» 12 / Yûsuf  47:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 47
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : (Yusuf) dedi ki
2. تَزْرَعُونَ (TZRAVN) = tezraǔne : siz (ürünü) ekin
3. سَبْعَ (SBA) = seb'ǎ : yedi
4. سِنِينَ (SNYN) = sinīne : yıl
5. دَأَبًا (D̃ÊBE) = deeben : âdetiniz üzere
6. فَمَا (FME) = fe mā : ne ki
7. حَصَدْتُمْ (ḪṦD̃TM) = HaSadtum : biçtiniz
8. فَذَرُوهُ (FZ̃RVH) = feƶerūhu : bırakın onu
9. فِي (FY) = fī :
10. سُنْبُلِهِ (SNBLH) = sunbulihi : başağında
11. إِلَّا (ÎLE) = illā : hariç
12. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : az bir mikdar
13. مِمَّا (MME) = mimmā :
14. تَأْكُلُونَ (TÊKLVN) = te'kulūne : yiyeceğiniz
(Yusuf) dedi ki | siz (ürünü) ekin | yedi | yıl | âdetiniz üzere | ne ki | biçtiniz | bırakın onu | | başağında | hariç | az bir mikdar | | yiyeceğiniz |

[GVL] [ZRA] [SBA] [SNV] [D̃EB] [] [ḪṦD̃] [VZ̃R] [] [SNBL] [] [GLL] [] [EKL]
GEL TZRAVN SBA SNYN D̃ÊBE FME ḪṦD̃TM FZ̃RVH FY SNBLH ÎLE GLYLE MME TÊKLVN

ḳāle tezraǔne seb'ǎ sinīne deeben fe mā HaSadtum feƶerūhu sunbulihi illā ḳalīlen mimmā te'kulūne
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Yusuf) dedi ki He said,
تزرعون ز ر ع | ZRA TZRAVN tezraǔne siz (ürünü) ekin """You will sow"
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi (for) seven
سنين س ن و | SNV SNYN sinīne yıl years,
دأبا د ا ب | D̃EB D̃ÊBE deeben âdetiniz üzere as usual,
فما | FME fe mā ne ki and that which
حصدتم ح ص د | ḪṦD̃ ḪṦD̃TM HaSadtum biçtiniz you reap
فذروه و ذ ر | VZ̃R FZ̃RVH feƶerūhu bırakın onu so leave it
في | FY in
سنبله س ن ب ل | SNBL SNBLH sunbulihi başağında its ears
إلا | ÎLE illā hariç except
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen az bir mikdar a little
مما | MME mimmā from which
تأكلون ا ك ل | EKL TÊKLVN te'kulūne yiyeceğiniz you (will) eat.

12:47 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Yusuf) dedi ki | siz (ürünü) ekin | yedi | yıl | âdetiniz üzere | ne ki | biçtiniz | bırakın onu | | başağında | hariç | az bir mikdar | | yiyeceğiniz |

[GVL] [ZRA] [SBA] [SNV] [D̃EB] [] [ḪṦD̃] [VZ̃R] [] [SNBL] [] [GLL] [] [EKL]
GEL TZRAVN SBA SNYN D̃ÊBE FME ḪṦD̃TM FZ̃RVH FY SNBLH ÎLE GLYLE MME TÊKLVN

ḳāle tezraǔne seb'ǎ sinīne deeben fe mā HaSadtum feƶerūhu sunbulihi illā ḳalīlen mimmā te'kulūne
قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون

[ق و ل] [ز ر ع] [س ب ع] [س ن و] [د ا ب] [] [ح ص د] [و ذ ر] [] [س ن ب ل] [] [ق ل ل] [] [ا ك ل]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Yusuf) dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
تزرعون ز ر ع | ZRA TZRAVN tezraǔne siz (ürünü) ekin """You will sow"
Te,Ze,Re,Ayn,Vav,Nun,
400,7,200,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi (for) seven
Sin,Be,Ayn,
60,2,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سنين س ن و | SNV SNYN sinīne yıl years,
Sin,Nun,Ye,Nun,
60,50,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
دأبا د ا ب | D̃EB D̃ÊBE deeben âdetiniz üzere as usual,
Dal,,Be,Elif,
4,,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فما | FME fe mā ne ki and that which
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
REL – relative pronoun
الفاء عاطفة
اسم موصول
حصدتم ح ص د | ḪṦD̃ ḪṦD̃TM HaSadtum biçtiniz you reap
Ha,Sad,Dal,Te,Mim,
8,90,4,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
فذروه و ذ ر | VZ̃R FZ̃RVH feƶerūhu bırakın onu so leave it
Fe,Zel,Re,Vav,He,
80,700,200,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سنبله س ن ب ل | SNBL SNBLH sunbulihi başağında its ears
Sin,Nun,Be,Lam,He,
60,50,2,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā hariç except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen az bir mikdar a little
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
مما | MME mimmā from which
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
تأكلون ا ك ل | EKL TÊKLVN te'kulūne yiyeceğiniz you (will) eat.
Te,,Kef,Lam,Vav,Nun,
400,,20,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: (Yusuf) dedi ki | تَزْرَعُونَ: siz (ürünü) ekin | سَبْعَ: yedi | سِنِينَ: yıl | دَأَبًا: âdetiniz üzere | فَمَا: ne ki | حَصَدْتُمْ: biçtiniz | فَذَرُوهُ: bırakın onu | فِي: | سُنْبُلِهِ: başağında | إِلَّا: hariç | قَلِيلًا: az bir mikdar | مِمَّا: | تَأْكُلُونَ: yiyeceğiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL (Yusuf) dedi ki | تزرعون TZRAWN siz (ürünü) ekin | سبع SBA yedi | سنين SNYN yıl | دأبا D̃ÊBE âdetiniz üzere | فما FME ne ki | حصدتم ḪṦD̃TM biçtiniz | فذروه FZ̃RWH bırakın onu | في FY | سنبله SNBLH başağında | إلا ÎLE hariç | قليلا GLYLE az bir mikdar | مما MME | تأكلون TÊKLWN yiyeceğiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: (Yusuf) dedi ki | tezraǔne: siz (ürünü) ekin | seb'ǎ: yedi | sinīne: yıl | deeben: âdetiniz üzere | fe mā: ne ki | HaSadtum: biçtiniz | feƶerūhu: bırakın onu | : | sunbulihi: başağında | illā: hariç | ḳalīlen: az bir mikdar | mimmā: | te'kulūne: yiyeceğiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: (Yusuf) dedi ki | TZRAVN: siz (ürünü) ekin | SBA: yedi | SNYN: yıl | D̃ÊBE: âdetiniz üzere | FME: ne ki | ḪṦD̃TM: biçtiniz | FZ̃RVH: bırakın onu | FY: | SNBLH: başağında | ÎLE: hariç | GLYLE: az bir mikdar | MME: | TÊKLVN: yiyeceğiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yûsuf dedi ki: Yedi yıl, âdet olduğu gibi ekip biçin, hâsılatın pek azını yiyin, geri kalanını saklayın.
Adem Uğur : Yusuf dedi ki: Yedi sene âdetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında (stok edip) bırakınız.
Ahmed Hulusi : (Yusuf) dedi ki: "Yedi sene âdetiniz üzere ziraat yapın (ekersiniz). . . Hasat ettiklerinizi de başağında bırakın. . . Yiyeceğiniz az (bir miktar) hariç. "
Ahmet Tekin : Yûsuf: 'Yedi sene eskisi gibi ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekinleri başağında bırakınız. Ancak yiyeceğiniz kadarının tanelerini alınız.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Adetiniz üzere yedi yıl ekin ekin. [3] Yiyeceğiniz az bir kısmı dışında biçtiklerinizi başağı üstünde bırakın.
Ali Bulaç : Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın."
Ali Fikri Yavuz : Yûsuf şöyle dedi: “-yedi sene âdetiniz üzere ziraat yapınız. Biçtikleriniz ekinleri (bozulmamak için) başaklarında bırakın, ancak yiyeceğiniz az bir miktarı döğün.
Bekir Sadak : Yusuf: «Devamli yedi sene ekin ekip, bictiginiz ekinin yediginizden artanini basaginda birakin.»
