» 42 / Sûrâ  10:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 10
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve ne varsa
2. اخْتَلَفْتُمْ (EḢTLFTM) = ḣteleftum : ayrılığa düştüğünüz
3. فِيهِ (FYH) = fīhi : hakkında
4. مِنْ (MN) = min :
5. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : herhangi bir
6. فَحُكْمُهُ (FḪKMH) = feHukmuhu : hüküm vermek
7. إِلَى (ÎL) = ilā : aittir
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
9. ذَٰلِكُمُ (Z̃LKM) = ƶālikumu : işte budur
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
11. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
12. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : O'na
13. تَوَكَّلْتُ (TVKLT) = tevekkeltu : dayandım
14. وَإِلَيْهِ (VÎLYH) = ve ileyhi : ve O'na
15. أُنِيبُ (ÊNYB) = unību : yöneldim
ve ne varsa | ayrılığa düştüğünüz | hakkında | | herhangi bir | hüküm vermek | aittir | Allah'a | işte budur | Allah | Rabbim | O'na | dayandım | ve O'na | yöneldim |

[] [ḢLF] [] [] [ŞYE] [ḪKM] [] [] [] [] [RBB] [] [VKL] [] [NVB]
VME EḢTLFTM FYH MN ŞYÙ FḪKMH ÎL ELLH Z̃LKM ELLH RBY ALYH TVKLT VÎLYH ÊNYB

ve mā ḣteleftum fīhi min şey'in feHukmuhu ilā llahi ƶālikumu llahu rabbī ǎleyhi tevekkeltu ve ileyhi unību
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve ne varsa And whatever
اختلفتم خ ل ف | ḢLF EḢTLFTM ḣteleftum ayrılığa düştüğünüz you differ
فيه | FYH fīhi hakkında in it
من | MN min of
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in herhangi bir a thing,
فحكمه ح ك م | ḪKM FḪKMH feHukmuhu hüküm vermek then its ruling
إلى | ÎL ilā aittir (is) to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah.
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord,
عليه | ALYH ǎleyhi O'na upon Him
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu dayandım I put my trust
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
أنيب ن و ب | NVB ÊNYB unību yöneldim I turn.

42:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve ne varsa | ayrılığa düştüğünüz | hakkında | | herhangi bir | hüküm vermek | aittir | Allah'a | işte budur | Allah | Rabbim | O'na | dayandım | ve O'na | yöneldim |

[] [ḢLF] [] [] [ŞYE] [ḪKM] [] [] [] [] [RBB] [] [VKL] [] [NVB]
VME EḢTLFTM FYH MN ŞYÙ FḪKMH ÎL ELLH Z̃LKM ELLH RBY ALYH TVKLT VÎLYH ÊNYB

ve mā ḣteleftum fīhi min şey'in feHukmuhu ilā llahi ƶālikumu llahu rabbī ǎleyhi tevekkeltu ve ileyhi unību
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب

