» 2 / Bakara  8:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 8
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine : ve
2. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
3. مَنْ (MN) = men : öyleleri de
4. يَقُولُ (YGVL) = yeḳūlu : derler
5. امَنَّا ( ËMNE) = āmennā : inandık
6. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
7. وَبِالْيَوْمِ (VBELYVM) = ve bil-yevmi : ve gününe
8. الْاخِرِ (EL ËḢR) = l-āḣiri : ahiret
9. وَمَا (VME) = vemā : olmadıkları halde
10. هُمْ (HM) = hum : onlar
11. بِمُؤْمِنِينَ (BMÙMNYN) = bimu'minīne : inanıyor
ve | insanlardan | öyleleri de | derler | inandık | Allah'a | ve gününe | ahiret | olmadıkları halde | onlar | inanıyor |

[] [NVS] [] [GVL] [EMN] [] [YVM] [EḢR] [] [] [EMN]
VMN ELNES MN YGVL ËMNE BELLH VBELYVM EL ËḢR VME HM BMÙMNYN

ve mine n-nāsi men yeḳūlu āmennā billahi ve bil-yevmi l-āḣiri vemā hum bimu'minīne
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين

 » 2 / Bakara  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine ve And of
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
من | MN men öyleleri de (are some) who
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu derler say,
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inandık """We believed"
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
وباليوم ي و م | YVM VBELYVM ve bil-yevmi ve gününe and in the Day
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret "[the] Last,"""
وما | VME vemā olmadıkları halde but not
هم | HM hum onlar they
بمؤمنين ا م ن | EMN BMÙMNYN bimu'minīne inanıyor (are) believers (at all).

2:8 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | insanlardan | öyleleri de | derler | inandık | Allah'a | ve gününe | ahiret | olmadıkları halde | onlar | inanıyor |

[] [NVS] [] [GVL] [EMN] [] [YVM] [EḢR] [] [] [EMN]
VMN ELNES MN YGVL ËMNE BELLH VBELYVM EL ËḢR VME HM BMÙMNYN

ve mine n-nāsi men yeḳūlu āmennā billahi ve bil-yevmi l-āḣiri vemā hum bimu'minīne
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين

