» 2 / Bakara  163:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 163
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِلَٰهُكُمْ (VÎLHKM) = ve ilāhukum : Tanrınız
2. إِلَٰهٌ (ÎLH) = ilāhun : Tanrı'dır
3. وَاحِدٌ (VEḪD̃) = vāHidun : bir tek
4. لَا (LE) = lā : yoktur
5. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
6. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
7. هُوَ (HV) = huve : O'ndan
8. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman'dır
9. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : Rahim'dir
Tanrınız | Tanrı'dır | bir tek | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | Rahman'dır | Rahim'dir |

[ELH] [ELH] [VḪD̃] [] [ELH] [] [] [RḪM] [RḪM]
VÎLHKM ÎLH VEḪD̃ LE ÎLH ÎLE HV ELRḪMN ELRḪYM

ve ilāhukum ilāhun vāHidun ilāhe illā huve r-raHmānu r-raHīmu
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

 » 2 / Bakara  Suresi: 163
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإلهكم ا ل ه | ELH VÎLHKM ve ilāhukum Tanrınız And your God
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun Tanrı'dır (is) God
واحد و ح د | VḪD̃ VEḪD̃ vāHidun bir tek "one (only);"
لا | LE yoktur (there is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HV huve O'ndan Him,
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dır the Most Gracious,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu Rahim'dir the Most Merciful.

2:163 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Tanrınız | Tanrı'dır | bir tek | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | Rahman'dır | Rahim'dir |

[ELH] [ELH] [VḪD̃] [] [ELH] [] [] [RḪM] [RḪM]
VÎLHKM ÎLH VEḪD̃ LE ÎLH ÎLE HV ELRḪMN ELRḪYM

ve ilāhukum ilāhun vāHidun ilāhe illā huve r-raHmānu r-raHīmu
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

[ا ل ه] [ا ل ه] [و ح د] [] [ا ل ه] [] [] [ر ح م] [ر ح م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 163
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإلهكم ا ل ه | ELH VÎLHKM ve ilāhukum Tanrınız And your God
Vav,,Lam,He,Kef,Mim,
6,,30,5,20,40,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine singular noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو استئنافية
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhun Tanrı'dır (is) God
,Lam,He,
,30,5,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
واحد و ح د | VḪD̃ VEḪD̃ vāHidun bir tek "one (only);"
Vav,Elif,Ha,Dal,
6,1,8,4,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
لا | LE yoktur (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
هو | HV huve O'ndan Him,
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dır the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu Rahim'dir the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِلَٰهُكُمْ: Tanrınız | إِلَٰهٌ: Tanrı'dır | وَاحِدٌ: bir tek | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | الرَّحْمَٰنُ: Rahman'dır | الرَّحِيمُ: Rahim'dir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإلهكم WÎLHKM Tanrınız | إله ÎLH Tanrı'dır | واحد WEḪD̃ bir tek | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | الرحمن ELRḪMN Rahman'dır | الرحيم ELRḪYM Rahim'dir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ilāhukum: Tanrınız | ilāhun: Tanrı'dır | vāHidun: bir tek | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | r-raHmānu: Rahman'dır | r-raHīmu: Rahim'dir |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎLHKM: Tanrınız | ÎLH: Tanrı'dır | VEḪD̃: bir tek | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HV: O'ndan | ELRḪMN: Rahman'dır | ELRḪYM: Rahim'dir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ınız, bir Allah'tır ondan başka tapacak yok, rahman ve rahîm odur.
Adem Uğur : İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.
Ahmed Hulusi : İlâh kabul ettiğiniz, Vahid'dir (TEK'tir, ikincisi olmayan sayılırlıktan berî olan)! Tanrı yoktur, sadece "HÛ" ve Rahman ur Rahıym'dir (herşeyi kendi rahmetinden, Esmâ'sından meydana getirmiştir).
Ahmet Tekin : İlâhınız bir tek ilâhtır. Hak ilâh yalnızca O’dur. O sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar edendir.
Ahmet Varol : Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan O'ndan başka ilah yoktur.
Ali Bulaç : Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka ilah yoktur; O, Rahman'dır, Rahim'dir (bağışlayan ve esirgeyendir).
Ali Fikri Yavuz : Sizin İlâhınız, (zât ve sıfatında ortağı olmayan) tek Allah’dır. Ondan başka ilâh yoktur; Rahmandır= dünyada bütün mahlûkatı esirgeyendir, Rahîmdir= ahirette yalnız müminlere rahmet edendir.
Bekir Sadak : Tanriniz bir tek Tanridir. O, merhamet eden, merhametli olandan baska Tanri yoktur. *
Celal Yıldırım : Tanrınız tek bir tanrıdır. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun merhameti çoktur, rahmeti sonsuzdur.
Diyanet İşleri : Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
Diyanet İşleri (eski) : Tanrınız bir tek Tanrıdır. O, merhamet eden, merhametli olandan başka Tanrı yoktur.
Diyanet Vakfi : İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.
Edip Yüksel : Tanrınız bir tek Tanrı; O'ndan başka tanrı yoktur. Rahman'dır, Rahim'dir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her halde hepinizin ilâhı, bir tek ilâhtır. Ondan başka bir ilâh yoktur. O Rahmân ve Rahîm'dir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her halde hepinizin tanrısı bir Tanrıdır, O'ndan başka hiç bir tanrı yoktur. O, esirgeyen ve bağışlayandır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde hepinizin Tanrısı bir Tanrı, başka Tanrı yok ancak o, o rahmanı rahîm
Fizilal-il Kuran : İlahınız tek bir ilahtır, O'ndan başka ilah yoktur. O, Rahman ve Rahim'dir.
Gültekin Onan : Sizin Tanrınız tek bir Tanrıdır; O'ndan başka Tanrı yoktur. Rahman'dır, Rahim'dir.
Hakkı Yılmaz : Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh diye bir şey yoktur. O, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir, engin merhamet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : Hepinizin Tanrısı (zâtinde ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan) bir tek Tanrıdır. Ondan başka hiç bir Tanrı yokdur. O, hem Rahmandır, hem rahimdir.
Hayrat Neşriyat : İlâhınız (olan Allah) ise, tek bir İlâhdır. O’ndan başka ilâh yoktur; (O,) Rahmân(bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm (mü’minlere çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Sizin İlahınız bir tek ilahtır. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Rahman'dır, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmân'dır rahîm'dir.
Muhammed Esed : Ve sizin tanrınız, Tek Tanrı'dır; O'ndan başka tanrı yoktur; Rahmandır, Rahimdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizin ilâhınız, bir tek ilâhtır. O Rahmân ve rahîm olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur.
Ömer Öngüt : Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O'ndan başka ilâh yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir.
Şaban Piriş : İlahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan O Allah’tan başka ilah yoktur.
Suat Yıldırım : Hepinizin İlâhı tek İlahtır. O’ndan başka tanrı yoktur. O, rahmandır, rahîmdir.
Süleyman Ateş : Tanrınız bir tek Tanrı'dır, O'ndan başka tanrı yoktur, O Rahmân'dır, Rahim'dir.
Tefhim-ul Kuran : Sizin ilahınız tek bir ilahtır; O'ndan başka hiç bir ilah yoktur; O, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Sizin tanrınız tek bir Tanrıdır. Ondan başka tanrı yoktur; O Rahmân ve Rahîmdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizin İlâh'ınız Vâhid'dir, bir tek İlâh'tır. İlâh yoktur O'ndan başka. Rahman'dır O, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}