"FYH" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "YH" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FYH" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فيهFYHfīhi"about it."""127x
| فيه FYH fīhi onda in it, 2:2
| فيه FYH fīhi içinde in it (are) 2:19
| فيه FYH fīhi o(nun ışığı)nda in it, 2:20
| فيه FYH fīhi içinde in [it]. 2:36
| فيه FYH fīhi içinde olan (is) in it, 2:63
| فيه FYH fīhi onda [in it] 2:113
| فيه FYH fīhi onda therein 2:185
| فيه FYH fīhi orada in it. 2:191
| فيه FYH fīhi onda [in it]. 2:213
| فيه FYH fīhi o(Kitap hakkı)nda in it 2:213
| فيه FYH fīhi kendisinde [in it] 2:213
| فيه FYH fīhi onda in it. 2:217
| فيه FYH fīhi O (aylar)da therein 2:217
| فيه FYH fīhi onun içinde in it 2:248
| فيه FYH fīhi içinde in it 2:254
| فيه FYH fīhi onlara in it 2:266
| فيه FYH fīhi ondan [in it], 2:267
| فيه FYH fīhi onda [in it] 2:281
| فيه FYH fīhi kendisinde in it. 3:9
| فيه FYH fīhi kendisinde in it. 3:25
| فيه FYH fīhi ona into it 3:49
| فيه FYH fīhi onda [in it] 3:55
| فيه FYH fīhi oun hakkında concerning it 3:61
| فيه FYH fīhi onda In it 3:97
| فيه FYH fīhi ona in it 4:19
| فيه FYH fīhi onda in it 4:82
| فيه FYH fīhi kendinde about it. 4:87
| فيه FYH fīhi onun hakkında in it 4:157
| فيه FYH fīhi içinde bulunan in it 5:46
| فيه FYH fīhi onda in it. 5:47
| فيه FYH fīhi onda concerning it 5:48
| فيه FYH fīhi varlığında about it. 6:12
| فيه FYH fīhi onda therein, 6:60
| فيه FYH fīhi onda in it 6:139
| فيه FYH fīhi onda concerning it 6:164
| فيه FYH fīhi içinde (are) in it 7:139
| فيه FYH fīhi onun içindekini (is) in it? 7:169
| فيه FYH fīhi içinde (is) in it 7:171
| فيه FYH fīhi orada in it 9:108
| فيه FYH fīhi içinde in it. 9:108
| فيه FYH fīhi onda vardır Within it 9:108
| فيه FYH fīhi onda [therein] 10:19
| فيه FYH fīhi onda in it, 10:37
| فيه FYH fīhi ona in it. 10:61
| فيه FYH fīhi onda in it 10:67
| فيه FYH fīhi onda [in it] 10:93
| فيه FYH fīhi onda therein. 11:110
| فيه FYH fīhi içinde therein, 11:116
| فيه FYH fīhi ona karşı about him 12:20
| فيه FYH fīhi bunun için about him. 12:32
| فيه FYH fīhi hakkında about which 12:41
| فيه FYH fīhi o (yılda) in it 12:49
| فيه FYH fīhi onda in it 14:31
| فيه FYH fīhi onda in it 14:42
| فيه FYH fīhi oraya therein 15:14
| فيه FYH fīhi ona into him 15:29
| فيه FYH fīhi hakkında in it 15:63
| فيه FYH fīhi onda in which 16:10
| فيه FYH fīhi onun içinde through it, 16:14
| فيه FYH fīhi hakkında wherein, 16:39
| فيه FYH fīhi hakkında in it, 16:64
| فيه FYH fīhi onda vardır in it 16:69
| فيه FYH fīhi onda (are) in it 16:71
| فيه FYH fīhi hakkında in it 16:92
| فيه FYH fīhi onun in it. 16:124
| فيه FYH fīhi onda [in it] 16:124
| فيه FYH fīhi oraya into it 17:69
| فيه FYH fīhi onda in it. 17:99
| فيه FYH fīhi onun içinde in it 18:3
| فيه FYH fīhi onun içindekilerden (is) in it, 18:49
| فيه FYH fīhi içinde [in it] 18:95
| فيه FYH fīhi hakkında about it 19:34
| فيه FYH fīhi bu hususta therein, 20:81
| فيه FYH fīhi orada in it, 20:101
| فيه FYH fīhi onda in it 20:113
| فيه FYH fīhi o konuda in it. 20:131
| فيه FYH fīhi içinde in it 21:10
| فيه FYH fīhi içinde in it 21:13
| فيه FYH fīhi orada in it 21:78
| فيه FYH fīhi orada therein 22:25
| فيه FYH fīhi orada (böyle) therein 22:25
| فيه FYH fīhi onda in it 22:69
| فيه FYH fīhi O'nun içinde in it 23:77
| فيه FYH fīhi içine concerning it 24:14
| فيه FYH fīhi onda therein 24:37
| فيه FYH fīhi onun içinde therein 25:69
| فيه FYH fīhi onda in it 27:76
| فيه FYH fīhi içinde in it, 27:86
| فيه FYH fīhi onda in it? 28:72
| فيه FYH fīhi onda therein 28:73
| فيه FYH fīhi onda in it 30:28
| فيه FYH fīhi onda about it, 32:2
| فيه FYH fīhi ona into him 32:9
| فيه FYH fīhi konularda [in it] 32:25
| فيه FYH fīhi orada in it, 35:12
| فيه FYH fīhi orada therein 35:37
| فيه FYH fīhi ona into him 38:72
| فيه FYH fīhi onun hakkında [in it] 39:3
| فيه FYH fīhi about him 39:29
| فيه FYH fīhi hakkında therein 39:46
| فيه FYH fīhi ona [in it] 39:68
| فيه FYH fīhi içinde in it, 40:61
| فيه FYH fīhi onda (okunduğunda) therein, 41:26
| فيه FYH fīhi onda therein. 41:45
| فيه FYH fīhi onda in it. 42:7
| فيه FYH fīhi hakkında in it 42:10
| فيه FYH fīhi bu(düzen içi)nde thereby. 42:11
| فيه FYH fīhi onda therein. 42:13
| فيه FYH fīhi onda in it. 43:63
| فيه FYH fīhi onun içinde in it 43:75
| فيه FYH fīhi içinde in it 44:33
| فيه FYH fīhi onun içinde therein 45:12
| فيه FYH fīhi onda therein 45:17
| فيه FYH fīhi bunda "about it.""" 45:26
| فيه FYH fīhi onda concerning it. 46:8
| فيه FYH fīhi onu in it, 46:26
| فيه FYH fīhi orada therewith? 52:38
| فيه FYH fīhi orada in it 52:45
| فيه FYH fīhi içinde wherein 54:4
| فيه FYH fīhi onda therein. 57:7
| فيه FYH fīhi vardır in it 57:13
| فيه FYH fīhi kendisinde bulunan wherein 57:25
| فيه FYH fīhi ona into it 66:12
| فيه FYH fīhi onda (mı?) wherein 68:37
| فيه FYH fīhi onda in it 68:38
| فيه FYH fīhi onunla therein. 72:17
| فيه FYH fīhi onda (are) concerning it 78:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}