» 22 / Hac  37:

Kuran Sırası: 22
İniş Sırası: 103
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

 » 22 / Hac  Suresi: 37
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَنْ (LN) = len :
2. يَنَالَ (YNEL) = yenāle : ulaşmaz
3. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
4. لُحُومُهَا (LḪVMHE) = luHūmuhā : onların etleri
5. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
6. دِمَاؤُهَا (D̃MEÙHE) = dimā'uhā : kanları
7. وَلَٰكِنْ (VLKN) = velākin : fakat
8. يَنَالُهُ (YNELH) = yenāluhu : O'na ulaşır
9. التَّقْوَىٰ (ELTGV) = t-teḳvā : takvanız
10. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizin
11. كَذَٰلِكَ (KZ̃LK) = keƶālike : böylece
12. سَخَّرَهَا (SḢRHE) = seḣḣarahā : onları boyun eğdirdi
13. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
14. لِتُكَبِّرُوا (LTKBRVE) = litukebbirū : anmanız için
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzere
17. مَا (ME) = mā : diye
18. هَدَاكُمْ (HD̃EKM) = hedākum : sizi doğru yola iletti
19. وَبَشِّرِ (VBŞR) = ve beşşiri : ve müjdele
20. الْمُحْسِنِينَ (ELMḪSNYN) = l-muHsinīne : güzel davrananları
| ulaşmaz | Allah'a | onların etleri | ve ne de | kanları | fakat | O'na ulaşır | takvanız | sizin | böylece | onları boyun eğdirdi | size | anmanız için | Allah'ı | üzere | diye | sizi doğru yola iletti | ve müjdele | güzel davrananları |

[] [NYL] [] [LḪM] [] [D̃MV] [] [NYL] [VGY] [] [] [SḢR] [] [KBR] [] [] [] [HD̃Y] [BŞR] [ḪSN]
LN YNEL ELLH LḪVMHE VLE D̃MEÙHE VLKN YNELH ELTGV MNKM KZ̃LK SḢRHE LKM LTKBRVE ELLH AL ME HD̃EKM VBŞR ELMḪSNYN

len yenāle llahe luHūmuhā ve lā dimā'uhā velākin yenāluhu t-teḳvā minkum keƶālike seḣḣarahā lekum litukebbirū llahe ǎlā hedākum ve beşşiri l-muHsinīne
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين

 » 22 / Hac  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لن | LN len Will not
ينال ن ي ل | NYL YNEL yenāle ulaşmaz reach
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
لحومها ل ح م | LḪM LḪVMHE luHūmuhā onların etleri their meat
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
دماؤها د م و | D̃MV D̃MEÙHE dimā'uhā kanları their blood
ولكن | VLKN velākin fakat but
يناله ن ي ل | NYL YNELH yenāluhu O'na ulaşır reaches Him
التقوى و ق ي | VGY ELTGV t-teḳvā takvanız the piety
منكم | MNKM minkum sizin from you.
كذلك | KZ̃LK keƶālike böylece Thus
سخرها س خ ر | SḢR SḢRHE seḣḣarahā onları boyun eğdirdi He subjected them
لكم | LKM lekum size to you
لتكبروا ك ب ر | KBR LTKBRVE litukebbirū anmanız için so that you may magnify
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
على | AL ǎlā üzere for
ما | ME diye what
هداكم ه د ي | HD̃Y HD̃EKM hedākum sizi doğru yola iletti He has guided you.
وبشر ب ش ر | BŞR VBŞR ve beşşiri ve müjdele And give glad tidings
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne güzel davrananları (to) the good-doers.

22:37 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| ulaşmaz | Allah'a | onların etleri | ve ne de | kanları | fakat | O'na ulaşır | takvanız | sizin | böylece | onları boyun eğdirdi | size | anmanız için | Allah'ı | üzere | diye | sizi doğru yola iletti | ve müjdele | güzel davrananları |

[] [NYL] [] [LḪM] [] [D̃MV] [] [NYL] [VGY] [] [] [SḢR] [] [KBR] [] [] [] [HD̃Y] [BŞR] [ḪSN]
LN YNEL ELLH LḪVMHE VLE D̃MEÙHE VLKN YNELH ELTGV MNKM KZ̃LK SḢRHE LKM LTKBRVE ELLH AL ME HD̃EKM VBŞR ELMḪSNYN

len yenāle llahe luHūmuhā ve lā dimā'uhā velākin yenāluhu t-teḳvā minkum keƶālike seḣḣarahā lekum litukebbirū llahe ǎlā hedākum ve beşşiri l-muHsinīne
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين

[] [ن ي ل] [] [ل ح م] [] [د م و] [] [ن ي ل] [و ق ي] [] [] [س خ ر] [] [ك ب ر] [] [] [] [ه د ي] [ب ش ر] [ح س ن]

 » 22 / Hac  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لن | LN len Will not
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
ينال ن ي ل | NYL YNEL yenāle ulaşmaz reach
Ye,Nun,Elif,Lam,
10,50,1,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لحومها ل ح م | LḪM LḪVMHE luHūmuhā onların etleri their meat
Lam,Ha,Vav,Mim,He,Elif,
30,8,6,40,5,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
دماؤها د م و | D̃MV D̃MEÙHE dimā'uhā kanları their blood
Dal,Mim,Elif,,He,Elif,
4,40,1,,5,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكن | VLKN velākin fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
AMD – amendment particle
الواو عاطفة
حرف استدراك
يناله ن ي ل | NYL YNELH yenāluhu O'na ulaşır reaches Him
Ye,Nun,Elif,Lam,He,
10,50,1,30,5,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
التقوى و ق ي | VGY ELTGV t-teḳvā takvanız the piety
Elif,Lam,Te,Gaf,Vav,,
1,30,400,100,6,,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
منكم | MNKM minkum sizin from you.
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
كذلك | KZ̃LK keƶālike böylece Thus
Kef,Zel,Lam,Kef,
20,700,30,20,
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
سخرها س خ ر | SḢR SḢRHE seḣḣarahā onları boyun eğdirdi He subjected them
Sin,Hı,Re,He,Elif,
60,600,200,5,1,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل ماض و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
لتكبروا ك ب ر | KBR LTKBRVE litukebbirū anmanız için so that you may magnify
Lam,Te,Kef,Be,Re,Vav,Elif,
30,400,20,2,200,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā üzere for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME diye what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
هداكم ه د ي | HD̃Y HD̃EKM hedākum sizi doğru yola iletti He has guided you.
He,Dal,Elif,Kef,Mim,
5,4,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وبشر ب ش ر | BŞR VBŞR ve beşşiri ve müjdele And give glad tidings
Vav,Be,Şın,Re,
6,2,300,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne güzel davrananları (to) the good-doers.
Elif,Lam,Mim,Ha,Sin,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,8,60,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَنْ: | يَنَالَ: ulaşmaz | اللَّهَ: Allah'a | لُحُومُهَا: onların etleri | وَلَا: ve ne de | دِمَاؤُهَا: kanları | وَلَٰكِنْ: fakat | يَنَالُهُ: O'na ulaşır | التَّقْوَىٰ: takvanız | مِنْكُمْ: sizin | كَذَٰلِكَ: böylece | سَخَّرَهَا: onları boyun eğdirdi | لَكُمْ: size | لِتُكَبِّرُوا: anmanız için | اللَّهَ: Allah'ı | عَلَىٰ: üzere | مَا: diye | هَدَاكُمْ: sizi doğru yola iletti | وَبَشِّرِ: ve müjdele | الْمُحْسِنِينَ: güzel davrananları |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لن LN | ينال YNEL ulaşmaz | الله ELLH Allah'a | لحومها LḪWMHE onların etleri | ولا WLE ve ne de | دماؤها D̃MEÙHE kanları | ولكن WLKN fakat | يناله YNELH O'na ulaşır | التقوى ELTGW takvanız | منكم MNKM sizin | كذلك KZ̃LK böylece | سخرها SḢRHE onları boyun eğdirdi | لكم LKM size | لتكبروا LTKBRWE anmanız için | الله ELLH Allah'ı | على AL üzere | ما ME diye | هداكم HD̃EKM sizi doğru yola iletti | وبشر WBŞR ve müjdele | المحسنين ELMḪSNYN güzel davrananları |
Kırık Meal (Okunuş) : |len: | yenāle: ulaşmaz | llahe: Allah'a | luHūmuhā: onların etleri | ve lā: ve ne de | dimā'uhā: kanları | velākin: fakat | yenāluhu: O'na ulaşır | t-teḳvā: takvanız | minkum: sizin | keƶālike: böylece | seḣḣarahā: onları boyun eğdirdi | lekum: size | litukebbirū: anmanız için | llahe: Allah'ı | ǎlā: üzere | : diye | hedākum: sizi doğru yola iletti | ve beşşiri: ve müjdele | l-muHsinīne: güzel davrananları |
Kırık Meal (Transcript) : |LN: | YNEL: ulaşmaz | ELLH: Allah'a | LḪVMHE: onların etleri | VLE: ve ne de | D̃MEÙHE: kanları | VLKN: fakat | YNELH: O'na ulaşır | ELTGV: takvanız | MNKM: sizin | KZ̃LK: böylece | SḢRHE: onları boyun eğdirdi | LKM: size | LTKBRVE: anmanız için | ELLH: Allah'ı | AL: üzere | ME: diye | HD̃EKM: sizi doğru yola iletti | VBŞR: ve müjdele | ELMḪSNYN: güzel davrananları |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onların ne etleri Allah'a ulaşır, ne kanları, fakat sizin çekinmenizdir ki ona ulaşır. Sizi doğru yola sevkettiğinden dolayı Allah'ı büyük bilmeniz için onları da râm etti size ve müjdele iyilik edenleri.
