» 22 / Hac  27:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَذِّنْ (VÊZ̃N) = ve eƶƶin : ve ilan et
2. فِي (FY) = fī : içinde
3. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
4. بِالْحَجِّ (BELḪC) = bil-Hacci : haccı
5. يَأْتُوكَ (YÊTVK) = ye'tūke : sana gelsinler
6. رِجَالًا (RCELE) = ricālen : yaya olarak
7. وَعَلَىٰ (VAL) = ve ǎlā : ve üzerinde
8. كُلِّ (KL) = kulli : her
9. ضَامِرٍ (ŽEMR) = Dāmirin : yorgun deve
10. يَأْتِينَ (YÊTYN) = ye'tīne : gelen
11. مِنْ (MN) = min : (türlü)
12. كُلِّ (KL) = kulli : her
13. فَجٍّ (FC) = feccin : yollardan
14. عَمِيقٍ (AMYG) = ǎmīḳin : uzak
ve ilan et | içinde | insanlar | haccı | sana gelsinler | yaya olarak | ve üzerinde | her | yorgun deve | gelen | (türlü) | her | yollardan | uzak |

[EZ̃N] [] [NVS] [ḪCC] [ETY] [RCL] [] [KLL] [ŽMR] [ETY] [] [KLL] [FCC] [AMG]
VÊZ̃N FY ELNES BELḪC YÊTVK RCELE VAL KL ŽEMR YÊTYN MN KL FC AMYG

ve eƶƶin n-nāsi bil-Hacci ye'tūke ricālen ve ǎlā kulli Dāmirin ye'tīne min kulli feccin ǎmīḳin
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

 » 22 / Hac  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأذن ا ذ ن | EZ̃N VÊZ̃N ve eƶƶin ve ilan et And proclaim
في | FY içinde to
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar [the] mankind
بالحج ح ج ج | ḪCC BELḪC bil-Hacci haccı "[of] the Pilgrimage;"
يأتوك ا ت ي | ETY YÊTVK ye'tūke sana gelsinler they will come to you
رجالا ر ج ل | RCL RCELE ricālen yaya olarak (on) foot
وعلى | VAL ve ǎlā ve üzerinde and on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
ضامر ض م ر | ŽMR ŽEMR Dāmirin yorgun deve "lean camel;"
يأتين ا ت ي | ETY YÊTYN ye'tīne gelen they will come
من | MN min (türlü) from
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
فج ف ج ج | FCC FC feccin yollardan mountain highway
عميق ع م ق | AMG AMYG ǎmīḳin uzak distant.

22:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve ilan et | içinde | insanlar | haccı | sana gelsinler | yaya olarak | ve üzerinde | her | yorgun deve | gelen | (türlü) | her | yollardan | uzak |

[EZ̃N] [] [NVS] [ḪCC] [ETY] [RCL] [] [KLL] [ŽMR] [ETY] [] [KLL] [FCC] [AMG]
VÊZ̃N FY ELNES BELḪC YÊTVK RCELE VAL KL ŽEMR YÊTYN MN KL FC AMYG

ve eƶƶin n-nāsi bil-Hacci ye'tūke ricālen ve ǎlā kulli Dāmirin ye'tīne min kulli feccin ǎmīḳin
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

[ا ذ ن] [] [ن و س] [ح ج ج] [ا ت ي] [ر ج ل] [] [ك ل ل] [ض م ر] [ا ت ي] [] [ك ل ل] [ف ج ج] [ع م ق]

