» 12 / Yûsuf  80:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 80
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَلَمَّا (FLME) = felemmā : ne zaman ki
2. اسْتَيْأَسُوا (ESTYÊSVE) = steyesū : umudu kesince
3. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan
4. خَلَصُوا (ḢLṦVE) = ḣaleSū : (bir kenara) çekildiler
5. نَجِيًّا (NCYE) = neciyyen : fısıldaşarak
6. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
7. كَبِيرُهُمْ (KBYRHM) = kebīruhum : büyükleri
8. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
9. تَعْلَمُوا (TALMVE) = teǎ'lemū : bilmiyor musunuz?
10. أَنَّ (ÊN) = enne : ki
11. أَبَاكُمْ (ÊBEKM) = ebākum : babanız
12. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak
13. أَخَذَ (ÊḢZ̃) = eḣaƶe : aldı
14. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : sizden
15. مَوْثِقًا (MVS̃GE) = mevṧiḳan : kesin söz
16. مِنَ (MN) = mine : (adına)
17. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
18. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
19. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : daha önce
20. مَا (ME) = mā : işlediğiniz
21. فَرَّطْتُمْ (FRŦTM) = ferraTtum : kusurunuz
22. فِي (FY) = fī : hakkında
23. يُوسُفَ (YVSF) = yūsufe : Yusuf
24. فَلَنْ (FLN) = felen : asla
25. أَبْرَحَ (ÊBRḪ) = ebraHa : ayrılmayacağım
26. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : bu yerden
27. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
28. يَأْذَنَ (YÊZ̃N) = ye'ƶene : izin verinceye
29. لِي (LY) = lī : bana
30. أَبِي (ÊBY) = ebī : babam
31. أَوْ (ÊV) = ev : yahut
32. يَحْكُمَ (YḪKM) = yeHkume : hükmedinceye
33. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
34. لِي (LY) = lī : benim için
35. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
36. خَيْرُ (ḢYR) = ḣayru : en iyisidir
37. الْحَاكِمِينَ (ELḪEKMYN) = l-Hākimīne : hükmedenlerin
ne zaman ki | umudu kesince | ondan | (bir kenara) çekildiler | fısıldaşarak | dedi ki | büyükleri | | bilmiyor musunuz? | ki | babanız | muhakkak | aldı | sizden | kesin söz | (adına) | Allah | ve | daha önce | işlediğiniz | kusurunuz | hakkında | Yusuf | asla | ayrılmayacağım | bu yerden | kadar | izin verinceye | bana | babam | yahut | hükmedinceye | Allah | benim için | ve O | en iyisidir | hükmedenlerin |

[] [YES] [] [ḢLṦ] [NCV] [GVL] [KBR] [] [ALM] [] [EBV] [] [EḢZ̃] [] [VS̃G] [] [] [] [GBL] [] [FRŦ] [] [] [] [BRḪ] [ERŽ] [] [EZ̃N] [] [EBV] [] [ḪKM] [] [] [] [ḢYR] [ḪKM]
FLME ESTYÊSVE MNH ḢLṦVE NCYE GEL KBYRHM ÊLM TALMVE ÊN ÊBEKM GD̃ ÊḢZ̃ ALYKM MVS̃GE MN ELLH VMN GBL ME FRŦTM FY YVSF FLN ÊBRḪ ELÊRŽ ḪT YÊZ̃N LY ÊBY ÊV YḪKM ELLH LY VHV ḢYR ELḪEKMYN

felemmā steyesū minhu ḣaleSū neciyyen ḳāle kebīruhum elem teǎ'lemū enne ebākum ḳad eḣaƶe ǎleykum mevṧiḳan mine llahi ve min ḳablu ferraTtum yūsufe felen ebraHa l-erDe Hattā ye'ƶene ebī ev yeHkume llahu ve huve ḣayru l-Hākimīne
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 80
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلما | FLME felemmā ne zaman ki So when
استيأسوا ي ا س | YES ESTYÊSVE steyesū umudu kesince they despaired
منه | MNH minhu ondan of him,
خلصوا خ ل ص | ḢLṦ ḢLṦVE ḣaleSū (bir kenara) çekildiler they secluded themselves
نجيا ن ج و | NCV NCYE neciyyen fısıldaşarak (in) private consultation.
