"MLK" ifadesi tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "LK" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "MLK" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "MLK" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
م ل ك|MLKأملكÊMLKemlikuben dokunduramam(have) power5x
م ل ك|MLK أملك ÊMLK emliku malik değilim (have) power 5:25
م ل ك|MLK أملك ÊMLK emliku ben sahip I have power 7:188
م ل ك|MLK أملك ÊMLK emliku ben dokunduramam I have power 10:49
م ل ك|MLK أملك ÊMLK emliku gücüm yetmez I have power 60:4
م ل ك|MLK أملك ÊMLK emliku sahip değilim possess 72:21
م ل ك|MLKالملائكةELMLEÙKTl-melāiketimelek ilethe Angels38x
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the angels, 2:31
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels. 2:248
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 3:39
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu Melekler the Angels, 3:42
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu Melekler the Angels, 3:45
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete Melekleri the Angels, 3:80
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melek ile [the] Angels 3:124
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melekle [the] Angels 3:125
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 4:97
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu ve melekler de the Angels, 4:172
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels 6:111
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels 6:158
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melekler the Angels 8:9
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi meleklere the Angels, 8:12
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu Melekler the Angels, 8:50
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels 15:8
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 15:30
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete Melekleri the Angels 16:2
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels 16:28
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 16:32
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels 16:33
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the Angels 17:40
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels, 21:103
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melekler- the Angels 22:75
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 25:21
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels, 25:22
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu meleklerin the Angels, 25:25
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketi melekleri the Angels 35:1
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels 37:150
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 38:73
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete meleklerin the Angels 39:75
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels, 41:30
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete melekleri the Angels, 43:19
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 43:53
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels, 47:27
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāikete meleklere the Angels 53:27
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 70:4
م ل ك|MLK الملائكة ELMLEÙKT l-melāiketu melekler the Angels 97:4
م ل ك|MLKالملكELMLKl-mulkuhükümdar olan(is the) dominion28x
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku hükümdarlık (mülk) the kingship 2:247
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulke hükümdarlık the kingdom 2:251
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulke hükümdarlık the kingdom? 2:258
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulki mülkün (of) the Dominion, 3:26
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulke mülkü the dominion 3:26
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulke mülkü the dominion 3:26
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulki mülk- the Kingdom? 4:53
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion 6:73
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliku Kral the king, 12:43
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliku Kral the king, 12:50
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliku Kral the king, 12:54
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliki Kralın (of) the king. 12:72
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliki kralın (of) the king, 12:76
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulki mülk the sovereignty 12:101
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulki mülkte the dominion, 17:111
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliku hükümdar olan the King, 20:114
م ل ك|MLK الملك ELMLK El-mulku mülk The Sovereignty 22:56
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliku mutlak hakim the King, 23:116
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulki mülkünde the dominion 25:2
م ل ك|MLK الملك ELMLK El-mulku mülk The Sovereignty, 25:26
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion. 35:13
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is) the dominion. 39:6
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion 40:16
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is) the kingdom 40:29
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliku Melik'tir (padişahtır) the Sovereign, 59:23
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-meliki padişah the Sovereign, 62:1
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is the) dominion 64:1
م ل ك|MLK الملك ELMLK l-mulku mülk (is) the Dominion, 67:1
