» 12 / Yûsuf  46:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 46
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُوسُفُ (YVSF) = yūsufu : Yusuf
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : ey
3. الصِّدِّيقُ (ELṦD̃YG) = S-Siddīḳu : çok doğru söyleyen
4. أَفْتِنَا (ÊFTNE) = eftinā : bize bilgi ver
5. فِي (FY) = fī : hakkında
6. سَبْعِ (SBA) = seb'ǐ : yedi
7. بَقَرَاتٍ (BGRET) = beḳarātin : ineği
8. سِمَانٍ (SMEN) = simānin : semiz
9. يَأْكُلُهُنَّ (YÊKLHN) = ye'kuluhunne : yiyorlar
10. سَبْعٌ (SBA) = seb'ǔn : yedi
11. عِجَافٌ (ACEF) = ǐcāfun : zayıf (inek)
12. وَسَبْعِ (VSBA) = ve seb'ǐ : ve yedi
13. سُنْبُلَاتٍ (SNBLET) = sunbulātin : başak
14. خُضْرٍ (ḢŽR) = ḣuDrin : yeşil
15. وَأُخَرَ (VÊḢR) = ve uḣara : diğeri de
16. يَابِسَاتٍ (YEBSET) = yābisātin : kuru
17. لَعَلِّي (LALY) = leǎllī : umarım ki
18. أَرْجِعُ (ÊRCA) = erciǔ : dönerim
19. إِلَى (ÎL) = ilā :
20. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlara
21. لَعَلَّهُمْ (LALHM) = leǎllehum : onlar da
22. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilirler
Yusuf | ey | çok doğru söyleyen | bize bilgi ver | hakkında | yedi | ineği | semiz | yiyorlar | yedi | zayıf (inek) | ve yedi | başak | yeşil | diğeri de | kuru | umarım ki | dönerim | | insanlara | onlar da | bilirler |

[] [] [ṦD̃G] [FTY] [] [SBA] [BGR] [SMN] [EKL] [SBA] [ACF] [SBA] [SNBL] [ḢŽR] [EḢR] [YBS] [] [RCA] [] [NVS] [] [ALM]
YVSF ÊYHE ELṦD̃YG ÊFTNE FY SBA BGRET SMEN YÊKLHN SBA ACEF VSBA SNBLET ḢŽR VÊḢR YEBSET LALY ÊRCA ÎL ELNES LALHM YALMVN

yūsufu eyyuhā S-Siddīḳu eftinā seb'ǐ beḳarātin simānin ye'kuluhunne seb'ǔn ǐcāfun ve seb'ǐ sunbulātin ḣuDrin ve uḣara yābisātin leǎllī erciǔ ilā n-nāsi leǎllehum yeǎ'lemūne
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوسف | YVSF yūsufu Yusuf Yusuf,
أيها | ÊYHE eyyuhā ey O
الصديق ص د ق | ṦD̃G ELṦD̃YG S-Siddīḳu çok doğru söyleyen the truthful one!
أفتنا ف ت ي | FTY ÊFTNE eftinā bize bilgi ver Explain to us
في | FY hakkında about
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǐ yedi (the) seven
بقرات ب ق ر | BGR BGRET beḳarātin ineği cows
سمان س م ن | SMN SMEN simānin semiz fat
يأكلهن ا ك ل | EKL YÊKLHN ye'kuluhunne yiyorlar eating them
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǔn yedi seven
عجاف ع ج ف | ACF ACEF ǐcāfun zayıf (inek) lean ones,
وسبع س ب ع | SBA VSBA ve seb'ǐ ve yedi and seven
سنبلات س ن ب ل | SNBL SNBLET sunbulātin başak ears (of corn)
خضر خ ض ر | ḢŽR ḢŽR ḣuDrin yeşil green
وأخر ا خ ر | EḢR VÊḢR ve uḣara diğeri de and other
يابسات ي ب س | YBS YEBSET yābisātin kuru dry,
لعلي | LALY leǎllī umarım ki that I may
أرجع ر ج ع | RCA ÊRCA erciǔ dönerim return
إلى | ÎL ilā to
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the people
لعلهم | LALHM leǎllehum onlar da so that they may
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilirler "know."""