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki Said
كبيرهم ك ب ر | KBR KBYRHM kebīruhum büyükleri the eldest among them,
ألم | ÊLM elem """Do not"
تعلموا ع ل م | ALM TALMVE teǎ'lemū bilmiyor musunuz? you know
أن | ÊN enne ki that
أباكم ا ب و | EBV ÊBEKM ebākum babanız your father,
قد | GD̃ ḳad muhakkak has taken
أخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃ eḣaƶe aldı has taken
عليكم | ALYKM ǎleykum sizden upon you
موثقا و ث ق | VS̃G MVS̃GE mevṧiḳan kesin söz a promise
من | MN mine (adına) by
الله | ELLH llahi Allah Allah,
ومن | VMN ve min ve and before
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu daha önce and before
ما | ME işlediğiniz that
فرطتم ف ر ط | FRŦ FRŦTM ferraTtum kusurunuz you failed
في | FY hakkında concerning
يوسف | YVSF yūsufe Yusuf Yusuf?
فلن | FLN felen asla So never
أبرح ب ر ح | BRḪ ÊBRḪ ebraHa ayrılmayacağım will I leave
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe bu yerden the land
حتى | ḪT Hattā kadar until
يأذن ا ذ ن | EZ̃N YÊZ̃N ye'ƶene izin verinceye permits
لي | LY bana me
أبي ا ب و | EBV ÊBY ebī babam my father
أو | ÊV ev yahut or
يحكم ح ك م | ḪKM YḪKM yeHkume hükmedinceye Allah decides
الله | ELLH llahu Allah Allah decides
لي | LY benim için for me,
وهو | VHV ve huve ve O and He
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayru en iyisidir (is) the Best
الحاكمين ح ك م | ḪKM ELḪEKMYN l-Hākimīne hükmedenlerin (of) the judges.

12:80 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne zaman ki | umudu kesince | ondan | (bir kenara) çekildiler | fısıldaşarak | dedi ki | büyükleri | | bilmiyor musunuz? | ki | babanız | muhakkak | aldı | sizden | kesin söz | (adına) | Allah | ve | daha önce | işlediğiniz | kusurunuz | hakkında | Yusuf | asla | ayrılmayacağım | bu yerden | kadar | izin verinceye | bana | babam | yahut | hükmedinceye | Allah | benim için | ve O | en iyisidir | hükmedenlerin |

[] [YES] [] [ḢLṦ] [NCV] [GVL] [KBR] [] [ALM] [] [EBV] [] [EḢZ̃] [] [VS̃G] [] [] [] [GBL] [] [FRŦ] [] [] [] [BRḪ] [ERŽ] [] [EZ̃N] [] [EBV] [] [ḪKM] [] [] [] [ḢYR] [ḪKM]
FLME ESTYÊSVE MNH ḢLṦVE NCYE GEL KBYRHM ÊLM TALMVE ÊN ÊBEKM GD̃ ÊḢZ̃ ALYKM MVS̃GE MN ELLH VMN GBL ME FRŦTM FY YVSF FLN ÊBRḪ ELÊRŽ ḪT YÊZ̃N LY ÊBY ÊV YḪKM ELLH LY VHV ḢYR ELḪEKMYN

felemmā steyesū minhu ḣaleSū neciyyen ḳāle kebīruhum elem teǎ'lemū enne ebākum ḳad eḣaƶe ǎleykum mevṧiḳan mine llahi ve min ḳablu ferraTtum yūsufe felen ebraHa l-erDe Hattā ye'ƶene ebī ev yeHkume llahu ve huve ḣayru l-Hākimīne
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين

[] [ي ا س] [] [خ ل ص] [ن ج و] [ق و ل] [ك ب ر] [] [ع ل م] [] [ا ب و] [] [ا خ ذ ] [] [و ث ق] [] [] [] [ق ب ل] [] [ف ر ط] [] [] [] [ب ر ح] [ا ر ض] [] [ا ذ ن] [] [ا ب و] [] [ح ك م] [] [] [] [خ ي ر] [ح ك م]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 80
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فلما | FLME felemmā ne zaman ki So when
Fe,Lam,Mim,Elif,
80,30,40,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
استيأسوا ي ا س | YES ESTYÊSVE steyesū umudu kesince they despaired
Elif,Sin,Te,Ye,,Sin,Vav,Elif,
1,60,400,10,,60,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منه | MNH minhu ondan of him,
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
خلصوا خ ل ص | ḢLṦ ḢLṦVE ḣaleSū (bir kenara) çekildiler they secluded themselves
Hı,Lam,Sad,Vav,Elif,
600,30,90,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نجيا ن ج و | NCV NCYE neciyyen fısıldaşarak (in) private consultation.
