» 12 / Yûsuf  18:

Kuran Sırası: 12
İniş Sırası: 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 18
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَاءُوا (VCEÙVE) = ve cā'ū : ve getirdiler
2. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzeri
3. قَمِيصِهِ (GMYṦH) = ḳamīSihi : gömleğinin
4. بِدَمٍ (BD̃M) = bidemin : kanlı
5. كَذِبٍ (KZ̃B) = keƶibin : yalandan
6. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
7. بَلْ (BL) = bel : herhalde
8. سَوَّلَتْ (SVLT) = sevvelet : aldattıp sürüklemiş
9. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizi
10. أَنْفُسُكُمْ (ÊNFSKM) = enfusukum : nefisleriniz
11. أَمْرًا (ÊMRE) = emran : bir işe
12. فَصَبْرٌ (FṦBR) = feSabrun : artık (tek çarem) sabretmektir
13. جَمِيلٌ (CMYL) = cemīlun : güzelce
14. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : ancak Allan'tan
15. الْمُسْتَعَانُ (ELMSTAEN) = l-musteǎānu : yardım istenir
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : kaşı
17. مَا (ME) = mā :
18. تَصِفُونَ (TṦFVN) = teSifūne : dediğinize
ve getirdiler | üzeri | gömleğinin | kanlı | yalandan | dedi ki | herhalde | aldattıp sürüklemiş | sizi | nefisleriniz | bir işe | artık (tek çarem) sabretmektir | güzelce | ancak Allan'tan | yardım istenir | kaşı | | dediğinize |

[CYE] [] [GMṦ] [D̃MV] [KZ̃B] [GVL] [] [SVL] [] [NFS] [EMR] [ṦBR] [CML] [] [AVN] [] [] [VṦF]
VCEÙVE AL GMYṦH BD̃M KZ̃B GEL BL SVLT LKM ÊNFSKM ÊMRE FṦBR CMYL VELLH ELMSTAEN AL ME TṦFVN

ve cā'ū ǎlā ḳamīSihi bidemin keƶibin ḳāle bel sevvelet lekum enfusukum emran feSabrun cemīlun vallahu l-musteǎānu ǎlā teSifūne
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 18
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجاءوا ج ي ا | CYE VCEÙVE ve cā'ū ve getirdiler And they brought
على | AL ǎlā üzeri upon
قميصه ق م ص | GMṦ GMYṦH ḳamīSihi gömleğinin his shirt
بدم د م و | D̃MV BD̃M bidemin kanlı with false blood.
كذب ك ذ ب | KZ̃B KZ̃B keƶibin yalandan with false blood.
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
بل | BL bel herhalde """Nay,"
سولت س و ل | SVL SVLT sevvelet aldattıp sürüklemiş has enticed you
لكم | LKM lekum sizi has enticed you
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusukum nefisleriniz your souls
أمرا ا م ر | EMR ÊMRE emran bir işe (to) a matter,
فصبر ص ب ر | ṦBR FṦBR feSabrun artık (tek çarem) sabretmektir so patience
جميل ج م ل | CML CMYL cemīlun güzelce (is) beautiful.
والله | VELLH vallahu ancak Allan'tan And Allah
المستعان ع و ن | AVN ELMSTAEN l-musteǎānu yardım istenir (is) the One sought for help
على | AL ǎlā kaşı against
ما | ME what
تصفون و ص ف | VṦF TṦFVN teSifūne dediğinize "you describe."""

12:18 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve getirdiler | üzeri | gömleğinin | kanlı | yalandan | dedi ki | herhalde | aldattıp sürüklemiş | sizi | nefisleriniz | bir işe | artık (tek çarem) sabretmektir | güzelce | ancak Allan'tan | yardım istenir | kaşı | | dediğinize |

[CYE] [] [GMṦ] [D̃MV] [KZ̃B] [GVL] [] [SVL] [] [NFS] [EMR] [ṦBR] [CML] [] [AVN] [] [] [VṦF]
VCEÙVE AL GMYṦH BD̃M KZ̃B GEL BL SVLT LKM ÊNFSKM ÊMRE FṦBR CMYL VELLH ELMSTAEN AL ME TṦFVN

ve cā'ū ǎlā ḳamīSihi bidemin keƶibin ḳāle bel sevvelet lekum enfusukum emran feSabrun cemīlun vallahu l-musteǎānu ǎlā teSifūne
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

[ج ي ا] [] [ق م ص] [د م و] [ك ذ ب] [ق و ل] [] [س و ل] [] [ن ف س] [ا م ر] [ص ب ر] [ج م ل] [] [ع و ن] [] [] [و ص ف]

