» 2 / Bakara  199:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 199
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
2. أَفِيضُوا (ÊFYŽVE) = efīDū : siz de akın edin
3. مِنْ (MN) = min :
4. حَيْثُ (ḪYS̃) = Hayṧu : yerden
5. أَفَاضَ (ÊFEŽ) = efāDe : akın ettiği
6. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanların
7. وَاسْتَغْفِرُوا (VESTĞFRVE) = vesteğfirū : ve mağfiret dileyin
8. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
9. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
10. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
11. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : Gafurdur
12. رَحِيمٌ (RḪYM) = raHīmun : Rahimdir
sonra | siz de akın edin | | yerden | akın ettiği | insanların | ve mağfiret dileyin | Allah'tan | şüphesiz | Allah | Gafurdur | Rahimdir |

[] [FYŽ] [] [ḪYS̃] [FYŽ] [NVS] [ĞFR] [] [] [] [ĞFR] [RḪM]
S̃M ÊFYŽVE MN ḪYS̃ ÊFEŽ ELNES VESTĞFRVE ELLH ÎN ELLH ĞFVR RḪYM

ṧumme efīDū min Hayṧu efāDe n-nāsu vesteğfirū llahe inne llahe ğafūrun raHīmun
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

 » 2 / Bakara  Suresi: 199
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
أفيضوا ف ي ض | FYŽ ÊFYŽVE efīDū siz de akın edin depart
من | MN min from
حيث ح ي ث | ḪYS̃ ḪYS̃ Hayṧu yerden wherever
أفاض ف ي ض | FYŽ ÊFEŽ efāDe akın ettiği depart
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanların the people
واستغفروا غ ف ر | ĞFR VESTĞFRVE vesteğfirū ve mağfiret dileyin and ask forgiveness
الله | ELLH llahe Allah'tan (of) Allah.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun Gafurdur (is) Oft-Forgiving,
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun Rahimdir Most Merciful.

2:199 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sonra | siz de akın edin | | yerden | akın ettiği | insanların | ve mağfiret dileyin | Allah'tan | şüphesiz | Allah | Gafurdur | Rahimdir |

[] [FYŽ] [] [ḪYS̃] [FYŽ] [NVS] [ĞFR] [] [] [] [ĞFR] [RḪM]
S̃M ÊFYŽVE MN ḪYS̃ ÊFEŽ ELNES VESTĞFRVE ELLH ÎN ELLH ĞFVR RḪYM

ṧumme efīDū min Hayṧu efāDe n-nāsu vesteğfirū llahe inne llahe ğafūrun raHīmun
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

