» 17 / Isrâ  37:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 37
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
2. تَمْشِ (TMŞ) = temşi : yürüme
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. مَرَحًا (MRḪE) = meraHen : kabara kabara
6. إِنَّكَ (ÎNK) = inneke : çünkü sen
7. لَنْ (LN) = len :
8. تَخْرِقَ (TḢRG) = teḣriḳa : yırtamazsın
9. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
10. وَلَنْ (VLN) = velen : ve
11. تَبْلُغَ (TBLĞ) = tebluğa : erişemezsin
12. الْجِبَالَ (ELCBEL) = l-cibāle : dağlara
13. طُولًا (ŦVLE) = Tūlen : boyca
ve | yürüme | | yeryüzünde | kabara kabara | çünkü sen | | yırtamazsın | yeri | ve | erişemezsin | dağlara | boyca |

[] [MŞY] [] [ERŽ] [MRḪ] [] [] [ḢRG] [ERŽ] [] [BLĞ] [CBL] [ŦVL]
VLE TMŞ FY ELÊRŽ MRḪE ÎNK LN TḢRG ELÊRŽ VLN TBLĞ ELCBEL ŦVLE

ve lā temşi l-erDi meraHen inneke len teḣriḳa l-erDe velen tebluğa l-cibāle Tūlen
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

 » 17 / Isrâ  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
تمش م ش ي | MŞY TMŞ temşi yürüme walk
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
مرحا م ر ح | MRḪ MRḪE meraHen kabara kabara (with) insolence.
إنك | ÎNK inneke çünkü sen Indeed, you
لن | LN len will never
تخرق خ ر ق | ḢRG TḢRG teḣriḳa yırtamazsın tear
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
ولن | VLN velen ve and will never
تبلغ ب ل غ | BLĞ TBLĞ tebluğa erişemezsin reach
الجبال ج ب ل | CBL ELCBEL l-cibāle dağlara the mountains
طولا ط و ل | ŦVL ŦVLE Tūlen boyca (in) height.

17:37 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | yürüme | | yeryüzünde | kabara kabara | çünkü sen | | yırtamazsın | yeri | ve | erişemezsin | dağlara | boyca |

[] [MŞY] [] [ERŽ] [MRḪ] [] [] [ḢRG] [ERŽ] [] [BLĞ] [CBL] [ŦVL]
VLE TMŞ FY ELÊRŽ MRḪE ÎNK LN TḢRG ELÊRŽ VLN TBLĞ ELCBEL ŦVLE

ve lā temşi l-erDi meraHen inneke len teḣriḳa l-erDe velen tebluğa l-cibāle Tūlen
ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

