"LN" ifadesi tarandı:
# İçinde "LN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|لنLNlen"""Never will"59x
| لن LN len Never 2:55
| لن LN len asla Never (will) 2:61
| لن LN len asla """Never" 2:80
| لن LN len """Never" 2:111
| لن LN len never 3:10
| لن LN len """Never" 3:24
| لن LN len never 3:90
| لن LN len asla Never 3:92
| لن LN len Never 3:111
| لن LN len never 3:116
| لن LN len never 3:176
| لن LN len never 3:177
| لن LN len Never 4:172
| لن LN len never 5:22
| لن LN len never 5:24
| لن LN len """Never" 6:124
| لن LN len """Never" 7:143
| لن LN len bize """Never" 9:51
| لن LN len never 9:53
| لن LN len """Never" 9:83
| لن LN len asla never 9:94
| لن LN len never 11:31
| لن LN len will never 11:36
| لن LN len never 11:81
| لن LN len """Never" 12:66
| لن LN len will never 17:37
| لن LN len """Never" 17:90
| لن LN len Never 18:14
| لن LN len asla never 18:58
| لن LN len asla never 18:67
| لن LN len never 18:72
| لن LN len never 18:75
| لن LN len asla """Never" 20:72
| لن LN len asla """Never" 20:91
| لن LN len asla never 20:97
| لن LN len asla never 21:87
| لن LN len not 22:15
| لن LN len Will not 22:37
| لن LN len will never 22:73
| لن LN len """Never" 33:16
| لن LN len """Never will" 34:31
| لن LN len asla never 35:29
| لن LN len asla """Never" 40:34
| لن LN len asla never 45:19
| لن LN len asla never 47:29
| لن LN len asla never 47:32
| لن LN len (would) never 48:12
| لن LN len asla """Never" 48:15
| لن LN len Never 58:17
| لن LN len asla Never 60:3
| لن LN len asla Never 63:6
| لن LN len kesinlikle never 64:7
| لن LN len asla never 72:5
| لن LN len asla never 72:7
| لن LN len asla never 72:12
| لن LN len never 72:22
| لن LN len asla not 73:20
| لن LN len hiç never 84:14
| لن LN len not 90:5


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}