» 2 / Bakara  105:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 105
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā :
2. يَوَدُّ (YVD̃) = yeveddu : arzu etmezler
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
5. مِنْ (MN) = min : -nden
6. أَهْلِ (ÊHL) = ehli : ehli-
7. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : kitab
8. وَلَا (VLE) = ve lā :
9. الْمُشْرِكِينَ (ELMŞRKYN) = l-muşrikīne : ve müşriklerden
10. أَنْ (ÊN) = en :
11. يُنَزَّلَ (YNZL) = yunezzele : indirilmesini
12. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
13. مِنْ (MN) = min : hiçbir
14. خَيْرٍ (ḢYR) = ḣayrin : hayır
15. مِنْ (MN) = min : -den
16. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : rabbiniz-
17. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : oysa Allah
18. يَخْتَصُّ (YḢTṦ) = yeḣteSSu : tahsis eder
19. بِرَحْمَتِهِ (BRḪMTH) = biraHmetihi : rahmetini
20. مَنْ (MN) = men : kimseye
21. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
22. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
23. ذُو (Z̃V) = ƶū : sahibidir
24. الْفَضْلِ (ELFŽL) = l-feDli : lutuf
25. الْعَظِيمِ (ELAƵYM) = l-ǎZīmi : büyük
| arzu etmezler | kimseler | inkar eden(ler) | -nden | ehli- | kitab | | ve müşriklerden | | indirilmesini | size | hiçbir | hayır | -den | rabbiniz- | oysa Allah | tahsis eder | rahmetini | kimseye | dilediği | Allah | sahibidir | lutuf | büyük |

[] [VD̃D̃] [] [KFR] [] [EHL] [KTB] [] [ŞRK] [] [NZL] [] [] [ḢYR] [] [RBB] [] [ḢṦṦ] [RḪM] [] [ŞYE] [] [] [FŽL] [AƵM]
ME YVD̃ ELZ̃YN KFRVE MN ÊHL ELKTEB VLE ELMŞRKYN ÊN YNZL ALYKM MN ḢYR MN RBKM VELLH YḢTṦ BRḪMTH MN YŞEÙ VELLH Z̃V ELFŽL ELAƵYM

yeveddu elleƶīne keferū min ehli l-kitābi ve lā l-muşrikīne en yunezzele ǎleykum min ḣayrin min rabbikum vallahu yeḣteSSu biraHmetihi men yeşā'u vallahu ƶū l-feDli l-ǎZīmi
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

 » 2 / Bakara  Suresi: 105
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME (Do) not
يود و د د | VD̃D̃ YVD̃ yeveddu arzu etmezler like
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve
من | MN min -nden from
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehli- (the) People
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi kitab (of) the Book
ولا | VLE ve lā and not
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ve müşriklerden those who associate partners (with Allah),
أن | ÊN en that
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yunezzele indirilmesini (there should) be sent down
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
من | MN min hiçbir any
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayır good
من | MN min -den from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum rabbiniz- your Lord.
والله | VELLH vallahu oysa Allah And Allah
يختص خ ص ص | ḢṦṦ YḢTṦ yeḣteSSu tahsis eder chooses
برحمته ر ح م | RḪM BRḪMTH biraHmetihi rahmetini for His Mercy
من | MN men kimseye whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
ذو | Z̃V ƶū sahibidir (is the) Possessor
الفضل ف ض ل | FŽL ELFŽL l-feDli lutuf (of) [the] Bounty
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmi büyük [the] Great.

2:105 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| arzu etmezler | kimseler | inkar eden(ler) | -nden | ehli- | kitab | | ve müşriklerden | | indirilmesini | size | hiçbir | hayır | -den | rabbiniz- | oysa Allah | tahsis eder | rahmetini | kimseye | dilediği | Allah | sahibidir | lutuf | büyük |

[] [VD̃D̃] [] [KFR] [] [EHL] [KTB] [] [ŞRK] [] [NZL] [] [] [ḢYR] [] [RBB] [] [ḢṦṦ] [RḪM] [] [ŞYE] [] [] [FŽL] [AƵM]
ME YVD̃ ELZ̃YN KFRVE MN ÊHL ELKTEB VLE ELMŞRKYN ÊN YNZL ALYKM MN ḢYR MN RBKM VELLH YḢTṦ BRḪMTH MN YŞEÙ VELLH Z̃V ELFŽL ELAƵYM

yeveddu elleƶīne keferū min ehli l-kitābi ve lā l-muşrikīne en yunezzele ǎleykum min ḣayrin min rabbikum vallahu yeḣteSSu biraHmetihi men yeşā'u vallahu ƶū l-feDli l-ǎZīmi
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

