» 22 / Hac  76:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 76
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilir
2. مَا (ME) = mā : olanı
3. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında (önlerinde)
4. أَيْدِيهِمْ (ÊYD̃YHM) = eydīhim : elleri (önlerinde)
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve olanı
6. خَلْفَهُمْ (ḢLFHM) = ḣalfehum : arkalarında
7. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : ve
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
9. تُرْجَعُ (TRCA) = turceǔ : döndürülür
10. الْأُمُورُ (ELÊMVR) = l-umūru : bütün işler
bilir | olanı | arasında (önlerinde) | elleri (önlerinde) | ve olanı | arkalarında | ve | Allah'a | döndürülür | bütün işler |

[ALM] [] [BYN] [YD̃Y] [] [ḢLF] [] [] [RCA] [EMR]
YALM ME BYN ÊYD̃YHM VME ḢLFHM VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

yeǎ'lemu beyne eydīhim ve mā ḣalfehum ve ilā llahi turceǔ l-umūru
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور

 » 22 / Hac  Suresi: 76
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
ما | ME olanı what
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydīhim elleri (önlerinde) (is) before them
وما | VME ve mā ve olanı and what
خلفهم خ ل ف | ḢLF ḢLFHM ḣalfehum arkalarında (is) after them.
وإلى | VÎL ve ilā ve And to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülür return
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler all the matters.

22:76 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bilir | olanı | arasında (önlerinde) | elleri (önlerinde) | ve olanı | arkalarında | ve | Allah'a | döndürülür | bütün işler |

[ALM] [] [BYN] [YD̃Y] [] [ḢLF] [] [] [RCA] [EMR]
YALM ME BYN ÊYD̃YHM VME ḢLFHM VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

yeǎ'lemu beyne eydīhim ve mā ḣalfehum ve ilā llahi turceǔ l-umūru
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور

[ع ل م] [] [ب ي ن] [ي د ي] [] [خ ل ف] [] [] [ر ج ع] [ا م ر]

 » 22 / Hac  Suresi: 76
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir He knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME olanı what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında (önlerinde) (is) before them
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
أيديهم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YHM eydīhim elleri (önlerinde) (is) before them
,Ye,Dal,Ye,He,Mim,
,10,4,10,5,40,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā ve olanı and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
خلفهم خ ل ف | ḢLF ḢLFHM ḣalfehum arkalarında (is) after them.
Hı,Lam,Fe,He,Mim,
600,30,80,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإلى | VÎL ve ilā ve And to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülür return
Te,Re,Cim,Ayn,
400,200,3,70,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler all the matters.
Elif,Lam,,Mim,Vav,Re,
1,30,,40,6,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَعْلَمُ: bilir | مَا: olanı | بَيْنَ: arasında (önlerinde) | أَيْدِيهِمْ: elleri (önlerinde) | وَمَا: ve olanı | خَلْفَهُمْ: arkalarında | وَإِلَى: ve | اللَّهِ: Allah'a | تُرْجَعُ: döndürülür | الْأُمُورُ: bütün işler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يعلم YALM bilir | ما ME olanı | بين BYN arasında (önlerinde) | أيديهم ÊYD̃YHM elleri (önlerinde) | وما WME ve olanı | خلفهم ḢLFHM arkalarında | وإلى WÎL ve | الله ELLH Allah'a | ترجع TRCA döndürülür | الأمور ELÊMWR bütün işler |
Kırık Meal (Okunuş) : |yeǎ'lemu: bilir | : olanı | beyne: arasında (önlerinde) | eydīhim: elleri (önlerinde) | ve mā: ve olanı | ḣalfehum: arkalarında | ve ilā: ve | llahi: Allah'a | turceǔ: döndürülür | l-umūru: bütün işler |
Kırık Meal (Transcript) : |YALM: bilir | ME: olanı | BYN: arasında (önlerinde) | ÊYD̃YHM: elleri (önlerinde) | VME: ve olanı | ḢLFHM: arkalarında | VÎL: ve | ELLH: Allah'a | TRCA: döndürülür | ELÊMVR: bütün işler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilir ne varsa önlerinde ve ne varsa artlarında ve bütün işler, dönüp Allah'a varır.
Adem Uğur : Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Ahmed Hulusi : Bilir onların geleceklerini de, geçmişlerini de. . . İşler Allâh'a rücu ettirilir.
Ahmet Tekin : Allah onların aşikâre, saklı, gizli yaptıklarını, yapacaklarını bilir. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.
Ahmet Varol : O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Ali Bulaç : O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Ali Fikri Yavuz : Allah onların ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını bilir. Bütün işler (netice itibariyle ahirette) Allah’a döndürülür.
Bekir Sadak : O, gecmislerini geleceklerini bilir. Butun isler Allah'a doner.
Celal Yıldırım : Onların önünde ve ardında olan her şeyi bilir. İşler ancak Allah'a döndürülür.
Diyanet İşleri : Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep Allah’a döndürülür.
Diyanet İşleri (eski) : O, geçmişlerini geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döner.
Diyanet Vakfi : Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Edip Yüksel : Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Her şeyin nihai kontrol ve yönetimi ALLAH'a aittir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir; ve bütün işler hep Allah'a döndürülür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve bütün işler hep Allaha irca' olunur
Fizilal-il Kuran : O, onların önlerindekileri (geleceklerini) de bilir, arkada bıraktıklarını (geçmişlerini) de. Olup biten her şeyin son mercii O'dur.
Gültekin Onan : O önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve (bütün) buyruklar Tanrı'ya döndürülür.
Hakkı Yılmaz : (75,76) Allah, haberci âyetlerden elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah, en iyi işiten, en iyi görendir, ellerinin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve işler, yalnızca Allah'a döndürülür.
Hasan Basri Çantay : Onların Önlerindekini de, arkalarındakileri de bilir O. (Bütün) işler ancak Allaha döndürülür.
Hayrat Neşriyat : Onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da)bilir. Ve (bütün) işler Allah’a döndürülür.
İbni Kesir : Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
İskender Evrenosoğlu : O, onların önündekileri ve arkalarındakini (muhafız melekleri) bilir. Ve emirler Allah'a döndürülür.
Muhammed Esed : (bu elçilerin bildikleri sınırlıyken,) O onların gözleri önünde olanları da, onlardan gizli tutulanları da bütünüyle bilmektedir; çünkü her şey, tüm olaylar ve olgular (mebde ve me'ad olarak) Allah'a dönmektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onların ilerilerinde olanı da ve arkalarında olanı da bilir. Ve bütün işler Allah'a döndürülür.
Ömer Öngüt : O, onların önlerinde olanı da arkalarında olanı da bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Şaban Piriş : Onların önlerinde olanı da arkalarında olanı da bilir. Allah’adır işlerin dönüşü..
Suat Yıldırım : O onların yaptıklarını da yapacaklarını da, olanı da olacağı da bilir. Bütün işler yalnız Allah’a raci olur, onlar hakkındaki nihaî hükmü O verir.
Süleyman Ateş : Onların önlerinde ve arkalarında olan (bütün olayları, yaptıkları bütün işler)i bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Tefhim-ul Kuran : O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilmektedir. Bütün işler de Allah'a döndürülür.
Ümit Şimşek : O, kullarının geçmişini de bilir, geleceğini de. Bütün işlerin dönüşü de Allah'adır.
Yaşar Nuri Öztürk : Onların önden gönderdiklerini de bilir, arkaya bıraktıklarını da. İş ve oluşlar Allah'a döndürülür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}