Nun,Cim,Ye,Elif,
50,3,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki Said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
كبيرهم ك ب ر | KBR KBYRHM kebīruhum büyükleri the eldest among them,
Kef,Be,Ye,Re,He,Mim,
20,2,10,200,5,40,
N – nominative masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ألم | ÊLM elem """Do not"
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تعلموا ع ل م | ALM TALMVE teǎ'lemū bilmiyor musunuz? you know
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
400,70,30,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne ki that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
أباكم ا ب و | EBV ÊBEKM ebākum babanız your father,
,Be,Elif,Kef,Mim,
,2,1,20,40,
N – nominative masculine singular noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قد | GD̃ ḳad muhakkak has taken
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
أخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ÊḢZ̃ eḣaƶe aldı has taken
,Hı,Zel,
,600,700,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykum sizden upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
موثقا و ث ق | VS̃G MVS̃GE mevṧiḳan kesin söz a promise
Mim,Vav,Se,Gaf,Elif,
40,6,500,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN mine (adına) by
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ومن | VMN ve min ve and before
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu daha önce and before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
ما | ME işlediğiniz that
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
فرطتم ف ر ط | FRŦ FRŦTM ferraTtum kusurunuz you failed
Fe,Re,Tı,Te,Mim,
80,200,9,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
يوسف | YVSF yūsufe Yusuf Yusuf?
Ye,Vav,Sin,Fe,
10,6,60,80,
"PN – genitive masculine proper noun → Yusuf"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
فلن | FLN felen asla So never
Fe,Lam,Nun,
80,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
أبرح ب ر ح | BRḪ ÊBRḪ ebraHa ayrılmayacağım will I leave
,Be,Re,Ha,
,2,200,8,
V – 1st person singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe bu yerden the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يأذن ا ذ ن | EZ̃N YÊZ̃N ye'ƶene izin verinceye permits
Ye,,Zel,Nun,
10,,700,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
لي | LY bana me
Lam,Ye,
30,10,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
أبي ا ب و | EBV ÊBY ebī babam my father
,Be,Ye,
,2,10,
N – nominative masculine singular noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊV ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يحكم ح ك م | ḪKM YḪKM yeHkume hükmedinceye Allah decides
Ye,Ha,Kef,Mim,
10,8,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah Allah decides
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لي | LY benim için for me,
Lam,Ye,
30,10,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
وهو | VHV ve huve ve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayru en iyisidir (is) the Best
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحاكمين ح ك م | ḪKM ELḪEKMYN l-Hākimīne hükmedenlerin (of) the judges.