Adem Uğur : Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!
Ahmed Hulusi : Onların etleri de kanları da Allâh'a asla erişmez; fakat sizden O'na takva (itaatle elde edilecek yararlar) ulaşır. . . İşte böylece (Allâh) onları size boyun eğdirdi ki; size hakikati fark ettirdiği kadarıyla Allâh'ı tekbir edesiniz. . . Muhsinleri müjdele!
Ahmet Tekin : Asla kurbanların etleri ve kanları Allah’a ulaşmayacaktır. Fakat ona sadece takvâ esaslarını-Kur’ân esaslarını benimseyerek hayata geçirmeniz, şirkten, insan kurban etme, katil ve kan dökme gibi büyük günahlardan korunmanız, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma gayretiniz ulaşır. Onları, bu şekilde sizin faydalanmanız için emrine boyun eğdirdi ki, size Kur’ân’da ve Rasulünün sünnetinde öğrettiği şekilde, şer’î mükellefiyetleri yerine getirerek Allah’ı tekbir ile yüceltesiniz. İyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslümanlara, dünyada yardım, zafer ve devlet, âhirette cennet müjdesini ver.
Ahmet Varol : Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizden O'na yalnız takva ulaşır. İşte böylece onları sizin emrinize verdi ki sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı yüceltesiniz [3]. İyilik edenleri müjdele.
Ali Bulaç : Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O'nun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver.
Ali Fikri Yavuz : Elbette kurbanların ne etleri, ne kanları Allah’a erişmez. (Allah katında makbul olmaz). Fakat Allah’a sizden ancak takva (hâlis ve kâmil ibadetler) ulaşır. İşte kurbanlıkları böyle sizin emrinize bağladı ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı, tekbir getirerek yüceltesiniz. Ey Rasûlüm, ihlâsla güzel iş yapanlara (cenneti) müjdele...
Bekir Sadak : Bu hayvanlarin ne etleri ve ne de kanlari Allah'a ulasacaktir. Allah'a ulasacak olan ancak sizin O'nun icin yaptiginiz gosteristen uzak amel ve ibadettir. Size dogru yolu gosterdiginden, Allah'i yuceltmeniz icin onlari boylece sizin buyrugunuza vermistir. iyilik yapanlara mujde et.
Celal Yıldırım : Boğazlanan kurbanlık hayvanların ne eti, ne de kanı elbette Allah'a ulaşmaz; ama Allah'a ulaşacak olan, sizin takvânızdır. Böylece Allah size doğru yolu, ibâdet ölçüsünü gösterdiğinden O'na TEKBÎR getirip ululamanız için bu hayvanları sizin buyruğunuza baş eğdirdi; sen iyiliği huy edinenleri müjdele!
Diyanet İşleri : Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
Diyanet İşleri (eski) : Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin O'nun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Size doğru yolu gösterdiğinden, Allah'ı yüceltmeniz için onları böylece sizin buyruğunuza vermiştir. İyilik yapanlara müjde et.
Diyanet Vakfi : Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!
Edip Yüksel : ALLAH'a ne onların etleri, ne de kanları ulaşır; O'na ancak sizin erdemli davranışınız ulaşır. Onları böylece sizin hizmetinize vermiştir ki, sizi doğruya ulaştırdığı için ALLAH'ın büyüklüğünü anasınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. (Ey Muhammed!) Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Elbette onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ancak O'na sizin takvanız ulaşacaktır. Böylece onları sizin emrinize verdik ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Görevlerini iyi yapan iyilik sevenleri müjdele!
Elmalılı Hamdi Yazır : Elbette onların ne etleri, ne kanları Allaha ermez, velâkin ona sizden olan tekva irecektir, böyle onları size müsahhar kıldı ki size yolunu gösterdiğinden dolayı Allahı tekbir ile büyükleyesiniz, ve müjdele o vazifelerini güzel yapan muhsinleri
Fizilal-il Kuran : Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan şey, sadece gönlünüzdeki Allah saygısıdır, takvadır. Bu şekilde onları yararınıza sunduk ki, sizi doğru yola ilettiği gerekçesi ile Allah'ın yüceliğini dile getiresiniz. Ey Muhammed, iyi ameller işleyenleri müjdele.
