» 12 / Yûsuf  38:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 38
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاتَّبَعْتُ (VETBAT) = vettebeǎ'tu : ve uydum
2. مِلَّةَ (MLT) = millete : dinine
3. ابَائِي ( ËBEÙY) = ābāī : atalarım
4. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim'in
5. وَإِسْحَاقَ (VÎSḪEG) = ve isHāḳa : ve İshak'ın
6. وَيَعْقُوبَ (VYAGVB) = ve yeǎ'ḳūbe : ve Ya'kub'un
7. مَا (ME) = mā : (hakkımız) yoktur
8. كَانَ (KEN) = kāne :
9. لَنَا (LNE) = lenā : bizim
10. أَنْ (ÊN) = en :
11. نُشْرِكَ (NŞRK) = nuşrike : ortak koşmağa
12. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
13. مِنْ (MN) = min : herhangi bir
14. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
15. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
16. مِنْ (MN) = min :
17. فَضْلِ (FŽL) = feDli : bir lutfudur
18. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
19. عَلَيْنَا (ALYNE) = ǎleynā : üzerimize
20. وَعَلَى (VAL) = ve ǎlā : ve üzerine
21. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
22. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : ama
23. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
24. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
25. لَا (LE) = lā :
26. يَشْكُرُونَ (YŞKRVN) = yeşkurūne : şükretmezler
ve uydum | dinine | atalarım | İbrahim'in | ve İshak'ın | ve Ya'kub'un | (hakkımız) yoktur | | bizim | | ortak koşmağa | Allah'a | herhangi bir | şeyi | bu | | bir lutfudur | Allah'ın | üzerimize | ve üzerine | insanların | ama | çoğu | insanların | | şükretmezler |

[TBA] [MLL] [EBV] [] [] [] [] [KVN] [] [] [ŞRK] [] [] [ŞYE] [] [] [FŽL] [] [] [] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ŞKR]
VETBAT MLT ËBEÙY ÎBREHYM VÎSḪEG VYAGVB ME KEN LNE ÊN NŞRK BELLH MN ŞYÙ Z̃LK MN FŽL ELLH ALYNE VAL ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YŞKRVN

vettebeǎ'tu millete ābāī ibrāhīme ve isHāḳa ve yeǎ'ḳūbe kāne lenā en nuşrike billahi min şey'in ƶālike min feDli llahi ǎleynā ve ǎlā n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeşkurūne
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتبعت ت ب ع | TBA VETBAT vettebeǎ'tu ve uydum And I follow
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine (the) religion
آبائي ا ب و | EBV ËBEÙY ābāī atalarım (of) my forefathers,
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'in Ibrahim,
وإسحاق | VÎSḪEG ve isHāḳa ve İshak'ın and Isaac
ويعقوب | VYAGVB ve yeǎ'ḳūbe ve Ya'kub'un and Yaqub.
ما | ME (hakkımız) yoktur Not
كان ك و ن | KVN KEN kāne was
لنا | LNE lenā bizim for us
أن | ÊN en that
نشرك ش ر ك | ŞRK NŞRK nuşrike ortak koşmağa we associate
بالله | BELLH billahi Allah'a with Allah
من | MN min herhangi bir any
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing.
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
من | MN min (is) from
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDli bir lutfudur (the) Grace
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
علينا | ALYNE ǎleynā üzerimize upon us,
وعلى | VAL ve ǎlā ve üzerine and upon
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların the mankind
ولكن | VLKN velākinne ama but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the men
لا | LE (are) not
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.

