» 22 / Hac  3:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine : ve
2. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
3. مَنْ (MN) = men : kimi
4. يُجَادِلُ (YCED̃L) = yucādilu : tartışır
5. فِي (FY) = fī : hakkında
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
8. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgisi
9. وَيَتَّبِعُ (VYTBA) = ve yettebiǔ : ve uyar
10. كُلَّ (KL) = kulle : her
11. شَيْطَانٍ (ŞYŦEN) = şeyTānin : şeytana
12. مَرِيدٍ (MRYD̃) = merīdin : kaba (şarlatan)
ve | insanlardan | kimi | tartışır | hakkında | Allah | olmaksızın | bilgisi | ve uyar | her | şeytana | kaba (şarlatan) |

[] [NVS] [] [CD̃L] [] [] [ĞYR] [ALM] [TBA] [KLL] [ŞŦN] [MRD̃]
VMN ELNES MN YCED̃L FY ELLH BĞYR ALM VYTBA KL ŞYŦEN MRYD̃

ve mine n-nāsi men yucādilu llahi biğayri ǐlmin ve yettebiǔ kulle şeyTānin merīdin
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد

 » 22 / Hac  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine ve And among
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the mankind
من | MN men kimi (is he) who
يجادل ج د ل | CD̃L YCED̃L yucādilu tartışır disputes
في | FY hakkında concerning
الله | ELLH llahi Allah Allah
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisi knowledge
ويتبع ت ب ع | TBA VYTBA ve yettebiǔ ve uyar and follows
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
شيطان ش ط ن | ŞŦN ŞYŦEN şeyTānin şeytana devil
مريد م ر د | MRD̃ MRYD̃ merīdin kaba (şarlatan) rebellious.

22:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | insanlardan | kimi | tartışır | hakkında | Allah | olmaksızın | bilgisi | ve uyar | her | şeytana | kaba (şarlatan) |

[] [NVS] [] [CD̃L] [] [] [ĞYR] [ALM] [TBA] [KLL] [ŞŦN] [MRD̃]
VMN ELNES MN YCED̃L FY ELLH BĞYR ALM VYTBA KL ŞYŦEN MRYD̃

ve mine n-nāsi men yucādilu llahi biğayri ǐlmin ve yettebiǔ kulle şeyTānin merīdin
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد

[] [ن و س] [] [ج د ل] [] [] [غ ي ر] [ع ل م] [ت ب ع] [ك ل ل] [ش ط ن] [م ر د]