Celal Yıldırım : (Yusuf ona) dedi ki: «Yedi yıl âdetiniz üzere devamlı ekersiniz; yiyeceğiniz için az bir şey ayırmanız dışında biçtiklerinizi başağında bırakınız.
Diyanet İşleri : Yûsuf dedi ki: “Yedi yıl âdetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın.”
Diyanet İşleri (eski) : Yusuf: 'Devamlı yedi sene ekin ekip, biçtiğiniz ekinin yediğinizden artanını başağında bırakın.'
Diyanet Vakfi : Yusuf dedi ki: Yedi sene âdetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında (stok edip) bırakınız.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Yedi yıl boyunca ekip biçtiğinizi, yediğiniz az bir kısmının dışında, başaklarında bırakıp depolayın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dedi ki: «Yedi sene eskisi gibi ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden başka.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dedi ki: «Yedi yıl adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi biraz yiyeceğiniz hariç olmak üzere, başağında bırakın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Dedi: yedi sene bermu'tad ekeceksiniz, biçtiklerinizi başağında bırakınız, biraz yiyeceğinizden ma'ada
Fizilal-il Kuran : Yusuf dedi ki; «Yedi yıl boyunca topraklarınızı nadasa bırakmaksızın ekip biçersiniz. Elde edeceğiniz ürünü, yiyecek olarak ayıracağınız az bir bölümü dışında başak halinde saklayınız.
Gültekin Onan : Dedi ki: "Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın."
Hakkı Yılmaz : (47-49) "Yûsuf dedi ki: “Yedi sene âdet üzere ziraat edeceksiniz; her türlü gıda ürününü üreteceksiniz, sonra da ürettiğiniz ürünleri yiyeceğiniz miktar hariç, başağında bırakınız; stoklayınız. Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek. Bu kurak seneler önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyecek. Sonra da onun arkasından bir sene gelecek ki, insanlar onda yağmura kavuşacak ve onda sıkıp sağacaklar; zeytin yağı, üzüm suyu, pekmez gibi gıdaya da kavuşacaklar; hayat normale dönecek.” *** "
Hasan Basri Çantay : (Yuusuf) dedi: «Yedi sene âdet (iniz) vech ile ekin ekin. Yiyeceğiniz az bir mıkdar haaric olmak üzere biçdiklerinizi başağında bırakın».
Hayrat Neşriyat : (Yûsuf) dedi ki: 'Âdet(iniz) üzere yedi sene (ekin) ekersiniz! Sonra biçtiklerinizden, yiyeceğiniz az bir mikdârın dışındakileri başağında bırakın!'
İbni Kesir : Dedi ki: Yedi sene alıştığınız biçimde ekin. Yediğiniz bir mikdar dışında biçtiklerinizi başağında bırakın.
İskender Evrenosoğlu : “Yedi yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece (bunlardan) yediğiniz az bir kısmı hariç, hasat ettiklerinizi başağında bırakın.” dedi.
Muhammed Esed : (Yusuf şöyle) cevapladı: "Yedi yıl boyunca her zamanki gibi ekip biçin ama hasad ettiğiniz ekini, yemek için ayıracağınız az bir miktar dışında, öylece başağında bırakın;
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Yedi yıl alelade ekersiniz. Sonra biçeceğiniz şeyleri başağı içinde bırakırsınız. Ancak yiyeceklerinizden biraz miktar müstesna.»
Ömer Öngüt : Yusuf dedi ki: “Âdetiniz üzere yedi sene ekin ekersiniz. Sonra biçtiğiniz ekinin yediğinizden artanını başağında bırakınız. ”
Şaban Piriş : (Yusuf): -Yedi sene her zaman ki gibi, ekin ekersiniz, birazını yiyip, biçtiğiniz ekini sapında bırakın.
Suat Yıldırım : Yusuf: "Yedi sene, bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi, yiyeceğiniz az miktar dışında, başağında bırakır, depolarsınız.
Süleyman Ateş : (Yûsuf) Dedi ki: "Siz, âdetiniz üzere yedi yıl (ürün) ekersiniz. Biçtiğinizi başağında bırakırsınız, ancak yiyeceğiniz az bir mikdar(ı alırsınız, gerisini depolarsınız)."
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın.»
Ümit Şimşek : Yusuf dedi ki: 'Yedi yıl her zamanki gibi ekersiniz. Biçtiğinizde, yiyeceğiniz az bir kısmı alın, kalanı başaklarının içinde bırakın.
Yaşar Nuri Öztürk : Yûsuf dedi: "Alışılageldiği şekliyle yedi yıl ekin ekeceksiniz. Biçtiklerinizden yiyecek kadar az bir miktar alır, gerisini başağında bırakırsınız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}