» 12 / Yûsuf  98:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 98
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. سَوْفَ (SVF) = sevfe : (şimdi)
3. أَسْتَغْفِرُ (ÊSTĞFR) = esteğfiru : mağfiret dileyeceğim
4. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
5. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbimden
6. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : şüphesiz O
7. هُوَ (HV) = huve : O
8. الْغَفُورُ (ELĞFVR) = l-ğafūru : bağışlayandır
9. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : esirgeyendir
dedi | (şimdi) | mağfiret dileyeceğim | sizin için | Rabbimden | şüphesiz O | O | bağışlayandır | esirgeyendir |

[GVL] [] [ĞFR] [] [RBB] [] [] [ĞFR] [RḪM]
GEL SVF ÊSTĞFR LKM RBY ÎNH HV ELĞFVR ELRḪYM

ḳāle sevfe esteğfiru lekum rabbī innehu huve l-ğafūru r-raHīmu
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 98
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
سوف | SVF sevfe (şimdi) """Soon"
أستغفر غ ف ر | ĞFR ÊSTĞFR esteğfiru mağfiret dileyeceğim I will ask forgiveness
لكم | LKM lekum sizin için for you
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbimden (from) my Lord.
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O Indeed, He,
هو | HV huve O He
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru bağışlayandır (is) the Oft-Forgiving,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir "the Most Merciful."""

12:98 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | (şimdi) | mağfiret dileyeceğim | sizin için | Rabbimden | şüphesiz O | O | bağışlayandır | esirgeyendir |

[GVL] [] [ĞFR] [] [RBB] [] [] [ĞFR] [RḪM]
GEL SVF ÊSTĞFR LKM RBY ÎNH HV ELĞFVR ELRḪYM

ḳāle sevfe esteğfiru lekum rabbī innehu huve l-ğafūru r-raHīmu
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم

[ق و ل] [] [غ ف ر] [] [ر ب ب] [] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 98
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
سوف | SVF sevfe (şimdi) """Soon"
Sin,Vav,Fe,
60,6,80,
FUT – future particle
حرف استقبال
أستغفر غ ف ر | ĞFR ÊSTĞFR esteğfiru mağfiret dileyeceğim I will ask forgiveness
,Sin,Te,Ğayn,Fe,Re,
,60,400,1000,80,200,
V – 1st person singular (form X) imperfect verb
فعل مضارع
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbimden (from) my Lord.
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O Indeed, He,
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الغفور غ ف ر | ĞFR ELĞFVR l-ğafūru bağışlayandır (is) the Oft-Forgiving,
Elif,Lam,Ğayn,Fe,Vav,Re,
1,30,1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir "the Most Merciful."""
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | سَوْفَ: (şimdi) | أَسْتَغْفِرُ: mağfiret dileyeceğim | لَكُمْ: sizin için | رَبِّي: Rabbimden | إِنَّهُ: şüphesiz O | هُوَ: O | الْغَفُورُ: bağışlayandır | الرَّحِيمُ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | سوف SWF (şimdi) | أستغفر ÊSTĞFR mağfiret dileyeceğim | لكم LKM sizin için | ربي RBY Rabbimden | إنه ÎNH şüphesiz O | هو HW O | الغفور ELĞFWR bağışlayandır | الرحيم ELRḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | sevfe: (şimdi) | esteğfiru: mağfiret dileyeceğim | lekum: sizin için | rabbī: Rabbimden | innehu: şüphesiz O | huve: O | l-ğafūru: bağışlayandır | r-raHīmu: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | SVF: (şimdi) | ÊSTĞFR: mağfiret dileyeceğim | LKM: sizin için | RBY: Rabbimden | ÎNH: şüphesiz O | HV: O | ELĞFVR: bağışlayandır | ELRḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbimden yarlıganmanızı dileyeceğim dedi, şüphe yok ki o, suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : (Ya'kub:) Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi.
Ahmed Hulusi : (Yakup) dedi ki: "Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. . . Muhakkak ki O, Ğafûr'dur, Rahıym'dir. "
Ahmet Tekin : Yâkub: 'Duanın makbul olduğu (cuma gecesi) seher vaktinde, sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. En çok bağışlayan ve en çok merhametli olan yalnız O’dur.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Sizin için Rabbimden bağışlama dileyeceğim. Şüphesiz O bağışlayan, rahmet edendir.'
Ali Bulaç : "İlerde sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir" dedi.
Ali Fikri Yavuz : Yâkub, oğullarına şöyle dedi: “- Sizin için yakında Rabbimden mağfiret dileyeceğim; çünkü O, Gafûr’dur, Rahîm’dir.”
Bekir Sadak : Yakub: «Rabbim'den bagislanmanizi dileyecegim; O suphesiz bagislar ve merhamet eder» dedi.
Celal Yıldırım : Yâkub, «sizin için ileride Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.»
Diyanet İşleri : Yakub, “Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Yakub: 'Rabbim'den bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder' dedi.
Diyanet Vakfi : (Ya'kub:) Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Sizin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim; O, Bağışlayandır, Rahimdir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dedi ki: «Sizin için Rabbimden ilerde bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dedi ki: «Sonra sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Gerçek şu ki, çok bağışlayan O'dur, merhamet eden O'dur.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Sizin için, dedi: rabbıma sonra istiğfar edeceğim hakıkat bu: gafur o, rahîm o
Fizilal-il Kuran : Hz. Yakub, oğullarına; «Sizin için daha sonra af dileyeceğim. Hiç kuşkusuz Allah affedicidir, merhametlidir» dedi.
Gültekin Onan : "İlerde sizin için rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir" dedi.
Hakkı Yılmaz : Ya‘kûb dedi ki: “Sizin için Rabbimden ilerde bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz O çok bağışlayıcının, çok merhamet edicinin ta kendisidir.” ***
Hasan Basri Çantay : (Ya'kub): «Sizin için Rabbime sonra istiğfar ederim. Hakıykat şudur ki O, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir» dedi.
Hayrat Neşriyat : (Ya'kub:) 'Sizin için Rabbimden, daha sonra (seher vakti) mağfiret dileyeceğim. Şübhesiz ki Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (çok merhamet eden) ancak O’dur' dedi.
İbni Kesir : Dedi ki: Sizin için ilerde Rabbımdan mağfiret dileyeceğim. Muhakkak ki O'dur O, Gafur, Rahim.
İskender Evrenosoğlu : “Sizin için Rabbimden yakında mağfiret isteyeceğim. Muhakkak ki; O Gafur'dur, Rahîm'dir.” dedi.
Muhammed Esed : "Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim; çünkü çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı O'dur!" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Sizin için Rabbimden yakında mağfiret talebinde bulunacağım. Şüphe yok ki O, bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.»
Ömer Öngüt : Dedi ki: “Sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. O gerçekten bağışlar ve merhamet eder. ”
Şaban Piriş : -Rabbim’den bağışlanmanızı dileyeceğim; O şüphesiz bağışlar ve merhamet eder, dedi.
Suat Yıldırım : O şöyle cevap verdi: "Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten O gafurdur, rahîmdir."
Süleyman Ateş : "Sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim, dedi, şüphesiz O, bağışlayandır, esirgeyendir."
Tefhim-ul Kuran : «İlerde sizin için Rabbimden bağışlanma dilerim. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir» dedi.
Ümit Şimşek : Yakub 'Sizin için Rabbimden af dileyeceğim,' dedi. 'Gerçekten O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.'
Yaşar Nuri Öztürk : Dedi: "Rabbimden sizin için af dileyeceğim. Çok affedicidir O, çok merhametlidir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}