» 17 / Isrâ  6:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. رَدَدْنَا (RD̃D̃NE) = radednā : verdik
3. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
4. الْكَرَّةَ (ELKRT) = l-kerrate : tekrar
5. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onları yenme imkanı
6. وَأَمْدَدْنَاكُمْ (VÊMD̃D̃NEKM) = ve emdednākum : ve sizi destekledik
7. بِأَمْوَالٍ (BÊMVEL) = biemvālin : mallarla
8. وَبَنِينَ (VBNYN) = ve benīne : ve oğullarla
9. وَجَعَلْنَاكُمْ (VCALNEKM) = ve ceǎlnākum : ve yaptık sizi
10. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : daha çok
11. نَفِيرًا (NFYRE) = nefīran : savaşçılarınızı
sonra | verdik | size | tekrar | onları yenme imkanı | ve sizi destekledik | mallarla | ve oğullarla | ve yaptık sizi | daha çok | savaşçılarınızı |

[] [RD̃D̃] [] [KRR] [] [MD̃D̃] [MVL] [BNY] [CAL] [KS̃R] [NFR]
S̃M RD̃D̃NE LKM ELKRT ALYHM VÊMD̃D̃NEKM BÊMVEL VBNYN VCALNEKM ÊKS̃R NFYRE

ṧumme radednā lekumu l-kerrate ǎleyhim ve emdednākum biemvālin ve benīne ve ceǎlnākum ekṧera nefīran
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا

 » 17 / Isrâ  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
رددنا ر د د | RD̃D̃ RD̃D̃NE radednā verdik We gave back
لكم | LKM lekumu size to you
الكرة ك ر ر | KRR ELKRT l-kerrate tekrar the return victory
عليهم | ALYHM ǎleyhim onları yenme imkanı over them.
وأمددناكم م د د | MD̃D̃ VÊMD̃D̃NEKM ve emdednākum ve sizi destekledik And We reinforced you
بأموال م و ل | MVL BÊMVEL biemvālin mallarla with the wealth
وبنين ب ن ي | BNY VBNYN ve benīne ve oğullarla and sons
وجعلناكم ج ع ل | CAL VCALNEKM ve ceǎlnākum ve yaptık sizi and made you
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera daha çok more
نفيرا ن ف ر | NFR NFYRE nefīran savaşçılarınızı numerous.

17:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | verdik | size | tekrar | onları yenme imkanı | ve sizi destekledik | mallarla | ve oğullarla | ve yaptık sizi | daha çok | savaşçılarınızı |

[] [RD̃D̃] [] [KRR] [] [MD̃D̃] [MVL] [BNY] [CAL] [KS̃R] [NFR]
S̃M RD̃D̃NE LKM ELKRT ALYHM VÊMD̃D̃NEKM BÊMVEL VBNYN VCALNEKM ÊKS̃R NFYRE

ṧumme radednā lekumu l-kerrate ǎleyhim ve emdednākum biemvālin ve benīne ve ceǎlnākum ekṧera nefīran
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا

[] [ر د د] [] [ك ر ر] [] [م د د] [م و ل] [ب ن ي] [ج ع ل] [ك ث ر] [ن ف ر]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
رددنا ر د د | RD̃D̃ RD̃D̃NE radednā verdik We gave back
Re,Dal,Dal,Nun,Elif,
200,4,4,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekumu size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الكرة ك ر ر | KRR ELKRT l-kerrate tekrar the return victory
Elif,Lam,Kef,Re,Te merbuta,
1,30,20,200,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
عليهم | ALYHM ǎleyhim onları yenme imkanı over them.
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وأمددناكم م د د | MD̃D̃ VÊMD̃D̃NEKM ve emdednākum ve sizi destekledik And We reinforced you
Vav,,Mim,Dal,Dal,Nun,Elif,Kef,Mim,
6,,40,4,4,50,1,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بأموال م و ل | MVL BÊMVEL biemvālin mallarla with the wealth
Be,,Mim,Vav,Elif,Lam,
2,,40,6,1,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural indefinite noun
جار ومجرور
وبنين ب ن ي | BNY VBNYN ve benīne ve oğullarla and sons
Vav,Be,Nun,Ye,Nun,
6,2,50,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وجعلناكم ج ع ل | CAL VCALNEKM ve ceǎlnākum ve yaptık sizi and made you
Vav,Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,Kef,Mim,
6,3,70,30,50,1,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera daha çok more
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
نفيرا ن ف ر | NFR NFYRE nefīran savaşçılarınızı numerous.
Nun,Fe,Ye,Re,Elif,
50,80,10,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | رَدَدْنَا: verdik | لَكُمُ: size | الْكَرَّةَ: tekrar | عَلَيْهِمْ: onları yenme imkanı | وَأَمْدَدْنَاكُمْ: ve sizi destekledik | بِأَمْوَالٍ: mallarla | وَبَنِينَ: ve oğullarla | وَجَعَلْنَاكُمْ: ve yaptık sizi | أَكْثَرَ: daha çok | نَفِيرًا: savaşçılarınızı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | رددنا RD̃D̃NE verdik | لكم LKM size | الكرة ELKRT tekrar | عليهم ALYHM onları yenme imkanı | وأمددناكم WÊMD̃D̃NEKM ve sizi destekledik | بأموال BÊMWEL mallarla | وبنين WBNYN ve oğullarla | وجعلناكم WCALNEKM ve yaptık sizi | أكثر ÊKS̃R daha çok | نفيرا NFYRE savaşçılarınızı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | radednā: verdik | lekumu: size | l-kerrate: tekrar | ǎleyhim: onları yenme imkanı | ve emdednākum: ve sizi destekledik | biemvālin: mallarla | ve benīne: ve oğullarla | ve ceǎlnākum: ve yaptık sizi | ekṧera: daha çok | nefīran: savaşçılarınızı |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | RD̃D̃NE: verdik | LKM: size | ELKRT: tekrar | ALYHM: onları yenme imkanı | VÊMD̃D̃NEKM: ve sizi destekledik | BÊMVEL: mallarla | VBNYN: ve oğullarla | VCALNEKM: ve yaptık sizi | ÊKS̃R: daha çok | NFYRE: savaşçılarınızı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra onlara karşı size gene devlet ve kudret verdik, mallar, oğullar ihsân ederek yardım ettik size ve sizi, topluluk bakımından da pek çoğalttık.
Adem Uğur : Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık.
Ahmed Hulusi : Sonra sizi, onlar üzerine bir kere daha üstün kıldık. . . Mallar ve oğullar ile size yardım ettik. . . Savaşçılarınız itibarıyla sizi kalabalıklaştırdık.
Ahmet Tekin : 'Sonra onlara karşı, size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Sayınızı, aşiretinizi daha da çoğalttık.'
Ahmet Varol : Sonra tekrar onlara karşı size yeniden imkan verdik. Sizi mallarla ve oğullarla destekledik ve sayıca daha kalabalık hale getirdik.
Ali Bulaç : Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik', size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık.
Ali Fikri Yavuz : (Tevbekâr olduktan) sonra sizi, tekrar o istilâcılar üzerine galip getirdik, size mallarla ve oğullarla imdad ettik. Cemiyyetinizi de (önceki topluluğunuzdan) daha fazla yaptık.
Bekir Sadak : «unun ardindan sizi onlara galip getirecegiz; mallar ve ogullarla size yardim edecek ve sizin sayinizi artiracagiz.»
Celal Yıldırım : Sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik; size mallarla, oğullarla yardımda bulunduk ve topluluğunuzu çoğalttık.
Diyanet İşleri : Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik; sayınızı daha da çoğalttık.
Diyanet İşleri (eski) : 'Bunun ardından sizi onlara galip getireceğiz; mallar ve oğullarla size yardım edecek ve sizin sayınızı artıracağız.'
Diyanet Vakfi : Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık.
Edip Yüksel : 'Sonra onları yenme olanağını size vereceğiz, sizi mal ve soy ile destekleyerek savaşçılarınızı çoğaltacağız.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve toplum olarak sizin sayınızı artırdık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra sizi tekrar onların üzerine galip kıldık, size mal ve oğullarla yardımda bulunduk ve toplum olarak daha çoğalttık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra size tekrar onların üzerine devleti iâde ettik ve size mallarla ve oğullarla imdad verdik ve sizi cemıyyetce daha çoğalttık
Fizilal-il Kuran : Sonra eski iktidarınızı size geri vererek bu düşmanlarınıza karşı üstün konuma gelmenizi sağladık. Sizi mal ve evlâd artışı ile destekledik ve sizi güçlü orduya sahip kıldık.
Gültekin Onan : Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik', size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık.
Hakkı Yılmaz : Sonra sizi tekrar güçlü kulların üzerine galip kıldık ve size mallarla ve oğullarla yardım ettik. Ve sizi işe yarayanlar açısından daha çok şey sahibi yaptık. –
Hasan Basri Çantay : Sonra bunlara karşı size tekrar devlet ve galebe verdik. Mallarla, oğullarla sizin imdadınıza yetişdik, cem'iyyetinizi de (olduğunızdan) daha fazla çoğaltdık.
Hayrat Neşriyat : 'Sonra onlara karşı (üstünlüğünüzü) size tekrar geri verdik, hem size mallarla ve oğullarla yardım ettik, hem sizi cem'iyetçe daha çok kıldık.'
İbni Kesir : Bundan sonra sizi, onlara tekrar galip getirdik. Mallar ve oğullarla size yardım ederek sayınızı artırdık.
İskender Evrenosoğlu : Sonra sizi, onlara karşı tekrar (yeniden zafere) döndürdük. Mallarla ve oğullarla, size imdat (yardım) ettik. Ve sizi, nefer (cemaat) olarak daha çok kıldık.
Muhammed Esed : Bir süre sonra onlara yeniden üstün gelmenizi sağladık; ve sizi malca ve evlatça destekleyip sayınızı artırdık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra da onların üzerine tekrar size bir galibiyet verdik ve size mallar ile ve oğullar ile imdat ettik ve sizi aşiretce (düşmanlarınızdan) daha ziyâde kıldık.
Ömer Öngüt : Bunun ardından sizi o istilâcılara tekrar galip getireceğiz. Mallar ve oğullarla size yardım edecek, sayınızı artıracağız.
Şaban Piriş : Sonra sizi yeniden onlara karşı galip getirmiş, mallar ve çocuklarla sizi güçlendirerek, sayınızı çoğaltmıştık.
Suat Yıldırım : Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik, servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık.
Süleyman Ateş : Sonra tekrar size, onları yenme imkânı verdik ve sizi mallarla, oğullarla destekledik ve savaşçılarınızı çoğalttık.
Tefhim-ul Kuran : Sonra onlara karşı size tekrar 'güç ve kuvvet verdik', size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak da sizi sayıca çok kıldık.
Ümit Şimşek : Sonra size eski gücünüzü tekrar verdik; servet ve evlâtlarla sizi destekledik ve sayınızı çoğalttık.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra onlar üzerinde size tekrar egemenlik verdik, mallar ve oğullarla sizi güçlendirdik ve sizi toplum olarak çoğalttık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}