» 2 / Bakara  161:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 161
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar edip te
4. وَمَاتُوا (VMETVE) = ve mātū : ölen
5. وَهُمْ (VHM) = vehum : ve onlar
6. كُفَّارٌ (KFER) = kuffārun : kafir olarak
7. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : işte
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların üstünedir
9. لَعْنَةُ (LANT) = leǎ'netu : la'neti
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
11. وَالْمَلَائِكَةِ (VELMLEÙKT) = velmelāiketi : ve meleklerin
12. وَالنَّاسِ (VELNES) = ve nnāsi : ve insanların
13. أَجْمَعِينَ (ÊCMAYN) = ecmeǐyne : tüm
doğrusu | kimseler | inkar edip te | ölen | ve onlar | kafir olarak | işte | onların üstünedir | la'neti | Allah'ın | ve meleklerin | ve insanların | tüm |

[] [] [KFR] [MVT] [] [KFR] [] [] [LAN] [] [MLK] [NVS] [CMA]
ÎN ELZ̃YN KFRVE VMETVE VHM KFER ÊVLÙK ALYHM LANT ELLH VELMLEÙKT VELNES ÊCMAYN

inne elleƶīne keferū ve mātū vehum kuffārun ulāike ǎleyhim leǎ'netu llahi velmelāiketi ve nnāsi ecmeǐyne
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

 » 2 / Bakara  Suresi: 161
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edip te disbelieve[d]
وماتوا م و ت | MVT VMETVE ve mātū ölen and die[d]
وهم | VHM vehum ve onlar while they
كفار ك ف ر | KFR KFER kuffārun kafir olarak (were) disbelievers,
أولئك | ÊVLÙK ulāike işte those,
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üstünedir on them
لعنة ل ع ن | LAN LANT leǎ'netu la'neti (is the) curse
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketi ve meleklerin and the Angels,
والناس ن و س | NVS VELNES ve nnāsi ve insanların and the mankind,
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne tüm all together.

2:161 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

doğrusu | kimseler | inkar edip te | ölen | ve onlar | kafir olarak | işte | onların üstünedir | la'neti | Allah'ın | ve meleklerin | ve insanların | tüm |

[] [] [KFR] [MVT] [] [KFR] [] [] [LAN] [] [MLK] [NVS] [CMA]
ÎN ELZ̃YN KFRVE VMETVE VHM KFER ÊVLÙK ALYHM LANT ELLH VELMLEÙKT VELNES ÊCMAYN

inne elleƶīne keferū ve mātū vehum kuffārun ulāike ǎleyhim leǎ'netu llahi velmelāiketi ve nnāsi ecmeǐyne
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

[] [] [ك ف ر] [م و ت] [] [ك ف ر] [] [] [ل ع ن] [] [م ل ك] [ن و س] [ج م ع]

