» 22 / Hac  78:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 78
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَجَاهِدُوا (VCEHD̃VE) = ve cāhidū : ve cihad edin
2. فِي (FY) = fī : uğrunda
3. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
4. حَقَّ (ḪG) = Haḳḳa : hakkıyla
5. جِهَادِهِ (CHED̃H) = cihādihi : cihadın
6. هُوَ (HV) = huve : O
7. اجْتَبَاكُمْ (ECTBEKM) = ctebākum : sizi seçti
8. وَمَا (VME) = ve mā : ve
9. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yüklemedi
10. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
11. فِي (FY) = fī :
12. الدِّينِ (ELD̃YN) = d-dīni : dinde
13. مِنْ (MN) = min : hiç bir
14. حَرَجٍ (ḪRC) = Haracin : güçlük
15. مِلَّةَ (MLT) = millete : dinine
16. أَبِيكُمْ (ÊBYKM) = ebīkum : babanız
17. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim'in
18. هُوَ (HV) = huve : O
19. سَمَّاكُمُ (SMEKM) = semmākumu : size adını verdi
20. الْمُسْلِمِينَ (ELMSLMYN) = l-muslimīne : müslümanlar
21. مِنْ (MN) = min :
22. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : bundan önce
23. وَفِي (VFY) = ve fī : ve
24. هَٰذَا (HZ̃E) = hāƶā : bu(Kur'a)nda
25. لِيَكُونَ (LYKVN) = liyekūne : olması için
26. الرَّسُولُ (ELRSVL) = r-rasūlu : Elçi'nin
27. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahid
28. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
29. وَتَكُونُوا (VTKVNVE) = ve tekūnū : ve sizin olmanız için
30. شُهَدَاءَ (ŞHD̃EÙ) = şuhedā'e : şahid
31. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
32. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
33. فَأَقِيمُوا (FÊGYMVE) = feeḳīmū : Zira -doğrulmak
34. الصَّلَاةَ (ELṦLET) = S-Salāte : SaLâTe/Desteğe-
35. وَاتُوا (V ËTVE) = ve ātū : ve vermek
36. الزَّكَاةَ (ELZKET) = z-zekāte : zekatı
37. وَاعْتَصِمُوا (VEATṦMVE) = veǎ'teSimū : ve sarılmak
38. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
39. هُوَ (HV) = huve : O'dur
40. مَوْلَاكُمْ (MVLEKM) = mevlākum : mevlanız (sahibiniz)
41. فَنِعْمَ (FNAM) = feniǎ'me : ne güzel
42. الْمَوْلَىٰ (ELMVL) = l-mevlā : mevladır
43. وَنِعْمَ (VNAM) = ve niǎ'me : ve ne güzel
44. النَّصِيرُ (ELNṦYR) = n-neSīru : yardımcıdır
ve cihad edin | uğrunda | Allah | hakkıyla | cihadın | O | sizi seçti | ve | yüklemedi | size | | dinde | hiç bir | güçlük | dinine | babanız | İbrahim'in | O | size adını verdi | müslümanlar | | bundan önce | ve | bu(Kur'a)nda | olması için | Elçi'nin | şahid | size | ve sizin olmanız için | şahid | üzerine | insanlar | Zira -doğrulmak | SaLâTe/Desteğe- | ve vermek | zekatı | ve sarılmak | Allah'a | O'dur | mevlanız (sahibiniz) | ne güzel | mevladır | ve ne güzel | yardımcıdır |

[CHD̃] [] [] [ḪGG] [CHD̃] [] [CBY] [] [CAL] [] [] [D̃YN] [] [ḪRC] [MLL] [EBV] [] [] [SMV] [SLM] [] [GBL] [] [] [KVN] [RSL] [ŞHD̃] [] [KVN] [ŞHD̃] [] [NVS] [GVM] [ṦLV] [ETY] [ZKV] [AṦM] [] [] [VLY] [NAM] [VLY] [NAM] [NṦR]
VCEHD̃VE FY ELLH ḪG CHED̃H HV ECTBEKM VME CAL ALYKM FY ELD̃YN MN ḪRC MLT ÊBYKM ÎBREHYM HV SMEKM ELMSLMYN MN GBL VFY HZ̃E LYKVN ELRSVL ŞHYD̃E ALYKM VTKVNVE ŞHD̃EÙ AL ELNES FÊGYMVE ELṦLET V ËTVE ELZKET VEATṦMVE BELLH HV MVLEKM FNAM ELMVL VNAM ELNṦYR

ve cāhidū llahi Haḳḳa cihādihi huve ctebākum ve mā ceǎle ǎleykum d-dīni min Haracin millete ebīkum ibrāhīme huve semmākumu l-muslimīne min ḳablu ve fī hāƶā liyekūne r-rasūlu şehīden ǎleykum ve tekūnū şuhedā'e ǎlā n-nāsi feeḳīmū S-Salāte ve ātū z-zekāte veǎ'teSimū billahi huve mevlākum feniǎ'me l-mevlā ve niǎ'me n-neSīru
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير

 » 22 / Hac  Suresi: 78
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجاهدوا ج ه د | CHD̃ VCEHD̃VE ve cāhidū ve cihad edin And strive
في | FY uğrunda for
الله | ELLH llahi Allah Allah
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hakkıyla (with the) striving due (to) Him.
