» 12 / Yûsuf  49:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. يَأْتِي (YÊTY) = ye'tī : gelir
3. مِنْ (MN) = min :
4. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : ardından
5. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunun
6. عَامٌ (AEM) = ǎāmun : bir yıl
7. فِيهِ (FYH) = fīhi : o (yılda)
8. يُغَاثُ (YĞES̃) = yuğāṧu : bol yağmur verilir
9. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlara
10. وَفِيهِ (VFYH) = ve fīhi : ve o (yıl)
11. يَعْصِرُونَ (YAṦRVN) = yeǎ'Sirūne : (insanlar meyve) sıkarlar
sonra | gelir | | ardından | bunun | bir yıl | o (yılda) | bol yağmur verilir | insanlara | ve o (yıl) | (insanlar meyve) sıkarlar |

[] [ETY] [] [BAD̃] [] [AVM] [] [ĞYS̃] [NVS] [] [AṦR]
S̃M YÊTY MN BAD̃ Z̃LK AEM FYH YĞES̃ ELNES VFYH YAṦRVN

ṧumme ye'tī min beǎ'di ƶālike ǎāmun fīhi yuğāṧu n-nāsu ve fīhi yeǎ'Sirūne
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
يأتي ا ت ي | ETY YÊTY ye'tī gelir will come
من | MN min after
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di ardından after
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun that
عام ع و م | AVM AEM ǎāmun bir yıl a year
فيه | FYH fīhi o (yılda) in it
يغاث غ ي ث | ĞYS̃ YĞES̃ yuğāṧu bol yağmur verilir will be given abundant rain
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlara the people
وفيه | VFYH ve fīhi ve o (yıl) and in it
يعصرون ع ص ر | AṦR YAṦRVN yeǎ'Sirūne (insanlar meyve) sıkarlar "they will press."""

12:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | gelir | | ardından | bunun | bir yıl | o (yılda) | bol yağmur verilir | insanlara | ve o (yıl) | (insanlar meyve) sıkarlar |

[] [ETY] [] [BAD̃] [] [AVM] [] [ĞYS̃] [NVS] [] [AṦR]
S̃M YÊTY MN BAD̃ Z̃LK AEM FYH YĞES̃ ELNES VFYH YAṦRVN

ṧumme ye'tī min beǎ'di ƶālike ǎāmun fīhi yuğāṧu n-nāsu ve fīhi yeǎ'Sirūne
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون

[] [ا ت ي] [] [ب ع د] [] [ع و م] [] [غ ي ث] [ن و س] [] [ع ص ر]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يأتي ا ت ي | ETY YÊTY ye'tī gelir will come
Ye,,Te,Ye,
10,,400,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min after
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di ardından after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
عام ع و م | AVM AEM ǎāmun bir yıl a year
Ayn,Elif,Mim,
70,1,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فيه | FYH fīhi o (yılda) in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
يغاث غ ي ث | ĞYS̃ YĞES̃ yuğāṧu bol yağmur verilir will be given abundant rain
Ye,Ğayn,Elif,Se,
10,1000,1,500,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlara the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
وفيه | VFYH ve fīhi ve o (yıl) and in it
Vav,Fe,Ye,He,
6,80,10,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
يعصرون ع ص ر | AṦR YAṦRVN yeǎ'Sirūne (insanlar meyve) sıkarlar "they will press."""
Ye,Ayn,Sad,Re,Vav,Nun,
10,70,90,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | يَأْتِي: gelir | مِنْ: | بَعْدِ: ardından | ذَٰلِكَ: bunun | عَامٌ: bir yıl | فِيهِ: o (yılda) | يُغَاثُ: bol yağmur verilir | النَّاسُ: insanlara | وَفِيهِ: ve o (yıl) | يَعْصِرُونَ: (insanlar meyve) sıkarlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | يأتي YÊTY gelir | من MN | بعد BAD̃ ardından | ذلك Z̃LK bunun | عام AEM bir yıl | فيه FYH o (yılda) | يغاث YĞES̃ bol yağmur verilir | الناس ELNES insanlara | وفيه WFYH ve o (yıl) | يعصرون YAṦRWN (insanlar meyve) sıkarlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | ye'tī: gelir | min: | beǎ'di: ardından | ƶālike: bunun | ǎāmun: bir yıl | fīhi: o (yılda) | yuğāṧu: bol yağmur verilir | n-nāsu: insanlara | ve fīhi: ve o (yıl) | yeǎ'Sirūne: (insanlar meyve) sıkarlar |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | YÊTY: gelir | MN: | BAD̃: ardından | Z̃LK: bunun | AEM: bir yıl | FYH: o (yılda) | YĞES̃: bol yağmur verilir | ELNES: insanlara | VFYH: ve o (yıl) | YAṦRVN: (insanlar meyve) sıkarlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bundan sonra da bir yıl gelecek ki halk, yağmura kavuşacak, o yıl bol bol yağmurlar yağacak.
Adem Uğur : Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara (Allah tarafından) yardım olunacak ve o yılda (meyvesuyu ve yağ) sıkacaklar.
Ahmed Hulusi : "Sonra bunun ardından bir yıl gelir ki, onda insanlar bol yağmura kavuşturulur ve onda (bollukla) sıkıp sağacaklar (süt sağmak, meyve - üzüm suyu sıkmak). "
Ahmet Tekin : 'Sonra, bu yılların arkasından yağışlı seneler gelecek. Halk o yıllarda sıkıntıdan kurtulacak, hayvanları sağacaklar, meyva suları sıkacaklar, yağlı bitkilerden yağ çıkaracaklar.' dedi.
Ahmet Varol : Sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki, insanlar onda (bolca) yağmura kavuşturalacak ve (meyva) sıkacaklar.'
Ali Bulaç : Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar."
Ali Fikri Yavuz : Sonra bunun arkasından da bir yıl gelecek ki, onda insanlar sıkıntıdan kurtarılıp bereketlendirilecekler ve o zaman (üzüm, zeytin gibi mahsullerini) sıkıp faydalanacaklar.
Bekir Sadak : «Sonra, halkin yagmur gorecegi bir yil gelir, o zaman sikip sagarlar» dedi. *
Celal Yıldırım : Sonra onun ardından bir yıl gelecek ki, halk yağmura kavuşacak ve o yıl içinde sıkıp sağacaklar.»
Diyanet İşleri : “Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman (bol rızka kavuşup) şıra ve yağ sıkacaklar.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Sonra, halkın yağmur göreceği bir yıl gelir, o zaman sıkıp sağarlar' dedi.
Diyanet Vakfi : Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara (Allah tarafından) yardım olunacak ve o yılda (meyvesuyu ve yağ) sıkacaklar.
Edip Yüksel : 'Ondan sonra ise öyle bir yıl gelir ki onda halk ferahlanacak ve onda (meyve) sıkıp, (hayvan) sağacaklar.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Sonra da onun arkasından yağışlı bir sene gelecek ki, halk onda sıkıntıdan kurtulacak, (üzüm, zeytin gibi mahsülleri) sıkıp faydalanacak.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra onun arkasından halkın sıkıntıdan kurtulacağı, sıkıp sağacağı bir yıl gelecek.»
Elmalılı Hamdi Yazır : sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk onda sıkıntıdan kurtulacak, sıkıp sağacak
Fizilal-il Kuran : Bunun arkasından da halkın bol yağmura kavuşacağı, üzümlerini ve zeytinlerini sıkıp şıra ve yağ elde edebilecekleri bereketli bir yıl gelir.»
Gültekin Onan : "Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar."
Hakkı Yılmaz : (47-49) "Yûsuf dedi ki: “Yedi sene âdet üzere ziraat edeceksiniz; her türlü gıda ürününü üreteceksiniz, sonra da ürettiğiniz ürünleri yiyeceğiniz miktar hariç, başağında bırakınız; stoklayınız. Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek. Bu kurak seneler önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyecek. Sonra da onun arkasından bir sene gelecek ki, insanlar onda yağmura kavuşacak ve onda sıkıp sağacaklar; zeytin yağı, üzüm suyu, pekmez gibi gıdaya da kavuşacaklar; hayat normale dönecek.” *** "
Hasan Basri Çantay : «Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki insanlar onda (ya'ni o zaman) yağmura kavuşturulacak ve o anda sıkıb sağacaklar».
Hayrat Neşriyat : 'Daha sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, onda insanlar bol yağmura kavuşturulacak ve onda (o yılda insanlar meyveleri ve hayvanları bol bol) sıkıp sağacaklar.'
İbni Kesir : Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelir ki insanlar, onda yağmura kavuşturulur ve onda sıkıp sağarlar.
İskender Evrenosoğlu : Bundan sonra içinde insanlara bol mahsûl olan bir yıl gelecek ve o yıl da meyvelerin suyunu sıkacaklar.
Muhammed Esed : Ve bundan sonra, halkın bütün bu kıtlıktan, darlıktan kurtulacağı bir yıl olacak, ve o yıl insanlar (eskiden olduğu gibi bol bol zeytin ve üzüm) sıkacaklar".
Ömer Nasuhi Bilmen : «Sonra bunu müteakip bir sene de gelir ki, onda nâs, yağmuruna nâil olur. Ve onda sıkıp sağacaklar.»
Ömer Öngüt : “Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara bol yağmur verilecek, o zaman da sıkıp sağacaklar. ”
Şaban Piriş : Sonra halkın yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman bolluğa çıkarlar, dedi.
Suat Yıldırım : (48-49) Sonra, bunun peşinden yedi kurak yıl gelecek, tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında, önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar."
Süleyman Ateş : "Sonra onun ardından bir yıl gelir ki, o yılda insanlara bol yağmur verilir ve insanlar o yıl (bol bol meyva) sıkarlar (hayvan sağarlar)."
Tefhim-ul Kuran : Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp sağacaklar.»
Ümit Şimşek : 'Ondan sonra bir yıl gelir ki, halk onda bolluğa kavuşur, ürünlerini sağar ve sıkar.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Bunun arkasından bir yıl gelecek ki, halk onda bol yağmura kavuşup rahat edecek; meyva suyu sıkıp süt sağacaklar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}