م ل ك|MLKالملكينELMLKYNl-melekeyniiki meleğethe two angels1x
م ل ك|MLK الملكين ELMLKYN l-melekeyni iki meleğe the two angels 2:102
م ل ك|MLKالملوكELMLVKl-mulūkehükümdarlarthe kings,1x
م ل ك|MLK الملوك ELMLVK l-mulūke hükümdarlar the kings, 27:34
م ل ك|MLKبالملائكةBELMLEÙKTbil-melāiketimeleklerithe Angels,1x
م ل ك|MLK بالملائكة BELMLEÙKT bil-melāiketi melekleri the Angels, 15:7
م ل ك|MLKبالملكBELMLKbil-mulkihükümdarlığato kingship1x
م ل ك|MLK بالملك BELMLK bil-mulki hükümdarlığa to kingship 2:247
م ل ك|MLKبملكناBMLKNEbimelkinākendi malımızlaby our will,1x
م ل ك|MLK بملكنا BMLKNE bimelkinā kendi malımızla by our will, 20:87
م ل ك|MLKتملكTMLKtemlikemalik olmadığıwill have power2x
م ل ك|MLK تملك TMLK temlike sen yapamazsın will you have power 5:41
م ل ك|MLK تملك TMLK temliku malik olmadığı will have power 82:19
م ل ك|MLKتملكهمTMLKHMtemlikuhumonlara hükümdarlık edenruling them1x
م ل ك|MLK تملكهم TMLKHM temlikuhum onlara hükümdarlık eden ruling them 27:23
م ل ك|MLKتملكونTMLKVNtemlikūnesahip olsaydınızpossess2x
م ل ك|MLK تملكون TMLKVN temlikūne sahip olsaydınız possess 17:100
م ل ك|MLK تملكون TMLKVN temlikūne sizin hiçbir yararınız you have power 46:8
م ل ك|MLKللملائكةLLMLEÙKTlilmelāiketimeleklereto the angels,9x
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the angels, 2:30
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi Meleklere to the angels, 2:34
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 7:11
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 15:28
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 17:61
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 18:50
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 20:116
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 34:40
م ل ك|MLK للملائكة LLMLEÙKT lilmelāiketi meleklere to the Angels, 38:71
م ل ك|MLKمالكMELKmālikiMalik(The) Master3x
م ل ك|MLK مالك MELK māliki sahibidir (The) Master 1:4
م ل ك|MLK مالك MELK mālike sahibisin Owner 3:26
م ل ك|MLK مالك MELK māliku Malik Malik 43:77
م ل ك|MLKمالكونMELKVNmālikūnemalik olmaktadırlar(are the) owners?1x
م ل ك|MLK مالكون MELKVN mālikūne malik olmaktadırlar (are the) owners? 36:71
م ل ك|MLKملائكةMLEÙKTmelāiketunmelekler(are) Angels6x
م ل ك|MLK ملائكة MLEÙKT melāiketun melekler Angels 17:95
م ل ك|MLK ملائكة MLEÙKT melāiketen melekleri Angels. 23:24
م ل ك|MLK ملائكة MLEÙKT melāiketen melekler Angels. 41:14
م ل ك|MLK ملائكة MLEÙKT melāiketen melekler Angels 43:60
م ل ك|MLK ملائكة MLEÙKT melāiketun melekler vardır (are) Angels 66:6
م ل ك|MLK ملائكة MLEÙKT melāiketen meleklerden Angels. 74:31
م ل ك|MLKملكMLKmulkibir kral"an Angel?"""31x
م ل ك|MLK ملك MLK mulki mülkü (the) kingdom 2:102
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) Kingdom 2:107
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 3:189
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 5:17
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 5:18
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (the) dominion 5:40
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü the dominion 5:120
م ل ك|MLK ملك MLK melekun bir melek "an Angel?""" 6:8
م ل ك|MLK ملك MLK melekun meleğim an Angel. 6:50
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 7:158
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü the dominion 9:116
م ل ك|MLK ملك MLK melekun bir melek "an Angel?""" 11:12
م ل ك|MLK ملك MLK melekun meleğim (diye) an Angel, 11:31
م ل ك|MLK ملك MLK melekun bir melektir an angel 12:31
م ل ك|MLK ملك MLK melikun bir kral a king 18:79
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (the) dominion 24:42
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (the) dominion 25:2
م ل ك|MLK ملك MLK melekun bir melek an Angel 25:7
م ل ك|MLK ملك MLK meleku meleği (the) Angel 32:11
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 38:10
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 39:44
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (belongs the) dominion 42:49
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (the) kingdom 43:51
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (belongs the) dominion 43:85
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 45:27
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) kingdom 48:14
م ل ك|MLK ملك MLK melekin melek(ler)- (the) Angels 53:26
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 57:2
م ل ك|MLK ملك MLK mulku mülkü (is the) dominion 57:5
م ل ك|MLK ملك MLK mulku hükümranlığı (is) the dominion 85:9
م ل ك|MLK ملك MLK meliki padişahına (The) King 114:2
م ل ك|MLKملكاMLKEmelikenbir hükümdar"(as) a king."""7x
م ل ك|MLK ملكا MLKE meliken bir hükümdar a king, 2:246
م ل ك|MLK ملكا MLKE meliken hükümdar "(as) a king.""" 2:247
م ل ك|MLK ملكا MLKE mulken bir mülk a kingdom 4:54
م ل ك|MLK ملكا MLKE meleken bir melek an Angel, 6:8
م ل ك|MLK ملكا MLKE meleken melek an Angel, 6:9
م ل ك|MLK ملكا MLKE meleken bir meleği an Angel 17:95
م ل ك|MLK ملكا MLKE mulken bir mülk (hükümdarlık) a kingdom, 38:35
م ل ك|MLKملكتMLKTmeleketaltında bulunan (köle ve hizmetçi)possess15x
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket sahip olduğu possesses 4:3
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket geçen(cariye)ler you possess 4:24
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket sahip olduğunuz possess[ed] 4:25
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket altında bulunanlara possess[ed] 4:36
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket altında bulunanlara possess 16:71
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket sahip oldukları possess 23:6
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket sahip oldukları (köleleri) possess 24:31