جهاده ج ه د | CHD̃ CHED̃H cihādihi cihadın (with the) striving due (to) Him.
هو | HV huve O He
اجتباكم ج ب ي | CBY ECTBEKM ctebākum sizi seçti (has) chosen you
وما | VME ve mā ve and not
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yüklemedi placed
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
في | FY in
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni dinde the religion
من | MN min hiç bir any
حرج ح ر ج | ḪRC ḪRC Haracin güçlük difficulty.
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine (The) religion
أبيكم ا ب و | EBV ÊBYKM ebīkum babanız (of) your father
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'in Ibrahim.
هو | HV huve O He
سماكم س م و | SMV SMEKM semmākumu size adını verdi named you
المسلمين س ل م | SLM ELMSLMYN l-muslimīne müslümanlar Muslims
من | MN min before
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu bundan önce before
وفي | VFY ve fī ve and in
هذا | HZ̃E hāƶā bu(Kur'a)nda this,
ليكون ك و ن | KVN LYKVN liyekūne olması için that may be
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūlu Elçi'nin the Messenger
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid a witness
عليكم | ALYKM ǎleykum size over you
وتكونوا ك و ن | KVN VTKVNVE ve tekūnū ve sizin olmanız için and you may be
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahid witnesses
على | AL ǎlā üzerine on
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the mankind.
فأقيموا ق و م | GVM FÊGYMVE feeḳīmū Zira -doğrulmak So establish
الصلاة ص ل و | ṦLV ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe- the prayer
وآتوا ا ت ي | ETY V ËTVE ve ātū ve vermek and give
الزكاة ز ك و | ZKV ELZKET z-zekāte zekatı zakah
واعتصموا ع ص م | AṦM VEATṦMVE veǎ'teSimū ve sarılmak and hold fast
بالله | BELLH billahi Allah'a to Allah.
هو | HV huve O'dur He
مولاكم و ل ي | VLY MVLEKM mevlākum mevlanız (sahibiniz) (is) your Protector -
فنعم ن ع م | NAM FNAM feniǎ'me ne güzel so an Excellent
المولى و ل ي | VLY ELMVL l-mevlā mevladır [the] Protector
ونعم ن ع م | NAM VNAM ve niǎ'me ve ne güzel and an Excellent
النصير ن ص ر | NṦR ELNṦYR n-neSīru yardımcıdır [the] Helper.

