» 22 / Hac  47:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 47
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ (VYSTACLVNK) = ve yesteǎ'cilūneke : ve senden çabucak istiyorlar
2. بِالْعَذَابِ (BELAZ̃EB) = bil-ǎƶābi : azabı
3. وَلَنْ (VLN) = velen : fakat
4. يُخْلِفَ (YḢLF) = yuḣlife : caymaz
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. وَعْدَهُ (VAD̃H) = veǎ'dehu : sözünden
7. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
8. يَوْمًا (YVME) = yevmen : bir gün
9. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : yanında
10. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbinin
11. كَأَلْفِ (KÊLF) = keelfi : bin (yıl) gibidir
12. سَنَةٍ (SNT) = senetin : yıl
13. مِمَّا (MME) = mimmā :
14. تَعُدُّونَ (TAD̃VN) = teǔddūne : sizin saydıklarınızdan
ve senden çabucak istiyorlar | azabı | fakat | caymaz | Allah | sözünden | ve şüphesiz | bir gün | yanında | Rabbinin | bin (yıl) gibidir | yıl | | sizin saydıklarınızdan |

[ACL] [AZ̃B] [] [ḢLF] [] [VAD̃] [] [YVM] [AND̃] [RBB] [ELF] [SNV] [] [AD̃D̃]
VYSTACLVNK BELAZ̃EB VLN YḢLF ELLH VAD̃H VÎN YVME AND̃ RBK KÊLF SNT MME TAD̃VN

ve yesteǎ'cilūneke bil-ǎƶābi velen yuḣlife llahu veǎ'dehu ve inne yevmen ǐnde rabbike keelfi senetin mimmā teǔddūne
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

 » 22 / Hac  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستعجلونك ع ج ل | ACL VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke ve senden çabucak istiyorlar And they ask you to hasten
بالعذاب ع ذ ب | AZ̃B BELAZ̃EB bil-ǎƶābi azabı the punishment.
ولن | VLN velen fakat But never will
يخلف خ ل ف | ḢLF YḢLF yuḣlife caymaz Allah fail
الله | ELLH llahu Allah Allah fail
وعده و ع د | VAD̃ VAD̃H veǎ'dehu sözünden (in) His Promise.
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
يوما ي و م | YVM YVME yevmen bir gün a day
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında with
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin your Lord
كألف ا ل ف | ELF KÊLF keelfi bin (yıl) gibidir (is) like a thousand
سنة س ن و | SNV SNT senetin yıl year(s)
مما | MME mimmā of what
تعدون ع د د | AD̃D̃ TAD̃VN teǔddūne sizin saydıklarınızdan you count.

22:47 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve senden çabucak istiyorlar | azabı | fakat | caymaz | Allah | sözünden | ve şüphesiz | bir gün | yanında | Rabbinin | bin (yıl) gibidir | yıl | | sizin saydıklarınızdan |

[ACL] [AZ̃B] [] [ḢLF] [] [VAD̃] [] [YVM] [AND̃] [RBB] [ELF] [SNV] [] [AD̃D̃]
VYSTACLVNK BELAZ̃EB VLN YḢLF ELLH VAD̃H VÎN YVME AND̃ RBK KÊLF SNT MME TAD̃VN

ve yesteǎ'cilūneke bil-ǎƶābi velen yuḣlife llahu veǎ'dehu ve inne yevmen ǐnde rabbike keelfi senetin mimmā teǔddūne
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

[ع ج ل] [ع ذ ب] [] [خ ل ف] [] [و ع د] [] [ي و م] [ع ن د] [ر ب ب] [ا ل ف] [س ن و] [] [ع د د]