Elif,Lam,Ha,Elif,Kef,Mim,Ye,Nun,
1,30,8,1,20,40,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَلَمَّا: ne zaman ki | اسْتَيْأَسُوا: umudu kesince | مِنْهُ: ondan | خَلَصُوا: (bir kenara) çekildiler | نَجِيًّا: fısıldaşarak | قَالَ: dedi ki | كَبِيرُهُمْ: büyükleri | أَلَمْ: | تَعْلَمُوا: bilmiyor musunuz? | أَنَّ: ki | أَبَاكُمْ: babanız | قَدْ: muhakkak | أَخَذَ: aldı | عَلَيْكُمْ: sizden | مَوْثِقًا: kesin söz | مِنَ: (adına) | اللَّهِ: Allah | وَمِنْ: ve | قَبْلُ: daha önce | مَا: işlediğiniz | فَرَّطْتُمْ: kusurunuz | فِي: hakkında | يُوسُفَ: Yusuf | فَلَنْ: asla | أَبْرَحَ: ayrılmayacağım | الْأَرْضَ: bu yerden | حَتَّىٰ: kadar | يَأْذَنَ: izin verinceye | لِي: bana | أَبِي: babam | أَوْ: yahut | يَحْكُمَ: hükmedinceye | اللَّهُ: Allah | لِي: benim için | وَهُوَ: ve O | خَيْرُ: en iyisidir | الْحَاكِمِينَ: hükmedenlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فلما FLME ne zaman ki | استيأسوا ESTYÊSWE umudu kesince | منه MNH ondan | خلصوا ḢLṦWE (bir kenara) çekildiler | نجيا NCYE fısıldaşarak | قال GEL dedi ki | كبيرهم KBYRHM büyükleri | ألم ÊLM | تعلموا TALMWE bilmiyor musunuz? | أن ÊN ki | أباكم ÊBEKM babanız | قد GD̃ muhakkak | أخذ ÊḢZ̃ aldı | عليكم ALYKM sizden | موثقا MWS̃GE kesin söz | من MN (adına) | الله ELLH Allah | ومن WMN ve | قبل GBL daha önce | ما ME işlediğiniz | فرطتم FRŦTM kusurunuz | في FY hakkında | يوسف YWSF Yusuf | فلن FLN asla | أبرح ÊBRḪ ayrılmayacağım | الأرض ELÊRŽ bu yerden | حتى ḪT kadar | يأذن YÊZ̃N izin verinceye | لي LY bana | أبي ÊBY babam | أو ÊW yahut | يحكم YḪKM hükmedinceye | الله ELLH Allah | لي LY benim için | وهو WHW ve O | خير ḢYR en iyisidir | الحاكمين ELḪEKMYN hükmedenlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |felemmā: ne zaman ki | steyesū: umudu kesince | minhu: ondan | ḣaleSū: (bir kenara) çekildiler | neciyyen: fısıldaşarak | ḳāle: dedi ki | kebīruhum: büyükleri | elem: | teǎ'lemū: bilmiyor musunuz? | enne: ki | ebākum: babanız | ḳad: muhakkak | eḣaƶe: aldı | ǎleykum: sizden | mevṧiḳan: kesin söz | mine: (adına) | llahi: Allah | ve min: ve | ḳablu: daha önce | : işlediğiniz | ferraTtum: kusurunuz | : hakkında | yūsufe: Yusuf | felen: asla | ebraHa: ayrılmayacağım | l-erDe: bu yerden | Hattā: kadar | ye'ƶene: izin verinceye | : bana | ebī: babam | ev: yahut | yeHkume: hükmedinceye | llahu: Allah | : benim için | ve huve: ve O | ḣayru: en iyisidir | l-Hākimīne: hükmedenlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |FLME: ne zaman ki | ESTYÊSVE: umudu kesince | MNH: ondan | ḢLṦVE: (bir kenara) çekildiler | NCYE: fısıldaşarak | GEL: dedi ki | KBYRHM: büyükleri | ÊLM: | TALMVE: bilmiyor musunuz? | ÊN: ki | ÊBEKM: babanız | GD̃: muhakkak | ÊḢZ̃: aldı | ALYKM: sizden | MVS̃GE: kesin söz | MN: (adına) | ELLH: Allah | VMN: ve | GBL: daha önce | ME: işlediğiniz | FRŦTM: kusurunuz | FY: hakkında | YVSF: Yusuf | FLN: asla | ÊBRḪ: ayrılmayacağım | ELÊRŽ: bu yerden | ḪT: kadar | YÊZ̃N: izin verinceye | LY: bana | ÊBY: babam | ÊV: yahut | YḪKM: hükmedinceye | ELLH: Allah | LY: benim için | VHV: ve O | ḢYR: en iyisidir | ELḪEKMYN: hükmedenlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ondan tamamıyla ümitlerini kesince gizlice konuşarak çekildiler. Büyükleri, bilmiyor musunuz dedi, babanız Allah adına sizden kuvvetli bir söz aldı, daha önce de Yûsuf hakkındaki vazîfenizde ne çeşit kusur ettiniz? Babam izin verinceye dek, yahut Allah, benim hakkımda bir hüküm yürütünceye kadar ben buradan ayrılmayacağım ve o, hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Adem Uğur : Ondan ümitlerini kesince, (meseleyi) gizli görüşmek üzere ayrılıp (bir kenara) çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır."