 » 12 / Yûsuf  Suresi: 18
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجاءوا ج ي ا | CYE VCEÙVE ve cā'ū ve getirdiler And they brought
Vav,Cim,Elif,,Vav,Elif,
6,3,1,,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā üzeri upon
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
قميصه ق م ص | GMṦ GMYṦH ḳamīSihi gömleğinin his shirt
Gaf,Mim,Ye,Sad,He,
100,40,10,90,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بدم د م و | D̃MV BD̃M bidemin kanlı with false blood.
Be,Dal,Mim,
2,4,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
كذب ك ذ ب | KZ̃B KZ̃B keƶibin yalandan with false blood.
Kef,Zel,Be,
20,700,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
بل | BL bel herhalde """Nay,"
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
سولت س و ل | SVL SVLT sevvelet aldattıp sürüklemiş has enticed you
Sin,Vav,Lam,Te,
60,6,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum sizi has enticed you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusukum nefisleriniz your souls
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أمرا ا م ر | EMR ÊMRE emran bir işe (to) a matter,
,Mim,Re,Elif,
,40,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فصبر ص ب ر | ṦBR FṦBR feSabrun artık (tek çarem) sabretmektir so patience
Fe,Sad,Be,Re,
80,90,2,200,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine indefinite noun
الفاء استئنافية
اسم مرفوع
جميل ج م ل | CML CMYL cemīlun güzelce (is) beautiful.
Cim,Mim,Ye,Lam,
3,40,10,30,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
والله | VELLH vallahu ancak Allan'tan And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
المستعان ع و ن | AVN ELMSTAEN l-musteǎānu yardım istenir (is) the One sought for help
Elif,Lam,Mim,Sin,Te,Ayn,Elif,Nun,
1,30,40,60,400,70,1,50,
N – nominative masculine (form X) passive participle
اسم مرفوع
على | AL ǎlā kaşı against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تصفون و ص ف | VṦF TṦFVN teSifūne dediğinize "you describe."""
Te,Sad,Fe,Vav,Nun,
400,90,80,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَاءُوا: ve getirdiler | عَلَىٰ: üzeri | قَمِيصِهِ: gömleğinin | بِدَمٍ: kanlı | كَذِبٍ: yalandan | قَالَ: dedi ki | بَلْ: herhalde | سَوَّلَتْ: aldattıp sürüklemiş | لَكُمْ: sizi | أَنْفُسُكُمْ: nefisleriniz | أَمْرًا: bir işe | فَصَبْرٌ: artık (tek çarem) sabretmektir | جَمِيلٌ: güzelce | وَاللَّهُ: ancak Allan'tan | الْمُسْتَعَانُ: yardım istenir | عَلَىٰ: kaşı | مَا: | تَصِفُونَ: dediğinize |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجاءوا WCEÙWE ve getirdiler | على AL üzeri | قميصه GMYṦH gömleğinin | بدم BD̃M kanlı | كذب KZ̃B yalandan | قال GEL dedi ki | بل BL herhalde | سولت SWLT aldattıp sürüklemiş | لكم LKM sizi | أنفسكم ÊNFSKM nefisleriniz | أمرا ÊMRE bir işe | فصبر FṦBR artık (tek çarem) sabretmektir | جميل CMYL güzelce | والله WELLH ancak Allan'tan | المستعان ELMSTAEN yardım istenir | على AL kaşı | ما ME | تصفون TṦFWN dediğinize |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve cā'ū: ve getirdiler | ǎlā: üzeri | ḳamīSihi: gömleğinin | bidemin: kanlı | keƶibin: yalandan | ḳāle: dedi ki | bel: herhalde | sevvelet: aldattıp sürüklemiş | lekum: sizi | enfusukum: nefisleriniz | emran: bir işe | feSabrun: artık (tek çarem) sabretmektir | cemīlun: güzelce | vallahu: ancak Allan'tan | l-musteǎānu: yardım istenir | ǎlā: kaşı | : | teSifūne: dediğinize |
Kırık Meal (Transcript) : |VCEÙVE: ve getirdiler | AL: üzeri | GMYṦH: gömleğinin | BD̃M: kanlı | KZ̃B: yalandan | GEL: dedi ki | BL: herhalde | SVLT: aldattıp sürüklemiş | LKM: sizi | ÊNFSKM: nefisleriniz | ÊMRE: bir işe | FṦBR: artık (tek çarem) sabretmektir | CMYL: güzelce | VELLH: ancak Allan'tan | ELMSTAEN: yardım istenir | AL: kaşı | ME: | TṦFVN: dediğinize |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gömleğini de kana bulayıp yalanlarını ispât için getirmişlerdi. Yakup, olsa olsa demişti, nefisleriniz, yaptığınız işi size güzel, o güç işi kolay göstermiş; fakat ben, pek güzel dayanır, sabrederim ve anlattıklarınıza karşı da ancak Allah'tan yardım dilerim.
