ancak hep affeden, hep merhamet eden.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}