12:46 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Yusuf | ey | çok doğru söyleyen | bize bilgi ver | hakkında | yedi | ineği | semiz | yiyorlar | yedi | zayıf (inek) | ve yedi | başak | yeşil | diğeri de | kuru | umarım ki | dönerim | | insanlara | onlar da | bilirler |

[] [] [ṦD̃G] [FTY] [] [SBA] [BGR] [SMN] [EKL] [SBA] [ACF] [SBA] [SNBL] [ḢŽR] [EḢR] [YBS] [] [RCA] [] [NVS] [] [ALM]
YVSF ÊYHE ELṦD̃YG ÊFTNE FY SBA BGRET SMEN YÊKLHN SBA ACEF VSBA SNBLET ḢŽR VÊḢR YEBSET LALY ÊRCA ÎL ELNES LALHM YALMVN

yūsufu eyyuhā S-Siddīḳu eftinā seb'ǐ beḳarātin simānin ye'kuluhunne seb'ǔn ǐcāfun ve seb'ǐ sunbulātin ḣuDrin ve uḣara yābisātin leǎllī erciǔ ilā n-nāsi leǎllehum yeǎ'lemūne
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون

[] [] [ص د ق] [ف ت ي] [] [س ب ع] [ب ق ر] [س م ن] [ا ك ل] [س ب ع] [ع ج ف] [س ب ع] [س ن ب ل] [خ ض ر] [ا خ ر] [ي ب س] [] [ر ج ع] [] [ن و س] [] [ع ل م]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 46
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوسف | YVSF yūsufu Yusuf Yusuf,
Ye,Vav,Sin,Fe,
10,6,60,80,
"PN – nominative masculine proper noun → Yusuf"
اسم علم مرفوع
أيها | ÊYHE eyyuhā ey O
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
N – nominative noun
اسم مرفوع
الصديق ص د ق | ṦD̃G ELṦD̃YG S-Siddīḳu çok doğru söyleyen the truthful one!
Elif,Lam,Sad,Dal,Ye,Gaf,
1,30,90,4,10,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
أفتنا ف ت ي | FTY ÊFTNE eftinā bize bilgi ver Explain to us
,Fe,Te,Nun,Elif,
,80,400,50,1,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperative verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل أمر و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY hakkında about
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǐ yedi (the) seven
Sin,Be,Ayn,
60,2,70,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
بقرات ب ق ر | BGR BGRET beḳarātin ineği cows
Be,Gaf,Re,Elif,Te,
2,100,200,1,400,
"N – genitive feminine plural indefinite noun → Cow"
اسم مجرور
سمان س م ن | SMN SMEN simānin semiz fat
Sin,Mim,Elif,Nun,
60,40,1,50,
ADJ – genitive masculine plural indefinite adjective
صفة مجرورة
يأكلهن ا ك ل | EKL YÊKLHN ye'kuluhunne yiyorlar eating them
Ye,,Kef,Lam,He,Nun,
10,,20,30,5,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
فعل مضارع و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǔn yedi seven
Sin,Be,Ayn,
60,2,70,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عجاف ع ج ف | ACF ACEF ǐcāfun zayıf (inek) lean ones,
Ayn,Cim,Elif,Fe,
70,3,1,80,
ADJ – nominative masculine plural indefinite adjective
صفة مرفوعة
وسبع س ب ع | SBA VSBA ve seb'ǐ ve yedi and seven
Vav,Sin,Be,Ayn,
6,60,2,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
سنبلات س ن ب ل | SNBL SNBLET sunbulātin başak ears (of corn)
Sin,Nun,Be,Lam,Elif,Te,
60,50,2,30,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
خضر خ ض ر | ḢŽR ḢŽR ḣuDrin yeşil green
Hı,Dad,Re,
600,800,200,
"N – genitive masculine indefinite noun → Green"
اسم مجرور
وأخر ا خ ر | EḢR VÊḢR ve uḣara diğeri de and other
Vav,,Hı,Re,
6,,600,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
يابسات ي ب س | YBS YEBSET yābisātin kuru dry,
Ye,Elif,Be,Sin,Elif,Te,
10,1,2,60,1,400,
ADJ – genitive feminine plural indefinite adjective
صفة مجرورة
لعلي | LALY leǎllī umarım ki that I may
Lam,Ayn,Lam,Ye,
30,70,30,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
أرجع ر ج ع | RCA ÊRCA erciǔ dönerim return
,Re,Cim,Ayn,
,200,3,70,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لعلهم | LALHM leǎllehum onlar da so that they may
Lam,Ayn,Lam,He,Mim,
30,70,30,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilirler "know."""