[] [ف ي ض] [] [ح ي ث] [ف ي ض] [ن و س] [غ ف ر] [] [] [] [غ ف ر] [ر ح م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 199
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أفيضوا ف ي ض | FYŽ ÊFYŽVE efīDū siz de akın edin depart
,Fe,Ye,Dad,Vav,Elif,
,80,10,800,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
حيث ح ي ث | ḪYS̃ ḪYS̃ Hayṧu yerden wherever
Ha,Ye,Se,
8,10,500,
N – genitive noun
اسم مجرور
أفاض ف ي ض | FYŽ ÊFEŽ efāDe akın ettiği depart
,Fe,Elif,Dad,
,80,1,800,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanların the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
واستغفروا غ ف ر | ĞFR VESTĞFRVE vesteğfirū ve mağfiret dileyin and ask forgiveness
Vav,Elif,Sin,Te,Ğayn,Fe,Re,Vav,Elif,
6,1,60,400,1000,80,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form X) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun Gafurdur (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
رحيم ر ح م | RḪM RḪYM raHīmun Rahimdir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,
200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ثُمَّ: sonra | أَفِيضُوا: siz de akın edin | مِنْ: | حَيْثُ: yerden | أَفَاضَ: akın ettiği | النَّاسُ: insanların | وَاسْتَغْفِرُوا: ve mağfiret dileyin | اللَّهَ: Allah'tan | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | غَفُورٌ: Gafurdur | رَحِيمٌ: Rahimdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ثم S̃M sonra | أفيضوا ÊFYŽWE siz de akın edin | من MN | حيث ḪYS̃ yerden | أفاض ÊFEŽ akın ettiği | الناس ELNES insanların | واستغفروا WESTĞFRWE ve mağfiret dileyin | الله ELLH Allah'tan | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | غفور ĞFWR Gafurdur | رحيم RḪYM Rahimdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ṧumme: sonra | efīDū: siz de akın edin | min: | Hayṧu: yerden | efāDe: akın ettiği | n-nāsu: insanların | vesteğfirū: ve mağfiret dileyin | llahe: Allah'tan | inne: şüphesiz | llahe: Allah | ğafūrun: Gafurdur | raHīmun: Rahimdir |
Kırık Meal (Transcript) : |S̃M: sonra | ÊFYŽVE: siz de akın edin | MN: | ḪYS̃: yerden | ÊFEŽ: akın ettiği | ELNES: insanların | VESTĞFRVE: ve mağfiret dileyin | ELLH: Allah'tan | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | ĞFVR: Gafurdur | RḪYM: Rahimdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra insanların, hep birden Arafat'tan döndüğü yerden siz de dönün, Allah'tan yarlıganmak dileyin. Şüphe yok ki Allah suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir.
Ahmed Hulusi : Sonra herkesin topluca döndüğü yerden siz de dönün ve (yetersizliklerinizden dolayı) istiğfar edin. Şüphesiz ki Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Bundan sonra insanların vakfe edip döndüğü Arafat’tan siz de vakfe edip dönünüz. Duanın, niyazın kabul olduğu yerlerde Allah’tan koruma kalkanına alınmanızı, bağışlanmanızı isteyin. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Sonra insanların toplu halde akın ettikleri yerden siz de topluca akın edin ve Allah'dan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayan ve rahmet edendir.
Ali Bulaç : Sonra insanların (topluca) akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Sonra insanların döndüğü yerden (Arafat’dan) siz de dönün ve Allah’ın mağfiretini isteyin. Allah çok mağfiret ve rahmet edicidir.
Bekir Sadak : Sonra, insanlarin toplu olarak akin ettigi yerden, siz de akin edin. Allah'tan magfiret dileyin. Allah bagislar ve merhamet eder.
Celal Yıldırım : Sonra insanların akıp geldiği yerden (İslâm birliğini, ' Tevhîd İnancı'nın derin anlam ve hikmetini düşünerek) akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve cok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Sonra, insanların toplu olarak akın ettiği yerden, siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Allah bağışlar ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir.
Edip Yüksel : Sonra, halkın topluca yayıldığı yerden siz de yayılın, ALLAH'tan bağışlanma dileyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra insanların akın ettiği yerden siz de dönün ve Allah'ın bağışlamasını isteyin. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : sonra nâsın ifaza eylediği yerden ifaza edin, ve Allahın mağfiretini isteyin, çünkü Allah gafur, rahîmdir
Fizilal-il Kuran : Sonra insanların dağıldığı yerden siz de dağılın ve Allah'tan bağışlama dileyin. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
Gültekin Onan : Sonra, insanların (topluca) akın ettiği yerden siz de akın edin ve Tanrı 'dan bağışlanma dileyin. Tanrı, bağışlayandır, rahimdir.
Hakkı Yılmaz : Sonra da insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İşte insanlardan bazısı, “Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver!” diyen kimselerdir. Onun için de âhirette hak edilmiş bir pay yoktur.
Hasan Basri Çantay : Sonra insanların (elbirlik) döndüğü yerden siz de dönün. Allahdan (günâhlarınızı) mağfiret (buyurmasını) isteyin. Şüphesiz ki Allah çok yarlığayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden (Arafat’tan siz de) akın edin ve Allah’dan mağfiret dileyin! Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok mağfiret eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Sonra insanların döndüğü yerden siz de dönün. Ve Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Sonra insanların akın akın geldikleri yerden, akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin (mağfiret dileyin). Muhakkak ki Allah, Gafûr'dur (mağfiret edendir), Rahîm'dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).
Muhammed Esed : Ve dalga dalga ilerleyen öteki kalabalıklarla birlikte siz de ilerleyin ve Allah'tan günahlarınıza mağfiret dileyin: Doğrusu Allah, çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra nâsın geri döndüğü yerden siz de dönüveriniz. Ve Allah Teâlâ'dan mağfiret isteyiniz. Şüphe yok ki Hak Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Sonra insanların döndüğü yerden siz de dönün ve Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Şaban Piriş : Sonra insanların toplu olarak akın ettiği yerden, siz de akın edin ve Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Suat Yıldırım : Sonra, insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah’tan af dileyin! Çünkü Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
Süleyman Ateş : Sonra insanların akın akın döndüğü yerden siz de akın edin ve Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Sonra insanların (topluca) akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Sonra da, halkın sökün ettiği yerden siz de ayrılın. Ve Allah'tan bağışlanma isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra, insanların akın edip döndüğü yerden siz de dönün ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir, çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}