22:78 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve cihad edin | uğrunda | Allah | hakkıyla | cihadın | O | sizi seçti | ve | yüklemedi | size | | dinde | hiç bir | güçlük | dinine | babanız | İbrahim'in | O | size adını verdi | müslümanlar | | bundan önce | ve | bu(Kur'a)nda | olması için | Elçi'nin | şahid | size | ve sizin olmanız için | şahid | üzerine | insanlar | Zira -doğrulmak | SaLâTe/Desteğe- | ve vermek | zekatı | ve sarılmak | Allah'a | O'dur | mevlanız (sahibiniz) | ne güzel | mevladır | ve ne güzel | yardımcıdır |

[CHD̃] [] [] [ḪGG] [CHD̃] [] [CBY] [] [CAL] [] [] [D̃YN] [] [ḪRC] [MLL] [EBV] [] [] [SMV] [SLM] [] [GBL] [] [] [KVN] [RSL] [ŞHD̃] [] [KVN] [ŞHD̃] [] [NVS] [GVM] [ṦLV] [ETY] [ZKV] [AṦM] [] [] [VLY] [NAM] [VLY] [NAM] [NṦR]
VCEHD̃VE FY ELLH ḪG CHED̃H HV ECTBEKM VME CAL ALYKM FY ELD̃YN MN ḪRC MLT ÊBYKM ÎBREHYM HV SMEKM ELMSLMYN MN GBL VFY HZ̃E LYKVN ELRSVL ŞHYD̃E ALYKM VTKVNVE ŞHD̃EÙ AL ELNES FÊGYMVE ELṦLET V ËTVE ELZKET VEATṦMVE BELLH HV MVLEKM FNAM ELMVL VNAM ELNṦYR

ve cāhidū llahi Haḳḳa cihādihi huve ctebākum ve mā ceǎle ǎleykum d-dīni min Haracin millete ebīkum ibrāhīme huve semmākumu l-muslimīne min ḳablu ve fī hāƶā liyekūne r-rasūlu şehīden ǎleykum ve tekūnū şuhedā'e ǎlā n-nāsi feeḳīmū S-Salāte ve ātū z-zekāte veǎ'teSimū billahi huve mevlākum feniǎ'me l-mevlā ve niǎ'me n-neSīru
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير

[ج ه د] [] [] [ح ق ق] [ج ه د] [] [ج ب ي] [] [ج ع ل] [] [] [د ي ن] [] [ح ر ج] [م ل ل] [ا ب و] [] [] [س م و] [س ل م] [] [ق ب ل] [] [] [ك و ن] [ر س ل] [ش ه د] [] [ك و ن] [ش ه د] [] [ن و س] [ق و م] [ص ل و] [ا ت ي] [ز ك و] [ع ص م] [] [] [و ل ي] [ن ع م] [و ل ي] [ن ع م] [ن ص ر]

 » 22 / Hac  Suresi: 78
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وجاهدوا ج ه د | CHD̃ VCEHD̃VE ve cāhidū ve cihad edin And strive
Vav,Cim,Elif,He,Dal,Vav,Elif,
6,3,1,5,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form III) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY uğrunda for
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hakkıyla (with the) striving due (to) Him.
Ha,Gaf,
8,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
جهاده ج ه د | CHD̃ CHED̃H cihādihi cihadın (with the) striving due (to) Him.
Cim,He,Elif,Dal,He,
3,5,1,4,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
اجتباكم ج ب ي | CBY ECTBEKM ctebākum sizi seçti (has) chosen you
Elif,Cim,Te,Be,Elif,Kef,Mim,
1,3,400,2,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وما | VME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yüklemedi placed
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الدين د ي ن | D̃YN ELD̃YN d-dīni dinde the religion
Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
1,30,4,10,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
من | MN min hiç bir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
حرج ح ر ج | ḪRC ḪRC Haracin güçlük difficulty.
Ha,Re,Cim,
8,200,3,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine (The) religion
Mim,Lam,Te merbuta,
40,30,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
أبيكم ا ب و | EBV ÊBYKM ebīkum babanız (of) your father
,Be,Ye,Kef,Mim,
,2,10,20,40,
N – genitive masculine singular noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'in Ibrahim.
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
سماكم س م و | SMV SMEKM semmākumu size adını verdi named you
Sin,Mim,Elif,Kef,Mim,
60,40,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
المسلمين س ل م | SLM ELMSLMYN l-muslimīne müslümanlar Muslims
Elif,Lam,Mim,Sin,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,40,60,30,40,10,50,
"PN – accusative masculine plural (form IV) active participle → Islam"
اسم علم منصوب
من | MN min before
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu bundan önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
وفي | VFY ve fī ve and in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
هذا | HZ̃E hāƶā bu(Kur'a)nda this,
He,Zel,Elif,
5,700,1,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
ليكون ك و ن | KVN LYKVN liyekūne olması için that may be
Lam,Ye,Kef,Vav,Nun,
30,10,20,6,50,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
الرسول ر س ل | RSL ELRSVL r-rasūlu Elçi'nin the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid a witness
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
عليكم | ALYKM ǎleykum size over you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وتكونوا ك و ن | KVN VTKVNVE ve tekūnū ve sizin olmanız için and you may be
Vav,Te,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
6,400,20,6,50,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
شهداء ش ه د | ŞHD̃ ŞHD̃EÙ şuhedā'e şahid witnesses
Şın,He,Dal,Elif,,
300,5,4,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the mankind.
