» 12 / Yûsuf  92:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 92
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. لَا (LE) = lā : yoktur
3. تَثْرِيبَ (TS̃RYB) = teṧrībe : kınama
4. عَلَيْكُمُ (ALYKM) = ǎleykumu : size
5. الْيَوْمَ (ELYVM) = l-yevme : bugün
6. يَغْفِرُ (YĞFR) = yeğfiru : bağışlar
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizi
9. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
10. أَرْحَمُ (ÊRḪM) = erHamu : en merhametlisidir
11. الرَّاحِمِينَ (ELREḪMYN) = r-rāHimīne : merhametlilerin
dedi | yoktur | kınama | size | bugün | bağışlar | Allah | sizi | ve O | en merhametlisidir | merhametlilerin |

[GVL] [] [S̃RB] [] [YVM] [ĞFR] [] [] [] [RḪM] [RḪM]
GEL LE TS̃RYB ALYKM ELYVM YĞFR ELLH LKM VHV ÊRḪM ELREḪMYN

ḳāle teṧrībe ǎleykumu l-yevme yeğfiru llahu lekum ve huve erHamu r-rāHimīne
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 92
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
لا | LE yoktur """No"
تثريب ث ر ب | S̃RB TS̃RYB teṧrībe kınama blame
عليكم | ALYKM ǎleykumu size upon you
اليوم ي و م | YVM ELYVM l-yevme bugün today.
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlar Allah will forgive
الله | ELLH llahu Allah Allah will forgive
لكم | LKM lekum sizi you,
وهو | VHV ve huve ve O and He
أرحم ر ح م | RḪM ÊRḪM erHamu en merhametlisidir (is) the Most Merciful
الراحمين ر ح م | RḪM ELREḪMYN r-rāHimīne merhametlilerin (of) those who show mercy.

12:92 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | yoktur | kınama | size | bugün | bağışlar | Allah | sizi | ve O | en merhametlisidir | merhametlilerin |

[GVL] [] [S̃RB] [] [YVM] [ĞFR] [] [] [] [RḪM] [RḪM]
GEL LE TS̃RYB ALYKM ELYVM YĞFR ELLH LKM VHV ÊRḪM ELREḪMYN

ḳāle teṧrībe ǎleykumu l-yevme yeğfiru llahu lekum ve huve erHamu r-rāHimīne
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

