» 22 / Hac  75:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 75
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اللَّهُ (ELLH) = Allahu : Allah
2. يَصْطَفِي (YṦŦFY) = yeSTafī : seçer
3. مِنَ (MN) = mine : -den
4. الْمَلَائِكَةِ (ELMLEÙKT) = l-melāiketi : melekler-
5. رُسُلًا (RSLE) = rusulen : elçiler
6. وَمِنَ (VMN) = ve mine : ve
7. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
8. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
9. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
10. سَمِيعٌ (SMYA) = semīǔn : işitendir
11. بَصِيرٌ (BṦYR) = beSīrun : görendir
Allah | seçer | -den | melekler- | elçiler | ve | insanlardan | şüphesiz | Allah | işitendir | görendir |

[] [ṦFV] [] [MLK] [RSL] [] [NVS] [] [] [SMA] [BṦR]
ELLH YṦŦFY MN ELMLEÙKT RSLE VMN ELNES ÎN ELLH SMYA BṦYR

Allahu yeSTafī mine l-melāiketi rusulen ve mine n-nāsi inne llahe semīǔn beSīrun
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير

 » 22 / Hac  Suresi: 75
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
يصطفي ص ف و | ṦFV YṦŦFY yeSTafī seçer chooses
من | MN mine -den from
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the Angels
رسلا ر س ل | RSL RSLE rusulen elçiler Messengers,
ومن | VMN ve mine ve and from
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the mankind.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
سميع س م ع | SMA SMYA semīǔn işitendir (is) All-Hearer,
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görendir All-Seer.

22:75 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | seçer | -den | melekler- | elçiler | ve | insanlardan | şüphesiz | Allah | işitendir | görendir |

[] [ṦFV] [] [MLK] [RSL] [] [NVS] [] [] [SMA] [BṦR]
ELLH YṦŦFY MN ELMLEÙKT RSLE VMN ELNES ÎN ELLH SMYA BṦYR

Allahu yeSTafī mine l-melāiketi rusulen ve mine n-nāsi inne llahe semīǔn beSīrun
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير

[] [ص ف و] [] [م ل ك] [ر س ل] [] [ن و س] [] [] [س م ع] [ب ص ر]

 » 22 / Hac  Suresi: 75
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يصطفي ص ف و | ṦFV YṦŦFY yeSTafī seçer chooses
Ye,Sad,Tı,Fe,Ye,
10,90,9,80,10,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
رسلا ر س ل | RSL RSLE rusulen elçiler Messengers,
Re,Sin,Lam,Elif,
200,60,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ومن | VMN ve mine ve and from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the mankind.
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
سميع س م ع | SMA SMYA semīǔn işitendir (is) All-Hearer,
Sin,Mim,Ye,Ayn,
60,40,10,70,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
بصير ب ص ر | BṦR BṦYR beSīrun görendir All-Seer.
Be,Sad,Ye,Re,
2,90,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اللَّهُ: Allah | يَصْطَفِي: seçer | مِنَ: -den | الْمَلَائِكَةِ: melekler- | رُسُلًا: elçiler | وَمِنَ: ve | النَّاسِ: insanlardan | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | سَمِيعٌ: işitendir | بَصِيرٌ: görendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الله ELLH Allah | يصطفي YṦŦFY seçer | من MN -den | الملائكة ELMLEÙKT melekler- | رسلا RSLE elçiler | ومن WMN ve | الناس ELNES insanlardan | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | سميع SMYA işitendir | بصير BṦYR görendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |Allahu: Allah | yeSTafī: seçer | mine: -den | l-melāiketi: melekler- | rusulen: elçiler | ve mine: ve | n-nāsi: insanlardan | inne: şüphesiz | llahe: Allah | semīǔn: işitendir | beSīrun: görendir |
Kırık Meal (Transcript) : |ELLH: Allah | YṦŦFY: seçer | MN: -den | ELMLEÙKT: melekler- | RSLE: elçiler | VMN: ve | ELNES: insanlardan | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | SMYA: işitendir | BṦYR: görendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah, meleklerden ve insanlardan peygamberler seçmiştir; şüphe yok ki Allah, duyar, görür.
Adem Uğur : Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.
Ahmed Hulusi : Allâh, meleklerden Rasûller seçer ve insanlardan da. . . Muhakkak ki Allâh Semi'dir, Basıyr'dir.
Ahmet Tekin : Allah meleklerden elçiler, insanlardan Rasuller seçer. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir, görür; hep doğruları duyurur, doğru yolu gösterir.
Ahmet Varol : Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah duyandır, görendir.
Ali Bulaç : Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Ali Fikri Yavuz : Allah, hem meleklerden, hem de, insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir = Semî’dir, her şeyi görür= Basîr’dir.
Bekir Sadak : Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler secer. Dogrusu Allah isitir ve gorur.
Celal Yıldırım : Allah, hem meleklerden, hem insanlardan elçiler beğenip seçer. Doğrusu Allah işitendir, görendir.
Diyanet İşleri : Allah, meleklerden de resûller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür.
Diyanet Vakfi : Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.
Edip Yüksel : ALLAH meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Elbette ALLAH İşitendir, Görendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah hem meleklerden, hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah hem meleklerden peygamberler süzer, hem de insanlardan. Şüphesiz Allah herşeyi işiten, herşeyi görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, hem Melâikeden Resuller süzer hem insanlardan, hakıkat Allah, yegâne semi', yegâne basîrdir
Fizilal-il Kuran : Allah, meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.
Gültekin Onan : Tanrı, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Tanrı işitendir, görendir.
Hakkı Yılmaz : (75,76) Allah, haberci âyetlerden elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz Allah, en iyi işiten, en iyi görendir, ellerinin arasında olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve işler, yalnızca Allah'a döndürülür.
Hasan Basri Çantay : Allah hem meleklerden, hem insanlardan peygamberler seçer. Şübhesiz Allah (her şey'i) hakkıyle işiden, kemâliyle görendir.
Hayrat Neşriyat : Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî'(hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir.
İbni Kesir : Allah; meleklerden elçiler seçer. İnsanlardan da. Doğrusu Allah; Semi' dir, Basir'dir.
İskender Evrenosoğlu : Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir.
Muhammed Esed : (Sınırsız kudret ve nüfuzuyla) Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Ama yine de her şeyi gören, her şeyi işiten Allah'tır:
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah meleklerden resûller ihtiyar eder ve insanlardan da. Muhakkak ki, Allah tamamen işiticidir, görücüdür.
Ömer Öngüt : Allah hem meleklerden elçiler seçer, hem de insanlardan. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir.
Şaban Piriş : Allah, meleklerden elçiler seçer, tabi insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Suat Yıldırım : Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah elbette semî ve basîrdir (her şeyi hakkıyla işitir ve görür).
Süleyman Ateş : Allâh meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Allâh, işitendir, görendir.
Tefhim-ul Kuran : Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.
Ümit Şimşek : Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz ki, Allah Semî' ve Basîr'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}