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
فأقيموا ق و م | GVM FÊGYMVE feeḳīmū Zira -doğrulmak So establish
Fe,,Gaf,Ye,Mim,Vav,Elif,
80,,100,10,40,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصلاة ص ل و | ṦLV ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe- the prayer
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
وآتوا ا ت ي | ETY V ËTVE ve ātū ve vermek and give
Vav,,Te,Vav,Elif,
6,,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الزكاة ز ك و | ZKV ELZKET z-zekāte zekatı zakah
Elif,Lam,Ze,Kef,Elif,Te merbuta,
1,30,7,20,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
واعتصموا ع ص م | AṦM VEATṦMVE veǎ'teSimū ve sarılmak and hold fast
Vav,Elif,Ayn,Te,Sad,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,400,90,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a to Allah.
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
مولاكم و ل ي | VLY MVLEKM mevlākum mevlanız (sahibiniz) (is) your Protector -
Mim,Vav,Lam,Elif,Kef,Mim,
40,6,30,1,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فنعم ن ع م | NAM FNAM feniǎ'me ne güzel so an Excellent
Fe,Nun,Ayn,Mim,
80,50,70,40,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
المولى و ل ي | VLY ELMVL l-mevlā mevladır [the] Protector
Elif,Lam,Mim,Vav,Lam,,
1,30,40,6,30,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ونعم ن ع م | NAM VNAM ve niǎ'me ve ne güzel and an Excellent
Vav,Nun,Ayn,Mim,
6,50,70,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
النصير ن ص ر | NṦR ELNṦYR n-neSīru yardımcıdır [the] Helper.
Elif,Lam,Nun,Sad,Ye,Re,
1,30,50,90,10,200,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَجَاهِدُوا: ve cihad edin | فِي: uğrunda | اللَّهِ: Allah | حَقَّ: hakkıyla | جِهَادِهِ: cihadın | هُوَ: O | اجْتَبَاكُمْ: sizi seçti | وَمَا: ve | جَعَلَ: yüklemedi | عَلَيْكُمْ: size | فِي: | الدِّينِ: dinde | مِنْ: hiç bir | حَرَجٍ: güçlük | مِلَّةَ: dinine | أَبِيكُمْ: babanız | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim'in | هُوَ: O | سَمَّاكُمُ: size adını verdi | الْمُسْلِمِينَ: müslümanlar | مِنْ: | قَبْلُ: bundan önce | وَفِي: ve | هَٰذَا: bu(Kur'a)nda | لِيَكُونَ: olması için | الرَّسُولُ: Elçi'nin | شَهِيدًا: şahid | عَلَيْكُمْ: size | وَتَكُونُوا: ve sizin olmanız için | شُهَدَاءَ: şahid | عَلَى: üzerine | النَّاسِ: insanlar | فَأَقِيمُوا: Zira -doğrulmak | الصَّلَاةَ: SaLâTe/Desteğe- | وَاتُوا: ve vermek | الزَّكَاةَ: zekatı | وَاعْتَصِمُوا: ve sarılmak | بِاللَّهِ: Allah'a | هُوَ: O'dur | مَوْلَاكُمْ: mevlanız (sahibiniz) | فَنِعْمَ: ne güzel | الْمَوْلَىٰ: mevladır | وَنِعْمَ: ve ne güzel | النَّصِيرُ: yardımcıdır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وجاهدوا WCEHD̃WE ve cihad edin | في FY uğrunda | الله ELLH Allah | حق ḪG hakkıyla | جهاده CHED̃H cihadın | هو HW O | اجتباكم ECTBEKM sizi seçti | وما WME ve | جعل CAL yüklemedi | عليكم ALYKM size | في FY | الدين ELD̃YN dinde | من MN hiç bir | حرج ḪRC güçlük | ملة MLT dinine | أبيكم ÊBYKM babanız | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'in | هو HW O | سماكم SMEKM size adını verdi | المسلمين ELMSLMYN müslümanlar | من MN | قبل GBL bundan önce | وفي WFY ve | هذا HZ̃E bu(Kur'a)nda | ليكون LYKWN olması için | الرسول ELRSWL Elçi'nin | شهيدا ŞHYD̃E şahid | عليكم ALYKM size | وتكونوا WTKWNWE ve sizin olmanız için | شهداء ŞHD̃EÙ şahid | على AL üzerine | الناس ELNES insanlar | فأقيموا FÊGYMWE Zira -doğrulmak | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe- | وآتوا W ËTWE ve vermek | الزكاة ELZKET zekatı | واعتصموا WEATṦMWE ve sarılmak | بالله BELLH Allah'a | هو HW O'dur | مولاكم MWLEKM mevlanız (sahibiniz) | فنعم FNAM ne güzel | المولى ELMWL mevladır | ونعم WNAM ve ne güzel | النصير ELNṦYR yardımcıdır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve cāhidū: ve cihad edin | : uğrunda | llahi: Allah | Haḳḳa: hakkıyla | cihādihi: cihadın | huve: O | ctebākum: sizi seçti | ve mā: ve | ceǎle: yüklemedi | ǎleykum: size | : | d-dīni: dinde | min: hiç bir | Haracin: güçlük | millete: dinine | ebīkum: babanız | ibrāhīme: İbrahim'in | huve: O | semmākumu: size adını verdi | l-muslimīne: müslümanlar | min: | ḳablu: bundan önce | ve fī: ve | hāƶā: bu(Kur'a)nda | liyekūne: olması için | r-rasūlu: Elçi'nin | şehīden: şahid | ǎleykum: size | ve tekūnū: ve sizin olmanız için | şuhedā'e: şahid | ǎlā: üzerine | n-nāsi: insanlar | feeḳīmū: Zira -doğrulmak | S-Salāte: SaLâTe/Desteğe- | ve ātū: ve vermek | z-zekāte: zekatı | veǎ'teSimū: ve sarılmak | billahi: Allah'a | huve: O'dur | mevlākum: mevlanız (sahibiniz) | feniǎ'me: ne güzel | l-mevlā: mevladır | ve niǎ'me: ve ne güzel | n-neSīru: yardımcıdır |
Kırık Meal (Transcript) : |VCEHD̃VE: ve cihad edin | FY: uğrunda | ELLH: Allah | ḪG: hakkıyla | CHED̃H: cihadın | HV: O | ECTBEKM: sizi seçti | VME: ve | CAL: yüklemedi | ALYKM: size | FY: | ELD̃YN: dinde | MN: hiç bir | ḪRC: güçlük | MLT: dinine | ÊBYKM: babanız | ÎBREHYM: İbrahim'in | HV: O | SMEKM: size adını verdi | ELMSLMYN: müslümanlar | MN: | GBL: bundan önce | VFY: ve | HZ̃E: bu(Kur'a)nda | LYKVN: olması için | ELRSVL: Elçi'nin | ŞHYD̃E: şahid | ALYKM: size | VTKVNVE: ve sizin olmanız için | ŞHD̃EÙ: şahid | AL: üzerine | ELNES: insanlar | FÊGYMVE: Zira -doğrulmak | ELṦLET: SaLâTe/Desteğe- | V ËTVE: ve vermek | ELZKET: zekatı | VEATṦMVE: ve sarılmak | BELLH: Allah'a | HV: O'dur | MVLEKM: mevlanız (sahibiniz) | FNAM: ne güzel | ELMVL: mevladır | VNAM: ve ne güzel | ELNṦYR: yardımcıdır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah için hakkıyla savaşın. O seçti sizi ve dinde bir güçlük vermedi size; babanız İbrâhim'in dini. O mâbuttur daha önce ve bu Kur'ân'da size Müslüman adını takan, Peygamber, size tanık olsun, siz de insanlara tanıklık edin diye. Artık namaz kılın, zekât verin ve sarılın Allah'a, odur dostunuz; ne de güzel dosttur, ne de güzel yardımcı.
Adem Uğur : Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim'in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur'an'da) size "müslümanlar" adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!
Ahmed Hulusi : Allâh için, O'nun Hak cihadı olarak, mücahede edin! O, sizi seçti ve Dinde size bir zorluk yüklemedi. . . Babanız İbrahim'in milletinin (din anlayışıdır bu). . . Daha önce de şimdi de O, sizi "Müslimler = teslim olmuşlar" diye isimlendirdi ki, O (Sistemi "OKU"yan, vahdeti açıklayan) Rasûl (Hz. Muhammed s. a. v. ) sizin üzerinize bir şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız! Artık salâtı ikame edin ve zekâtınızı verin; Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allâh'a tamamıyla bağlanın! O, Mevlâ'nızdır (sahibiniz, her fiilinizin oluşturanı). . . Ne güzel Mevlâ'dır ve ne güzel Nasîr'dir (O).