[ق و ل] [] [ث ر ب] [] [ي و م] [غ ف ر] [] [] [] [ر ح م] [ر ح م]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 92
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لا | LE yoktur """No"
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تثريب ث ر ب | S̃RB TS̃RYB teṧrībe kınama blame
Te,Se,Re,Ye,Be,
400,500,200,10,2,
N – accusative masculine (form II) verbal noun
اسم منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykumu size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
اليوم ي و م | YVM ELYVM l-yevme bugün today.
Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
1,30,10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlar Allah will forgive
Ye,Ğayn,Fe,Re,
10,1000,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah will forgive
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لكم | LKM lekum sizi you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وهو | VHV ve huve ve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
أرحم ر ح م | RḪM ÊRḪM erHamu en merhametlisidir (is) the Most Merciful
,Re,Ha,Mim,
,200,8,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الراحمين ر ح م | RḪM ELREḪMYN r-rāHimīne merhametlilerin (of) those who show mercy.
Elif,Lam,Re,Elif,Ha,Mim,Ye,Nun,
1,30,200,1,8,40,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | لَا: yoktur | تَثْرِيبَ: kınama | عَلَيْكُمُ: size | الْيَوْمَ: bugün | يَغْفِرُ: bağışlar | اللَّهُ: Allah | لَكُمْ: sizi | وَهُوَ: ve O | أَرْحَمُ: en merhametlisidir | الرَّاحِمِينَ: merhametlilerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | لا LE yoktur | تثريب TS̃RYB kınama | عليكم ALYKM size | اليوم ELYWM bugün | يغفر YĞFR bağışlar | الله ELLH Allah | لكم LKM sizi | وهو WHW ve O | أرحم ÊRḪM en merhametlisidir | الراحمين ELREḪMYN merhametlilerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | : yoktur | teṧrībe: kınama | ǎleykumu: size | l-yevme: bugün | yeğfiru: bağışlar | llahu: Allah | lekum: sizi | ve huve: ve O | erHamu: en merhametlisidir | r-rāHimīne: merhametlilerin |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | LE: yoktur | TS̃RYB: kınama | ALYKM: size | ELYVM: bugün | YĞFR: bağışlar | ELLH: Allah | LKM: sizi | VHV: ve O | ÊRḪM: en merhametlisidir | ELREḪMYN: merhametlilerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bugün, sizi ne ayıplama var dedi, ne kınama; Allah yarlıgasın sizi ve o, merhametlilerin en merhametlisidir.
Adem Uğur : (Yusuf) dedi ki: "Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir."
Ahmed Hulusi : (Yusuf) dedi ki: "Bugün suçunuz başınıza kakılmayacak, kınanmayacaksınız! Allâh sizi bağışlasın! O, Erhamur Rahıymiyn'dir. "
Ahmet Tekin : Yûsuf: 'Bu gün, kınanıp, azarlanmayacaksınız. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Bugün sizi kınama yok. Allah sizi bağışlar. O, rahmet edenlerin en merhametlisidir.
Ali Bulaç : Dedi ki: "Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir."
Ali Fikri Yavuz : Yûsuf dedi ki: “- bugün size ayıblama yok, Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”
Bekir Sadak : (92-93) Yusuf: «Bugun azarlanacak degilsiniz, Allah sizi bagislar. O, merhametlilerin merhametlisidir. Bu gomlegimi goturun, babamin yuzune surun, gormege baslar; butun coluk cocugunuzla bana gelin» dedi. *
Celal Yıldırım : Yûsuf onlara: «Size bugün azarlama ve başakakma yok. Allah sizi bağışlasın, affetsin. O merhamet edenlerin en çok merhamet edenidir.»
Diyanet İşleri : Yûsuf dedi ki: “Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.
Diyanet İşleri (eski) : (92-93) Yusuf: 'Bugün azarlanacak değilsiniz, Allah sizi bağışlar. O, merhametlilerin merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, görmeğe başlar; bütün çoluk çocuğunuzla bana gelin' dedi.
Diyanet Vakfi : (Yusuf) dedi ki: «Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir.»
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Bugün size kınama yoktur. ALLAH sizi affetsin. O, merhametlilerin En Merhametlisidir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yusuf dedi: «Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah, sizi, mağfiretiyle bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yusuf dedi ki: «Bugün size karşı kınama yok; Allah sizi mağfiretiyle bağışlar! O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Dedi: size karşı tekdir yok bu gün, Allah sizi mağrifetile bağışlar ve o «erhamürrâhimîn» dir
Fizilal-il Kuran : Yusuf dedi ki; «Bugün size kınama yok, Allah günahlarınızı bağışlar, O merhametlilerin en merhametlisidir.»
Gültekin Onan : Dedi ki: "Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Tanrı bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir."
Hakkı Yılmaz : (92,93) Yûsuf dedi ki: “Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun, o, ayıplanan/ dalga geçilen hastalıktan kurtulmuş hâle gelir/derbederlikten kurtulur. Ve bütün ailenizi bana getirin.” ***
Hasan Basri Çantay : (Yuusufu) da: «Size, dedi, bugün hiç bir başa kakma ve ayıblama yok. Sizi Allah yarlığasın. O, esirgeyicilerden daha esirgeyicidir».
Hayrat Neşriyat : (Yûsuf) dedi ki: 'Bu gün (benim tarafımdan) size bir kınama (bir başa kakma)yok! Allah sizi affetsin! Çünki O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.'
İbni Kesir : Dedi ki: Bugün size başa kakmak ve kınamak yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin merhametlisidir.
İskender Evrenosoğlu : “Bugün size kınama (suçlama) yoktur. Allah size mağfiret etsin. Ve O, Rahîm olanların en çok rahmet (merhamet) edenidir.” dedi.
Muhammed Esed : (Yusuf:) "Bugün ayıbınız yüzünüze vurulmayacak. Allah günahlarınızı bağışlayabilir: çünkü O acıyıp bağışlayanların en yücesidir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Bugün sizin üzerinize bir levm yoktur. Allah Teâlâ sizin için mağfiret buyurur. Ve o, merhamet edenlerin en ziyâde merhametlisidir.»
Ömer Öngüt : Dedi ki: “Size bugün hiçbir başa kakma yok, ayıplanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. ”
Şaban Piriş : -Bugün sizi kınama yok, başınıza kakma yoktur. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir.
Suat Yıldırım : Yusuf şöyle cevap verdi: "Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim! Ben hakkımı helâl ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O’dur."
Süleyman Ateş : "Bugün sizi kınama yok, Allâh sizi bağışlar; O merhametlilerin merhametlisidir!" dedi.
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Bugün size karşı sorgulama-kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin (en) merhametlisidir.»
Ümit Şimşek : Yusuf 'Bugün size bir kınama yok,' dedi. 'Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Yûsuf dedi: "Bugün azarlanmayacaksınız. Allah sizi affeder. O, rahmet edenlerin en merhametlisidir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}