Ahmed Hulusi : Ne vakit ki Ondan (Yusuf'tan) ümitlerini kestiler, çekilip aralarında gizlice konuştular. . . Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allâh adına yemin aldığını ve daha önce Yusuf konusunda da nasıl suçlu durumda olduğunuzu hatırlamıyor musunuz? Babam (Ona dönmem için) bana izin verinceye yahut Allâh benim için hükmedinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım. . . O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. "
Ahmet Tekin : Kardeşlerini kurtarmaktan ümitlerini kesince, gizli görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri: 'Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yûsuf’la ilgili verdiğiniz söze hıyanet ederek, yalan bir senaryo icat ettiğinizi bilmiyor musunuz? Babam, bana izin verinceye veya benimle ilgili Allah’ın hükmü gelinceye kadar, bu ülkeden asla ayrılmayacağım. O hâkimlerin en âdili, en hayırlı icraat yapanıdır.' dedi.
Ahmet Varol : Ondan ümitlerini kesince aralarında konuşmak üzere bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki: 'Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve bundan önce Yusuf hakkında işlediğiniz hatayı bilmiyor musunuz? Ben, babam bana izin verinceye yahut Allah benim için hükmünü verinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Ali Bulaç : Ondan umutlarını kestikleri zaman, (durumu) kendi aralarında görüşmek üzere bir yana çekildiler. Onların büyükleri dedi ki: "Babanızın size karşı Allah adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda yaptığımız aşırılığı (işlediğimiz suçu) bilmiyor musunuz? Artık (bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya Allah bana ilişkin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ayrılamam. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır."
Ali Fikri Yavuz : Yûsuf’dan ümidlerini kesince, fısıldayarak tenhaya çekildiler. Onların büyüğü şöyle dedi: “- Babanızın sizden Allah adına sağlam söz (yemin) almış olduğunu, bundan önce de Yûsuf hakkında ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık ben, babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm (ölüm) takdir edinceye kadar, buradan ayrılmam. O, hâkimlerin hayırlısıdır.
Bekir Sadak : (80-82) Umidsizlige dusunce, konusmak uzere bir kenara cekildiler. Buyukleri soyle dedi: «Babanizin Allah'a karsi sizden bir soz aldigini, daha once Yusuf meselesinde de ileri gittiginizi bilmiyor musunuz? Artik babam bana izin verene veya Allah hakkimda hukum verene kadar ki O, hukmedenlerin en iyisidir bu yerden ayrÙlmayacagÙm. Siz donun, babanÙza gidin ve deyin ki: «Ey BabamÙz! Senin oglun hÙrsÙzlÙk yaptÙ, bu bildigimizden baska bir sey gormedik; gorulmeyeni de bilmeyiz; bulundugumuz kasabanÙn halkÙna ve beraberinde oldugumuz kervana da sorabilirsin; biz suphesiz dogru soyluyoruz.»
Celal Yıldırım : Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında görüşmek için bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: «Bilmez misiniz ki, babanız sizden Allah adına kesin söz ve güven aldı. Daha önce Yûsuf hakkında da çok ileri gitmiştiniz. Artık babam bana izin vermedikçe veya Allah lehimde hükmetmedikçe —ki O hükmedenlerin en hayırlısıdır— yerimden mümkün değil ayrılmıyacağım!»
Diyanet İşleri : Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: “Babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yûsuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.”
Diyanet İşleri (eski) : Ümidsizliğe düşünce, konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri şöyle dedi: 'Babanızın Allah'a karşı sizden bir söz aldığını, daha önce Yusuf meselesinde de ileri gittiğinizi bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verene veya Allah hakkımda hüküm verene kadar ki O, hükmedenlerin en iyisidir bu yerden ayrılmayacağım. Siz dönün, babanıza gidin ve deyin ki: Ey Babamız! Senin oğlun hırsızlık yaptı, bu bildiğimizden başka bir şey görmedik; görülmeyeni de bilmeyiz; bulunduğumuz kasabanın halkına ve beraberinde olduğumuz kervana da sorabilirsin; biz şüphesiz doğru söylüyoruz.'