Ahmet Tekin : Allah’ın dini uğrunda, cihadın bütün icaplarını, sorumluluklarını yerine getirerek, samimiyetle, hayatlarınızı ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak cihad edin. O sizi seçti. Dinde, şeriatta, medenî kurallar arasında size ağır gelecek hükümler koymadı. Atanız İbrâhim’in dini, sünneti de böyleydi. Daha önce de, bu Kur’ân’da da, bütün peygamberlerin ümmetlerine ve size İslâm’ı yaşayan müslümanlar adını verdi. Allah’ın, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasûlü Kur’ân’ı bilen, size tebliğ eden, çözüm getiren güvenilir örnek önder, doğruları konuşan şahit olsun, siz de Kur’ân’ı bilen bütün insanlara tebliğ eden, çözüm getiren güvenilir örnek önderler, doğruları konuşan şâhitler olasınız istedi. O halde, namazı âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanlarınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Allah’ın kitabına, emirlerine sımsıkı sarılarak himayesine sığının. O sizin mevlânız, emrinde olduğunuz otorite ve koruyucunuzdur. O ne güzel mevlâ, ne güzel otorite ve koruyucu, ne güzel yardım edendir.
Ahmet Varol : Allah uğrunda gereği gibi cihad edin. O sizi seçti ve dinde sizin için bir güçlük kılmadı. Babanız İbrahim'in dininde (olduğu gibi). O, peygamberin sizin üzerinize şahit olması sizin de insanların üzerine şahit olmanız için sizi daha önce [5] de, bunda (Kur'an'da) da Müslümanlar olarak adlandırdı. Artık namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a dayanın. O sizin mevlanızdır (dostunuzdur). O ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır.
Ali Bulaç : Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.
Ali Fikri Yavuz : Allah uğrunda gerektiği gibi cihad ediniz. Allah dinini muzaffer kılmak için (ey Peygamber ümmeti) sizi seçti. Din işinde üzerinize bir güçlük de yüklemedi; babanız İbrahîm’in dininde olduğu gibi. Bundan evvelki kitablarda ve bu Kur’an’da size müslüman ismini Allah taktı, ki Peygamber, size karşı (tebliğ vazifesini yaptığına) şahid olsun, siz de bütün insanlara karşı (Peygamberler için) şahidler olasınız. Artık gereği üzre namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’ın dinine sarılın ki, mevlânız O’dur. O ne güzel mevlâdır (dosttur), ne güzel yardımcıdır!...
Bekir Sadak : Allah ugrunda geregi gibi cihat edin. O, sizi secmis, babaniz Ibrahim'in yolu olan dinde sizin icin bir zorluk kilmamistir. Daha once ve Kuran'da, peygamberin size sahit olmasi, sizin de insanlara sahit olmaniz icin size musluman adini veren O'dur. Artik, namaz kilin, zekat verin, Allah'a sarilin. O sizin sahibinizdir. Ne guzel sahip ve ne guzel yardimcidir!*
Celal Yıldırım : Allah (yolunda O'nun) için nasıl gerekiyorsa öylece cihâd edin. Sizi (insanlar arasından bu emânete lâyık görüp) seçen O'dur. Dinde size hiçbir zorluk meydana getirmedi; babanız İbrahim'in (temelde İslâm'a benzeyen Hanîf) dinine uyun ! (Kur'ân'ın inmesinden) önce de, bunda da size Müslüman adını veren odur. Tâ ki Peygamber (Muhammed) size şâhid ola ve siz de insanlara şâhid olasınız. Artık namaz kılmaya devam edin, zekâtı verin; Allah'a sımsıkı bağlanıp güvenin ; o sizin yegâne sahibiniz ve dostunuzdur; ne güzel Mevlâdır ve ne güzel yardımcıdır O!.
Diyanet İşleri : Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah, sizi hem daha önce, hem de bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a sarılın. O, sizin sahibinizdir. O, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!
Diyanet İşleri (eski) : Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O, sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kuran'da, peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için size müslüman adını veren O'dur. Artık, namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!
Diyanet Vakfi : Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim'in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur'an'da) size «müslümanlar» adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!
