» 22 / Hac  8:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 8
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine : -dan
2. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar-
3. مَنْ (MN) = men : kimi
4. يُجَادِلُ (YCED̃L) = yucādilu : tartışır
5. فِي (FY) = fī : hakkında
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
8. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgisi
9. وَلَا (VLE) = ve lā : ve olmadan
10. هُدًى (HD̃) = huden : bir yol göstereni
11. وَلَا (VLE) = ve lā : ve olmadan
12. كِتَابٍ (KTEB) = kitābin : bir Kitabı
13. مُنِيرٍ (MNYR) = munīrin : aydınlatıcı
-dan | insanlar- | kimi | tartışır | hakkında | Allah | olmaksızın | bilgisi | ve olmadan | bir yol göstereni | ve olmadan | bir Kitabı | aydınlatıcı |

[] [NVS] [] [CD̃L] [] [] [ĞYR] [ALM] [] [HD̃Y] [] [KTB] [NVR]
VMN ELNES MN YCED̃L FY ELLH BĞYR ALM VLE HD̃ VLE KTEB MNYR

ve mine n-nāsi men yucādilu llahi biğayri ǐlmin ve lā huden ve lā kitābin munīrin
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

 » 22 / Hac  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine -dan And among
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- mankind
من | MN men kimi (is he) who
يجادل ج د ل | CD̃L YCED̃L yucādilu tartışır disputes
في | FY hakkında concerning
الله | ELLH llahi Allah Allah
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisi any knowledge
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden bir yol göstereni any guidance
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitabı a Book
منير ن و ر | NVR MNYR munīrin aydınlatıcı enlightening,

22:8 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-dan | insanlar- | kimi | tartışır | hakkında | Allah | olmaksızın | bilgisi | ve olmadan | bir yol göstereni | ve olmadan | bir Kitabı | aydınlatıcı |

[] [NVS] [] [CD̃L] [] [] [ĞYR] [ALM] [] [HD̃Y] [] [KTB] [NVR]
VMN ELNES MN YCED̃L FY ELLH BĞYR ALM VLE HD̃ VLE KTEB MNYR

ve mine n-nāsi men yucādilu llahi biğayri ǐlmin ve lā huden ve lā kitābin munīrin
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

[] [ن و س] [] [ج د ل] [] [] [غ ي ر] [ع ل م] [] [ه د ي] [] [ك ت ب] [ن و ر]

