» 22 / Hac  74:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 74
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā :
2. قَدَرُوا (GD̃RVE) = ḳaderū : takdir edemediler
3. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
4. حَقَّ (ḪG) = Haḳḳa : hakkıyle
5. قَدْرِهِ (GD̃RH) = ḳadrihi : kadrini
6. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
7. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
8. لَقَوِيٌّ (LGVY) = leḳaviyyun : kuvvetlidir
9. عَزِيزٌ (AZYZ) = ǎzīzun : üstündür
| takdir edemediler | Allah'ı | hakkıyle | kadrini | şüphesiz | Allah | kuvvetlidir | üstündür |

[] [GD̃R] [] [ḪGG] [GD̃R] [] [] [GVY] [AZZ]
ME GD̃RVE ELLH ḪG GD̃RH ÎN ELLH LGVY AZYZ

ḳaderū llahe Haḳḳa ḳadrihi inne llahe leḳaviyyun ǎzīzun
ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

 » 22 / Hac  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME Not
قدروا ق د ر | GD̃R GD̃RVE ḳaderū takdir edemediler they (have) estimated
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hakkıyle (with) due
قدره ق د ر | GD̃R GD̃RH ḳadrihi kadrini [His] estimation.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لقوي ق و ي | GVY LGVY leḳaviyyun kuvvetlidir (is) surely All-Strong,
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun üstündür All-Mighty.

22:74 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| takdir edemediler | Allah'ı | hakkıyle | kadrini | şüphesiz | Allah | kuvvetlidir | üstündür |

[] [GD̃R] [] [ḪGG] [GD̃R] [] [] [GVY] [AZZ]
ME GD̃RVE ELLH ḪG GD̃RH ÎN ELLH LGVY AZYZ

ḳaderū llahe Haḳḳa ḳadrihi inne llahe leḳaviyyun ǎzīzun
ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

[] [ق د ر] [] [ح ق ق] [ق د ر] [] [] [ق و ي] [ع ز ز]

 » 22 / Hac  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
قدروا ق د ر | GD̃R GD̃RVE ḳaderū takdir edemediler they (have) estimated
Gaf,Dal,Re,Vav,Elif,
100,4,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳa hakkıyle (with) due
Ha,Gaf,
8,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
قدره ق د ر | GD̃R GD̃RH ḳadrihi kadrini [His] estimation.
Gaf,Dal,Re,He,
100,4,200,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لقوي ق و ي | GVY LGVY leḳaviyyun kuvvetlidir (is) surely All-Strong,
Lam,Gaf,Vav,Ye,
30,100,6,10,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun üstündür All-Mighty.
Ayn,Ze,Ye,Ze,
70,7,10,7,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: | قَدَرُوا: takdir edemediler | اللَّهَ: Allah'ı | حَقَّ: hakkıyle | قَدْرِهِ: kadrini | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَقَوِيٌّ: kuvvetlidir | عَزِيزٌ: üstündür |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME | قدروا GD̃RWE takdir edemediler | الله ELLH Allah'ı | حق ḪG hakkıyle | قدره GD̃RH kadrini | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لقوي LGWY kuvvetlidir | عزيز AZYZ üstündür |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | ḳaderū: takdir edemediler | llahe: Allah'ı | Haḳḳa: hakkıyle | ḳadrihi: kadrini | inne: şüphesiz | llahe: Allah | leḳaviyyun: kuvvetlidir | ǎzīzun: üstündür |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: | GD̃RVE: takdir edemediler | ELLH: Allah'ı | ḪG: hakkıyle | GD̃RH: kadrini | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LGVY: kuvvetlidir | AZYZ: üstündür |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla bilemediler; şüphe yok ki Allah, kuvvet sâhibidir, üstündür.
Adem Uğur : Onlar, (Bu âciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle) Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.
Ahmed Hulusi : ALLÂH'ı (adıyla işaret edileni) hakkıyla değerlendiremediler! Muhakkak ki Allâh Kaviyy'dir, Aziyz'dir (güçlü ve gücünü karşı konulmaz şekilde kullanandır).
Ahmet Tekin : Onlar, Allah’ın, yüceliğini, kudretini, kadrini, zâtını vasfının, sıfatlarının tecellisinin ifade ettiği şekilde künhüyle kavrayamadılar, Allah’ı hakkıyla tanıyıp saygıyla hafsalalarına yerleştiremediler. Allah güçlü, kudretli, üstün ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.
Ali Bulaç : Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın azametini gereği gibi takdir edib bilemediler. Muhakkak ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.
Bekir Sadak : Allah'i geregi gibi degerlendiremediler. Dogrusu Allah kuvvetlidir, gucludur.
Celal Yıldırım : Allah'ın kadru kıymetini gereği gibi anlayıp takdîr edemediler. Şüphesiz ki Allah çok güçlü, çok üstündür.
Diyanet İşleri : Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.
Diyanet Vakfi : Onlar, (Bu âciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle) Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.
Edip Yüksel : Onlar ALLAH'a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın yüceliğini gereği gibi takdir edemediler; Gerçekten Allah çok güçlü, çok üstündür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın kadrini gereği gibi takdir edemediler, hakıkat Allah, yegâne kaviy, yegâne azîzdir
Fizilal-il Kuran : Onlar Allah'ın ululuğunu gerektiği gibi kavrayamamışlardır. Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür ve üstün iradelidir.
Gültekin Onan : Onlar, Tanrı'nın gerçek gücünü ölçemediler / değerlendiremediler veya onlar Tanrı'nın gücünü gerçekten / gerektiği gibi değerlendiremediler. De ki: Kuşkusuz Tanrı güç sahibidir, azizdir.
Hakkı Yılmaz : Allah'ı gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.
Hasan Basri Çantay : Onlar Allahın kadrini hakkıyle ölçemediler. Şübhe yok ki Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.
Hayrat Neşriyat : Allah’ı, kadrinin (kudretinin ve büyüklüğünün) hakkıyla takdîr edemediler! Şübhesiz ki Allah, elbette Kavî (pek kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.
İbni Kesir : Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Muhakkak ki Allah; Kavi'dir, Aziz'dir.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın kadrini de (kudretini de) hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah, mutlaka Kaviyy'dir (kuvvetli), Azîz'dir (yüce).
Muhammed Esed : Bu (konuda hataya düşe)nler Allah'ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar; çünkü Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar Sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah'ın kadrini bihakkın takdir edemediler. Şüphe yok ki, Allah elbette kavîdir, azîzdir.
Ömer Öngüt : Onlar Allah'ı lâyıkıyla takdir edip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, Azîz'dir.
Şaban Piriş : Onlar, Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Oysa Allah güçlüdür, azizdir.
Suat Yıldırım : Allah’ı lâyık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.
Süleyman Ateş : Allâh'ı layikıyle takdir edemediler (O'nu gereği gibi bilemediler). Allâh kuvvetlidir, üstündür.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.
Ümit Şimşek : Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Fakat Allah karşı koyulmaz kuvvet sahibi ve herşeyin mutlak galibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavî'dir, Azîz'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}