"ALYKM" ifadesi tarandı:
# "-M" takısı olmadan "ALYK" ifadesini tara (1:1).
# "-KM" takısı olmadan "ALY" ifadesini tara (1:1). {KM: senin, sizin}]
# İçinde "ALYKM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عليكمALYKMǎleykumaleyhinizde"(be) upon you."""164x
| عليكم ALYKM ǎleykum sizleri upon you 2:40
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi upon you 2:47
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin towards you. 2:54
| عليكم ALYKM ǎleykumu üstünüze [over] you 2:57
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 2:57
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:64
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:76
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:85
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:105
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:122
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 2:143
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinizde against you 2:150
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:150
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:151
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 2:173
| عليكم ALYKM ǎleykumu size for you 2:178
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 2:180
| عليكم ALYKM ǎleykumu sizin üzerinize de for you 2:183
| عليكم ALYKM ǎleykum sizden towards you 2:187
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:194
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you. 2:194
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için on you 2:198
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 2:216
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 2:231
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 2:231
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you, 2:233
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:234
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:235
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 2:236
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için upon you 2:240
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 2:246
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 2:247
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 2:282
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 3:50
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 3:101
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan on you 3:103
| عليكم ALYKM ǎleykumu size karşı at you 3:119
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 3:154
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinizde over you 4:1
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:23
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you. 4:23
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you. 4:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 4:24
| عليكم ALYKM ǎleykum günahlarınızı from you. 4:26
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin from you, 4:27
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 4:83
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üstünüze over you, 4:90
| عليكم ALYKM ǎleykum size "upon you;" 4:94
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 4:101
| عليكم ALYKM ǎleykum olsanız [upon] you 4:102
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 4:102
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:127
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 4:140
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 4:141
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinizde olacak against you 4:144
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you, 5:1
| عليكم ALYKM ǎleykumu size on you 5:3
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 5:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you, 5:4
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 5:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:7
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:11
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 5:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 5:96
| عليكم ALYKM ǎleykum siz (bakın) Upon you 5:105
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize to you, 5:115
| عليكم ALYKM ǎleykum size (be) upon you. 6:54
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 6:61
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize upon you 6:65
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 6:66
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:81
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 6:104
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:119
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 6:130
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 6:151
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 7:26
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 7:35
| عليكم ALYKM ǎleykum size "(be) upon you.""" 7:46
| عليكم ALYKM ǎleykum artık size upon you 7:49
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 7:59
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 7:71
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you 7:193
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 8:11
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı against you 9:4
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 9:8
| عليكم ALYKM ǎleykumu başınıza for you 9:25
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you, 9:128
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 10:16
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 10:61
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 10:71
| عليكم ALYKM ǎleykum kendi aranızda for you 10:71
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 10:108
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:26
| عليكم ALYKM ǎleykum size from you, 11:28
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 11:52
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinizedir (be) upon you, 11:73
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin hakkınızda for you 11:84
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin üzerinize over you 11:86
| عليكم ALYKM ǎleykum sizce on you 11:92
| عليكم ALYKM ǎleykum sizden upon you 12:80
| عليكم ALYKM ǎleykumu size upon you 12:92
| عليكم ALYKM ǎleykum size (be) upon you 13:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinizdeki upon you, 14:6
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı over you 14:22
| عليكم ALYKM ǎleykumu size (be) upon you. 16:32
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 16:81
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize over you 16:91
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 16:115
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize against you 17:5
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize against you 17:68
| عليكم ALYKM ǎleykum üstünüze upon you 17:69
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi about you, 18:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 18:83
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize to you 20:80
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 20:81
| عليكم ALYKM ǎleykumu size to you 20:86
| عليكم ALYKM ǎleykum üstünüze upon you 20:86
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you. 22:30
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 22:78
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you 22:78
| عليكم ALYKM ǎleykum size over you, 23:24
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 23:66
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you, 23:105
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:10
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:14
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:21
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 24:29
| عليكم ALYKM ǎleykum size on you 24:58
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize- among you, 24:58
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize on you 24:61
| عليكم ALYKM ǎleykum size for you 26:135
| عليكم ALYKM ǎleykum size olsun "on you;" 28:55
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize for you 28:71
| عليكم ALYKM ǎleykumu üzerinize for you 28:72
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 31:20
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 33:5
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you 33:9
| عليكم ALYKM ǎleykum size karşı towards you. 33:19
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 33:43
| عليكم ALYKM ǎleykum size olan upon you. 35:3
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi zorlayacak over you 37:30
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 39:71
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you, 39:73
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize for you 40:30
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you 40:32
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize against you 41:22
| عليكم ALYKM ǎleykumu size on you 43:68
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize about you 45:29
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 45:31
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin for you 46:21
| عليكم ALYKM ǎleykum size upon you 49:17
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için for you. 52:16
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi you, 58:13
| عليكم ALYKM ǎleykum sizin için upon you 60:10
| عليكم ALYKM ǎleykum size to you 65:11
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerine against you 67:17
| عليكم ALYKM ǎleykum yanınıza upon you 68:24
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinize upon you 71:11
| عليكم ALYKM ǎleykum aleyhinize upon you, 73:15
| عليكم ALYKM ǎleykum sizi to you, 73:20
| عليكم ALYKM ǎleykum üzerinizde vardır over you 82:10


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}