[] [خ ل ف] [] [] [ش ي ا] [ح ك م] [] [] [] [] [ر ب ب] [] [و ك ل] [] [ن و ب]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve ne varsa And whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
اختلفتم خ ل ف | ḢLF EḢTLFTM ḣteleftum ayrılığa düştüğünüz you differ
Elif,Hı,Te,Lam,Fe,Te,Mim,
1,600,400,30,80,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi hakkında in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in herhangi bir a thing,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فحكمه ح ك م | ḪKM FḪKMH feHukmuhu hüküm vermek then its ruling
Fe,Ha,Kef,Mim,He,
80,8,20,40,5,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الفاء استئنافية
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā aittir (is) to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ذلكم | Z̃LKM ƶālikumu işte budur That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الله | ELLH llahu Allah (is) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord,
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عليه | ALYH ǎleyhi O'na upon Him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
توكلت و ك ل | VKL TVKLT tevekkeltu dayandım I put my trust
Te,Vav,Kef,Lam,Te,
400,6,20,30,400,
V – 1st person singular (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
وإليه | VÎLYH ve ileyhi ve O'na and to Him
Vav,,Lam,Ye,He,
6,,30,10,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
أنيب ن و ب | NVB ÊNYB unību yöneldim I turn.
,Nun,Ye,Be,
,50,10,2,
V – 1st person singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve ne varsa | اخْتَلَفْتُمْ: ayrılığa düştüğünüz | فِيهِ: hakkında | مِنْ: | شَيْءٍ: herhangi bir | فَحُكْمُهُ: hüküm vermek | إِلَى: aittir | اللَّهِ: Allah'a | ذَٰلِكُمُ: işte budur | اللَّهُ: Allah | رَبِّي: Rabbim | عَلَيْهِ: O'na | تَوَكَّلْتُ: dayandım | وَإِلَيْهِ: ve O'na | أُنِيبُ: yöneldim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve ne varsa | اختلفتم EḢTLFTM ayrılığa düştüğünüz | فيه FYH hakkında | من MN | شيء ŞYÙ herhangi bir | فحكمه FḪKMH hüküm vermek | إلى ÎL aittir | الله ELLH Allah'a | ذلكم Z̃LKM işte budur | الله ELLH Allah | ربي RBY Rabbim | عليه ALYH O'na | توكلت TWKLT dayandım | وإليه WÎLYH ve O'na | أنيب ÊNYB yöneldim |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve ne varsa | ḣteleftum: ayrılığa düştüğünüz | fīhi: hakkında | min: | şey'in: herhangi bir | feHukmuhu: hüküm vermek | ilā: aittir | llahi: Allah'a | ƶālikumu: işte budur | llahu: Allah | rabbī: Rabbim | ǎleyhi: O'na | tevekkeltu: dayandım | ve ileyhi: ve O'na | unību: yöneldim |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve ne varsa | EḢTLFTM: ayrılığa düştüğünüz | FYH: hakkında | MN: | ŞYÙ: herhangi bir | FḪKMH: hüküm vermek | ÎL: aittir | ELLH: Allah'a | Z̃LKM: işte budur | ELLH: Allah | RBY: Rabbim | ALYH: O'na | TVKLT: dayandım | VÎLYH: ve O'na | ÊNYB: yöneldim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve bir şeyde ihtilâfa düştünüz mü onun hükmü, Allah'a âittir, budur mâbûdunuz olan Rabbim Allah, ona dayandım ben ve her hususta ona dönerim ben.
Adem Uğur : Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim.
Ahmed Hulusi : Herhangi bir şey hakkında fikir ayrılığına düştüğünüzde, onun hükmü Allâh'a aittir! İşte budur Allâh, Rabbim! O'na tevekkül ettim. . . O'na dönerim!
Ahmet Tekin : Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda muhakeme yetkisi, yargı ve icra Allah’a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Yalnız O’na dayanıp güvendim. Yalnız O’na yöneliyorum, O’na gönülden bağlanıyorum.
Ahmet Varol : Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. 'İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben O'na güvendim ve O'na gönülden yönelirim.'
Ali Bulaç : Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey; artık O'nun hükmü Allah'ındır. İşte Rabbim olan Allah. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na dönüp yönelirim.
Ali Fikri Yavuz : (Kâfirlerle) anlaşamadığınız herhangi bir şey hakkında da hüküm Allah’a aittir, (O kıyamette hükmünü verecektir). İşte bu hükmü veren Allah benim Rabbim’dir. Ben ancak O’na tevekkül ettim ve yalnız O’na sığınırım.
Bekir Sadak : Ayriliga dustugunuz herhangi bir seyde hukum vermek, Allah'a aittir. Iste bu Allah, benim Rabbimdir. O'na guvenirim ve O'na yonelirim.
Celal Yıldırım : Hakkında farklı görüşler ortaya koyduğunuz herhangi bir şey'in hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbımdır; ancak O'na güvenip dayanır ve ancak O'na yönelip gönül veririm.