[] [م ش ي] [] [ا ر ض] [م ر ح] [] [] [خ ر ق] [ا ر ض] [] [ب ل غ] [ج ب ل] [ط و ل]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 37
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā ve And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تمش م ش ي | MŞY TMŞ temşi yürüme walk
Te,Mim,Şın,
400,40,300,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
مرحا م ر ح | MRḪ MRḪE meraHen kabara kabara (with) insolence.
Mim,Re,Ha,Elif,
40,200,8,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إنك | ÎNK inneke çünkü sen Indeed, you
,Nun,Kef,
,50,20,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لن | LN len will never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
تخرق خ ر ق | ḢRG TḢRG teḣriḳa yırtamazsın tear
Te,Hı,Re,Gaf,
400,600,200,100,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
ولن | VLN velen ve and will never
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تبلغ ب ل غ | BLĞ TBLĞ tebluğa erişemezsin reach
Te,Be,Lam,Ğayn,
400,2,30,1000,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الجبال ج ب ل | CBL ELCBEL l-cibāle dağlara the mountains
Elif,Lam,Cim,Be,Elif,Lam,
1,30,3,2,1,30,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
طولا ط و ل | ŦVL ŦVLE Tūlen boyca (in) height.
Tı,Vav,Lam,Elif,
9,6,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: ve | تَمْشِ: yürüme | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مَرَحًا: kabara kabara | إِنَّكَ: çünkü sen | لَنْ: | تَخْرِقَ: yırtamazsın | الْأَرْضَ: yeri | وَلَنْ: ve | تَبْلُغَ: erişemezsin | الْجِبَالَ: dağlara | طُولًا: boyca |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE ve | تمش TMŞ yürüme | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | مرحا MRḪE kabara kabara | إنك ÎNK çünkü sen | لن LN | تخرق TḢRG yırtamazsın | الأرض ELÊRŽ yeri | ولن WLN ve | تبلغ TBLĞ erişemezsin | الجبال ELCBEL dağlara | طولا ŦWLE boyca |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: ve | temşi: yürüme | : | l-erDi: yeryüzünde | meraHen: kabara kabara | inneke: çünkü sen | len: | teḣriḳa: yırtamazsın | l-erDe: yeri | velen: ve | tebluğa: erişemezsin | l-cibāle: dağlara | Tūlen: boyca |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: ve | TMŞ: yürüme | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | MRḪE: kabara kabara | ÎNK: çünkü sen | LN: | TḢRG: yırtamazsın | ELÊRŽ: yeri | VLN: ve | TBLĞ: erişemezsin | ELCBEL: dağlara | ŦVLE: boyca |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünde kibirlenerek yürüme; çünkü ne yeri yarabilirsin, ne de boyun dağlara erer, onlara erişebilirsin.
Adem Uğur : Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.
Ahmed Hulusi : Arzda benlikle kendini bir şey sanarak yürüme! Kesinlikle sen ne arzı delebilirsin; ne de boyca dağlara erişebilirsin!
Ahmet Tekin : Yeryüzünde kibirlenerek, büyüklenerek yürüme. Sen asla yeri yaramazsın. Dağlarla da ululuk yarışına giremezsin.
Ahmet Varol : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.
Ali Bulaç : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin.
Ali Fikri Yavuz : Yer yüzünde kibir ve azametle yürüme, çünkü sen, aslâ Arz’ı yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
Bekir Sadak : Yeryuzunde boburlenerek yurume, cunku sen ne yeri delebilir ve ne de boyca daglara ulasabilirsin.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme ; çünkü sen yeri delemezsin ve boyca da dağlara ulaşamazsın.
Diyanet İşleri : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.
Diyanet İşleri (eski) : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.
Diyanet Vakfi : Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.
Edip Yüksel : Yeryüzünde kibirli kibirli dolaşma sen ne yeri delebilirsin ne de dağlar kadar boylu olabilirsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde azametle yürüme; çünkü sen ne yeri yutabilirsin, ne de boyca dağlara yetişebilirsin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem Yer yüzünde azametle yürüme, çünkü sen ne Arzı yırtabilirsin, ne de boyca dağlara yetişebilirsin
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde şımarıklık taslayarak yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilirsin, ve ne de boyca dağlara erebilirsin.
Gültekin Onan : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin.
Hakkı Yılmaz : Ve yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Şüphesiz ki sen asla yeri yaramazsın ve boyca dağlara erişemezsin.
Hasan Basri Çantay : Yer (yüzün) de kibr-ü azametle yürüme. Çünkü (ne kadar bassan) arzı cidden yaramazsın, boyca da asla dağlara eremezsin!..
Hayrat Neşriyat : Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünki sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin.
İbni Kesir : Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Şüphesiz ki sen, ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.
İskender Evrenosoğlu : Ve yeryüzünde azametle (gururla) yürüme! Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin (hareket ettiremezsin). Ve asla dağların boyuna erişemezsin (dağ kadar yüksek olamazsın).
Muhammed Esed : Ve yeryüzünde kurumlanarak dolaşma; çünkü (böyle yapmakla) sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yeryüzünde mütekebbirâne bir halde yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yırtabilirsin ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.
Şaban Piriş : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Sen, ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
Suat Yıldırım : (37-38) Hem kibirli kibirli yürüme! Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görülmeyen şeylerdir.
Süleyman Ateş : Yeryüzünde kabara kabara yürüme. Çünkü sen yeri yırtamazsın, boyca da dağlara erişemezsin!
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde böbürlenerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin.
Ümit Şimşek : Yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde kasılıp kabararak yürüme! Çünkü sen, yeri asla yırtamazsın, uzunlukça da dağlara ulaşamazsın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}