Edip Yüksel : Ve ALLAH uğrunda gereken çaba ve gayreti gösteriniz. O'dur sizi seçen. O, babanız İbrahim'in yolu olan bu dini, sizin için güç ve ağır kılmadı. Elçinin size tanık olması, sizin de halka tanık olmanız için, sizi, daha önce de şimdi de 'müslümanlar = teslim olanlar' olarak adlandıran O'dur. Namazı gözetin, zekatı verin ve ALLAH'a sarılın; Mevlanız (Sahibiniz) O'dur. Ne güzel sahip ve ne güzel Yardımcıdır!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'ân'da, Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin! Sizi O seçti, üzerinize dinde hiçbir zorluk da yükletmedi. Haydi babanız İbrahim'in milletine! Bundan önce ve bunda (Kur'an'da) size müslüman adını o Allah verdi ki peygamber size şahid olsun, siz de bütün insanlara şahidler olasınız. Şu halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sıkı tutunun ki, sahibiniz O'dur. Artık O ne güzel bir sahip, ne güzel bir yardımcıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Allah uğruna hak cihâdiyle mücahede eyleyin, sizi o seçti, üzerinize dinde bir harec de yükletmedi, haydin babanız İbrahimin milletine, bundan evvel ve bunda size müsliman ismini o (Allah) taktı, ki Peygamber size karşı şâhid olsun, siz de bütün insanlara karşı şâhidler olasınız, haydin namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sıkı tutunun ki mevlânız odur, artık ne güzel mevlâ, ne güzel nasîr!
Fizilal-il Kuran : Allah'ın rızası uğrunda gerektiği gibi cihad ediniz. O sizi bu görevi yapmak üzere seçti. Din konusunda size hiçbir zorluk yüklemedi. Atanız İbrahim'in dinidir bu. Allah sizi gerek daha önceki kutsal kitaplarda gerekse elinizdeki Kur'anda «müslüman» olarak adlandırdı. Amaç, Peygamberin size tanık ve canlı örnek olması, sizin de diğer insanlara tanık ve canlı örnek olmanızdır. Öyleyse namazı kılınız, zekâtı veriniz ve Allah'a sımsıkı bağlanınız. Sizin efendiniz, koruyucunuz O'dur. O ne güzel efendi ve ne güzel destekleyicidir!
Gültekin Onan : Tanrı adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi). O (Tanrı ) bundan daha önce de, bunda (Kuran'da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Tanrı'ya sarılın; sizin Mevlanız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı!
Hakkı Yılmaz : (77,78) "Ey iman etmiş kimseler! Zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için, Allah'ı birleyin, boyun eğip teslimiyet gösterin, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği gibi gayret gösterin. O, sizi seçti ve dinde; atanız İbrâhîm'in dininde/yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O, daha önce ve işte Kur’ân'da, Elçi'nin size şâhit olması, sizin de insanlara şâhit olmanız için, sizi “Müslümanlar” olarak isimledi. Öyleyse, salâtı ikame edin [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun], zekâtı/verginizi verin ve Allah'a sarılın. O, sizin mevlânız; yol gösteren, yardım eden, koruyan yakınınızdır. O, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır! "
Hasan Basri Çantay : Allah uğrunda (nasıl savaşmak lazımsa öylece) hakkıyle cihâd edin. Sizi O seçdi. Dîn (işlerin) de üzerinize hiçbir güdük de yüklemedi, (tıbkı) babanız İbrâhîmin (tevhıyd) dîn (inde olduğu) gibi. Size daha evvel (gönderdiği kitablarda) da, bu (Kur'anda) da müslüman adını — peygamber sizin üzerinize şâhid olsun, siz de (bütün) insanların üzerine şâhidler olasınız diye — (Allah) vermişdir. Artık dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin, Allaha sarılın. O, sizin mevlânızdır. İşte ne güzel mevlâ O, ne güzel yardımcı O!
Hayrat Neşriyat : Allah uğrunda nasıl cihâd etmek gerekiyorsa, öyle cihâd edin! O sizi seçmiş ve dinde üzerinize hiçbir zorluk kılmamıştır. Babanız İbrâhîm’in dîninde de (böyleydi).O (Allah), gerek daha önce(ki kitablarda), gerekse bunda (Kur’ân’da) sizi 'Müslümanlar' diye isimlendirdi ki, peygamber(iniz) size şâhid olsun ve (siz de) bütün insanlara şâhidler olasınız! Öyle ise namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’(ın dînin)e sımsıkı tutunun! O sizin Mevlâ’nızdır. İşte O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!
İbni Kesir : Ve Allah için hakkıyla cihad edin. O, sizi seçmiş ve babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamaıştır. Daha önce peygamberlerin size şahid olması, sizin de insanlara şahidler olmanız için size müslüman adını veren O'dur. Şu halde namaz kılın, zekat verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevlanız. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah'da hakkıyla cihad edin. O, sizi seçti. Dînde sizin için bir zorluk kılmadı ki; o, babanız İbrâhîm (A.S)'ın dînidir. O, sizi daha önce de “müslümanlar” (Allah'a teslim olanlar) olarak isimlendirdi. Bunda da (Kur'ân-ı Kerim'de de), resûl size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin (kılın), zekâtı verin, Allah'a sarılın (Allah'ın Zat'ında yok olun). O, sizin Mevlâ'nız. (O), ne güzel Mevlâ (dost) ve ne güzel yardımcı.