 » 22 / Hac  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine ve And among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN men kimi (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يجادل ج د ل | CD̃L YCED̃L yucādilu tartışır disputes
Ye,Cim,Elif,Dal,Lam,
10,3,1,4,30,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb
فعل مضارع
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisi knowledge
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ويتبع ت ب ع | TBA VYTBA ve yettebiǔ ve uyar and follows
Vav,Ye,Te,Be,Ayn,
6,10,400,2,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
كل ك ل ل | KLL KL kulle her every
Kef,Lam,
20,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
شيطان ش ط ن | ŞŦN ŞYŦEN şeyTānin şeytana devil
Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
300,10,9,1,50,
"N – genitive masculine indefinite noun → Satan"
اسم مجرور
مريد م ر د | MRD̃ MRYD̃ merīdin kaba (şarlatan) rebellious.
Mim,Re,Ye,Dal,
40,200,10,4,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: ve | النَّاسِ: insanlardan | مَنْ: kimi | يُجَادِلُ: tartışır | فِي: hakkında | اللَّهِ: Allah | بِغَيْرِ: olmaksızın | عِلْمٍ: bilgisi | وَيَتَّبِعُ: ve uyar | كُلَّ: her | شَيْطَانٍ: şeytana | مَرِيدٍ: kaba (şarlatan) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve | الناس ELNES insanlardan | من MN kimi | يجادل YCED̃L tartışır | في FY hakkında | الله ELLH Allah | بغير BĞYR olmaksızın | علم ALM bilgisi | ويتبع WYTBA ve uyar | كل KL her | شيطان ŞYŦEN şeytana | مريد MRYD̃ kaba (şarlatan) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: ve | n-nāsi: insanlardan | men: kimi | yucādilu: tartışır | : hakkında | llahi: Allah | biğayri: olmaksızın | ǐlmin: bilgisi | ve yettebiǔ: ve uyar | kulle: her | şeyTānin: şeytana | merīdin: kaba (şarlatan) |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve | ELNES: insanlardan | MN: kimi | YCED̃L: tartışır | FY: hakkında | ELLH: Allah | BĞYR: olmaksızın | ALM: bilgisi | VYTBA: ve uyar | KL: her | ŞYŦEN: şeytana | MRYD̃: kaba (şarlatan) |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlardan öylesi de var ki bilgisi olmadığı halde Allah hakkında münâkaşaya girişir ve her azgın Şeytanın peşine düşer.
Adem Uğur : İnsanlardan, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır.
Ahmed Hulusi : İnsanlardan kimi de Allâh (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olmadan tartışır; her azgın şeytana (saptırıcı fikir sahibine) tâbi olur.
Ahmet Tekin : Allah hakkında, hiçbir bilgileri, ilmî delilleri olmadığı halde, tartışan insanlar var. Bunlar, mütemadiyen bozgunculuk ve kötülük yapan şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin peşine takılıyorlar.
Ahmet Varol : İnsanlardan kimi de Allah hakkında bilgisizce tartışır ve her azgın şeytana uyar.
Ali Bulaç : İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın, kaypak şeytanının peşine düşer.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlardan kimi de vardır, Allah’ın dini hakkında bir bilgisi olmadığı halde, mücadele eder de, her inatçı şeytana tâbi olur.
Bekir Sadak : Allah hakkinda bilmeden tasiyan ve her azili seytana uyan insanlar vardir.
Celal Yıldırım : İnsanlardan öylesi de var ki,bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışıp durur ve hayırdan sıyrılmış, fesada hazır her azılı şeytana uyar.
Diyanet İşleri : İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı hâlde, Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer.
Diyanet İşleri (eski) : Allah hakkında bilmeden taşıyan ve her azılı şeytana uyan insanlar vardır.
Diyanet Vakfi : İnsanlardan, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır.
Edip Yüksel : İnsanlardan öyleleri var ki ALLAH hakkında bilgisizce tartışır ve her azılı şeytana uyar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlardan kimileri de Allah hakkında bilgisizce tartışır da her kaypak şeytanın ardına düşer
Elmalılı Hamdi Yazır : Nâstan kimi de vardır, Allah hakkında bigayri ılim mücadele eder de her kaypak Şeytanın ardına düşer
Fizilal-il Kuran : Kimi insanlar doğru bir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışırlar ve her şarlatan şeytana uyarlar.
Gültekin Onan : İnsanlardan kimi, Tanrı hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanının peşine düşer.
Hakkı Yılmaz : (3,4) İnsanlardan bazıları da Allah hakkında bilgisizce tartışıyor ve her azılı şeytanı izliyor. –Azılı şeytan hakkında: “Şüphesiz kim şeytanı yol gösterici, gözetici bir yakın yaparsa artık o, kesinlikle şeytanı kendine velîleştireni saptırır ve onu cehennemin azabına kılavuzlar” diye yazıldı.–
Hasan Basri Çantay : İnsanlardan kimi Allah (ın dîni) hakkında bir bilgisi olmaksızın münâkaşa eder durur ve (bu hususda) her azgın şeytanın ardına düşer.
Hayrat Neşriyat : İnsanlardan bazısı, Allah hakkında bilgisizce mücâdele eder ve her inadcı şeytana uyar.
İbni Kesir : İnsanlardan kimi; Allah hakkında bilmeden tartışır ve azgın şeytanın ardına düşer.
İskender Evrenosoğlu : Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki; ilmi olmaksızın, Allah hakkında mücâdele eder ve bütün azgın şeytanlara tâbî olur(lar).
Muhammed Esed : Hal böyleyken, yine de, nice insan, herhangi bir bilgiye sahip olmaksızın Allah hakkında tartışmakta ve (bu yolda,) baş kaldıran her türlü şeytani gücün peşine takılmaktadır;
Ömer Nasuhi Bilmen : İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah hakkında bilmeksizin mücadelede bulunur ve herbir inatçı şeytana uyar.
Ömer Öngüt : İnsanlardan kimi de var ki Allah hakkında, bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azgın şeytanın ardına düşer.
Şaban Piriş : Bazı insanlar bir ilme dayanmadan, Allah hakkında tartışıp durur ve her azgın şeytana tabi olurlar.
Suat Yıldırım : Öyle insanlar vardır ki, hiçbir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur, her azgın ve hayasız şeytanın peşine takılır.
Süleyman Ateş : İnsanlardan kimi, Allâh hakkında bilmeden tartışır ve her kaba (şarlatan) şeytâna uyar.
Tefhim-ul Kuran : İnsanların kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanının peşine düşer.
Ümit Şimşek : Fakat insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir şey bilmeden Allah hakkında tartışmaya girer ve nerede bir inatçı şeytan bulsa peşine takılır.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlardan bazıları vardır, hiçbir ilme sahip olmadan Allah konusunda mücadele eder ve her inatçı kaypak şeytanın ardı sıra gider.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}