Adem Uğur : Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. (Yakub) dedi ki: Bilakis nefisleriniz size (kötü) bir işi güzel gösterdi. Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan, ancak Allah'tır.
Ahmed Hulusi : Üstüne yalandan sürdükleri taze kan bulunan gömlek ile geldiler. . . (Babaları) dedi ki: "Hayır (öyle olduğunu sanmıyorum)! Nefsleriniz sizi (kötü) bir işe yönlendirmiş! Bana güzellikle sabretmek düşer bundan sonra. . . Sizin anlattıklarınıza karşı sığınağım Allâh'tır!"
Ahmet Tekin : Üzerinde yalancıktan bir kan lekesiyle gömleğini getirdiler. Yakup: 'Hayır, size inanmıyorum. Nefisleriniz sizi aldatarak kötü bir plan yapmaya sürükledi. Artık bana, güzelce sabretmek, metanetli olmak düşüyor. Bu yakıştırmalarınıza karşı, yardımına sığınılacak olan yalnız Allah’tır.' dedi.
Ahmet Varol : Gömleğinin üzerinde de yalan bir kan getirdiler (Babaları) dedi ki: 'Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp (kötü) bir işe sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzdüklerinize karşı ancak Allah'tan yardım istenir.'
Ali Bulaç : Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. "Hayır" dedi. Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı (kendisinden) yardım istenecek olan Allah'tır."
Ali Fikri Yavuz : Hem gömleğinin üzerinde yalan bir kan (lekesi) getirdiler. Babaları dedi ki: “- Hayır, nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sürüklemiş. Artık benim işim güzel bir sabırdır. Söylediklerine karşı da, yardımına sığınılacak ancak Allah’dır.”
Bekir Sadak : Uzerine baska bir kan bulasmis olarak Yusuf'un gomlegini de getirmislerdi. Babalari: «Sizi nefsiniz bir is yapmaya surukledi; artik bana guzelce sabir gerekir. Anlattiklariniza ancak Allah'tan yardim istenir» dedi.
Celal Yıldırım : Üzerine uydurma bir kan bulaştırıp gömleğini de getirmişlerdi. O da, «nefsiniz sizi aldatıp böylesine (çirkin bir işe) itmiştir. Artık (bana gereken) güzel bir sabır.. Anlattıklarınıza karşılık ancak, Allah'ın yardımı beklenir» dedi.
Diyanet İşleri : Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakub dedi ki: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah’tır.”
Diyanet İşleri (eski) : Üzerine başka bir kan bulaşmış olarak Yusuf'un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları: 'Sizi nefsiniz bir iş yapmaya sürükledi; artık bana güzelce sabır gerekir. Anlattıklarınıza ancak Allah'tan yardım istenir' dedi.
Diyanet Vakfi : Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. (Ya'kub) dedi ki: Bilakis nefisleriniz size (kötü) bir işi güzel gösterdi. Artık (bana düşen) hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında (bana) yardım edecek olan, ancak Allah'tır.
Edip Yüksel : Gömleğine yalandan kan bulaştırmışlardı. Dedi ki: 'Doğrusu, egonuz sizi bir işe sürüklemiş. Bana düşen (bu acıya) güzelce dayanmaktır. Sizin komplonuza karşı ancak ALLAH'tan yardım istenir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirmişlerdi. Babaları dedi ki: «Hayır, nefisleriniz aldatmış da size bir iş yaptırtmış. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'dır.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Babaları: «Hayır, nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sevketmiştir. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin söyledikleriniz karşısında yardımına sığınılacak Allah'tır ancak!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler, yok, dedi: nefisleriniz sizi aldatmış bir işe sevketmiş, artık bir sabrı cemîl ve Allahdır ancak yardımına sığınılacak, söylediklerinize karşı
Fizilal-il Kuran : Yusuf'un yalandan kana bulanmış gömleğini getirdiler. Babaları Yakub dedi ki; «Anlaşılan nefsiniz sizi kötü bir işe sürükledi, bana düşen yaman bir sabırdır, anlattıklarınız karşısında Allah'ın yardımına sığınıyorum.»
Gültekin Onan : Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. "Hayır" dedi. "Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir buyruğa / buyrultuya sürüklemiş. Bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı (kendisinden) yardım istenecek olan Tanrı'dır."