[] [و د د] [] [ك ف ر] [] [ا ه ل] [ك ت ب] [] [ش ر ك] [] [ن ز ل] [] [] [خ ي ر] [] [ر ب ب] [] [خ ص ص] [ر ح م] [] [ش ي ا] [] [] [ف ض ل] [ع ظ م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 105
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME (Do) not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يود و د د | VD̃D̃ YVD̃ yeveddu arzu etmezler like
Ye,Vav,Dal,
10,6,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehli- (the) People
,He,Lam,
,5,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi kitab (of) the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ve müşriklerden those who associate partners (with Allah),
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
1,30,40,300,200,20,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yunezzele indirilmesini (there should) be sent down
Ye,Nun,Ze,Lam,
10,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayır good
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum rabbiniz- your Lord.
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والله | VELLH vallahu oysa Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
يختص خ ص ص | ḢṦṦ YḢTṦ yeḣteSSu tahsis eder chooses
Ye,Hı,Te,Sad,
10,600,400,90,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
برحمته ر ح م | RḪM BRḪMTH biraHmetihi rahmetini for His Mercy
Be,Re,Ha,Mim,Te,He,
2,200,8,40,400,5,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN men kimseye whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو عاطفة
لفظ الجلالة مرفوع
ذو | Z̃V ƶū sahibidir (is the) Possessor
Zel,Vav,
700,6,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الفضل ف ض ل | FŽL ELFŽL l-feDli lutuf (of) [the] Bounty
Elif,Lam,Fe,Dad,Lam,
1,30,80,800,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
العظيم ع ظ م | AƵM ELAƵYM l-ǎZīmi büyük [the] Great.
Elif,Lam,Ayn,Zı,Ye,Mim,
1,30,70,900,10,40,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: | يَوَدُّ: arzu etmezler | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | مِنْ: -nden | أَهْلِ: ehli- | الْكِتَابِ: kitab | وَلَا: | الْمُشْرِكِينَ: ve müşriklerden | أَنْ: | يُنَزَّلَ: indirilmesini | عَلَيْكُمْ: size | مِنْ: hiçbir | خَيْرٍ: hayır | مِنْ: -den | رَبِّكُمْ: rabbiniz- | وَاللَّهُ: oysa Allah | يَخْتَصُّ: tahsis eder | بِرَحْمَتِهِ: rahmetini | مَنْ: kimseye | يَشَاءُ: dilediği | وَاللَّهُ: Allah | ذُو: sahibidir | الْفَضْلِ: lutuf | الْعَظِيمِ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME | يود YWD̃ arzu etmezler | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | من MN -nden | أهل ÊHL ehli- | الكتاب ELKTEB kitab | ولا WLE | المشركين ELMŞRKYN ve müşriklerden | أن ÊN | ينزل YNZL indirilmesini | عليكم ALYKM size | من MN hiçbir | خير ḢYR hayır | من MN -den | ربكم RBKM rabbiniz- | والله WELLH oysa Allah | يختص YḢTṦ tahsis eder | برحمته BRḪMTH rahmetini | من MN kimseye | يشاء YŞEÙ dilediği | والله WELLH Allah | ذو Z̃W sahibidir | الفضل ELFŽL lutuf | العظيم ELAƵYM büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | yeveddu: arzu etmezler | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | min: -nden | ehli: ehli- | l-kitābi: kitab | ve lā: | l-muşrikīne: ve müşriklerden | en: | yunezzele: indirilmesini | ǎleykum: size | min: hiçbir | ḣayrin: hayır | min: -den | rabbikum: rabbiniz- | vallahu: oysa Allah | yeḣteSSu: tahsis eder | biraHmetihi: rahmetini | men: kimseye | yeşā'u: dilediği | vallahu: Allah | ƶū: sahibidir | l-feDli: lutuf | l-ǎZīmi: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: | YVD̃: arzu etmezler | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | MN: -nden | ÊHL: ehli- | ELKTEB: kitab | VLE: | ELMŞRKYN: ve müşriklerden | ÊN: | YNZL: indirilmesini | ALYKM: size | MN: hiçbir | ḢYR: hayır | MN: -den | RBKM: rabbiniz- | VELLH: oysa Allah | YḢTṦ: tahsis eder | BRḪMTH: rahmetini | MN: kimseye | YŞEÙ: dilediği | VELLH: Allah | Z̃V: sahibidir | ELFŽL: lutuf | ELAƵYM: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne kitap ehlinden kâfir olanlar, ne de müşrikler, size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Allah'sa dilediğini rahmetiyle seçer de ona bir hususiyet verir. Allah büyük bir ihsân sahibidir.
Adem Uğur : (Ey müminler!) Ehl-i Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
Ahmed Hulusi : Ehli Kitaptan olan kâfirler de (hakikati inkâr edenler), müşrikler de (benliklerini ya da dışsal objeleri şirk koşanlar) size Rabbinizden bir hayır inzâl olmasını istemezler. Allâh dilediğine has kılar rahmetini, onun hakikatinden! Allâh, Zül Fazlıl Aziym'dir.
Ahmet Tekin : Ehl-i kitaptan ve ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan müşriklerden kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, Rabbinizden size bir hayır, Kur’ân’dan bir sûre, bir âyet indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, rahmetini, peygamberliği ve hidayeti, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere lütfeder. Allah çok büyük lütuf sahibidir.
Ahmet Varol : Kitap ehlinden kâfir olanlar da, müşrikler de size Rabbinizin katından bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise kendi rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
