» 12 / Yûsuf  72:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 72
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler ki
2. نَفْقِدُ (NFGD̃) = nefḳidu : kaybettik
3. صُوَاعَ (ṦVEA) = Suvāǎ : su tasını
4. الْمَلِكِ (ELMLK) = l-meliki : Kralın
5. وَلِمَنْ (VLMN) = velimen : kimseye
6. جَاءَ (CEÙ) = cā'e : ve getiren
7. بِهِ (BH) = bihi : onu
8. حِمْلُ (ḪML) = Himlu : yükü (mükafat) var
9. بَعِيرٍ (BAYR) = beǐyrin : bir deve
10. وَأَنَا (VÊNE) = ve enā : ve ben
11. بِهِ (BH) = bihi : buna
12. زَعِيمٌ (ZAYM) = zeǐymun : kefilim
dediler ki | kaybettik | su tasını | Kralın | kimseye | ve getiren | onu | yükü (mükafat) var | bir deve | ve ben | buna | kefilim |

[GVL] [FGD̃] [ṦVA] [MLK] [] [CYE] [] [ḪML] [BAR] [] [] [ZAM]
GELVE NFGD̃ ṦVEA ELMLK VLMN CEÙ BH ḪML BAYR VÊNE BH ZAYM

ḳālū nefḳidu Suvāǎ l-meliki velimen cā'e bihi Himlu beǐyrin ve enā bihi zeǐymun
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They said,
نفقد ف ق د | FGD̃ NFGD̃ nefḳidu kaybettik """We are missing"
صواع ص و ع | ṦVA ṦVEA Suvāǎ su tasını (the) cup
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-meliki Kralın (of) the king.
ولمن | VLMN velimen kimseye And for (one) who
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e ve getiren brings
به | BH bihi onu it,
حمل ح م ل | ḪML ḪML Himlu yükü (mükafat) var (is) a load
بعير ب ع ر | BAR BAYR beǐyrin bir deve (of) a camel,
وأنا | VÊNE ve enā ve ben and I
به | BH bihi buna for it
زعيم ز ع م | ZAM ZAYM zeǐymun kefilim "(is) responsible."""

12:72 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler ki | kaybettik | su tasını | Kralın | kimseye | ve getiren | onu | yükü (mükafat) var | bir deve | ve ben | buna | kefilim |

[GVL] [FGD̃] [ṦVA] [MLK] [] [CYE] [] [ḪML] [BAR] [] [] [ZAM]
GELVE NFGD̃ ṦVEA ELMLK VLMN CEÙ BH ḪML BAYR VÊNE BH ZAYM

ḳālū nefḳidu Suvāǎ l-meliki velimen cā'e bihi Himlu beǐyrin ve enā bihi zeǐymun
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