Muhammed Esed : Ve Allah'ın davası için, O'nun yolunda gösterilmesi gereken en zorlu, en üstün çabalara girişin; (mesajına muhatap ve taşıyıcı olarak) sizi seçen ve din konusunda üzerinize bir zorluk, bir güçlük yüklemeyen O'dur: (ve size) atanız İbrahim'in inancını (izlemeyi öneren de O). Elçi'nin sizin önünüzde ve sizin de tüm insanlığın önünde gerçeğe tanık olmanız için geçmiş çağlarda da, bu ilahi mesajda da, sizi "kendilerini yürekten Allaha teslim edenler" diye isimlendiren O'dur. Öyleyse, salatta devamlı ve duyarlı olun, arınmak için verilmesi gerekeni verin ve sımsıkı Allah'a bağlanın. Sizin gerçek Efendiniz O'dur; ne üstün, ne yüce Efendi; ne üstün, ne yüce Yardımcı!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah yolunda bihakkın cihad ile mücâhedede bulununuz. O sizi intihab etti ve sizin üzerinize dinde hiçbir güçlük kılmadı. Babanız İbrahim'in milleti gibi. O bundan evvel size müslümanlar ismini vermişti ve bunda da. Tâ ki Resûl sizin üzerinize şahit olsun ve siz de nâs üzerine şahitler olasınız. Artık namazı ikame ediniz ve zekâtı veriniz ve Allah'a sığının. O sizin mevlânızdır. İşte ne güzel mevlâ, ve ne güzel yardımcı.
Ömer Öngüt : Allah yolunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öylece hakkıyla cihad edin. O sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için hiçbir zorluk yüklememiştir. Bundan önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da size müslüman adını veren O'dur. Tâ ki Peygamber size şâhit olsun, siz de insanların şâhitleri olasınız. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlâ'nızdır. O ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcıdır!
Şaban Piriş : Allah yolunda, ona layık olacak şekilde gayret gösterin. O, sizi seçkin kıldı, Dinde üzerinize bir zorluk yüklemedi. Atanız İbrahim’in yoludur. Allah, bundan önce ve bunda (Kur’an’da) size "müslüman" ismini vermiştir. Peygamber size şahit olsun, siz de insanlığa şahit olun diye. Öyleyse namazı kılın. Zekatı verin, Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O, ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır !..
Suat Yıldırım : Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O’dur. Din konusunda, size hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrâhim’in milletine ve yoluna! Bundan önce de, bu Kur’ân’da da, size Müslüman adını veren O’dur. Ta ki Resul size şahid olsun, siz de diğer insanlar nezdinde Hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik mevlanız, efendinizdir. O, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır.
Süleyman Ateş : Allâh uğrunda, O'na yaraşır biçimde cihâd edin. O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi; babanız İbrâhim'in dini(ne uyun). O (Allâh) bu (Kur'â)ndan önce(ki Kitaplarda) da, bu(Kur'â)nda da size "müslümanlar" adını verdi ki, Elçi size şâhid olsun, siz de insanlara şâhid olasınız. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın; sâhibiniz O'dur. Ne güzel sâhip ve ne güzel yardımcıdır (O)!
Tefhim-ul Kuran : Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi). O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur'an'da) da sizi 'müslümanlar' olarak isimlendirdi; peygamber sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın, sizin Mevlanız O'dur. İşte ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.
Ümit Şimşek : Allah uğrunda, Ona lâyık bir cihadla cihad edin. Sizi O seçti ve dinde size bir güçlük de yüklemedi. Atanız İbrahim'in dini üzere olun. Bundan önce de, bu kitapta da sizi Müslümanlar olarak adlandıran Odur-tâ ki Peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olun. Öyleyse namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın. Sizin dostunuz Odur. Ve O ne güzel dost, ne güzel yardım edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah uğrunda O'na yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim'in milletini esas alın. Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar/Allah'a teslim olanlar" diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın. O'dur sizin Mevlâ'nız. Ne güzel Mevlâ'dır O, ne güzel yardımcıdır O!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}