» 12 / Yûsuf  103:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 103
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve değildir
2. أَكْثَرُ (ÊKS̃R) = ekṧeru : çoğu
3. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
4. وَلَوْ (VLV) = velev : ama
5. حَرَصْتَ (ḪRṦT) = HaraSte : ne kadar istesen de
6. بِمُؤْمِنِينَ (BMÙMNYN) = bimu'minīne : inanacak
ve değildir | çoğu | insanların | ama | ne kadar istesen de | inanacak |

[] [KS̃R] [NVS] [] [ḪRṦ] [EMN]
VME ÊKS̃R ELNES VLV ḪRṦT BMÙMNYN

ve mā ekṧeru n-nāsi velev HaraSte bimu'minīne
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 103
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve değildir And not
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧeru çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the mankind,
ولو | VLV velev ama even though
حرصت ح ر ص | ḪRṦ ḪRṦT HaraSte ne kadar istesen de you desire,
بمؤمنين ا م ن | EMN BMÙMNYN bimu'minīne inanacak (will be) believers.

12:103 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve değildir | çoğu | insanların | ama | ne kadar istesen de | inanacak |

[] [KS̃R] [NVS] [] [ḪRṦ] [EMN]
VME ÊKS̃R ELNES VLV ḪRṦT BMÙMNYN

ve mā ekṧeru n-nāsi velev HaraSte bimu'minīne
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين

[] [ك ث ر] [ن و س] [] [ح ر ص] [ا م ن]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 103
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve değildir And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧeru çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولو | VLV velev ama even though
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
حرصت ح ر ص | ḪRṦ ḪRṦT HaraSte ne kadar istesen de you desire,
Ha,Re,Sad,Te,
8,200,90,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
بمؤمنين ا م ن | EMN BMÙMNYN bimu'minīne inanacak (will be) believers.
Be,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
2,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve değildir | أَكْثَرُ: çoğu | النَّاسِ: insanların | وَلَوْ: ama | حَرَصْتَ: ne kadar istesen de | بِمُؤْمِنِينَ: inanacak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve değildir | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | ولو WLW ama | حرصت ḪRṦT ne kadar istesen de | بمؤمنين BMÙMNYN inanacak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve değildir | ekṧeru: çoğu | n-nāsi: insanların | velev: ama | HaraSte: ne kadar istesen de | bimu'minīne: inanacak |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve değildir | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | VLV: ama | ḪRṦT: ne kadar istesen de | BMÙMNYN: inanacak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sen ne kadar üstlerine düşersen düş, gene de insanların çoğu imana gelmez.
Adem Uğur : Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir.
Ahmed Hulusi : Sen (bu konuda onlara yardımcı olmak için) ne kadar hırslı olsan da, insanların çoğunluğu tahkiki imanı yaşayamaz.
Ahmet Tekin : Sen ne kadar üstüne düşsen de, insanların çoğu iman edecek değildir.
Ahmet Varol : Sen çok arzulasan da insanların çoğu iman etmezler.
Ali Bulaç : Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir.
Ali Fikri Yavuz : Sen ne kadar şiddetli arzulasan da yine insanların çoğu iman edici değillerdir.
Bekir Sadak : (102-10) 3 Sana boylece vahyettiklerimiz, gaybe ait haberlerdir. Onlar elbirligi edip duzen kurduklari zaman yanlarinda degildin; sen ne kadar yurekten istersen iste, insanlarin cogu inanmazlar.
Celal Yıldırım : Sen ne kadar içten arzu edip çırpınsan da insanların çoğu imân edecek değillerdir.
Diyanet İşleri : Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir.
Diyanet İşleri (eski) : (102-103) Sana böylece vahyettiklerimiz, gaybe ait haberlerdir. Onlar elbirliği edip düzen kurdukları zaman yanlarında değildin; sen ne kadar yürekten istersen iste, insanların çoğu inanmazlar.
Diyanet Vakfi : Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir.
Edip Yüksel : Ne kadar istesen de halkın çoğunluğu inanmıyacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve insanların çoğu sen ne kadar çok arzu etsen de mümin değillerdir!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve insanların ekserisi sen ne kadar hırslansan mü'min değildirler
Fizilal-il Kuran : Sen insanların iman etmesini ne kadar ısrarla istersen iste, onların çoğu iman etmeyecektir.
Gültekin Onan : Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu inançlılar (olacak) değildir.
Hakkı Yılmaz : Sen şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman ediciler değildir.
Hasan Basri Çantay : Sen ne kadar hırs göstersen yine insanların çoğu îman ediciler değildir.
Hayrat Neşriyat : (Sen ne kadar) hırs göstersen de, yine insanların çoğu îmân edecek kimseler değildir.
İbni Kesir : Sen, ne kadar hırs göstersen de; yine insanların çoğu, inanmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve sen (onların mü'min olmalarını) çok istesen bile, insanların çoğu mü'min olmazlar.
Muhammed Esed : Yine de -bunu ne kadar yürekten istersen iste- insanların çoğu (bu vahye) inanmayacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve insanların ekserisi, sen fazlaca arzu etsen de imân edici kimseler değildirler.
Ömer Öngüt : Sen ne kadar yürekten istesen de insanların çoğu inanmazlar.
Şaban Piriş : Sen ne kadar çok istesen de, insanların çoğu inanmazlar.
Suat Yıldırım : Şunu unutma ki: Sen, büyük bir kuvvetle arzu etsen bile insanların çoğu iman etmezler.
Süleyman Ateş : Ama sen, ne kadar istesen de, yine insanların çoğu inanacak değillerdir.
Tefhim-ul Kuran : Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir.
Ümit Şimşek : Fakat sen ne kadar hırs göstersen, insanların çoğu iman edecek değildir.
Yaşar Nuri Öztürk : Sen hırslanasıya istesen de, insanların çoğu inanmayacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}