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُوسُفُ: Yusuf | أَيُّهَا: ey | الصِّدِّيقُ: çok doğru söyleyen | أَفْتِنَا: bize bilgi ver | فِي: hakkında | سَبْعِ: yedi | بَقَرَاتٍ: ineği | سِمَانٍ: semiz | يَأْكُلُهُنَّ: yiyorlar | سَبْعٌ: yedi | عِجَافٌ: zayıf (inek) | وَسَبْعِ: ve yedi | سُنْبُلَاتٍ: başak | خُضْرٍ: yeşil | وَأُخَرَ: diğeri de | يَابِسَاتٍ: kuru | لَعَلِّي: umarım ki | أَرْجِعُ: dönerim | إِلَى: | النَّاسِ: insanlara | لَعَلَّهُمْ: onlar da | يَعْلَمُونَ: bilirler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوسف YWSF Yusuf | أيها ÊYHE ey | الصديق ELṦD̃YG çok doğru söyleyen | أفتنا ÊFTNE bize bilgi ver | في FY hakkında | سبع SBA yedi | بقرات BGRET ineği | سمان SMEN semiz | يأكلهن YÊKLHN yiyorlar | سبع SBA yedi | عجاف ACEF zayıf (inek) | وسبع WSBA ve yedi | سنبلات SNBLET başak | خضر ḢŽR yeşil | وأخر WÊḢR diğeri de | يابسات YEBSET kuru | لعلي LALY umarım ki | أرجع ÊRCA dönerim | إلى ÎL | الناس ELNES insanlara | لعلهم LALHM onlar da | يعلمون YALMWN bilirler |
Kırık Meal (Okunuş) : |yūsufu: Yusuf | eyyuhā: ey | S-Siddīḳu: çok doğru söyleyen | eftinā: bize bilgi ver | : hakkında | seb'ǐ: yedi | beḳarātin: ineği | simānin: semiz | ye'kuluhunne: yiyorlar | seb'ǔn: yedi | ǐcāfun: zayıf (inek) | ve seb'ǐ: ve yedi | sunbulātin: başak | ḣuDrin: yeşil | ve uḣara: diğeri de | yābisātin: kuru | leǎllī: umarım ki | erciǔ: dönerim | ilā: | n-nāsi: insanlara | leǎllehum: onlar da | yeǎ'lemūne: bilirler |
Kırık Meal (Transcript) : |YVSF: Yusuf | ÊYHE: ey | ELṦD̃YG: çok doğru söyleyen | ÊFTNE: bize bilgi ver | FY: hakkında | SBA: yedi | BGRET: ineği | SMEN: semiz | YÊKLHN: yiyorlar | SBA: yedi | ACEF: zayıf (inek) | VSBA: ve yedi | SNBLET: başak | ḢŽR: yeşil | VÊḢR: diğeri de | YEBSET: kuru | LALY: umarım ki | ÊRCA: dönerim | ÎL: | ELNES: insanlara | LALHM: onlar da | YALMVN: bilirler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Yûsuf dedi, ey çok gerçek, yedi semiz ineği yiyen yedi zayıf ineği, yedi yeşil ve bir de yedi kuru başağı yor bize de belki insanlara varır anlatırım, onlar da belki bilirler, anlarlar.
Adem Uğur : (Yusufun yanına gelerek dedi ki:) Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi! (Rüyada görülen) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan (başaklar) hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara (isabetli yorumunla) dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.