 » 22 / Hac  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأذن ا ذ ن | EZ̃N VÊZ̃N ve eƶƶin ve ilan et And proclaim
Vav,,Zel,Nun,
6,,700,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
في | FY içinde to
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar [the] mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
بالحج ح ج ج | ḪCC BELḪC bil-Hacci haccı "[of] the Pilgrimage;"
Be,Elif,Lam,Ha,Cim,
2,1,30,8,3,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
يأتوك ا ت ي | ETY YÊTVK ye'tūke sana gelsinler they will come to you
Ye,,Te,Vav,Kef,
10,,400,6,20,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رجالا ر ج ل | RCL RCELE ricālen yaya olarak (on) foot
Re,Cim,Elif,Lam,Elif,
200,3,1,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
وعلى | VAL ve ǎlā ve üzerinde and on
Vav,Ayn,Lam,,
6,70,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ضامر ض م ر | ŽMR ŽEMR Dāmirin yorgun deve "lean camel;"
Dad,Elif,Mim,Re,
800,1,40,200,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
يأتين ا ت ي | ETY YÊTYN ye'tīne gelen they will come
Ye,,Te,Ye,Nun,
10,,400,10,50,
V – 3rd person feminine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min (türlü) from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فج ف ج ج | FCC FC feccin yollardan mountain highway
Fe,Cim,
80,3,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عميق ع م ق | AMG AMYG ǎmīḳin uzak distant.
Ayn,Mim,Ye,Gaf,
70,40,10,100,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَذِّنْ: ve ilan et | فِي: içinde | النَّاسِ: insanlar | بِالْحَجِّ: haccı | يَأْتُوكَ: sana gelsinler | رِجَالًا: yaya olarak | وَعَلَىٰ: ve üzerinde | كُلِّ: her | ضَامِرٍ: yorgun deve | يَأْتِينَ: gelen | مِنْ: (türlü) | كُلِّ: her | فَجٍّ: yollardan | عَمِيقٍ: uzak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأذن WÊZ̃N ve ilan et | في FY içinde | الناس ELNES insanlar | بالحج BELḪC haccı | يأتوك YÊTWK sana gelsinler | رجالا RCELE yaya olarak | وعلى WAL ve üzerinde | كل KL her | ضامر ŽEMR yorgun deve | يأتين YÊTYN gelen | من MN (türlü) | كل KL her | فج FC yollardan | عميق AMYG uzak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve eƶƶin: ve ilan et | : içinde | n-nāsi: insanlar | bil-Hacci: haccı | ye'tūke: sana gelsinler | ricālen: yaya olarak | ve ǎlā: ve üzerinde | kulli: her | Dāmirin: yorgun deve | ye'tīne: gelen | min: (türlü) | kulli: her | feccin: yollardan | ǎmīḳin: uzak |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊZ̃N: ve ilan et | FY: içinde | ELNES: insanlar | BELḪC: haccı | YÊTVK: sana gelsinler | RCELE: yaya olarak | VAL: ve üzerinde | KL: her | ŽEMR: yorgun deve | YÊTYN: gelen | MN: (türlü) | KL: her | FC: yollardan | AMYG: uzak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve insanları hacca davet et, uzak uzak, bütün yerlerden yaya olarak, yahut hayvana binerek gelsinler sana.
Adem Uğur : İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler.
Ahmed Hulusi : "İnsanlara haccı yaşamalarını ilan et (Beytullah'a davet et) ki yakın veya derin - uzak yollardan gelen her tür binek aracıyla sana gelsinler. "
Ahmet Tekin : İnsanlar arasında Allah’ın haccı farz kıldığını ilân et. Yaya olarak veya uzak yollardan incelmiş binekler, yorgun argın develer üstünde derin vâdileri aşarak sana gelsinler.
Ahmet Varol : İnsanlar içinde haccı duyur ki gerek yürüyerek ve gerekse uzak yollardan gelen bineklerle sana gelsinler.
Ali Bulaç : "İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler."
Ali Fikri Yavuz : Bütün insanlara haccı ilân et; gerek yaya olarak, gerek her uzak yoldan binek üzerinde senin huzuruna gelsinler.
Bekir Sadak : insanlari hacca cagir; yuruyerek veya binekler ustunde uzak yollardan sana gelsinler.
Celal Yıldırım : İnsanlar arasında Hacc'ı ilân et de yaya olarak, arık binekler üzerinde her uzak vadiden, yoldan sana gelsinler.
Diyanet İşleri : İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
Diyanet İşleri (eski) : İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler.
Diyanet Vakfi : (27-28) İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe'ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.
Edip Yüksel : 'İnsanlara Hac ziyaretini ilan et. Sana yaya olarak veya çeşitli taşıt araçlarıyla uzaklardan gelsinler.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde (uzak yollardan) her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bütün insanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan gelen incelmiş develer üzerinde sana gelsinler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve umum nas içinde haccı i'lân eyle gelsinler sana: gerek yaya ve gerek her derin vadiden gelerek incelmiş her bir binid üzerinde
Fizilal-il Kuran : İnsanlara haccı ilân et. Gerek yaya olarak ve gerekse uzak yolları aşarak yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
Gültekin Onan : "İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler."
Hakkı Yılmaz : (26-29) "Ve hani Biz bir zamanlar, “Sakın Bana hiçbir şeyi ortak koşma; dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et, kendilerine ait birtakım menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde, belli günlerde O'nun adını anmaları için insanlar arasında ilâhiyat eğitim-öğretimi verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler üstünde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler! Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Eski evde/özgür evde/Ka‘be'de dolaşsınlar” diye, o evin/Ka‘be'nin yerini, İbrâhîm için hazırlamıştık. –Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun.– "
Hasan Basri Çantay : «İnsanlar içinde haccı i'lân et. Gerek yaya, gerek her uzak yoldan gelecek arık develerin üstünde (süvârî) olarak sana gelsinler».
Hayrat Neşriyat : 'Ve insanlar içinde Hacc’ı i'lân et, gerek yaya olarak, gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler!'
İbni Kesir : İnsanlar için haccı ilan et. Gerek yaya, gerek arık binekler üzerinde uzak vadiden ve yollardan sana gelsinler.
İskender Evrenosoğlu : Ve insanların arasında haccı ilân et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler.
Muhammed Esed : Bunun içindir ki, (ey Muhammed,) bütün insanları hacca çağır: yaya olarak ve hızlı yürüyen her (türlü) binek üstünde, (dünyanın) en uzak köşelerinden sana gelsinler
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve nâs arasında haccı ilân et, sana piyade olarak ve her bir geniş, uzak yoldan gelen zayıf develer üzerine binmiş olarak geliversinler.»
Ömer Öngüt : “İnsanları Hacc'a çağır, yürüyerek ve uzak yollardan gelen bineklere binerek sana gelsinler. ”
Şaban Piriş : İnsanlar arasında haccı duyur. Yürüyerek ve uzak yollardan yorgun hayvanlar üstünde sana gelsinler.
Suat Yıldırım : (26-28) Zira Biz vaktiyle İbrâhim’e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman: "Sakın Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve Ben’im Mâbedimi tavaf ederken, kıyamda, rükûda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut!" Hem bütün insanları hacca dâvet et ki gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah’ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin.
Süleyman Ateş : İnsanlar içinde haccı ilân et; yaya olarak veya uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
Tefhim-ul Kuran : «İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.»
Ümit Şimşek : 'İnsanlara da haccı duyur ki, yaya olarak yahut her türlü binek üzerinde, dünyanın dört bucağından sana gelsinler.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlar içinde haccı ilan et ki, gerek yaya olarak gerekse derin vadilerden gelerek, yorgunluktan incelmiş binitler üzerinde sana ulaşsınlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}