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket sahip oldukları- possess 24:33
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket altında bulunan (köle ve hizmetçi) possess 24:58
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket bulunanlar(köleler)- possess 30:28
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket bulunanları you rightfully possess 33:50
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket bulunanlar they rightfully possess, 33:50
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket bulunanlar (cariyeler) you rightfully possess 33:52
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket bulunan(köle)leri they rightfully possess. 33:55
م ل ك|MLK ملكت MLKT meleket altında bulunanlar they possess 70:30
م ل ك|MLKملكتمMLKTMmelektumsahip olduğunuzunyou possess1x
م ل ك|MLK ملكتم MLKTM melektum sahip olduğunuzun you possess 24:61
م ل ك|MLKملكهMLKHmulkehumülkünü(of) his kingship3x
م ل ك|MLK ملكه MLKH mulkehu mülkünü His kingdom 2:247
م ل ك|MLK ملكه MLKH mulkihi onun hükümdarlığının (of) his kingship 2:248
م ل ك|MLK ملكه MLKH mulkehu onun mülkünü his kingdom 38:20
م ل ك|MLKملكوتMLKVTmelekūtehükümranlığı(is the) dominion4x
م ل ك|MLK ملكوت MLKVT melekūte melekutunu the kingdom 6:75
م ل ك|MLK ملكوت MLKVT melekūti melekutuna (the) dominion 7:185
م ل ك|MLK ملكوت MLKVT melekūtu melekutu (mülkü ve yönetimi) (is the) dominion 23:88
م ل ك|MLK ملكوت MLKVT melekūtu hükümranlığı is (the) dominion 36:83
م ل ك|MLKملكينMLKYNmelekeyniikiniz de birer melekAngels1x
م ل ك|MLK ملكين MLKYN melekeyni ikiniz de birer melek Angels 7:20
م ل ك|MLKملوكاMLVKEmulūkenkrallarkings1x
م ل ك|MLK ملوكا MLVKE mulūken krallar kings 5:20
م ل ك|MLKمليكMLYKmelīkinpadişahına King1x
م ل ك|MLK مليك MLYK melīkin padişahın a King 54:55
م ل ك|MLKمملوكاMMLVKEmemlūkenbaşkasının malı olan(who is) owned,1x
م ل ك|MLK مملوكا MMLVKE memlūken başkasının malı olan (who is) owned, 16:75
م ل ك|MLKوالملائكةVELMLEÙKTvelmelāiketive meleklerand (so do) the Angels,14x
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketi ve meleklerin and the Angels, 2:161
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketi ve meleklere and the Angels, 2:177
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve meleklerin and the Angels, 2:210
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and (so do) the Angels, 3:18
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketi ve meleklerin and the Angels 3:87
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler de and the Angels 4:166
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler while the Angels 6:93
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels 13:13
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler de And the Angels 13:23
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve meleklerden and the Angels, 16:49
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketi ve melekleri and the Angels 17:92
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels 42:5
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels, 66:4
م ل ك|MLK والملائكة VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler and the Angels 78:38
م ل ك|MLKوالملكVELMLKvelmelekumeleklerAnd the Angels2x
م ل ك|MLK والملك VELMLK velmeleku vre melekler de And the Angels 69:17
م ل ك|MLK والملك VELMLK velmeleku melekler and the Angels, 89:22
م ل ك|MLKوملائكتهVMLEÙKTHve melāiketihive melekleriand His Angels5x
م ل ك|MLK وملائكته VMLEÙKTH ve melāiketihi ve meleklerine and His Angels, 2:98
م ل ك|MLK وملائكته VMLEÙKTH ve melāiketihi ve meleklerine and His Angels, 2:285
م ل ك|MLK وملائكته VMLEÙKTH ve melāiketihi ve meleklerini and His Angels, 4:136
م ل ك|MLK وملائكته VMLEÙKTH ve melāiketuhu ve melekleri and His Angels 33:43
م ل ك|MLK وملائكته VMLEÙKTH ve melāiketehu ve melekleri and His Angels 33:56
م ل ك|MLKوملكVMLKve mulkinve bir hükümranlığıand a kingdom1x
م ل ك|MLK وملك VMLK ve mulkin ve bir hükümranlığı and a kingdom 20:120
م ل ك|MLKوملكاVMLKEve mulkenve bir mülkand a kingdom1x
م ل ك|MLK وملكا VMLKE ve mulken ve bir mülk and a kingdom 76:20
م ل ك|MLKيملكYMLKyemlikuengel olabilircontrols8x
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku sahipse has power 5:17
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku gücü yetmeyen has power 5:76
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku sahip olan controls 10:31
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku veremeyecek possesses 16:73
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku malik possess 20:89
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku gücü yetmez possess power 34:42
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku sahip have power 43:86
م ل ك|MLK يملك YMLK yemliku engel olabilir has power 48:11
م ل ك|MLKيملكونYMLKVNyemlikūnebir şeye sahippossess10x
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne gücü olmayan they have power 13:16
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne güçleri yetmez they have power 17:56
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyecektir they will have the power 19:87
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyen they possess 25:3
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyen they control 25:3
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne güçleri yetmez possess 29:17
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne bir şeye sahip they possess 34:22
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne sahip they possess 35:13
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne onlar malik olmayan possessing 39:43
م ل ك|MLK يملكون YMLKVN yemlikūne güçleri yetmez they have power 78:37


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}