Ahmed Hulusi : "Ey Yusuf! Ey Sıddık! Yedi semiz inek ile onları yiyen yedi zayıf inek ve bir de yedi yeşil başak ile bir o kadarı kuru (yedi başak) hakkında bize fetva ver (sembollerinin hükmünü açıkla). . . Umarım ki (işin hakikatiyle) insanlara dönerim de; belki onlar da (değerini) bilirler. "
Ahmet Tekin : 'Ey Yûsuf, ey doğruluk sembolü! Yedi arık ineğin yediği, yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak konusunda bize yorumunu söyle. Ümit ederim ki, insanlara isabetli yorumlarla dönerim. Umulur ki, onlar da doğruyu öğrenirler.' dedi.
Ahmet Varol : 'Yusuf, ey çok doğru kişi! Bize yedi zayıf (ineğ)in yediği yedi semiz inek ve yedi yeşil başak ile bir o kadar kuru (başak) hakkında bilgi ver. Olur ki insanlara dönerim ve onlar da bilirler.'
Ali Bulaç : (Zindana gidip:) "Yusuf, ey doğru (sözlü insan).. Yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar."
Ali Fikri Yavuz : (Delikanlı, hükümdarın izniyle zindana gidip şöyle dedi): Yûsuf, ey doğru sözlü! Bize şunun fetvasını ver (tâbirini yap): “Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor ve yedi yeşil başağı da diğer yedi kuru başak sarmalayıp onlara galip gelmiş.” Ümid ederim ki, (uygun bir cevapla) insanlara dönerim de, belki kıymetini bilirler.”
Bekir Sadak : Hapishaneye varip: «Ey dogru sozlu Yusuf! Ruyada gorulen yedi semiz inegi yedi zayif inegin yemesi; yedi yesil basak ve bir o kadar kuru basak nedir? Bize yorumla, ben de insanlara ulastirayim da bilsinler» dedi.
Celal Yıldırım : (Adam zindana gönderilince), «Ey Yûsuf, ey doğru sözlü arkadaş, bize yedi semiz ineği yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başak, diğeri de bir o kadar kuru başak... şeklindeki bir rüyanın yorumunu yap ki, insanlara döneyim de olur ki (senin değerini) bilip anlarlar» dedi.
Diyanet İşleri : (Zindana varınca), “Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki (vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bilirler” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Hapishaneye varıp: 'Ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada görülen yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi; yedi yeşil başak ve bir o kadar kuru başak nedir? Bize yorumla, ben de insanlara ulaştırayım da bilsinler' dedi.
Diyanet Vakfi : (Yusuf'un yanına gelerek dedi ki:) Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi! (Rüyada görülen) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan (başaklar) hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara (isabetli yorumunla) dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.
Edip Yüksel : (Zindana gidip:) 'Yusuf, ey can arkadaşım, bize yedi sıska inek tarafından yenen yedi semiz inek, yedi yeşil ve kuru başak hakkında açıklama getir de halka bilgi vereyim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ey Yusuf, ey doğru sözlü! Bize şunu hallet: Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak. Umarım ki, o insanlara doğru cevap ile dönerim, onlar da (senin kadrini) bilirler.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gelip: «Yusuf, ey dosdoğru kişi, «yedi semiz inek, bunları yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak» rüyasını bize tabir et, ümit ederim ki, o insanların yanına cevapla dönerim, ola ki, değerini bilirler» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yusüf! Ey sıddık! Bize şunu hallet: «yedi semiz inek bunları yedi arık yiyor ve yedi yeşil başakla diğer yedi de kuru» ümid ederim ki o nâsa cevab ile dönerim, gerektir ki kadrini bilirler
Fizilal-il Kuran : Hapishaneye varınca dedi ki; «Ey özü sözü dosdoğru Yusuf, yedi zayıf ineğin yediği yedi semiz ineğe ve yedi yeşil başak ile bir o kadar sayıdaki kuru başağa ilişkin ne anlama geldiğini bize anlat ki, ben de adamların yanına döneyim de öğrensinler.»
Gültekin Onan : (Zindana gidip:) "Yusuf, ey doğru (sözlü insan)... Yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar."
Hakkı Yılmaz : Yûsuf! Ey doğru sözlü! Bize, insanlara bilgilenerek dönmem ve onların öğrenmesi için ‘Yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor. Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak’ hakkında ikna edici bilgi ver.”