 » 2 / Bakara  Suresi: 161
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edip te disbelieve[d]
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وماتوا م و ت | MVT VMETVE ve mātū ölen and die[d]
Vav,Mim,Elif,Te,Vav,Elif,
6,40,1,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وهم | VHM vehum ve onlar while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
كفار ك ف ر | KFR KFER kuffārun kafir olarak (were) disbelievers,
Kef,Fe,Elif,Re,
20,80,1,200,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
أولئك | ÊVLÙK ulāike işte those,
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üstünedir on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
لعنة ل ع ن | LAN LANT leǎ'netu la'neti (is the) curse
Lam,Ayn,Nun,Te merbuta,
30,70,50,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketi ve meleklerin and the Angels,
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والناس ن و س | NVS VELNES ve nnāsi ve insanların and the mankind,
Vav,Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
6,1,30,50,1,60,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne tüm all together.
,Cim,Mim,Ayn,Ye,Nun,
,3,40,70,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: doğrusu | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar edip te | وَمَاتُوا: ölen | وَهُمْ: ve onlar | كُفَّارٌ: kafir olarak | أُولَٰئِكَ: işte | عَلَيْهِمْ: onların üstünedir | لَعْنَةُ: la'neti | اللَّهِ: Allah'ın | وَالْمَلَائِكَةِ: ve meleklerin | وَالنَّاسِ: ve insanların | أَجْمَعِينَ: tüm |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN doğrusu | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar edip te | وماتوا WMETWE ölen | وهم WHM ve onlar | كفار KFER kafir olarak | أولئك ÊWLÙK işte | عليهم ALYHM onların üstünedir | لعنة LANT la'neti | الله ELLH Allah'ın | والملائكة WELMLEÙKT ve meleklerin | والناس WELNES ve insanların | أجمعين ÊCMAYN tüm |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: doğrusu | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar edip te | ve mātū: ölen | vehum: ve onlar | kuffārun: kafir olarak | ulāike: işte | ǎleyhim: onların üstünedir | leǎ'netu: la'neti | llahi: Allah'ın | velmelāiketi: ve meleklerin | ve nnāsi: ve insanların | ecmeǐyne: tüm |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: doğrusu | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar edip te | VMETVE: ölen | VHM: ve onlar | KFER: kafir olarak | ÊVLÙK: işte | ALYHM: onların üstünedir | LANT: la'neti | ELLH: Allah'ın | VELMLEÙKT: ve meleklerin | VELNES: ve insanların | ÊCMAYN: tüm |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olup küfründe ısrar ederek bu halle can verenler yok mu! Allah'ın lâneti de onlara, meleklerin lâneti de, bütün insanların lâneti de.
Adem Uğur : (Ayetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki kâfir olup (âlemlerin ve nefslerinin Allâh Esmâ'sının açığa çıkışı olduğunu inkâr edenler) ve bu anlayışla ölenlere gelince. . . İşte Allâh lâneti (Allâh'tan uzak düşmenin sonuçları), meleklerin lâneti (nefslerini Esmâ kuvvelerinden ayrı düşünmenin sonuçları) ve bütün insanların lâneti (onlardan uzak düşmenin sonuçları) onların üzerindedir!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip âyetlerimizi inkârda ısrar ile, kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, onlar Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lânetine müstehak olmuşlardır.
Ahmet Varol : Şüphesiz inkar edip de inkarcı olarak ölenler var ya, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.
Ali Bulaç : Şüphesiz, inkâr edip kafir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.
Ali Fikri Yavuz : Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlar (var ya), işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.
Bekir Sadak : Inkar edip de o halde olenler var ya, iste, Allah'in, meleklerin, insanlarin hepsinin laneti onlaradir.
Celal Yıldırım : (Hakkı, doğruyu) inkâr edip de inkarcı oldukları halde ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onlaradır.
Diyanet İşleri : Fakat âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.
Diyanet İşleri (eski) : İnkar edip de o halde ölenler var ya, işte, Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.
Diyanet Vakfi : (Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.
Edip Yüksel : İnkar edip inkarcı olarak ölenler ise hem ALLAH'ın, hem meleklerin ve hem halkın lanetini kazanır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ama âyetlerimizi inkar etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ancak, ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlar işte, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti hep onların üstüne olsun.
Elmalılı Hamdi Yazır : amma âyâtımızı inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlar işte Allahın lâ'neti, Meleklerin lâ'neti, insanları lâ'neti hep onların üstüne
Fizilal-il Kuran : Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlara gelince Allah'ın, meleklerin ve insanların ortak lâneti onların üzerinedir.
Gültekin Onan : Kuşkusuz küfredip kafir olarak ölenler; Tanrı'nın, meleklerin ve tüm insanların laneti bunların üzerinedir.
Hakkı Yılmaz : (161,162) "Küfredip; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedip de bu hâl üzerine ölen şu kimseler; işte onlar; Allah'ın, doğal güçlerin/vahiylerin, insanların hepsinin dışlaması onlaradır. Onlar dışlanışta temelli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmayacaktır da. "
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, küfredib de kendileri kâfirler olarak ölenler (yok mu?) işte onlar: Allanın, meleklerine ve bütün insanlarına lâ'neti onların üstündedir.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz inkâr edip kendileri kâfir kimseler olarak ölenler(e gelince), işte onlar yok mu, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâ'neti ancak onların üzerinedir.
İbni Kesir : Muhakkak ki küfredip de, kafir olarak ölenlere Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti işte onların üzerinedir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki (Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti) küfredip (örtüp gizleyip) kâfir olarak ölenler, işte onlar, Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onların üzerinedir.
Muhammed Esed : Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve hakikat inkarcıları olarak ölenlere gelince: Onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve tüm (dürüst ve erdemli) insanların lanetine uğramalarıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki kâfir oldular ve onlar kâfir oldukları halde öldüler. İşte Allah Teâlâ'nın lâneti de, meleklerin ve bütün insanların lânetleri de onların üzerinedir.
Ömer Öngüt : Kâfirlere ve kâfir oldukları halde ölenlere gelince; Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerine olsun!
Şaban Piriş : İnkar edip, o halde ölenler var ya işte Allah’ın, meleklerin insanların hepsinin laneti onlaradır.
Suat Yıldırım : İnkâr edenler ve inkârcı olarak da ölenler var ya, İşte Allah’ın, meleklerinin ve bütün insanların lâneti hep onların üstünedir.
Süleyman Ateş : Ama âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlar, işte Allâh'ın, meleklerin ve tüm insanların la'neti onların üstünedir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz, küfredip kâfir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir;
Ümit Şimşek : İnkâr eden ve kâfir olarak ölenlere gelince: Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ayetlerimizi inkar etmiş ve küfre batmış halde ölenlere gelince; Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların ilenci onlar üstünedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}