12:38 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve uydum | dinine | atalarım | İbrahim'in | ve İshak'ın | ve Ya'kub'un | (hakkımız) yoktur | | bizim | | ortak koşmağa | Allah'a | herhangi bir | şeyi | bu | | bir lutfudur | Allah'ın | üzerimize | ve üzerine | insanların | ama | çoğu | insanların | | şükretmezler |

[TBA] [MLL] [EBV] [] [] [] [] [KVN] [] [] [ŞRK] [] [] [ŞYE] [] [] [FŽL] [] [] [] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ŞKR]
VETBAT MLT ËBEÙY ÎBREHYM VÎSḪEG VYAGVB ME KEN LNE ÊN NŞRK BELLH MN ŞYÙ Z̃LK MN FŽL ELLH ALYNE VAL ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YŞKRVN

vettebeǎ'tu millete ābāī ibrāhīme ve isHāḳa ve yeǎ'ḳūbe kāne lenā en nuşrike billahi min şey'in ƶālike min feDli llahi ǎleynā ve ǎlā n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeşkurūne
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

[ت ب ع] [م ل ل] [ا ب و] [] [] [] [] [ك و ن] [] [] [ش ر ك] [] [] [ش ي ا] [] [] [ف ض ل] [] [] [] [ن و س] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ش ك ر]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتبعت ت ب ع | TBA VETBAT vettebeǎ'tu ve uydum And I follow
Vav,Elif,Te,Be,Ayn,Te,
6,1,400,2,70,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person singular (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine (the) religion
Mim,Lam,Te merbuta,
40,30,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
آبائي ا ب و | EBV ËBEÙY ābāī atalarım (of) my forefathers,
,Be,Elif,,Ye,
,2,1,,10,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'in Ibrahim,
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – accusative masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم منصوب
وإسحاق | VÎSḪEG ve isHāḳa ve İshak'ın and Isaac
Vav,,Sin,Ha,Elif,Gaf,
6,,60,8,1,100,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Isaac"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
ويعقوب | VYAGVB ve yeǎ'ḳūbe ve Ya'kub'un and Yaqub.
Vav,Ye,Ayn,Gaf,Vav,Be,
6,10,70,100,6,2,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Yaqub"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
ما | ME (hakkımız) yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لنا | LNE lenā bizim for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
نشرك ش ر ك | ŞRK NŞRK nuşrike ortak koşmağa we associate
Nun,Şın,Re,Kef,
50,300,200,20,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
بالله | BELLH billahi Allah'a with Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
من | MN min herhangi bir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing.
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
من | MN min (is) from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDli bir lutfudur (the) Grace
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
علينا | ALYNE ǎleynā üzerimize upon us,
Ayn,Lam,Ye,Nun,Elif,
70,30,10,50,1,
P – preposition
PRON – 1st person plural object pronoun
جار ومجرور
وعلى | VAL ve ǎlā ve üzerine and upon
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların the mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākinne ama but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the men
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (are) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.
Ye,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
10,300,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاتَّبَعْتُ: ve uydum | مِلَّةَ: dinine | ابَائِي: atalarım | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim'in | وَإِسْحَاقَ: ve İshak'ın | وَيَعْقُوبَ: ve Ya'kub'un | مَا: (hakkımız) yoktur | كَانَ: | لَنَا: bizim | أَنْ: | نُشْرِكَ: ortak koşmağa | بِاللَّهِ: Allah'a | مِنْ: herhangi bir | شَيْءٍ: şeyi | ذَٰلِكَ: bu | مِنْ: | فَضْلِ: bir lutfudur | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْنَا: üzerimize | وَعَلَى: ve üzerine | النَّاسِ: insanların | وَلَٰكِنَّ: ama | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَشْكُرُونَ: şükretmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واتبعت WETBAT ve uydum | ملة MLT dinine | آبائي ËBEÙY atalarım | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'in | وإسحاق WÎSḪEG ve İshak'ın | ويعقوب WYAGWB ve Ya'kub'un | ما ME (hakkımız) yoktur | كان KEN | لنا LNE bizim | أن ÊN | نشرك NŞRK ortak koşmağa | بالله BELLH Allah'a | من MN herhangi bir | شيء ŞYÙ şeyi | ذلك Z̃LK bu | من MN | فضل FŽL bir lutfudur | الله ELLH Allah'ın | علينا ALYNE üzerimize | وعلى WAL ve üzerine | الناس ELNES insanların | ولكن WLKN ama | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يشكرون YŞKRWN şükretmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |vettebeǎ'tu: ve uydum | millete: dinine | ābāī: atalarım | ibrāhīme: İbrahim'in | ve isHāḳa: ve İshak'ın | ve yeǎ'ḳūbe: ve Ya'kub'un | : (hakkımız) yoktur | kāne: | lenā: bizim | en: | nuşrike: ortak koşmağa | billahi: Allah'a | min: herhangi bir | şey'in: şeyi | ƶālike: bu | min: | feDli: bir lutfudur | llahi: Allah'ın | ǎleynā: üzerimize | ve ǎlā: ve üzerine | n-nāsi: insanların | velākinne: ama | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeşkurūne: şükretmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |VETBAT: ve uydum | MLT: dinine | ËBEÙY: atalarım | ÎBREHYM: İbrahim'in | VÎSḪEG: ve İshak'ın | VYAGVB: ve Ya'kub'un | ME: (hakkımız) yoktur | KEN: | LNE: bizim | ÊN: | NŞRK: ortak koşmağa | BELLH: Allah'a | MN: herhangi bir | ŞYÙ: şeyi | Z̃LK: bu | MN: | FŽL: bir lutfudur | ELLH: Allah'ın | ALYNE: üzerimize | VAL: ve üzerine | ELNES: insanların | VLKN: ama | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YŞKRVN: şükretmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve atalarım İbrâhim'in, İshak'ın ve Yakup'un dinine uydum. Hiçbir şeyi Allah'a eş tutmamıza imkân yok, bu da bize ve insanlara, Allah'ın bir lütfü, fakat insanların çoğu şükretmez.
Adem Uğur : Atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Ahmed Hulusi : "Ben, atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un milletine (tevhid dinine) tâbi oldum. . . Allâh'a herhangi bir şeyi (nefsim dâhil) ortak koşmamız bizim için olacak şey değildir! Bu hem bizim üzerimize ve hem de insanlar üzerine Allâh'ın fazlındandır. Fakat insanların çoğunluğu (bu hakikati değerlendirip) şükretmezler. "
Ahmet Tekin : 'Atalarım, İbrâhim, İshak ve Yâkub’un dinine, sünnetine, İslâm dinine tâbi oldum. Bizim, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamız yakışmaz, bu mümkün değildir. Bu bize ve bütün insanlara Allah’ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu lütfun kıymetini bilmiyor, şükretmiyorlar.' dedi.
Ahmet Varol : Atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır; ancak insanların çoğu şükretmezler.
Ali Bulaç : "Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiç bir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanların çoğu şükretmezler."
Ali Fikri Yavuz : Atalarım; İbrahîm, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim, Allah’a hiç bir şeyi ortak koşmamız olamaz. Bu tevhîd, bize ve insanlara Allah’ın bir fazlıdır, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Bekir Sadak : Atalarim Ibrahim, Ishak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir ortak kosmak bize yarasmaz; bu, Allah'in bize ve insanlara olan lutfudur; fakat insanlarin cogu sukretmez» dedi.
Celal Yıldırım : Atalarım İbrahim, İshâk ve Yâkub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu da Allah'ın bize ve insanlara olan iyilik ve ihsanıdır. Ne var ki insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri : “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim, Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.”
Diyanet İşleri (eski) : Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir ortak koşmak bize yaraşmaz; bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur; fakat insanların çoğu şükretmez' dedi.
Diyanet Vakfi : Atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Edip Yüksel : 'Ben, atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. ALLAH'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu, ALLAH'ın bize ve halka olan lütfudur. Ancak insanların çoğu şükretmez.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim, Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lutfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız olamaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : "Atalarım İbrâhim, İshak ve Ya'kûb'un dinine uydum. Bizim, herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmağa hakkımız yoktur. Bu (tevhid), bize ve bütün insanlara Allâh'ın bir lutfudur, ama insanların çoğu şükretmezler."
Fizilal-il Kuran : Onun yerine atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinlerine bağlandım. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu inanç Allah'ın, gerek bize ve gerekse tüm insanlara yönelik bir lütfudur. Fakat insanların çoğu Allah'a şükretmezler.
Gültekin Onan : "Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Tanrı'ya hiç bir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize ve insanlara Tanrı'nın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanların çoğu şükretmezler."
