» 2 / Bakara  262:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 262
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
2. يُنْفِقُونَ (YNFGVN) = yunfiḳūne : infak eden
3. أَمْوَالَهُمْ (ÊMVELHM) = emvālehum : mallarını
4. فِي (FY) = fī :
5. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
8. لَا (LE) = lā :
9. يُتْبِعُونَ (YTBAVN) = yutbiǔne : ardından
10. مَا (ME) = mā : şeyleri
11. أَنْفَقُوا (ÊNFGVE) = enfeḳū : verdikleri
12. مَنًّا (MNE) = mennen : başa kakmayan
13. وَلَا (VLE) = ve lā :
14. أَذًى (ÊZ̃) = eƶen : ve eziyet etmeyenlerin
15. لَهُمْ (LHM) = lehum : vardır
16. أَجْرُهُمْ (ÊCRHM) = ecruhum : ödülleri
17. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : katında
18. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rableri
19. وَلَا (VLE) = ve lā : yoktur
20. خَوْفٌ (ḢVF) = ḣavfun : korku
21. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
22. وَلَا (VLE) = ve lā :
23. هُمْ (HM) = hum : ve onlar
24. يَحْزَنُونَ (YḪZNVN) = yeHzenūne : üzülmeyeceklerdir
kimseler | infak eden | mallarını | | yolunda | Allah | sonra | | ardından | şeyleri | verdikleri | başa kakmayan | | ve eziyet etmeyenlerin | vardır | ödülleri | katında | Rableri | yoktur | korku | onlara | | ve onlar | üzülmeyeceklerdir |

[] [NFG] [MVL] [] [SBL] [] [] [] [TBA] [] [NFG] [MNN] [] [EZ̃Y] [] [ECR] [AND̃] [RBB] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ELZ̃YN YNFGVN ÊMVELHM FY SBYL ELLH S̃M LE YTBAVN ME ÊNFGVE MNE VLE ÊZ̃ LHM ÊCRHM AND̃ RBHM VLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

elleƶīne yunfiḳūne emvālehum sebīli llahi ṧumme yutbiǔne enfeḳū mennen ve lā eƶen lehum ecruhum ǐnde rabbihim ve lā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 » 2 / Bakara  Suresi: 262
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne infak eden spend
أموالهم م و ل | MVL ÊMVELHM emvālehum mallarını their wealth
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah
ثم | S̃M ṧumme sonra then
لا | LE not
يتبعون ت ب ع | TBA YTBAVN yutbiǔne ardından they follow
ما | ME şeyleri what
أنفقوا ن ف ق | NFG ÊNFGVE enfeḳū verdikleri they spend
منا م ن ن | MNN MNE mennen başa kakmayan (with) reminders of generosity
ولا | VLE ve lā and not
أذى ا ذ ي | EZ̃Y ÊZ̃ eƶen ve eziyet etmeyenlerin hurt -
لهم | LHM lehum vardır for them
أجرهم ا ج ر | ECR ÊCRHM ecruhum ödülleri their reward
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında (is) with
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri their Lord,
ولا | VLE ve lā yoktur and (there will be) no
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
ولا | VLE ve lā and not
هم | HM hum ve onlar they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmeyeceklerdir will grieve.

2:262 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimseler | infak eden | mallarını | | yolunda | Allah | sonra | | ardından | şeyleri | verdikleri | başa kakmayan | | ve eziyet etmeyenlerin | vardır | ödülleri | katında | Rableri | yoktur | korku | onlara | | ve onlar | üzülmeyeceklerdir |

[] [NFG] [MVL] [] [SBL] [] [] [] [TBA] [] [NFG] [MNN] [] [EZ̃Y] [] [ECR] [AND̃] [RBB] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ELZ̃YN YNFGVN ÊMVELHM FY SBYL ELLH S̃M LE YTBAVN ME ÊNFGVE MNE VLE ÊZ̃ LHM ÊCRHM AND̃ RBHM VLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

elleƶīne yunfiḳūne emvālehum sebīli llahi ṧumme yutbiǔne enfeḳū mennen ve lā eƶen lehum ecruhum ǐnde rabbihim ve lā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