Diyanet Vakfi : Ondan ümitlerini kesince, (meseleyi) gizli görüşmek üzere ayrılıp (bir kenara) çekildiler. Büyükleri dedi ki: «Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır.
Edip Yüksel : Ondan ümitlerini kesince, danışmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri: 'Babanızın sizden ALLAH adına bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda da sınırı aşmış olduğunuzu bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye, yahut ALLAH hakkımda hüküm verinceye kadar buradan ayrılmayacağım. O, en iyi Hükmedendir,' dedi,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ne zaman ki, onlar, onu kurtarmaktan ümit kestiler, o zaman fısıldaşarak oradan uzaklaştılar. Büyükleri dedi ki: «Babanızın sizden Allah adına ahit aldığını ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık burdan ayrılmam. Allah, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ne zaman ki ondan ümit kestiler, fısıldaşarak çekildiler. Büyükleri dedi ki: «Babanızın, aleyhinizde Allah'tan söz almış olduğunu, bundan öncede Yusuf hakkında yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Ben artık babam izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar buradan ayrılmam; O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Vaktâ ki ondan ümidi kestiler, fısıldayarak çekildiler, büyükleri dedi ki: babanızın aleyhinizde Allahdan mîsak almış olduğunu, bundan evvel de Yusüf hakkında ettiğiniz kusuru biliyor musunuz? Artık ben buradan ayrılmam tâ babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir huküm ta'yin edinceye kadar ki o Hayrül'hâkimîndir.
Fizilal-il Kuran : Yakub'un oğulları Yusuf'tan umut kesince, aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. En büyükleri dedi ki; «Babanızın Allah adına sizden bağlayıcı bir güvence aldığını ve daha önceki Yusuf'a ilişkin ihmalinizi bilmiyor musunuz? Bu yüzden babam bana izin vermedikçe ya da hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah, hakkımda bir hüküm vermedikçe buradan ileriye adım atmam!»
Gültekin Onan : Ondan umutlarını kestikleri zaman, (durumu) kendi aralarında görüşmek üzere bir yana çekildiler. Onların büyükleri dedi ki: "Babanızın size karşı Tanrı adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda yaptığımız aşırılığı (işlediğimiz suçu) bilmiyor musunuz? Artık (bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya Tanrı bana ilişkin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ayrılamam. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır."
Hakkı Yılmaz : (80-82) Artık ne zaman ki o'ndan ümit kestiler, o zaman fısıldaşarak bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki: “Babanızın sizden Allah adına ahit aldığını ve daha önce Yûsuf konusunda aşırı gittiğinizi bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Ve Allah, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün de babanıza deyin ki: Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık yaptı/ hırsızlıkla suçlandı. Biz de ancak bildiğimize şâhitlik ettik. Ve biz görülmeyenin, duyulmayanın, sezilmeyenin bekçileri değiliz. Hem içinde bulunduğumuz kente ve içlerinde geldiğimiz kervana sor. Ve şüphesiz ki, biz kesinlikle doğru kimseleriz.” ***
Hasan Basri Çantay : Vaktaki artık ondan ümidlerini kesdiler, fısıldaşarak bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki: «Babanızın sizden Allah adiyle te'mînat almış olduğunu, daha evvel de Yuusuf hakkında işlediğimiz kusuuru bitmediniz mi? Artık ben, ya babam bana izin verinceye, yahud benim için Allah hükmedinceye kadar, buradan kat'iyyen ayrılmam. O haakimlerin hayırlısıdır».
Hayrat Neşriyat : Artık ondan ümidlerini kesince, fısıldaşarak bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: 'Doğrusu babanızın sizden Allah adına sağlam söz aldığını, daha önce de Yûsuf hakkında işlediğiniz kusûru bilmediniz mi? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, hakkımda hüküm verinceye kadar bu yerden aslâ ayrılmayacağım. O ise, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.'
