» 17 / Isrâ  40:

Kuran Sırası: 17
İniş Sırası: 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

 » 17 / Isrâ  Suresi: 40
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَفَأَصْفَاكُمْ (ÊFÊṦFEKM) = efeeSfākum : size seçti, (öyle) mi?
2. رَبُّكُمْ (RBKM) = rabbukum : Rabbiniz
3. بِالْبَنِينَ (BELBNYN) = bil-benīne : oğulları
4. وَاتَّخَذَ (VETḢZ̃) = vetteḣaƶe : ve edindi (kendisine)
5. مِنَ (MN) = mine : -den
6. الْمَلَائِكَةِ (ELMLEÙKT) = l-melāiketi : melekler-
7. إِنَاثًا (ÎNES̃E) = ināṧen : kadınlar
8. إِنَّكُمْ (ÎNKM) = innekum : gerçekten siz
9. لَتَقُولُونَ (LTGVLVN) = leteḳūlūne : söylüyorsunuz
10. قَوْلًا (GVLE) = ḳavlen : bir söz
11. عَظِيمًا (AƵYME) = ǎZīmen : büyük (çok tehlikeli)
size seçti, (öyle) mi? | Rabbiniz | oğulları | ve edindi (kendisine) | -den | melekler- | kadınlar | gerçekten siz | söylüyorsunuz | bir söz | büyük (çok tehlikeli) |

[ṦFV] [RBB] [BNY] [EḢZ̃] [] [MLK] [ENS̃] [] [GVL] [GVL] [AƵM]
ÊFÊṦFEKM RBKM BELBNYN VETḢZ̃ MN ELMLEÙKT ÎNES̃E ÎNKM LTGVLVN GVLE AƵYME

efeeSfākum rabbukum bil-benīne vetteḣaƶe mine l-melāiketi ināṧen innekum leteḳūlūne ḳavlen ǎZīmen
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما

 » 17 / Isrâ  Suresi: 40
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفأصفاكم ص ف و | ṦFV ÊFÊṦFEKM efeeSfākum size seçti, (öyle) mi? Then has your Lord chosen (for) you
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz Then has your Lord chosen (for) you
بالبنين ب ن ي | BNY BELBNYN bil-benīne oğulları sons
واتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ VETḢZ̃ vetteḣaƶe ve edindi (kendisine) and He has taken
من | MN mine -den from
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the Angels
إناثا ا ن ث | ENS̃ ÎNES̃E ināṧen kadınlar daughters?
إنكم | ÎNKM innekum gerçekten siz Indeed, you
لتقولون ق و ل | GVL LTGVLVN leteḳūlūne söylüyorsunuz surely say
قولا ق و ل | GVL GVLE ḳavlen bir söz a word
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük (çok tehlikeli) grave.

17:40 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

size seçti, (öyle) mi? | Rabbiniz | oğulları | ve edindi (kendisine) | -den | melekler- | kadınlar | gerçekten siz | söylüyorsunuz | bir söz | büyük (çok tehlikeli) |

[ṦFV] [RBB] [BNY] [EḢZ̃] [] [MLK] [ENS̃] [] [GVL] [GVL] [AƵM]
ÊFÊṦFEKM RBKM BELBNYN VETḢZ̃ MN ELMLEÙKT ÎNES̃E ÎNKM LTGVLVN GVLE AƵYME

efeeSfākum rabbukum bil-benīne vetteḣaƶe mine l-melāiketi ināṧen innekum leteḳūlūne ḳavlen ǎZīmen
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما

[ص ف و] [ر ب ب] [ب ن ي] [ا خ ذ ] [] [م ل ك] [ا ن ث] [] [ق و ل] [ق و ل] [ع ظ م]

