» 22 / Hac  17:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 17
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inananlar
4. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseler
5. هَادُوا (HED̃VE) = hādū : yahudiler
6. وَالصَّابِئِينَ (VELṦEBÙYN) = ve SSābiīne : ve sabiiler
7. وَالنَّصَارَىٰ (VELNṦER) = ve nneSārā : ve hırıstiyanlar
8. وَالْمَجُوسَ (VELMCVS) = velmecūse : ve mecusiler
9. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseler
10. أَشْرَكُوا (ÊŞRKVE) = eşrakū : ortak koşanlar
11. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
12. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
13. يَفْصِلُ (YFṦL) = yefSilu : hüküm verecektir
14. بَيْنَهُمْ (BYNHM) = beynehum : bunlar arasında
15. يَوْمَ (YVM) = yevme : günü
16. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
17. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
18. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
19. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
20. كُلِّ (KL) = kulli : her
21. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
22. شَهِيدٌ (ŞHYD̃) = şehīdun : şahittir
şüphesiz | kimseler | inananlar | ve kimseler | yahudiler | ve sabiiler | ve hırıstiyanlar | ve mecusiler | ve kimseler | ortak koşanlar | şüphesiz | Allah | hüküm verecektir | bunlar arasında | günü | kıyamet | şüphesiz | Allah | üzerine | her | şey | şahittir |

[] [] [EMN] [] [HVD̃] [ṦBE] [NṦR] [MCS] [] [ŞRK] [] [] [FṦL] [BYN] [YVM] [GVM] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [ŞHD̃]
ÎN ELZ̃YN ËMNVE VELZ̃YN HED̃VE VELṦEBÙYN VELNṦER VELMCVS VELZ̃YN ÊŞRKVE ÎN ELLH YFṦL BYNHM YVM ELGYEMT ÎN ELLH AL KL ŞYÙ ŞHYD̃

inne elleƶīne āmenū velleƶīne hādū ve SSābiīne ve nneSārā velmecūse velleƶīne eşrakū inne llahe yefSilu beynehum yevme l-ḳiyāmeti inne llahe ǎlā kulli şey'in şehīdun
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد

 » 22 / Hac  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar have believed,
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū yahudiler were Jews
والصابئين ص ب ا | ṦBE VELṦEBÙYN ve SSābiīne ve sabiiler and the Sabians
والنصارى ن ص ر | NṦR VELNṦER ve nneSārā ve hırıstiyanlar and the Christians
والمجوس م ج س | MCS VELMCVS velmecūse ve mecusiler and the Magians,
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who
أشركوا ش ر ك | ŞRK ÊŞRKVE eşrakū ortak koşanlar (are) polytheists
إن | ÎN inne şüphesiz indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
يفصل ف ص ل | FṦL YFṦL yefSilu hüküm verecektir will judge
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum bunlar arasında between them
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (on) the Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
على | AL ǎlā üzerine over
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
شهيد ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃ şehīdun şahittir (is) a Witness.

22:17 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler | inananlar | ve kimseler | yahudiler | ve sabiiler | ve hırıstiyanlar | ve mecusiler | ve kimseler | ortak koşanlar | şüphesiz | Allah | hüküm verecektir | bunlar arasında | günü | kıyamet | şüphesiz | Allah | üzerine | her | şey | şahittir |

[] [] [EMN] [] [HVD̃] [ṦBE] [NṦR] [MCS] [] [ŞRK] [] [] [FṦL] [BYN] [YVM] [GVM] [] [] [] [KLL] [ŞYE] [ŞHD̃]
ÎN ELZ̃YN ËMNVE VELZ̃YN HED̃VE VELṦEBÙYN VELNṦER VELMCVS VELZ̃YN ÊŞRKVE ÎN ELLH YFṦL BYNHM YVM ELGYEMT ÎN ELLH AL KL ŞYÙ ŞHYD̃

inne elleƶīne āmenū velleƶīne hādū ve SSābiīne ve nneSārā velmecūse velleƶīne eşrakū inne llahe yefSilu beynehum yevme l-ḳiyāmeti inne llahe ǎlā kulli şey'in şehīdun
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد

[] [] [ا م ن] [] [ه و د] [ص ب ا] [ن ص ر] [م ج س] [] [ش ر ك] [] [] [ف ص ل] [ب ي ن] [ي و م] [ق و م] [] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ش ه د]

 » 22 / Hac  Suresi: 17
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar have believed,
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
هادوا ه و د | HVD̃ HED̃VE hādū yahudiler were Jews
He,Elif,Dal,Vav,Elif,
5,1,4,6,1,
"V – 3rd person masculine plural perfect verb → Judaism
PRON – subject pronoun"
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والصابئين ص ب ا | ṦBE VELṦEBÙYN ve SSābiīne ve sabiiler and the Sabians
Vav,Elif,Lam,Sad,Elif,Be,,Ye,Nun,
6,1,30,90,1,2,,10,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative masculine plural active participle → Sabians"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
والنصارى ن ص ر | NṦR VELNṦER ve nneSārā ve hırıstiyanlar and the Christians
Vav,Elif,Lam,Nun,Sad,Elif,Re,,
6,1,30,50,90,1,200,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative plural proper noun → Christianity"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
والمجوس م ج س | MCS VELMCVS velmecūse ve mecusiler and the Magians,
Vav,Elif,Lam,Mim,Cim,Vav,Sin,
6,1,30,40,3,6,60,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative masculine plural passive participle → Magians"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أشركوا ش ر ك | ŞRK ÊŞRKVE eşrakū ortak koşanlar (are) polytheists
,Şın,Re,Kef,Vav,Elif,
,300,200,20,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN inne şüphesiz indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يفصل ف ص ل | FṦL YFṦL yefSilu hüküm verecektir will judge
Ye,Fe,Sad,Lam,
10,80,90,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum bunlar arasında between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,
2,10,50,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (on) the Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – accusative masculine noun → Day of Resurrection"
اسم منصوب
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection.
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
شهيد ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃ şehīdun şahittir (is) a Witness.
Şın,He,Ye,Dal,
300,5,10,4,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inananlar | وَالَّذِينَ: ve kimseler | هَادُوا: yahudiler | وَالصَّابِئِينَ: ve sabiiler | وَالنَّصَارَىٰ: ve hırıstiyanlar | وَالْمَجُوسَ: ve mecusiler | وَالَّذِينَ: ve kimseler | أَشْرَكُوا: ortak koşanlar | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | يَفْصِلُ: hüküm verecektir | بَيْنَهُمْ: bunlar arasında | يَوْمَ: günü | الْقِيَامَةِ: kıyamet | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | شَهِيدٌ: şahittir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inananlar | والذين WELZ̃YN ve kimseler | هادوا HED̃WE yahudiler | والصابئين WELṦEBÙYN ve sabiiler | والنصارى WELNṦER ve hırıstiyanlar | والمجوس WELMCWS ve mecusiler | والذين WELZ̃YN ve kimseler | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşanlar | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | يفصل YFṦL hüküm verecektir | بينهم BYNHM bunlar arasında | يوم YWM günü | القيامة ELGYEMT kıyamet | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | شهيد ŞHYD̃ şahittir |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | āmenū: inananlar | velleƶīne: ve kimseler | hādū: yahudiler | ve SSābiīne: ve sabiiler | ve nneSārā: ve hırıstiyanlar | velmecūse: ve mecusiler | velleƶīne: ve kimseler | eşrakū: ortak koşanlar | inne: şüphesiz | llahe: Allah | yefSilu: hüküm verecektir | beynehum: bunlar arasında | yevme: günü | l-ḳiyāmeti: kıyamet | inne: şüphesiz | llahe: Allah | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | şehīdun: şahittir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inananlar | VELZ̃YN: ve kimseler | HED̃VE: yahudiler | VELṦEBÙYN: ve sabiiler | VELNṦER: ve hırıstiyanlar | VELMCVS: ve mecusiler | VELZ̃YN: ve kimseler | ÊŞRKVE: ortak koşanlar | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | YFṦL: hüküm verecektir | BYNHM: bunlar arasında | YVM: günü | ELGYEMT: kıyamet | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | ŞHYD̃: şahittir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki inananlar ve Yahûdi olanlar, Sabiîler, Nasrânîler ve Mecusîlerle bir de şirk koşan kişiler; şüphe yok ki Allah, kıyâmet gününde onların aralarını ayırır; şüphe yok ki Allah, her şeye tanıktır.
Adem Uğur : Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki iman edenler, Yahudiler, Sabiiler (Allâh'a inanmayıp yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınanlar), Hristiyanlar, Mecusiler (ateşe tapanlar) ve şirk koşanlara gelince; muhakkak ki Allâh, kıyamet sürecinde onların arasını (hak ettiklerine göre) ayıracaktır. . . Muhakkak ki Allâh her şeye şahittir.
Ahmet Tekin : Allah’a ve Rasulü Muhammed’e iman edenler, hakka ve tevhide yönelik inançları olanlar, sözde iman edenler, yahudiliğin takipçileri, Sâbiîler, inançlarını terkedenler, hıristiyanlar, mecûsîler (ateşe tapanlar), ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşanlar, işte bunlar arasında, Allah Kıyamet günü ayrı ayrı hesaplarını görüp hükmünü icra edecektir. Çünkü Allah açık-gizli her şeye, her an şâhittir.
Ahmet Varol : Şüphesiz iman edenlerin, yahudilerin, sabiilerin, hıristiyanların, mecusilerin ve ortak koşanların arasında kıyamet günü Allah hükmünü verecektir. Doğrusu Allah her şeye şahittir.
Ali Bulaç : Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar (Sabii), Hristiyanlar, ateşe tapanlar (Mecusi) ve şirk koşanlar; şüphesiz Allah, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.
Ali Fikri Yavuz : O iman edenler, o yahudiler, o yıldızlara tapanlar, o hristiyanlar, o ateşe tapanlar, o Allah’a ortak koşanlar (var ya), muhakkak ki Allah, kıyamet günü, aralarında hükmünü verecek, hak ve bâtılı ayıracaktır. Çünkü Allah, her şeye şahid bulunuyor.
Bekir Sadak : Dogrusu, inananlar ve yahudiler, sabiiler, hiristiyanlar, mecusiler, pota tapanlar arasinda, kiyamet gunu Allah kesin hukum verecektir. Dogrusu Allah herseye sahiddir.
Celal Yıldırım : Dosdoğru imân edenler, Yahudîler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler ve Allah'a ortak koşan (putperestler) var ya Allah şüphesiz ki Kıyamet günü bunların arasında (haklıyı, haksızı) ayırıp hükmedecektir. Çünkü gerçekten Allah her şeye şâhiddir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah’a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu, inananlar ve yahudiler, sabiiler, hıristiyanlar, mecusiler, ortak koşanlar arasında, kıyamet günü Allah kesin hüküm verecektir. Doğrusu Allah herşeye şahiddir.
Diyanet Vakfi : Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Edip Yüksel : İnananlar, yahudiler, din değiştirenler, hıristiyanlar, zerdüştiler ve ortak koşanlar... ALLAH diriliş günü aralarında hüküm verecektir. ALLAH her şeye tanıktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz o iman edenler, yahudi olanlar, sabiîler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, ateşe tapanlar ve (Allah'a) eş koşanlar (yok mu?) Allah, kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edenler, yahudi olanlar, sabiiler (yıldıza tapanlar), hıristiyanlar, mecusiler (ateşe tapanlar) ve müşriklere gelince, muhakkak Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır; çünkü Allah herşeye şahittir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki iyman ettiler ve onlar ki Yehûdî oldular ve o sabiîler ve o Nesârâ ve o Mecûs ve o şirk edenler her halde Allah her şey'e şâhiddir