Gültekin Onan : Onların etleri ve kanları kesin olarak Tanrı'ya ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O'nun size hidayet vermesine karşılık Tanrı'yı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver.
Hakkı Yılmaz : Onların etleri ve kanları kesinlikle Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak, O'na, sizden “Allah'ın koruması altına girme” ulaşır. Size kılavuzluk ettiği üzere Allah'ı büyükleyesiniz diye, o büyükbaş hayvanları, size işte böyle boyun eğdirdi [hiç değişmeden, gelişmeden size boyun eğecek özelliklerde yarattı]. Ve iyilik, güzellik üretenleri müjdele.
Hasan Basri Çantay : Onların ne etleri, ne kanları hiç bir zaman Allaha (yükselib) erişmez. Fakat sizden Ona (yalınız) takvaa ulaşır. Size olan hidâyetine karşı Allâhı büyük tanımanız içindir ki O, bunları böylece size raam etmişdir. (Habîbim) iyi hareket edenleri müjdele.
Hayrat Neşriyat : Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na (sâdece) sizin takvânız ulaşacaktır. İşte böylece onları sizin istifâdenize verdi ki, sizi hidâyete erdirdiği için (tekbir getirerek) Allah’ı çokça yüceltesiniz! (Ey Resûlüm!) Artık o iyilik edenleri müjdele!
İbni Kesir : Onların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizden O'na sadece takva ulaşır. Sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı tekbir edesiniz diye O, bunları size müsahhar kılmıştır.
İskender Evrenosoğlu : Onun (kurbanların), etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden O'na, takva (Allah'a teslim olma) ulaşır. İşte böylece size, onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine (hidayete erdirmesi sebebiyle) Allah'ı tekbir etmeniz için. Ve muhsinleri (Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri) müjdele!
Muhammed Esed : (Fakat unutmayın ki,) onların ne etleri Allah'a ulaşır, ne de kanları; lakin O'na ulaşan, yalnızca sizin O'na karşı gösterdiğiniz bilinç ve duyarlıktır. İşte bu amaçla, onları sizin yararınıza sunuyoruz ki, size ulaşma yolunu, yordamını gösterdiği (her türlü rahmet) için O'nun yüceliğini saygıyla anasınız. Öyleyse, o iyilik yapanları müjdele
Ömer Nasuhi Bilmen : Elbette ki onların ne etleri ve ne de kanları Allah'a erecek değildir. Velâkin O'na sizden takvâ erecektir. Onları öylece size musahhar kılmıştır, tâ ki size hidâyet buyurduğundan dolayı Allah'a tekbirde bulunasınız ve muhsin olanları müjdele.
Ömer Öngüt : Boğazlanan kurbanlık hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvânızdır. Sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı tekbir edesiniz diye, O bunları size musahhar kıldı. İhsan edenleri müjdele!
Şaban Piriş : Onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmayacaktır. Fakat, O’na sizin takvanız ulaşacaktır. Size doğru yolu gösterdiği için Rabbinizin büyüklüğünü anın diye O, bunları sizin emrinize vermiştir. İyilik edenleri müjdele!
Suat Yıldırım : Fakat unutmayın ki ne onların etleri, ne de kanları asla Allah’a ulaşacak değildir. Lâkin Ona ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takvâdır, Allah saygısıdır. O bu hayvanları size âmâde kıldı ki, sizi doğru yola eriştirdiği için O’nun yüceliğini ilan edesiniz. Öyleyse güzel davrananları müjdele!
Süleyman Ateş : Onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvânız O'na ulaşır. Allâh onları size böyle boyun eğdirdi ki, sizi doğru yola ilettiği için O'nun büyüklüğünü anasınız. (Ey Muhammed), güzel davrananları müjdele.
Tefhim-ul Kuran : Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah'a ulaşmaz, ancak O'na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O'nun size hidayet vermesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver.
Ümit Şimşek : Ne onların etleri Allah'a ulaşır, ne de kanları. Sizden Allah'a ulaşacak olan, takvânızdır. Size hidayet nasip ettiği için Allah'ın büyüklüğünü anasınız diye, Allah onları size böylece boyun eğdirmiştir. İyilik yapan ve iyi kulluk edenleri müjdele.
Yaşar Nuri Öztürk : Onların etleri de kanları da Allah'a asla ulaşmaz; fakat sizin takvanız O'na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı yücelterek anasınız. Güzel düşünüp güzel davrananlara müjde ver.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}