 » 22 / Hac  Suresi: 47
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستعجلونك ع ج ل | ACL VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke ve senden çabucak istiyorlar And they ask you to hasten
Vav,Ye,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,Kef,
6,10,60,400,70,3,30,6,50,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالعذاب ع ذ ب | AZ̃B BELAZ̃EB bil-ǎƶābi azabı the punishment.
Be,Elif,Lam,Ayn,Zel,Elif,Be,
2,1,30,70,700,1,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ولن | VLN velen fakat But never will
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يخلف خ ل ف | ḢLF YḢLF yuḣlife caymaz Allah fail
Ye,Hı,Lam,Fe,
10,600,30,80,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah Allah fail
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
وعده و ع د | VAD̃ VAD̃H veǎ'dehu sözünden (in) His Promise.
Vav,Ayn,Dal,He,
6,70,4,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
يوما ي و م | YVM YVME yevmen bir gün a day
Ye,Vav,Mim,Elif,
10,6,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كألف ا ل ف | ELF KÊLF keelfi bin (yıl) gibidir (is) like a thousand
Kef,,Lam,Fe,
20,,30,80,
P – prefixed preposition ka
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
سنة س ن و | SNV SNT senetin yıl year(s)
Sin,Nun,Te merbuta,
60,50,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
مما | MME mimmā of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
تعدون ع د د | AD̃D̃ TAD̃VN teǔddūne sizin saydıklarınızdan you count.
Te,Ayn,Dal,Vav,Nun,
400,70,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَسْتَعْجِلُونَكَ: ve senden çabucak istiyorlar | بِالْعَذَابِ: azabı | وَلَنْ: fakat | يُخْلِفَ: caymaz | اللَّهُ: Allah | وَعْدَهُ: sözünden | وَإِنَّ: ve şüphesiz | يَوْمًا: bir gün | عِنْدَ: yanında | رَبِّكَ: Rabbinin | كَأَلْفِ: bin (yıl) gibidir | سَنَةٍ: yıl | مِمَّا: | تَعُدُّونَ: sizin saydıklarınızdan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويستعجلونك WYSTACLWNK ve senden çabucak istiyorlar | بالعذاب BELAZ̃EB azabı | ولن WLN fakat | يخلف YḢLF caymaz | الله ELLH Allah | وعده WAD̃H sözünden | وإن WÎN ve şüphesiz | يوما YWME bir gün | عند AND̃ yanında | ربك RBK Rabbinin | كألف KÊLF bin (yıl) gibidir | سنة SNT yıl | مما MME | تعدون TAD̃WN sizin saydıklarınızdan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yesteǎ'cilūneke: ve senden çabucak istiyorlar | bil-ǎƶābi: azabı | velen: fakat | yuḣlife: caymaz | llahu: Allah | veǎ'dehu: sözünden | ve inne: ve şüphesiz | yevmen: bir gün | ǐnde: yanında | rabbike: Rabbinin | keelfi: bin (yıl) gibidir | senetin: yıl | mimmā: | teǔddūne: sizin saydıklarınızdan |
Kırık Meal (Transcript) : |VYSTACLVNK: ve senden çabucak istiyorlar | BELAZ̃EB: azabı | VLN: fakat | YḢLF: caymaz | ELLH: Allah | VAD̃H: sözünden | VÎN: ve şüphesiz | YVME: bir gün | AND̃: yanında | RBK: Rabbinin | KÊLF: bin (yıl) gibidir | SNT: yıl | MME: | TAD̃VN: sizin saydıklarınızdan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Azâbın, çabucak gelip çatmasını isterler senden ve Allah, vaadinden caymaz kesin olarak ve Rabbinin katında bir gün, sizin sayıp durduğunuz bin yıl gibidir.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vâdinden asla dönmez. Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Ahmed Hulusi : Senden azabını acele istiyorlar. . . Allâh vaadinden asla caymaz! Muhakkak ki Rabbinin indînde bir gün, size göre bin yıl gibidir! (Buradaki işaret insanın geçeceği vefat sonrasındaki yaşam boyutu algılamasınadır Allâhu âlem. Çünkü 'Rabbinin' denerek, kişinin Esmâ bileşimi algılamasının getirisi olan bilinç boyutuna {beyninin içindeki - kozasındaki dünyasının zaman anlayışına} atıf yapılmaktadır. İşaret Rabb-ül âlemîn'e göre değildir. A. H. )
Ahmet Tekin : Onlar, senden, küstahça azâbın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah va’dinden asla dönmez. Rabbinin nezdinde bir gün, sizin hesaplarınızla bin yıl gibidir.
Ahmet Varol : Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Allah sözünden dönmeyecektir. Doğrusu Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Ali Bulaç : Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm) bir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah vadinden caymaz (muhakkak o kâfirlere takdir edilen azab, vaktinde gelecektir). Bununla beraber Rabbinin katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.