[] [ن ف ق] [م و ل] [] [س ب ل] [] [] [] [ت ب ع] [] [ن ف ق] [م ن ن] [] [ا ذ ي] [] [ا ج ر] [ع ن د] [ر ب ب] [] [خ و ف] [] [] [] [ح ز ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 262
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
ينفقون ن ف ق | NFG YNFGVN yunfiḳūne infak eden spend
Ye,Nun,Fe,Gaf,Vav,Nun,
10,50,80,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أموالهم م و ل | MVL ÊMVELHM emvālehum mallarını their wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يتبعون ت ب ع | TBA YTBAVN yutbiǔne ardından they follow
Ye,Te,Be,Ayn,Vav,Nun,
10,400,2,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أنفقوا ن ف ق | NFG ÊNFGVE enfeḳū verdikleri they spend
,Nun,Fe,Gaf,Vav,Elif,
,50,80,100,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منا م ن ن | MNN MNE mennen başa kakmayan (with) reminders of generosity
Mim,Nun,Elif,
40,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أذى ا ذ ي | EZ̃Y ÊZ̃ eƶen ve eziyet etmeyenlerin hurt -
,Zel,,
,700,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لهم | LHM lehum vardır for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أجرهم ا ج ر | ECR ÊCRHM ecruhum ödülleri their reward
,Cim,Re,He,Mim,
,3,200,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde katında (is) with
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā yoktur and (there will be) no
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
Hı,Vav,Fe,
600,6,80,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum ve onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmeyeceklerdir will grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: kimseler | يُنْفِقُونَ: infak eden | أَمْوَالَهُمْ: mallarını | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | ثُمَّ: sonra | لَا: | يُتْبِعُونَ: ardından | مَا: şeyleri | أَنْفَقُوا: verdikleri | مَنًّا: başa kakmayan | وَلَا: | أَذًى: ve eziyet etmeyenlerin | لَهُمْ: vardır | أَجْرُهُمْ: ödülleri | عِنْدَ: katında | رَبِّهِمْ: Rableri | وَلَا: yoktur | خَوْفٌ: korku | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَا: | هُمْ: ve onlar | يَحْزَنُونَ: üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN kimseler | ينفقون YNFGWN infak eden | أموالهم ÊMWELHM mallarını | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | ثم S̃M sonra | لا LE | يتبعون YTBAWN ardından | ما ME şeyleri | أنفقوا ÊNFGWE verdikleri | منا MNE başa kakmayan | ولا WLE | أذى ÊZ̃ ve eziyet etmeyenlerin | لهم LHM vardır | أجرهم ÊCRHM ödülleri | عند AND̃ katında | ربهم RBHM Rableri | ولا WLE yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE | هم HM ve onlar | يحزنون YḪZNWN üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: kimseler | yunfiḳūne: infak eden | emvālehum: mallarını | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | ṧumme: sonra | : | yutbiǔne: ardından | : şeyleri | enfeḳū: verdikleri | mennen: başa kakmayan | ve lā: | eƶen: ve eziyet etmeyenlerin | lehum: vardır | ecruhum: ödülleri | ǐnde: katında | rabbihim: Rableri | ve lā: yoktur | ḣavfun: korku | ǎleyhim: onlara | ve lā: | hum: ve onlar | yeHzenūne: üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: kimseler | YNFGVN: infak eden | ÊMVELHM: mallarını | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | S̃M: sonra | LE: | YTBAVN: ardından | ME: şeyleri | ÊNFGVE: verdikleri | MNE: başa kakmayan | VLE: | ÊZ̃: ve eziyet etmeyenlerin | LHM: vardır | ÊCRHM: ödülleri | AND̃: katında | RBHM: Rableri | VLE: yoktur | ḢVF: korku | ALYHM: onlara | VLE: | HM: ve onlar | YḪZNVN: üzülmeyeceklerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mallarını verip ardından da, verdiklerinin başlarına kakmayanların, onlara minnet yüklemeyen ve eziyette bulunmayanların ecri, Rableri katındadır. Onlara ne korku vardır, ne hüzün.
Adem Uğur : Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.
Ahmed Hulusi : Mallarını Allâh'a imanları dolayısıyla insanlara karşılıksız bağışlayan, sonrasında da bu yaptıklarına başa kakma ya da eziyet gibi davranışlar eklemeyenlerin, Rableri indînde (nefslerinin hakikatini meydana getiren Esmâ bileşimlerinden kaynaklanan) özel ecirleri vardır. Onlara korkacakları bir şey yoktur, hüzün duyacakları bir şey de!
Ahmet Tekin : Mallarını Allah yolunda, İslâm uğrunda karşılık beklemeden, gönüllü harcayıp da, sonradan başa kakmayan, fakirlerin gönlünü incitmeyenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara her iki dünyada da korku yok. Geride bıraktıkları yakınları ve yapamadıkları şeylerden dolayı mahzun da olmayacaklar.
Ahmet Varol : Mallarını Allah yolunda verip de verdiklerinin arkasından başa kakmayıp eziyette bulunmayanların alacakları karşılık Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Ali Bulaç : Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Mallarını, cihâd ve hayır işlerinde Allah için harcayanlar ve sonra harcadıklarının arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmiyenler (var ya!) İşte onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara hiç bir korku yoktur ve mahzun da olmayacaklardır.