Hakkı Yılmaz : Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirdiler. Babaları dedi ki: “Tam tersine, nefisleriniz aldatıp size bir iş yaptırtmış. –Artık güzel bir sabır!– Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır.” ***
Hasan Basri Çantay : Bir de üstüne yalan bir kan (bulaşdırılmış olan) gömleğini getirdiler. (Ya'kub) dedi ki: «Hayır, nefisleriniz sizi aldatıb (böyle büyük) bir işe sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınılacak, (ancak) Allahdır».
Hayrat Neşriyat : Ve (Yûsuf’un) gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. (Yûsuf’un hayatta olduğunu peygamberlik ferâsetiyle anlayan Ya'kub) dedi ki: 'Hayır, nefisleriniz sizi(aldatıp, kötü) bir işe sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabır(dır). Çünki sizin bu anlattıklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan, ancak Allah’dır.'
İbni Kesir : Onlar sahte bir kan ile gömleğini getirdiler. Dedi ki: Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık bana güzelce bir sabır gerekir. Sizin şu anlattıklarınıza karşı yardımına sığınılacak, Allah'tır.
İskender Evrenosoğlu : Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. (Babası şöyle) dedi: “Hayır. Sizi, nefsiniz bir işe sevketti. Artık bundan sonrası (benim yapmam gereken şey) güzel (bir) sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiane (yardım) istenecek olan (sadece) Allah'tır.”
Muhammed Esed : (Böyle diyerek) üzerinde yalancı bir kan lekesi bulunan (Yusuf'un) gömleğini çıkarıp gösterdiler. (Yakub:) "Yoo" dedi, "sizi kendi hayal gücünüz bu kötü oyuna sürükledi! Artık (bana düşen) güzelce sabretmektir. Ve bu anlattığınız bahtsızlığa karşı bana dayanma gücü bahşetmesi için kendisine yönelebileceğim (yegane) hami Allah'tır."
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve gömleği üzerinde yalancı bir kan olduğu halde gelmişlerdi. Dedi ki: «Size nefsiniz belki bir işi süslemiş oldu. Artık güzel bir sabır! Ve ancak Allah Teâlâ'dır sizin şu söylediklerinize karşı kendisinden yardım istenilecek zât.»
Ömer Öngüt : Gömleğin üzerinde yalancı bir kan ile geldiler. (Babaları) dedi ki: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana güzelce sabır gerekir. Söylediklerinize karşı da yardımına sığınılacak ancak Allah'tır. ”
Şaban Piriş : Ve ona üzerine sahte bir kan ile Yusuf’un gömleğini getirdiler. Babaları: -Hayır, sizi nefsiniz bu işi yapmaya sürükledi. Bana da sabretmek kaldı. Anlattıklarınıza ancak Allah’tan yardım istenir, dedi.
Suat Yıldırım : Onlar Yusuf’un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yâkub: "Hayır!" dedi, nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş."Artık bana düşen, ümitvar olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında, Allah’tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz!"
Süleyman Ateş : (Yûsuf'un) gömleğinin üstünde yalan kan getirdiler. (Ya'kûb): "Herhalde, dedi, nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürükledi. Artık tek çarem güzelce sabretmektir. Dediğinize (dayanmak için) ancak Allan'tan yardım istenir!"
Tefhim-ul Kuran : Ve üzerine yalandan kan (sürülmüş) olan gömleğini getirdiler. «Hayır» dedi. Nefsiniz, sizi yanıltıp (böyle) bir işe sürüklemiş, bundan sonra (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı (kendisinden) yardım istenecek olan Allah'tır.»
Ümit Şimşek : Yusuf'un gömleğini de üzerine yalandan bir kan sürüp getirmişlerdi. Babaları 'Belli ki nefsiniz sizi bir işe sürüklemiş,' dedi. 'Artık güzel bir sabır gerek. Anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir.'
Yaşar Nuri Öztürk : Yûsuf'un gömleği üstüne sahte bir kan çalmışlardı, getirdiler. Babaları dedi ki: "İş, söylediğiniz gibi değil. Nefisleriniz sizi aldatıp bir işe itmiş. Artık bana düşen, güzelce sabretmek. Anlattıklarınıza karşı yalnız müsteân olan Allah'tan yardım istenir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}