[ق و ل] [ف ق د] [ص و ع] [م ل ك] [] [ج ي ا] [] [ح م ل] [ب ع ر] [] [] [ز ع م]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
نفقد ف ق د | FGD̃ NFGD̃ nefḳidu kaybettik """We are missing"
Nun,Fe,Gaf,Dal,
50,80,100,4,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
صواع ص و ع | ṦVA ṦVEA Suvāǎ su tasını (the) cup
Sad,Vav,Elif,Ayn,
90,6,1,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-meliki Kralın (of) the king.
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
"N – genitive masculine singular noun → King"
اسم مجرور
ولمن | VLMN velimen kimseye And for (one) who
Vav,Lam,Mim,Nun,
6,30,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e ve getiren brings
Cim,Elif,,
3,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
به | BH bihi onu it,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
حمل ح م ل | ḪML ḪML Himlu yükü (mükafat) var (is) a load
Ha,Mim,Lam,
8,40,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
بعير ب ع ر | BAR BAYR beǐyrin bir deve (of) a camel,
Be,Ayn,Ye,Re,
2,70,10,200,
"N – genitive masculine indefinite noun → Camel"
اسم مجرور
وأنا | VÊNE ve enā ve ben and I
Vav,,Nun,Elif,
6,,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 1st person singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
به | BH bihi buna for it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
زعيم ز ع م | ZAM ZAYM zeǐymun kefilim "(is) responsible."""
Ze,Ayn,Ye,Mim,
7,70,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالُوا: dediler ki | نَفْقِدُ: kaybettik | صُوَاعَ: su tasını | الْمَلِكِ: Kralın | وَلِمَنْ: kimseye | جَاءَ: ve getiren | بِهِ: onu | حِمْلُ: yükü (mükafat) var | بَعِيرٍ: bir deve | وَأَنَا: ve ben | بِهِ: buna | زَعِيمٌ: kefilim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالوا GELWE dediler ki | نفقد NFGD̃ kaybettik | صواع ṦWEA su tasını | الملك ELMLK Kralın | ولمن WLMN kimseye | جاء CEÙ ve getiren | به BH onu | حمل ḪML yükü (mükafat) var | بعير BAYR bir deve | وأنا WÊNE ve ben | به BH buna | زعيم ZAYM kefilim |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālū: dediler ki | nefḳidu: kaybettik | Suvāǎ: su tasını | l-meliki: Kralın | velimen: kimseye | cā'e: ve getiren | bihi: onu | Himlu: yükü (mükafat) var | beǐyrin: bir deve | ve enā: ve ben | bihi: buna | zeǐymun: kefilim |
Kırık Meal (Transcript) : |GELVE: dediler ki | NFGD̃: kaybettik | ṦVEA: su tasını | ELMLK: Kralın | VLMN: kimseye | CEÙ: ve getiren | BH: onu | ḪML: yükü (mükafat) var | BAYR: bir deve | VÊNE: ve ben | BH: buna | ZAYM: kefilim |
Abdulbaki Gölpınarlı : Padişâhın şerbet bardağını kaybettik, bulup getirene bir deve yükü zahîre verilecek, ben de kefîlim buna dediler.
Adem Uğur : Kralın su kabını arıyoruz; onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var dediler. (İçlerinden biri:) Ben buna kefilim, dedi.
Ahmed Hulusi : Dedi ki: "Melik'in su içme tası kayboldu. . . Onu bulan için, bir deve yükü ödül var. . . Ben bu ödüle kefilim. "
Ahmet Tekin : Onlar: 'Kaybettiğimiz kralın altın su tasını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var.' dediler, içlerinden biri: 'Buna ben de kefilim' dedi.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var. Ben de buna kefilim.'
Ali Bulaç : Dediler ki: "Hükümdarın su tasını kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona armağan olarak) bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim."
Ali Fikri Yavuz : Onlar dediler ki, hükümdarın su tasını arıyoruz (altından yapılmıştı), onu getirene bir deve yükü ikramiye var ve ben de onu ödemeye kefilim.
Bekir Sadak : «ukumdarin su kabini kaybettik, onu getirene bir deve yuku mukafat verilecek, buna ben kefil oluyorum» dediler.
Celal Yıldırım : Onlar da, «kralın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü (ödül) vardır, ben buna kefilim,» dediler.
Diyanet İşleri : Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim” dediler.
Diyanet İşleri (eski) : 'Hükümdarın su kabını kaybettik, onu getirene bir deve yükü mükafat verilecek, buna ben kefil oluyorum' dediler.
Diyanet Vakfi : Kralın su kabını arıyoruz; onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var dediler. (İçlerinden biri:) Ben buna kefilim, dedi.
Edip Yüksel : 'Kralın su tasını kaybettik. Kim onu getirirse ona bir deve yükü ödül verilecektir. Ben bunu garantiliyorum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar da dediler ki: «Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu bulup getirene bir yük zahire var. Üstelik o tas bana zimmetlidir».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dediler ki «Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var ve ben ona kefilim.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Melikin dediler: suvaını arıyoruz onu getirene bir deve yükü bahşiş var, ve ben ona kefilim.
Fizilal-il Kuran : Görevlilerden biri dedi ki; «Ölçü kabı olarak kullanılan kralın su tasını kaybettik. Onu geri getirene ödül olarak bir deve yükü zahire verilecek buna ben kefilim.»
Gültekin Onan : Dediler ki: "Hükümdarın su tasını kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona armağan olarak) bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim."
Hakkı Yılmaz : Görevliler dediler ki: “Hükümdarın su kabını kaybettik ve onu getirene bir yük zahire var. Ben de buna kefilim.”
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Pâdişâhın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var. Ben de buna kefilim».
Hayrat Neşriyat : (Onlar) dediler ki: 'Melik’in su kabını kaybettik; hem onu getirene bir deve yükü(bahşiş) var'; (tellâl:) 'Ben de buna kefîlim' (dedi).
İbni Kesir : Dediler ki: Hükümdarın su kabını kaybettik, onu getirene de bir deve yükü var. Ben de buna kefilim.
İskender Evrenosoğlu : “Melik'in su kabını kaybettik.” dediler. Kim onu getirirse (ona) bir deve yükü (erzak) var. Ve ben, ona kefilim.
Muhammed Esed : "Kral'ın su kupasını kaybettik" diye karşılık verdiler, "Onu kim bulursa, (ödül olarak) kendisine bir deve yükü (zahire) verilecek!" "Buna ben kefilim!" diye ekledi (çığırtkan).
Ömer Nasuhi Bilmen : Dediler ki: «Hükümdarın su kabını arıyoruz, ve onu getirecek kimse için bir deve yükü vardır. Ve ben de ona kefilim.»
Ömer Öngüt : Onlar dediler ki: “Kralın su kabını kaybettik, onu arıyoruz! Onu getirene bir deve yükü mükâfat verilecek. Ben buna kefil oluyorum. ”
Şaban Piriş : -Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü (mükafat) vardır. Buna ben kefil oluyorum, dediler.
Suat Yıldırım : Görevlilerden biri: "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim." dedi.
Süleyman Ateş : Dediler ki: "Kralın su tasını kaybettik (onu arıyoruz). Onu getirene bir deve yükü (mükâfât) var. Ben buna kefilim"
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Hükümdarın su tasını kaybettik, kim onu (bulup) getirirse, (ona armağan olarak) bir deve yükü vardır. Ben de buna kefilim.»
Ümit Şimşek : 'Hükümdarın tasını kaybettik,' dediler. 'Onu bulana bir deve yükü ödül var. Ben de buna kefilim.'
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler: "Kralın su tasını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Kefili benim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}