Hasan Basri Çantay : (Zindana gidib): «Yuusuf, ey çok doğru sözlü (dedi) kendisini yedi arık (inek) yemekde olan yedi semiz inekle yedi yeşil ve diğer (yedi) kuru başak hakkında bize bir fetva ver. Ümîd ederim ki insanlara (isaabetli cevâbınızla) dönerim. Belki (bu suretle) onlar (senin yüce kadrini) bilirler».
Hayrat Neşriyat : (Zindana gelince dedi ki:) 'Yûsuf! Ey doğru sözlü kişi! (Rüyâda) yedi zayıf(ineğ)in yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başak ile (bir o kadar da) diğer kuru başakları (görmeyi) bize açıkla! Umulur ki (saraydaki) insanlara dönerim de (senin kadrini)bilirler.'
İbni Kesir : Yusuf, ey doğru sözlü; bildir bakalım bize: Yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesini ve yedi yeşil başakla bir o kadar da kuru başağı. Geri dönüp insanlara haber vereyim de onlar bilsinler.
İskender Evrenosoğlu : Yusuf, ey sıddîk! Yedi (adet) semiz inek, onları yiyen yedi (adet) zayıf (inek) ve yedi (adet) yeşil sümbül (başak) ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki (umarım) ben insanlara dönerim. Böylece (seni ve rüyanın anlamını) onlar öğrenirler.
Muhammed Esed : (Ve böylece Yusuf'u hapishanede görmeye gitti ve o'na:) "Ey Yusuf, ey özü sözü doğru adam!" dedi, "(Rüyada görülen) yedi çelimsiz ineğin yediği yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla (yedi) kurumuş başak ne anlama gelir, bunu bana yorumla ki (senin açıklamanla saraydaki) insanların yanına döneyim ve onlar da (böylece senin nasıl biri olduğunu) öğrensinler!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Hazret-i Yusuf'a geldi dedi ki: (Ey Yusuf!) «Ey pek doğru sözlü! Bize malumat ver, yedi semîz sığır hakkında, ki onları yedi zayıf (sığır) yiyor. Ve yedi yeşil başak ile diğer kuru başaklar (hakkında). Umulur ki o nâsa dönerim, ihtimal ki, biliverirler.»
Ömer Öngüt : (Yusuf'un yanına giderek dedi ki): “Ey Yusuf! Ey doğru sözlü kişi! Rüyâda görülen yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi, yedi yeşil başak ve bir o kadar kuru başak nedir? Bize yorumla, ben de insanlara ulaştırayım da bilsinler. ”
Şaban Piriş : -Yusuf, ey doğru sözlü arkadaşım! dedi, yedi besili ineği, yedi zayıf ineğin yemesi ve yedi yeşil başak ve yedi kuru başağın ne olduğunu bize yorumla da dönüp onlara bildireyim, ümit ederim ki seni anlarlar.
Suat Yıldırım : Hapishaneye gidip: "Yusuf! Sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum! Şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen: "Yedi semiz ineği yiyen yedi zayıf inek ile yedi yeşil başak ile yedi kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım, böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler."
Süleyman Ateş : (Zindana, Yûsuf'un yanına geldi, dedi ki): "Yûsuf, ey çok doğru söyleyen, bize şu rü'yâyı çöz: Yedi semiz ineği, yedi zayıf (inek) yiyor ve yedi yeşil, yedi de kuru başak (neyi gösterir)? Umarım ki senin yorumunla insanlara dönerim, onlar da bilirler."
Tefhim-ul Kuran : (Zindana gidip:) «Yusuf, ey doğru (sözlü insan) .. Yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunun anlamını) öğrenmiş olurlar.»
Ümit Şimşek : 'Yusuf, ey özü sözü doğru kişi,' dedi. 'Bize yedi zayıf ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil ve yedi kuru başağı tabir et ki, insanların yanına bu haberle döneyim; bakarsın senin değerini böylelikle bilirler.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Yûsuf, ey özü sözü doğru insan! Şu rüyayı yorumla bize. Yedi semiz inek var, yedi cılız inek bunları yiyor; yedi yeşil başak, bir yedi tane de kuru başak. Umarım buradan insanların yanına giderim, onlar da öğrenirler."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}