 » 17 / Isrâ  Suresi: 40
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفأصفاكم ص ف و | ṦFV ÊFÊṦFEKM efeeSfākum size seçti, (öyle) mi? Then has your Lord chosen (for) you
,Fe,,Sad,Fe,Elif,Kef,Mim,
,80,,90,80,1,20,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbukum Rabbiniz Then has your Lord chosen (for) you
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالبنين ب ن ي | BNY BELBNYN bil-benīne oğulları sons
Be,Elif,Lam,Be,Nun,Ye,Nun,
2,1,30,2,50,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
واتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ VETḢZ̃ vetteḣaƶe ve edindi (kendisine) and He has taken
Vav,Elif,Te,Hı,Zel,
6,1,400,600,700,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the Angels
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
إناثا ا ن ث | ENS̃ ÎNES̃E ināṧen kadınlar daughters?
,Nun,Elif,Se,Elif,
,50,1,500,1,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
إنكم | ÎNKM innekum gerçekten siz Indeed, you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لتقولون ق و ل | GVL LTGVLVN leteḳūlūne söylüyorsunuz surely say
Lam,Te,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
30,400,100,6,30,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
قولا ق و ل | GVL GVLE ḳavlen bir söz a word
Gaf,Vav,Lam,Elif,
100,6,30,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
عظيما ع ظ م | AƵM AƵYME ǎZīmen büyük (çok tehlikeli) grave.
Ayn,Zı,Ye,Mim,Elif,
70,900,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَفَأَصْفَاكُمْ: size seçti, (öyle) mi? | رَبُّكُمْ: Rabbiniz | بِالْبَنِينَ: oğulları | وَاتَّخَذَ: ve edindi (kendisine) | مِنَ: -den | الْمَلَائِكَةِ: melekler- | إِنَاثًا: kadınlar | إِنَّكُمْ: gerçekten siz | لَتَقُولُونَ: söylüyorsunuz | قَوْلًا: bir söz | عَظِيمًا: büyük (çok tehlikeli) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أفأصفاكم ÊFÊṦFEKM size seçti, (öyle) mi? | ربكم RBKM Rabbiniz | بالبنين BELBNYN oğulları | واتخذ WETḢZ̃ ve edindi (kendisine) | من MN -den | الملائكة ELMLEÙKT melekler- | إناثا ÎNES̃E kadınlar | إنكم ÎNKM gerçekten siz | لتقولون LTGWLWN söylüyorsunuz | قولا GWLE bir söz | عظيما AƵYME büyük (çok tehlikeli) |
Kırık Meal (Okunuş) : |efeeSfākum: size seçti, (öyle) mi? | rabbukum: Rabbiniz | bil-benīne: oğulları | vetteḣaƶe: ve edindi (kendisine) | mine: -den | l-melāiketi: melekler- | ināṧen: kadınlar | innekum: gerçekten siz | leteḳūlūne: söylüyorsunuz | ḳavlen: bir söz | ǎZīmen: büyük (çok tehlikeli) |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊFÊṦFEKM: size seçti, (öyle) mi? | RBKM: Rabbiniz | BELBNYN: oğulları | VETḢZ̃: ve edindi (kendisine) | MN: -den | ELMLEÙKT: melekler- | ÎNES̃E: kadınlar | ÎNKM: gerçekten siz | LTGVLVN: söylüyorsunuz | GVLE: bir söz | AƵYME: büyük (çok tehlikeli) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa Rabbiniz, size erkek çocuklar verdi de kendisinin, meleklerden kız çocukları mı var? Gerçekten, ne de büyük bir söz söylüyorsunuz.
Adem Uğur : (Ey müşrikler!) Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, (vebali) çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
Ahmed Hulusi : Rabbiniz sizi seçti oğullar için de, (kendisi) meleklerden dişiler mi edindi? Muhakkak ki siz çok aziym laf ediyorsunuz!
Ahmet Tekin : Rabbiniz oğullarla sizi seçkin hale getirdi, mümtaz kıldı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Siz vebâli çok büyük sözler söylüyorsunuz.
Ahmet Varol : Rabbiniz size oğulları seçti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Doğrusu siz büyük bir söz söylüyorsunuz!
Ali Bulaç : Rabbiniz size erkekleri seçti de meleklerden dişileri mi (kendine) edindi? Gerçekten siz büyük bir söz söylemektesiniz.
Ali Fikri Yavuz : (Melekler, Allah’ın kızlarıdır, diyen ey müşrikler!) Rabbiniz, size oğulları has kıldı da, kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük söz söylüyorsunuz.