İbni Kesir : Ondan ümitlerini kesince; fısıldaşarak bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki: Bilmiyor musunuz ki, babanız sizden Allah adına bir söz almıştı, daha önce de Yusuf hakkında bir kusur işlemiştiniz. Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar, ben buradan asla ayrılmam. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.
İskender Evrenosoğlu : Artık ondan ümitlerini kestikleri zaman bir kenara çekildiler. Onların en büyüğü gizlice konuşarak şöyle dedi: “Babamızın sizden, Allah adına misak aldığını ve daha önce Yusuf'a yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye kadar veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar, artık buradan asla ayrılmayacağım. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
Muhammed Esed : Böylece, ondan ümitlerini kesince, (aralarında konuyu) görüşmek üzere bir kenara çekildiler. En büyükleri: "Babanızın sizden, Allah'ı şahit tutarak söz aldığını ve ayrıca bundan önce Yusuf konusunda nasıl güven kırıcı davrandığınızı hatırlamıyor musunuz?" dedi, "Bunun için ben artık, babam bana izin verinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım; yahut Allah lehimde bir hüküm verinceye kadar. Çünkü O hükmedenlerin en iyisidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Vaktâ ki, ondan ye'se düştüler, birbiriyle fısıldaşarak başkalarından ayrıldılar. Büyükleri dedi ki: «Babanızın muhakkak Allah'a yemin ile teminat almış olduğunu ve sizin evvelce de Yusuf'un hakkında yapmış olduğunuz kusuru bilmediniz mi? Artık babam bana izin verinceye değin veya benim için Cenâb-ı Hak hükmedinceye değin bu yerden ayrılmam ve O, hükmedenlerin hayırlısıdır.»
Ömer Öngüt : Ondan ümitlerini kesince, aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki: “Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını, daha önce Yusuf meselesinde de işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hüküm verinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. ”
Şaban Piriş : Ümitsizliğe düşünce, konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri şöyle dedi: -Babanızın Allah’a karşı sizden bir söz aldığını, daha önce Yusuf meselesinde de ileri gittiğinizi bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verene veya Allah hakkımda hüküm verene kadar bu yerden ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en iyisidir.
Suat Yıldırım : Vakta ki Yusuf’un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip aralarında fısıldaşarak şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki:"Allah’ı şahit tutarak babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz?Ben buradan bir adım bile atmam, ayrılmam; ancak babam bana izin verirse yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse, o başka!"
Süleyman Ateş : Ondan umudu kesince aralarında konuşmak üzere (bir kenara) çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allâh adına kesin söz aldığını; daha önce de Yûsuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye, yahut Allâh benim için hükmedinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en iyisidir."
Tefhim-ul Kuran : Ondan umutlarını kestikleri zaman, (durumu) kendi aralarında görüşmek üzere bir yana çekildiler. Onların büyükleri dedi ki: «Babanızın size karşı Allah adına kesin bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda yaptığımız aşırılığı (işlediğimiz suçu) bilmiyor musunuz? Artık (bundan böyle) ben, ya babam bana izin verinceye veya Allah bana ilişkin hüküm verinceye kadar (bu) yerden kesin olarak ayrılamam. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.»
Ümit Şimşek : Kardeşlerinden ümidi kesince bir kenara çekilip fısıldaşmaya başladılar. Büyükleri dedi ki: 'Babanızın sizden Allah adına sağlam bir yemin aldığını ve bundan önce de Yusuf hakkında kusur ettiğinizi bilmiyor musunuz? Babam müsaade edinceye veya hakkımda Allah bir hüküm verinceye kadar ben bu yerden ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yûsuf'tan ümidi kesince bir kenara çekilip tartışmaya başladılar. Büyükleri dedi ki: "Babanızın sizden Allah adına garanti aldığını, daha önce Yûsuf'a yaptığınız haksızlığı bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye, yahut da Allah hakkımda hükmedinceye kadar bu ülkeden ayrılmayacağım. Yargıçların en hayırlısıdır O."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}