Bekir Sadak : Senden, baslarina acele azap getirmeni isitiyorlar. Allah sozunden asla caymayacaktir. Rabbinin katinda bir gun, saydiklarinizdan bin yil gibidir.
Celal Yıldırım : (O sapık inkarcılar) senden acele azâbın gelmesini istiyorlar. And olsun ki Allah verdiği sözden caymaz. Şüphesiz ki Rabbın yanında bir gün, sizin sayıp hesapladığınız bin yıl gibidir.
Diyanet İşleri : Bir de senden acele azap istiyorlar. Hâlbuki Allah asla va’dinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Senden, başlarına acele azap getirmeni istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Rabbinin katında bir gün, saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vâdinden asla dönmez. Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Edip Yüksel : O azabı çabuk getirmen için sana meydan okuyorlar. ALLAH sözünü bozmaz. Rabbinin katında bir gün, onların hesabıyla bin sene gibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de senden acele azab istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında birgün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de senden acele azap istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de senden acele azâb istiyorlar, elbette Allah, va'dinde hulf etmez, bununla beraber rabbının ındinde bir gün sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir
Fizilal-il Kuran : Onlar senden azabımın bir an önce gerçekleşmesini istiyorlar. Oysa Allah sözünden caymaz ve Rabb'inin katındaki bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Gültekin Onan : Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar. Tanrı vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Hakkı Yılmaz : Ve senden azabı çabuklaştırmanı istiyorlar. Hâlbuki Allah, sözünden asla caymayacaktır. Ve şüphesiz Rabbinin katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.
Hasan Basri Çantay : Senden (başlarına çatacak) azâbı (n) çabucak gelmesini isterler. Allah, tehdidinden asla caymaz. Hakıykat, Rabbinin indinde bir gün sizin sayacaklarınızdan bin yıl gibidir.
Hayrat Neşriyat : (Ey Habîbim!) Senden azâbı acele istiyorlar; hâlbuki Allah, va'dinden aslâ dönmez! Şübhesiz ki Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir.
İbni Kesir : Senden çabucak azabı getirmeni istiyorlar. Allah, asla vaadinden caymaz. Doğrusu Rabbının katında bir gün; saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
İskender Evrenosoğlu : Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah, asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün, sizin saydığınız bin sene gibidir.
Muhammed Esed : Ve bir de (ey Muhammed,) (gelecekse gelsin diyerek) onlar azap konusunda sana meydan okuyorlar: fakat (bilmelidirler ki) Allah vaadinden asla cayacak değildir ve bilin ki, Rabbinin ölçüsüyle bir gün, sizin hesap ettiğiniz bin yıl gibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve senden azabın acele gelmesini isterler. Halbuki, Allah vaadinde asla hulf etmez ve şüphe yok ki, Rabbin indindeki bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin yıl gibidir.
Ömer Öngüt : Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah sözünden aslâ caymaz. Doğrusu Rabbinin katında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Şaban Piriş : Senden, azabı acele getirmeni istiyorlar. Fakat Allah, verdiği sözden dönmez. Rabbi’nin katında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Suat Yıldırım : Onlar senden o tehdit edildikleri azabı, çarçabuk getirmeni isterler. Telaşa kapılmasınlar, Allah vâdinden asla dönmez. Bilin ki Rabbinizin ölçüsüyle bir gün, sizin hesabınıza göre bin yıl gibidir.
Süleyman Ateş : Senden azâbı çabuk istiyorlar. Allâh sözünden caymaz. (Ama herşeyin bir zamanı vardır. O, acele etmez. Zirâ) Rabbinin yanında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.
Tefhim-ul Kuran : Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.
Ümit Şimşek : Senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar; oysa Allah vaadinden dönecek değildir. Ne var ki, Rabbinin katında bir gün, sizin hesabınızla bin sene gibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Senden aceleyle azabı istiyorlar: Allah, vaadine asla ters düşmez. Şu da bir gerçek ki Rabbinin katındaki bir gün, sizin saymakta olduğunuzun bin yılı gibidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}