» 12 / Yûsuf  105:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 105
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَأَيِّنْ (VKÊYN) = ve keeyyin : nice var ki
2. مِنْ (MN) = min :
3. ايَةٍ ( ËYT) = āyetin : ayet(ler)
4. فِي (FY) = fī :
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
7. يَمُرُّونَ (YMRVN) = yemurrūne : uğrarlar da
8. عَلَيْهَا (ALYHE) = ǎleyhā : yanlarına
9. وَهُمْ (VHM) = vehum : ve onlar
10. عَنْهَا (ANHE) = ǎnhā : ondan
11. مُعْرِضُونَ (MARŽVN) = muǎ'riDūne : yüzlerini çevirirler
nice var ki | | ayet(ler) | | göklerde | ve yerde | uğrarlar da | yanlarına | ve onlar | ondan | yüzlerini çevirirler |

[] [] [EYY] [] [SMV] [ERŽ] [MRR] [] [] [] [ARŽ]
VKÊYN MN ËYT FY ELSMEVET VELÊRŽ YMRVN ALYHE VHM ANHE MARŽVN

ve keeyyin min āyetin s-semāvāti vel'erDi yemurrūne ǎleyhā vehum ǎnhā muǎ'riDūne
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 105
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكأين | VKÊYN ve keeyyin nice var ki And how many
من | MN min of
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayet(ler) a Sign
في | FY in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
يمرون م ر ر | MRR YMRVN yemurrūne uğrarlar da they pass
عليها | ALYHE ǎleyhā yanlarına over it,
وهم | VHM vehum ve onlar while they
عنها | ANHE ǎnhā ondan (are) from them
معرضون ع ر ض | ARŽ MARŽVN muǎ'riDūne yüzlerini çevirirler the ones who turn away.

12:105 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

nice var ki | | ayet(ler) | | göklerde | ve yerde | uğrarlar da | yanlarına | ve onlar | ondan | yüzlerini çevirirler |

[] [] [EYY] [] [SMV] [ERŽ] [MRR] [] [] [] [ARŽ]
VKÊYN MN ËYT FY ELSMEVET VELÊRŽ YMRVN ALYHE VHM ANHE MARŽVN

ve keeyyin min āyetin s-semāvāti vel'erDi yemurrūne ǎleyhā vehum ǎnhā muǎ'riDūne
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون

[] [] [ا ي ي] [] [س م و] [ا ر ض] [م ر ر] [] [] [] [ع ر ض]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 105
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكأين | VKÊYN ve keeyyin nice var ki And how many
Vav,Kef,,Ye,Nun,
6,20,,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayet(ler) a Sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
يمرون م ر ر | MRR YMRVN yemurrūne uğrarlar da they pass
Ye,Mim,Re,Vav,Nun,
10,40,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليها | ALYHE ǎleyhā yanlarına over it,
Ayn,Lam,Ye,He,Elif,
70,30,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وهم | VHM vehum ve onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
عنها | ANHE ǎnhā ondan (are) from them
Ayn,Nun,He,Elif,
70,50,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
معرضون ع ر ض | ARŽ MARŽVN muǎ'riDūne yüzlerini çevirirler the ones who turn away.
Mim,Ayn,Re,Dad,Vav,Nun,
40,70,200,800,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَأَيِّنْ: nice var ki | مِنْ: | ايَةٍ: ayet(ler) | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | يَمُرُّونَ: uğrarlar da | عَلَيْهَا: yanlarına | وَهُمْ: ve onlar | عَنْهَا: ondan | مُعْرِضُونَ: yüzlerini çevirirler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكأين WKÊYN nice var ki | من MN | آية ËYT ayet(ler) | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | يمرون YMRWN uğrarlar da | عليها ALYHE yanlarına | وهم WHM ve onlar | عنها ANHE ondan | معرضون MARŽWN yüzlerini çevirirler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keeyyin: nice var ki | min: | āyetin: ayet(ler) | : | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | yemurrūne: uğrarlar da | ǎleyhā: yanlarına | vehum: ve onlar | ǎnhā: ondan | muǎ'riDūne: yüzlerini çevirirler |
Kırık Meal (Transcript) : |VKÊYN: nice var ki | MN: | ËYT: ayet(ler) | FY: | ELSMEVET: göklerde | VELÊRŽ: ve yerde | YMRVN: uğrarlar da | ALYHE: yanlarına | VHM: ve onlar | ANHE: ondan | MARŽVN: yüzlerini çevirirler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Göklerde ve yeryüzünde nice deliller vardır ki onları görmezler ve yüz çevirip giderler.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda nice işaret var ki, onlar bunlardan yüz çevirerek üzerlerinden geçip giderler.
Ahmet Tekin : Bununla beraber, göklerde ve yerde Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren ne kadar işaret, delil var ki, onlarla yüzyüze gelirler de, gene de ilgilenmezler.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, ona sırtlarını dönüp giderler.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde (Allah’ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) ne kadar alâmet var ki, insanlar, üzerlerinden geçerler de, bunlardan ibret almayıp yüz çevirirler.
Bekir Sadak : Goklerde ve yerde nice belgeler vardir ki, yanlarindan yuzlerini cevirerek gecerler.
Celal Yıldırım : Göklerde ve yerde nice âyetler (açık belgeler, yol gösterici kanıtlar) vardır ki, onlardan yüzlerini çevirerek geçerler (de bir şey anlamazlar).
Diyanet İşleri : Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde nice belgeler vardır ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde nice deliller var ki yanından dikkatsizce geçerler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar âyet var ki, onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bununla beraber göklerde, yerde nice deliller vardır ki, yüz yüze gelirler de onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bununla beraber Göklerde yerde ne kadar âyet var ki üzerine uğrarlar onlardan yüz çevirir geçerler
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde nice ayetler, nice ibret içerikli belgeler vardır, yanlarından geçtikleri halde onları umursamazlar.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde nice ayet vardır ki üzerinden geçerler de, ona sırtlarını dönüp giderler.
Hakkı Yılmaz : Ve göklerde ve yerde nice alâmetler/göstergeler var, onlar ondan yüz çeviren kimseler olarak üzerlerinden gelir geçerler.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ve yerde (Allahın varlığını, birliğini ve kemâl-i kudretini isbat eden) nice âyetler (nişaneler) vardır ki (insanlar) bunlardan yüz çevirici olarak, üstüne basar geçerler.
Hayrat Neşriyat : Hem göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlar (ibret almadan) bunlardan yüz çevirici kimseler olarak üzerlerinden geçip giderler.
İbni Kesir : Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki; yüzlerini çevirerek onları görüp geçerler.
İskender Evrenosoğlu : Semalarda ve yeryüzünde nice âyet (delil) vardır. Ve onlar, ondan (o delilden) yüz çevirerek yanından geçerler.
Muhammed Esed : Kaldı ki, göklerde ve yerde nice ayetler, işaretler var ki, onlar (üzerinde düşünmeden) sırtlarını çevirerek yanlarından geçip gidiyorlar!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göklerde ve yerde nice alâmetler vardır ki, (nâsın ekserisi) onlardan yüz çevirir oldukları halde onların üzerinden geçer giderler.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde nice âyetler (deliller) vardır ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde nice belgeler vardır ki, yanlarından yüzlerini çevirerek geçerler.
Suat Yıldırım : Göklerde ve yerde Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki,insanlar yanından geçip gittikleri halde yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde nice âyet(ler) var ki onların yanından yüzlerini çevirerek geçerler.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, üzerinden geçerler de, onlar ona sırtlarını çevirip giderler.
Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde nice âyetler vardır ki, insanlar onlara sırt çevirir de yanlarından geçer, giderler.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki, yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}