Hakkı Yılmaz : (37-41) "Yûsuf: “Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun te’vîlini size bildiririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Şüphesiz ben, Allah'a inanmayan bir toplumun –ki onlar âhireti bilerek reddedenlerin; inanmayanların ta kendileridir– dinini, yaşam tarzını terk ettim. Ve atalarım İbrâhîm, İshâk ve Ya‘kûb'un dinine, yaşam ilkesine uydum. Bizim, Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara bir armağanıdır. Velâkin insanların çoğu kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok rabbler mi daha hayırlı, yoksa her şeye hâkim ve galip olan bir tek Allah mı? Sizin, O'nun astlarından o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız konusuna Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir: O, size, Kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte bu dosdoğru/koruyan dindir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri de asılacak da kuşlar onu başından yiyecekler. İşte hakkında fetva istediğiniz iş gerçekleşti” dedi. "
Hasan Basri Çantay : «Atalarım İbrâhîmin, İshaakın, Ya'kubun dînine uydum. Allaha her hangi bir şey'i ortak tutmamız bizim için (doğru) olmaz. Bu (tevhîd), bize ve insanlara Allahın lütf-ü ınâyetindendir. Fakat insanların çoğu (buna karşı) şükretmezler».
Hayrat Neşriyat : 'Çünki (ben,) atalarım İbrâhîm, İshâk ve Ya'kub’un dînine tâbi' oldum. Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız, bizim için (aslâ câiz) olmaz! Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir lütfudur; fakat insanların çoğu şükretmezler.'
İbni Kesir : Atalarım İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Herhangi bir şeyi Allah'a şirk koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
İskender Evrenosoğlu : Ve ben, atalarım İbrâhîm (A.S), İshak (A.S) ve Yâkub (A.S)'ın dînine tâbî oldum. Bizim, Allah'a bir şey ile şirk koşmamız olamaz. İşte bu, Allah'ın bize ve insanlara fazlındandır. Fakat insanların çoğu, şükretmezler.
Muhammed Esed : ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un yolunu tuttum. (Çünkü) tanrısal nitelikleri Allah'tan başka herhangi bir varlığa yakıştırmak bizlere yakışmaz: Allah'ın bize ve bütün insanlığa bahşettiği lütfun bir (sonucudur) bu, ama insanların çoğu bu (lütfun) değerini bilmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve babalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un milletine tâbi oldum. Bizim için Allah'a herhangi bir şeyden şerik edinmemiz doğru olamaz. Bu tevhid bizim üzerimize ve nâsın üzerine Allah Teâlâ'nın bir fazlıdır. Velâkin nâsın ekserisi şükretmezler.»
Ömer Öngüt : “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. ”
Şaban Piriş : Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Biz, Allah’a şirk koşmayız. Bu, Allah’ın bize ve insanlara olan Allah’ın lütfundandır fakat, insanların çoğu buna şükretmezler.
Suat Yıldırım : (37-38) Yusuf: "Yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama, önce biraz beni dinleyin: Ben Allah’a iman etmeyen, âhireti de inkâr eden bir halkın dinini bir tarafa atıp, atalarım İbrâhim, İshak ve Yâkub’un dinine tabi oldum. Allah’a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı, Allah’ın hem bize, hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler."
Süleyman Ateş : "Atalarım İbrâhim, İshak ve Ya'kûb'un dinine uydum. Bizim, herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmağa hakkımız yoktur. Bu (tevhid), bize ve bütün insanlara Allâh'ın bir lutfudur, ama insanların çoğu şükretmezler."
Tefhim-ul Kuran : «Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiç bir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu, bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır, ancak insanlardan çoğu şükretmezler.»
Ümit Şimşek : 'Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu hem bize, hem bütün insanlara Allah'ın bir lütfudur; lâkin insanların çoğu şükretmiyor.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ve atalarım İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un milletine uydum. Bizim herhangi birşeyi Allah'a ortak tutmamız söz konusu olamaz. İşte bu, Allah'ın bize ve diğer insanlara bir lütfudur. Ama insanların çokları şükretmiyorlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}