 » 22 / Hac  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine -dan And among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN men kimi (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يجادل ج د ل | CD̃L YCED̃L yucādilu tartışır disputes
Ye,Cim,Elif,Dal,Lam,
10,3,1,4,30,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb
فعل مضارع
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisi any knowledge
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden bir yol göstereni any guidance
He,Dal,,
5,4,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitabı a Book
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
منير ن و ر | NVR MNYR munīrin aydınlatıcı enlightening,
Mim,Nun,Ye,Re,
40,50,10,200,
N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: -dan | النَّاسِ: insanlar- | مَنْ: kimi | يُجَادِلُ: tartışır | فِي: hakkında | اللَّهِ: Allah | بِغَيْرِ: olmaksızın | عِلْمٍ: bilgisi | وَلَا: ve olmadan | هُدًى: bir yol göstereni | وَلَا: ve olmadan | كِتَابٍ: bir Kitabı | مُنِيرٍ: aydınlatıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN -dan | الناس ELNES insanlar- | من MN kimi | يجادل YCED̃L tartışır | في FY hakkında | الله ELLH Allah | بغير BĞYR olmaksızın | علم ALM bilgisi | ولا WLE ve olmadan | هدى HD̃ bir yol göstereni | ولا WLE ve olmadan | كتاب KTEB bir Kitabı | منير MNYR aydınlatıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: -dan | n-nāsi: insanlar- | men: kimi | yucādilu: tartışır | : hakkında | llahi: Allah | biğayri: olmaksızın | ǐlmin: bilgisi | ve lā: ve olmadan | huden: bir yol göstereni | ve lā: ve olmadan | kitābin: bir Kitabı | munīrin: aydınlatıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: -dan | ELNES: insanlar- | MN: kimi | YCED̃L: tartışır | FY: hakkında | ELLH: Allah | BĞYR: olmaksızın | ALM: bilgisi | VLE: ve olmadan | HD̃: bir yol göstereni | VLE: ve olmadan | KTEB: bir Kitabı | MNYR: aydınlatıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve insanlardan, bilgisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde Allah hakkında münâkaşaya girişen var.
Adem Uğur : İnsanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve (vahye dayanan) aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın, Allah hakkında tartışır.
Ahmed Hulusi : İnsanlardan kimi de Allâh (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olmadan, gerçeğe kılavuzlayanı olmaksızın ve vahyi bilgiye (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgiye) dayanmaksızın mücadele eder.
Ahmet Tekin : Allah hakkında, hiçbir bilgileri, ilmî delilleri, hidayet rehberleri, aydınlatıcı bir kitapları olmadığı halde tartışan insanlar var.
Ahmet Varol : İnsanlardan kimi de bilgisizce, bir yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır.
Ali Bulaç : İnsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
Ali Fikri Yavuz : İnsanların kimi de vardır ki, ne bir bilgiye ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah’ın dini hakkında mücadele eder.
Bekir Sadak : (8-9) Bilmeden, dogruya goturen bir rehberi olmadan, aydinlatici bir kitabi da bulunmadan Allah yolundan saptirmak icin buyukluk taslayarak Allah hakkinda tartisan insan vardir. Dunyada rezillik onadir; ona kiyamet gunu yakici azabi tattiririz.
Celal Yıldırım : (8-9) İnsanlardan öylesi de var ki, hiçbir bilgisi, doğruyu gösterici belgesi ve (yolunu) aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah yolundan saptırmak için burun büküp büyüklük taslayarak Allah hakkında tartışıp durur. Dünya'da rüsvaylık onadır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız.
Diyanet İşleri : (8-9) İnsanlardan öylesi de vardır ki, bir ilmi, bir yol göstericisi, aydınlatıcı bir kitabı olmadığı hâlde kibirlenerek insanları Allah’ın yolundan saptırmak için, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
Diyanet İşleri (eski) : (8-9) Bilmeden, doğruya götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan Allah yolundan saptırmak için büyüklük taslayarak Allah hakkında tartışan insan vardır. Dünyada rezillik onadır; ona kıyamet günü yakıcı azabı tattırırız.
Diyanet Vakfi : (8-9) İnsanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve (vahye dayanan) aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, sırf Allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek (kibir ve azamet içinde) Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır; kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız.
Edip Yüksel : İnsanlardan kimi, bir bilgiye, bir yol göstericiye ve aydınlatıcı bir kitaba sahip olmadan ALLAH hakkında tartışır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlardan kimi de vardır ki, ne bir bilgiye, ne bir yol göstericiye, ne de aydınlatıcı bir Kitab'a dayanmaksızın Allah hakkında tartışır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nâstan kimi de vardır ki ne bir ılme, ne bir rehbere nede tenvir eder bir kitaba istinad etmeksizin Allah hakkında mücadele eder
Fizilal-il Kuran : İnsanlar arasında öylesi var ki, doğru bir bilgiye dayanmaksızın, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışmaya girişir.
Gültekin Onan : İnsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Tanrı hakkında tartışır durur.
Hakkı Yılmaz : "İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce; kılavuz olmadan, aydınlatıcı bir kitap olmadan tartışırlar. "
Hasan Basri Çantay : (8-9) İnsanlar içinde öyle kişi vardır ki ne bir bilgisi, ne istidlal edeceği bir senedi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın, (sırf insanları) Allah yolundan sapdırmak için, (kibir ve azametle) yanını eğib bükerek Allah hakkında kavga eder durur. Dünyâda rüsvaylık onundur. Biz ona kıyamet gününde de yangın (cehennem) azabını tatdıracağız.
Hayrat Neşriyat : (8-9) İnsanlardan bazısı ne bir bilgi, ne bir yol gösteren, ne de aydınlatıcı bir kitab olmadan, Allah yolundan saptırmak için (kibirinden) yanını büküp çevirerek, Allah hakkında mücâdele eder. Ona dünyada bir rezillik vardır; kıyâmet günü ise ona o yakıcı azâbı tattıracağız!
İbni Kesir : İnsanlardan öyleleri vardır ki; bilmeden, doğruya götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan Allah hakkında tartışmaya girer.
İskender Evrenosoğlu : Ve insanlardan (öyle) kimseler vardır ki; bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu (aydınlatıcı) bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücâdele eder.
Muhammed Esed : Hal böyleyken, yine de insanların içinde niceleri vardır ki, herhangi bir bilgiye, herhangi bir doğru yol öğretisine ve ışık saçan bir ilahi kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında tartışmakta;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve insanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilme ve ne bir rehbere ve ne de aydınlatan bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadelede bulunur.
Ömer Öngüt : İnsanlar içinde öylesi var ki; ne bir bilgisi, ne doğruya götüren bir rehberi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
Şaban Piriş : İnsanlardan, bir ilme dayanmadan, rehber ve aydınlatıcı kitabı olmadan Allah hakkında tartışanlar vardır.
Suat Yıldırım : Hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiç bir bilgiye, hiç bir delile ve hiç bir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
Süleyman Ateş : İnsanlardan kimi bilmeden, ne bir yol göstereni, ne de aydınlatıcı bir Kitabı olmadan, Allâh hakkında tartışır.
Tefhim-ul Kuran : İnsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
Ümit Şimşek : Fakat insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir bilgiye veya yol göstericiye veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya kalkar.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlar içinde öylesi vardır ki, Allah konusunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlık getiren bir kitaba sahip olmaksızın mücadele edip durur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}