Ali Bulaç : Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Ne ehli kitaptan olan kâfirler, ne de müşrikler, size Rabbınızdan hiç bir hayır indirilmesini sevmez ve istemezler. Allah nübüvvet ve vahyi, rahmetiyle dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük ihsan sahibidir.
Bekir Sadak : Kitab ehlinden ve Allah'a es kosanlardan inkar edenler, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini istemezler. Allah, rahmetini diledigine tahsis eder. Allah buyuk nimet sahibidir.
Celal Yıldırım : Kitap ehlinden inkâra sapanlar da, Allah'a ortak koşanlar da Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsîs eder. Allah çok büyük lütuf ve iyilik sahibidir.
Diyanet İşleri : Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah’a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Kitap ehlinden ve Allah'a eş koşanlardan inkar edenler, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini istemezler. Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir.
Diyanet Vakfi : (Ey müminler!) Ehl-i Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Halbuki Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
Edip Yüksel : Kitaplıların inkarcıları da, putperestler de Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. ALLAH rahmetini dilediğine verir. ALLAH büyük lütuf sahibi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ne Kitap ehlinden, ne de müşriklerden hiçbiri, size Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise, üstünlüğü, rahmetiyle dilediğine mahsus kılar ve Allah çok büyük lütuf sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ne kitap ehlinden, ne de müşriklerden olan kafirler size Rabbinizden bir hayır indirilmesini ister. Allah ise rahmetini dilediğine bahşeder ve Allah çok büyük lütuf sahibidir
Elmalılı Hamdi Yazır : Arzu etmez o küfredenler: Ne ehli kitabdan ve ne müşriklerden ki size rabbinizden bir hayır indirilsin, Allah ise rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder ve Allah çok büyük fazıl sahibidir
Fizilal-il Kuran : Ne Kitap Ehlinin kâfirleri ve ne de puta tapanlar Rabbinizden size herhangi bir iyilik inmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir.
Gültekin Onan : Kitap ehlinden olan küfredenler ve müşrikler rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini istemezler / arzu etmezler. (Oysa) Tanrı (ise) rahmetini dilediğine verir. Tanrı büyük fazl sahibidir.
Hakkı Yılmaz : "Kitap Ehlinden, küfreden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden şu kimseler ve ortak koşanlar, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise, rahmetini dilediği kimseye mahsus kılar. Ve Allah, çok büyük armağan sahibidir. "
Hasan Basri Çantay : Ehl-i Kitabdan olan kâfirler de, (Allaha eş koşan) müşriklerde size Rabbinizden hiç bir hayır indirilmesini istemez (ler) Allah ise rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz kılar. Allah en büyük lûtf-ü inayet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Ne ehl-i kitabdan inkâr edenler, ne de müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsîs eder. Ve Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.
İbni Kesir : Ehl-i Kitab'dan kafir olanlar da, müşrikler de Rabbınızdan size hiç bir hayır indirilmesini istemezler. Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
İskender Evrenosoğlu : Ehli kitaptan kâfir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan (rahmet ve fazl) indirilmesini istemezler. Ve Allah, rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Ve Allah, “büyük fazıl” sahibidir.
Muhammed Esed : Ne önceki vahyin takipçilerinden hakikati inkara yeltenenler, ne de Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranlar, Rabbin tarafından sana indirilen bir hayrı görmekten hoşlanırlar; ancak Allah dilediğini rahmete ulaştırır; zira Allah, sınırsız lütuf Sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ehl-i kitaptan kâfir olanlar da ve müşrikler de sizin üzerinize Rabbiniz tarafından bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah Teâlâ ise rahmetini dilediğine tahsis buyurur. Ve Allah Teâlâ pek büyük ihsan sahibidir.
Ömer Öngüt : Kitap ehlinden olan kâfirler de müşrikler de size Rabbinizden bir hayır inmesini istemezler. Oysa Allah kimi dilerse onu rahmetiyle mümtaz kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
Şaban Piriş : Kitap ehli olan kafirler de, müşrikler de size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetiyle dilediği kimseyi seçerek ihsanda bulunur. Şüphesiz Allah en büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Suat Yıldırım : Gerek Ehl-i kitaptan gerek müşriklerden olsun, kâfirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.
Süleyman Ateş : Nankör olan bazı Kitap ehli kimseler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allâh, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allâh, büyük lutuf sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.
Ümit Şimşek : Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler, Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise dilediği kulunu rahmetiyle seçkin kılar. Gerçekten Allah pek büyük lütuf sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, Rabb'inizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Ama Allah, rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}