Bekir Sadak : Mallarini Allah yolunda sarfedip sonra sarfettikleri seyin ardindan basa kakmayan ve eza etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katindadir. Onlara korku yoktur ve onlar uzulmeyeceklerdir.
Celal Yıldırım : Onlar ki mallarını Allah yolunda harcar sonra da harcadıklarının arkasından başa kakmaz, gönül incitmezler, onlar için Rabları katında ecir vardır; onlara bir korku da yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir..
Diyanet İşleri : Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’leri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Diyanet İşleri (eski) : Mallarını Allah yolunda sarfedip sonra sarfettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve eza etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet Vakfi : Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.
Edip Yüksel : Paralarını ALLAH yolunda harcadıktan sonra iyiliklerini başa kakıp eziyet etmeyenler için Rab'leri katında ödülleri vardır. Onlara korku ve üzüntü yok.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar, üzülmeyeceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Mallarını Allah yolunda harcayan sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayan ve gönül incitmeyen kimselerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Fisebilillâh mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler, rabları indinde onların ecirleri vardır, onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olmıyacaklardır.
Fizilal-il Kuran : Mallarını Allah yolunda harcadıktan sonra sadakalarını başa kakmayanlar, onur kırma aracı olarak kullanmayanlar, sadakalarının mükafatını Allah katında alacaklardır. Onlar için korku ve üzülmek de sözkonusu olmayacaktır.
Gültekin Onan : Mallarını Tanrı yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : Allah yolunda mallarını harcayan/ başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayan ve incitmeyen şu kimselerin mükâfâtları Rablerinin yanındadır. Onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Hasan Basri Çantay : Mallarını (Allah yolunda) harcayıb da sonra o harcadıklarının arkasından bir başa kakış ve bir eziyyet takıb katmayanlar (yok mu?) Onların Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlara hiç bir korku yokdur, mahzun da olacak değillerdir onlar.
Hayrat Neşriyat : Mallarını Allah yolunda sarf etmekte olanlar, sonra sarf ettikleri şey(in arkasın)a başa kakma ve (gönül) incitme katmayanlar var ya, onların, Rableri katında mükâfâtları vardır. Hem onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
İbni Kesir : Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafaatı, Rabbları katındadır. Onlara korku yoktur. Ve mahzun da olacak değillerdir.
İskender Evrenosoğlu : Mallarını Allah yolunda infâk ettikten (verdikten) sonra verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin (başa kakmayanların) ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri (mükâfatları), Rab'lerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
Muhammed Esed : Allah yolunda mallarını harcayan ve sonra iyiliklerini başa kakıp (muhtaç kişinin duygularını) inciterek (bu) harcamalarının değerini düşürmeyenler mükafatlarını Rableri katında bulacaklar; onlar için artık ne korku vardır, ne de üzüntü.
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, mallarını Allah yolunda infak ederler. Sonra da o infak ettiklerine bir minnet, bir eza tahmil eylemezler. İşte onlar için Rabbileri nezdinde mükâfaat vardır. Ve onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Mallarını Allah yolunda hayra verip de sonra başa kakmayan, alanların gönlünü kırmayan kimselerin, Rabbleri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Şaban Piriş : Mallarını Allah yolunda harcama yapıp, sonra da verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rab’leri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Suat Yıldırım : Mallarını Allah yolunda harcayıp da infaklarının ardından minnet etmeyenler, rahatsızlık vermeyenler yok mu, işte onların Rab’leri katında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir.
Süleyman Ateş : Mallarını Allâh yolunda verip de sonra verdiklerinin ardından başa kakmayan ve eziyet etmeyenlerin, Rableri katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rabbleri katındadır, onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.
Ümit Şimşek : Mallarını Allah yolunda harcayan, harcadığını da başa kakmayan kimselerin Rableri katında ödülleri vardır. Artık onlar için hiçbir korku olmaz; onlar hiçbir şekilde de üzülmezler.
Yaşar Nuri Öztürk : Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma eklemeyenlerin, Rableri katında kendilerine has ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}