Bekir Sadak : Rabbiniz ogullari size ayirdi, secti de kendisi icin kiz olarak melekleri edindi? Dogrusu siz buyuk soz soyluyorsunuz. *
Celal Yıldırım : Rabbiniz sizi oğullarla seçkinleştirdi de kendisi meleklerden dişiler (kızlar) mı edindi ?! Doğrusu siz çok büyük (çok ağır) bir söz söylüyorsunuz.
Diyanet İşleri : Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbiniz oğulları size ayırdı, seçti de kendisi için kız olarak melekleri mi edindi? Doğrusu siz büyük söz söylüyorsunuz.
Diyanet Vakfi : (Ey müşrikler!) Rabbiniz, erkek çocukları sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, (vebali) çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
Edip Yüksel : Rabbiniz oğulları size seçti de kendisine meleklerden kızlar mı edindi? Çok büyük bir savda bulunuyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbiniz, size oğulları tahsis etti de, kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şimdi Rabbiniz sizi, oğullarla seçkin bir duruma getirdi de kendisi meleklerden dişiler edindi, Öyle mi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya şimdi rabbınız sizi oğullarla mümtaz kıldı da kendisi Melâikeden dişiler edindi öylemi? Hakıkaten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz
Fizilal-il Kuran : Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok ağır; son derece küstahça bir söz söylüyorsunuz.
Gültekin Onan : Rabbiniz size erkekleri seçti de meleklerden dişileri mi (kendine) edindi? Gerçekten siz büyük bir söz söylemektesiniz.
Hakkı Yılmaz : Rabbiniz, oğulları size özel olarak verdi de Kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Şüphesiz ki siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
Hasan Basri Çantay : Yâ! Rabbiniz size oğulları beğenib seçdi de kendisi meleklerden dişiler mi edindi?! Hakıykaten siz büyük söz söylüyorsunuz!
Hayrat Neşriyat : (Ey müşrikler!) Rabbiniz, oğulları size ayırdı da (kendisi) meleklerden kızlar mı edindi? Doğrusu siz, gerçekten (Allah’ın gayretine dokunacak) büyük bir söz söylüyorsunuz.
İbni Kesir : Yoksa Rabbınız size oğulları seçti de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz, büyük bir söz söylüyorsunuz.
İskender Evrenosoğlu : Rabbiniz, oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar (kızlar) mı edindi? Muhakkak ki siz, gerçekten büyük söz söylüyorsunuz.
Muhammed Esed : Şimdi (söyleyin,) Rabbiniz oğullar (vererek) sizi seçip akladı da, kendisine melek görüntüsü altında kızlar mı edindi? Doğrusu, çok ağır bir söz sarfediyorsunuz!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ya Rabbiniz sizi oğullar ile mümtaz kıldı da (kendisine) meleklerden dişileri mi ittihaz etti? Şüphe yok ki, siz pek büyük bir söz söylüyorsunuz.
Ömer Öngüt : Yoksa Rabbiniz oğulları sizin için seçti de, kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz (vebali) büyük bir söz söylüyorsunuz!
Şaban Piriş : Rabbiniz, oğulları size ayırdı da meleklerden kız mı edindi? Siz, çok büyük söz söylüyorsunuz.
Suat Yıldırım : Ya! Demek Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da, (sizin iddianıza göre, işi bilmiyormuş gibi), melekleri de biçare kız çocukları olarak Kendisine ayırdı öyle mi?Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz.
Süleyman Ateş : Rabbiniz, oğulları size seçti de kendisine meleklerden kadınlar mı edindi? Gerçekten siz büyük (çok tehlikeli) bir söz söylüyorsunuz!
Tefhim-ul Kuran : Rabbiniz size erkekleri seçti de meleklerden dişileri mi (kendine) edindi? Gerçekten siz büyük bir söz söylemektesiniz.
Ümit Şimşek : Demek Rabbiniz sizi erkek çocuklarla seçkin kıldı da kendisine melekleri kız evlât edindi, öyle mi? Gerçekten siz pek büyük bir söz söylüyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbiniz, oğulları seçip size özgüledi de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok dehşet verici bir söz söylüyorsunuz!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}