Diyanet İşleri : Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.
Diyanet İşleri (eski) : Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a aittir; 'İşte bu Allah, benim Rabbimdir. O'na güvenirim ve O'na yönelirim.' (demek gerekir)
Diyanet Vakfi : Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a mahsustur. İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. O'na dayandım ve O'na yönelirim.
Edip Yüksel : Bu mesajın her hangi bir bölümünde anlaşmazlığa düşerseniz hüküm ALLAH'a aittir. Rabbim ALLAH işte böyledir. Ben O'na güvendim ve O'na yönelirim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Herhangi birşey hakkında ihtilafa düştüğünüzde hüküm Allah'a aittir. İşte de: «O Allah, benim Rabbim, Ben O'na dayanmaktayım ve hep O'na sığınırım.''
Elmalılı Hamdi Yazır : Ihtılâf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında da huküm Allaha âiddir, işte de: o Allah benim rabbım ben ona dayanmaktayım ve hep ona sığınırım
Fizilal-il Kuran : Görüş ayrılığına düştüğünüz herhangi bir meselede hüküm vermek Allah'a aittir. İşte bu, benim Rabb'im olan Allah'tır. O'na dayandım, O'na yöneldim.
Gültekin Onan : Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey; artık O'nun hükmü Tanrı'nındır. İşte rabbim olan Tanrı. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na dönüp yönelirim.
Hakkı Yılmaz : (15,10) "İşte bunun için sen, davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların boş iğreti arzularına uyma ve de ki: “Ben, Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve ben, aranızda adaleti gerçekleştirme görevi ile emrolundum. Allah, bizim Rabbimizdir sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız yalnızca bize, sizin yaptıklarınız da yalnızca size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir delile yer yoktur. Allah, bizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de yalnız O'nadır. Ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şey; artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu, benim Rabbim Allah'tır. Ben, yalnız O'na işin sonucunu havale ettim ve ben, yalnız O'na yöneliyorum.” "
Hasan Basri Çantay : (Kâfirlerle) ihtilâf etdiğiniz herhangi birşey hakkında hüküm vermek Allaha âiddir, işte benim Rabbim (O haakim) olan Allahdır. Ben ancak Ona güvenib dayandım. (Her müşkilde) ben yalnız Ona dönerim.
Hayrat Neşriyat : Ve hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şey ki, artık onun hükmü Allah’a âiddir. (Onlara de ki:) 'İşte bu (sıfatların sâhibi olan) Allah, benim Rabbimdir. (Ben) ancak O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yönelirim.'
İbni Kesir : İhtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm Allah'ındır. İşte Rabbım Allah budur. Ben, O'na tevekkül ettim ve yalnız O'na yöneldim.
İskender Evrenosoğlu : Birşey hakkında ihtilâfa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. O'na tevekkül ettim. Ve O'na yönelirim.
Muhammed Esed : Öyleyse (ey müminler biliniz ki,) ayrılığa düştüğünüz her konuda hüküm Allah'a aittir. (De ki:) "İşte Allah! Benim Rabbim budur. O'na dayanıp güvendim ve her zaman O'na yönelirim!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve hangi bir şeyde ihtilâfa düşmüş iseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. «İşte o Allah'tır benim Rabbim. O'na tevekkül ettim ve O'na müracaat ederim.»
Ömer Öngüt : Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben ancak O'na güvenirim ve yalnız O'na yönelirim.
Şaban Piriş : Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz konuda hüküm Allah’a aittir. İşte o Allah, benim Rabbimdir. O’na bağlandım ve O’na yöneldim.
Suat Yıldırım : Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki O’nun hükmü, Allah’a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız O’na dayanır ve güvenir, O’na yönelip gönül veririm.
Süleyman Ateş : Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah'a âittir. İşte Rabbim Allâh budur. O'na dayandım, O'na yöneldim.
Tefhim-ul Kuran : Hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şey; artık O'nun hükmü Allah'ındır. İşte benim Rabbim olan Allah. Ben O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na dönüp yönelirim.
Ümit Şimşek : Anlaşmazlığa düştüğünüz birşey hakkında hüküm Allah'a aittir. Rabbim olan Allah işte budur. Ben Ona tevekkül eder, Ona yönelirim.
Yaşar Nuri Öztürk : Herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüzde onun hükmü Allah'a bırakılır. İşte budur Rabbim olan Allah! Yalnız O'na güvenip dayandım; yalnız O'na yönelirim ben.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}