[] [ن و س] [] [ق و ل] [ا م ن] [] [ي و م] [ا خ ر] [] [] [ا م ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine ve And of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
الواو استئنافية
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN men öyleleri de (are some) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu derler say,
Ye,Gaf,Vav,Lam,
10,100,6,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
آمنا ا م ن | EMN ËMNE āmennā inandık """We believed"
,Mim,Nun,Elif,
,40,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وباليوم ي و م | YVM VBELYVM ve bil-yevmi ve gününe and in the Day
Vav,Be,Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
6,2,1,30,10,6,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun → Last Day"
الواو عاطفة
جار ومجرور
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret "[the] Last,"""
Elif,Lam,,Hı,Re,
1,30,,600,200,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
وما | VME vemā olmadıkları halde but not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
نافية بمنزلة «ليس»
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بمؤمنين ا م ن | EMN BMÙMNYN bimu'minīne inanıyor (are) believers (at all).
Be,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
2,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: ve | النَّاسِ: insanlardan | مَنْ: öyleleri de | يَقُولُ: derler | امَنَّا: inandık | بِاللَّهِ: Allah'a | وَبِالْيَوْمِ: ve gününe | الْاخِرِ: ahiret | وَمَا: olmadıkları halde | هُمْ: onlar | بِمُؤْمِنِينَ: inanıyor |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve | الناس ELNES insanlardan | من MN öyleleri de | يقول YGWL derler | آمنا ËMNE inandık | بالله BELLH Allah'a | وباليوم WBELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | وما WME olmadıkları halde | هم HM onlar | بمؤمنين BMÙMNYN inanıyor |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: ve | n-nāsi: insanlardan | men: öyleleri de | yeḳūlu: derler | āmennā: inandık | billahi: Allah'a | ve bil-yevmi: ve gününe | l-āḣiri: ahiret | vemā: olmadıkları halde | hum: onlar | bimu'minīne: inanıyor |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve | ELNES: insanlardan | MN: öyleleri de | YGVL: derler | ËMNE: inandık | BELLH: Allah'a | VBELYVM: ve gününe | EL ËḢR: ahiret | VME: olmadıkları halde | HM: onlar | BMÙMNYN: inanıyor |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlardan Allah'a ve son güne inandık diyenler de var, inanmamışlardır.
Adem Uğur : İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık" derler.
Ahmed Hulusi : İnsanlardan bir kısmı "B" işareti kapsamınca (varlıklarını Allâh Esmâ'sının oluşturduğu inancıyla) Allâh'a ve âhiret süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına) iman ettiklerini söylerler; ne var ki imanları gerçekte bu kapsamda değildir!
Ahmet Tekin : Sözde, 'Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara ve âhiret gününe iman ettik' diyen bazı insanlar var ki, bunlar gerçekte mü’min değildirler.
Ahmet Varol : İnsanların içinde: 'Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik' diyen ama gerçekte iman etmiş olmayan birtakım kimseler bulunmaktadır.
Ali Bulaç : İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlardan bir kısmı vardır ki, biz Allah’a ve kıyamet gününe inandık, derler. Halbuki onlar, iman edenler değillerdir.
Bekir Sadak : Insanlardan, inanmadiklari halde, «Allah'a ve ahiret gunune inandik» diyenler vardir.
Celal Yıldırım : İnsanlardan öyleler de var ki, inanmadıkları halde Allah'a ve âhiret gününe inandık derler.
Diyanet İşleri : İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır.
Diyanet İşleri (eski) : İnsanlardan, inanmadıkları halde, 'Allah'a ve ahiret gününe inandık' diyenler vardır.
Diyanet Vakfi : İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde «Allah'a ve ahiret gününe inandık» derler.
Edip Yüksel : Halktan öyle kimseler var ki aslında inanmadıkları halde 'ALLAH'a ve ahiret gününe inandık,' derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, «Allah'a ve ahiret gününe inandık.» derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanların içinde kimi de vardır ki: «Allah'a ve ahiret gününe inandık» derler; halbuki iman etmiş değillerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : İnsanlar içinden kimisi de vardır ki Allaha ve son güne iman ettik derler de mü'min değillerdir
Fizilal-il Kuran : Kimi insanlar var ki; «Allah'a ve Ahiret gününe inandık» derler, ama aslında inanmamışlardır.
Gültekin Onan : İnsanlardan öyleleri vardır ki "Tanrı'ya ve ahiret gününe inandık" derler; (oysa) onlar inançlı değildir.
Hakkı Yılmaz : (8,9) İnsanlardan bir kısmı da, –inanan kişiler olmamalarına rağmen– “Allah'a ve âhiret gününe inandık” derler. Allah'ı ve inanmış kimseleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki onlar, sadece kendilerini aldatırlar da bilincine ermezler.
Hasan Basri Çantay : İnsanlardan öyle kimseler vardır ki kendileri îman etmiş olmadıkları halde, «Allaha ve âhiret gününe inandık» derler. Halbuki onlar inanıcı (insan) lar değildir.
Hayrat Neşriyat : İnsanlardan öyleleri de vardır ki, kendileri inanan kimseler olmadıkları hâlde: 'Allah’a ve âhiret gününe îmân ettik' derler.
İbni Kesir : İnsanlardan öyleleri vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık, derler.
İskender Evrenosoğlu : Ve insanlardan bir kısmı derler ki: “Biz Allah'a ve ahiret gününe (hayatta iken ruhun Allah'a ulaşacağı güne) îmân ettik.” Ve onlar mü'min değillerdir.
Muhammed Esed : Ve öyle kimseler var ki, gerçekte inanmadıkları halde "Biz Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyoruz" derler.
Ömer Nasuhi Bilmen : İnsanlardan birtakımı da, «Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık,» derler. Halbuki onlar inanmış değillerdir.
Ömer Öngüt : İnsanların bir takımları vardır ki, inanmadıkları halde: “Allah'a ve ahiret gününe inandık. ” derler.
Şaban Piriş : İnsanlardan bir kısmı da inanmadığı halde: -Allah’a ve ahiret gününe inandık, diyen kimselerdir.
Suat Yıldırım : Öyle insanlar da vardır ki "Allah’a ve âhiret gününe inandık." derler; Oysa iman etmemişlerdir.
Süleyman Ateş : İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe inandık" derler.
Tefhim-ul Kuran : İnsanlardan öyleleri vardır ki: «Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik.» derler; oysa onlar inanmış değildirler.
Ümit Şimşek : Bir de insanlardan, inanmadıkları halde, 'Allah'a ve âhiret gününe iman ettik' diyenler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlar içinden bazıları vardır, "Allah'a ve âhıret gününe inandık" derler ama onlar inanmış değillerdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}