Fizilal-il Kuran : Mü'minler, yahudiler, sabiiler, hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü bunlar hakkındaki ayırd edici hükmünü verecektir. Hiç kuşkusuz Allah her şeyin tanığıdır.
Gültekin Onan : Gerçekten inananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşanlar; şüphesiz Tanrı, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Tanrı her şeyin üzerinde şahid olandır.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz o iman etmiş kimseler, Yahudi olmuş kimseler, Sabiîler/doğal dindarlar, Hristiyanlar, Mecusiler ve eş koşmuş olanlar; şüphesiz Allah, kıyâmet günü bunların arasını ayıracaktır. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi tanıktır. "
Hasan Basri Çantay : O îman edenler, o Yahudiler, o Sabaiîler, o Nasraanîler, o Mecûsîler, o (Allaha) eş koşanlar (yok mu?) Allah kıyamet günü (bütün) bunların aralarını mutlakaa ayıracakdır. Çünkü Allah her şey'i hakkıyle görüb bilendir.
Hayrat Neşriyat : İmân edenler, yahudi olanlar, sâbiîler (yıldızlara ve meleklere tapanlar), hristiyanlar, mecûsîler (ateşe tapanlar) ve (Allah’a) şirk koşanlar var ya, şübhesiz ki Allah, kıyâmet günü bunların arasını (hükmederek) ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir.
İbni Kesir : Muhakkak ki Allah; iman edenler, yahudiler, sabiiler, hıristiyanlar, mecusiler ve puta tapanlar arasında kıyamet günü kesin hükmünü verecektir. Doğrusu Allah; her şeye şahiddir.
İskender Evrenosoğlu : Gerçekten âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) kimseler ile haduların (yahudilerin), sabiinlerin (yıldızlara tapanların), hristiyanların, mecusilerin (ateşe tapanların) ve şirk koşanların (putlara tapanların); (onların) arasını Allah, kıyâmet günü mutlaka (cennet ve cehennem ehli olarak) ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, herşeye şahittir.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, (bu ilahi öğretiye) inananlar, Yahudi inancına bağlı olanlar ve Sabiiler, Hristiyanlar ve Mecusiler ve bir de, Allah'tan başka varlıklara tanrısal nitelikler yakıştıranlar arasındaki hükmü Kıyamet Günü Allah verecektir: çünkü Allah her şeye tanıktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve o kimseler ki, Yahudi oldular ve Sabiîler ve Nasrânîler ve Mecûsiler ve şirke düşenler yok mu, muhakkak ki Allah Teâlâ Kıyamet gününde onların aralarını ayıracaktır, şüphe yok ki Allah Teâlâ her şeyi görüp bilendir.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki iman edenler, yahudiler, sâbiîler, hıristiyanlar, mecusiler ve müşrik olanlar arasında Allah kıyamet gününde kesin hükmünü verecektir. Allah her şeye şâhittir.
Şaban Piriş : Şüphesiz Allah, kıyamet günü iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler arasında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.
Suat Yıldırım : (Kâmil ve makbul şekliyle) iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Müşrikler... Allah kıyamet günkü büyük duruşmada onlar arasındaki kesin hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir.
Süleyman Ateş : İnananlar, yahûdiler, sâbiiler, hırıstiyanlar, mecûsiler ve (Allah'a) ortak koşanlar... Allâh, kıyâmet günü bunlar arasında hüküm verecek(haklıyı haksızı ortaya çıkaracak)tır. Şüphesiz Allâh, her şeye şâhidtir!
Tefhim-ul Kuran : Gerçekten iman edenler, Yahudiler, yıldıza tapan (Sabii) lar, Hristiyanlar, ateşe tapan (Mecusi) lar ve şirk koşanlar; şüphesiz Allah, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.
Ümit Şimşek : İman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecusîler ve Allah'a ortak koşanlar arasında kıyamet günü Allah hükmünü verecektir. Çünkü Allah herşeye hakkıyla şahittir.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecusîler ve şirke sapanlar arasında Allah, kıyamet günü ayrım yapacaktır. Allah, her şey üzerine Şehîd'dir, tanıktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}