» 2 / Bakara  203:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 203
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاذْكُرُوا (VEZ̃KRVE) = veƶkurū : ve anın
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
3. فِي (FY) = fī :
4. أَيَّامٍ (ÊYEM) = eyyāmin : günlerde
5. مَعْدُودَاتٍ (MAD̃VD̃ET) = meǎ'dūdātin : sayılı
6. فَمَنْ (FMN) = femen : kim
7. تَعَجَّلَ (TACL) = teǎccele : acele ederse
8. فِي (FY) = fī :
9. يَوْمَيْنِ (YVMYN) = yevmeyni : iki gün içinde
10. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
11. إِثْمَ (ÎS̃M) = iṧme : günah
12. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona
13. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
14. تَأَخَّرَ (TÊḢR) = teeḣḣara : geri kalırsa
15. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
16. إِثْمَ (ÎS̃M) = iṧme : günah
17. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona da
18. لِمَنِ (LMN) = limeni : kimse için
19. اتَّقَىٰ (ETG) = tteḳā : sakınan
20. وَاتَّقُوا (VETGVE) = vetteḳū : korkun
21. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
22. وَاعْلَمُوا (VEALMVE) = veǎ'lemū : ve bilin ki
23. أَنَّكُمْ (ÊNKM) = ennekum : şüphesiz siz
24. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : O'nun huzuruna
25. تُحْشَرُونَ (TḪŞRVN) = tuHşerūne : toplanacaksınız
ve anın | Allah'ı | | günlerde | sayılı | kim | acele ederse | | iki gün içinde | yoktur | günah | ona | ve kim | geri kalırsa | yoktur | günah | ona da | kimse için | sakınan | korkun | Allah'tan | ve bilin ki | şüphesiz siz | O'nun huzuruna | toplanacaksınız |

[Z̃KR] [] [] [YVM] [AD̃D̃] [] [ACL] [] [YVM] [] [ES̃M] [] [] [EḢR] [] [ES̃M] [] [] [VGY] [VGY] [] [ALM] [] [] [ḪŞR]
VEZ̃KRVE ELLH FY ÊYEM MAD̃VD̃ET FMN TACL FY YVMYN FLE ÎS̃M ALYH VMN TÊḢR FLE ÎS̃M ALYH LMN ETG VETGVE ELLH VEALMVE ÊNKM ÎLYH TḪŞRVN

veƶkurū llahe eyyāmin meǎ'dūdātin femen teǎccele yevmeyni felā iṧme ǎleyhi ve men teeḣḣara felā iṧme ǎleyhi limeni tteḳā vetteḳū llahe veǎ'lemū ennekum ileyhi tuHşerūne
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون

 » 2 / Bakara  Suresi: 203
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واذكروا ذ ك ر | Z̃KR VEZ̃KRVE veƶkurū ve anın And remember
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
في | FY during
أيام ي و م | YVM ÊYEM eyyāmin günlerde days
معدودات ع د د | AD̃D̃ MAD̃VD̃ET meǎ'dūdātin sayılı numbered.
فمن | FMN femen kim Then (he) who
تعجل ع ج ل | ACL TACL teǎccele acele ederse hurries
في | FY in
يومين ي و م | YVM YVMYN yevmeyni iki gün içinde two days
فلا | FLE felā yoktur then no
إثم ا ث م | ES̃M ÎS̃M iṧme günah sin
عليه | ALYH ǎleyhi ona upon him,
ومن | VMN ve men ve kim and whoever
تأخر ا خ ر | EḢR TÊḢR teeḣḣara geri kalırsa delays
فلا | FLE felā yoktur then no
إثم ا ث م | ES̃M ÎS̃M iṧme günah sin
عليه | ALYH ǎleyhi ona da upon him
لمن | LMN limeni kimse için for (the one) who
اتقى و ق ي | VGY ETG tteḳā sakınan fears.
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
واعلموا ع ل م | ALM VEALMVE veǎ'lemū ve bilin ki and know
أنكم | ÊNKM ennekum şüphesiz siz that you
إليه | ÎLYH ileyhi O'nun huzuruna unto Him
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne toplanacaksınız will be gathered.

2:203 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve anın | Allah'ı | | günlerde | sayılı | kim | acele ederse | | iki gün içinde | yoktur | günah | ona | ve kim | geri kalırsa | yoktur | günah | ona da | kimse için | sakınan | korkun | Allah'tan | ve bilin ki | şüphesiz siz | O'nun huzuruna | toplanacaksınız |

[Z̃KR] [] [] [YVM] [AD̃D̃] [] [ACL] [] [YVM] [] [ES̃M] [] [] [EḢR] [] [ES̃M] [] [] [VGY] [VGY] [] [ALM] [] [] [ḪŞR]
VEZ̃KRVE ELLH FY ÊYEM MAD̃VD̃ET FMN TACL FY YVMYN FLE ÎS̃M ALYH VMN TÊḢR FLE ÎS̃M ALYH LMN ETG VETGVE ELLH VEALMVE ÊNKM ÎLYH TḪŞRVN

veƶkurū llahe eyyāmin meǎ'dūdātin femen teǎccele yevmeyni felā iṧme ǎleyhi ve men teeḣḣara felā iṧme ǎleyhi limeni tteḳā vetteḳū llahe veǎ'lemū ennekum ileyhi tuHşerūne
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون

[ذ ك ر] [] [] [ي و م] [ع د د] [] [ع ج ل] [] [ي و م] [] [ا ث م] [] [] [ا خ ر] [] [ا ث م] [] [] [و ق ي] [و ق ي] [] [ع ل م] [] [] [ح ش ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 203
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واذكروا ذ ك ر | Z̃KR VEZ̃KRVE veƶkurū ve anın And remember
Vav,Elif,Zel,Kef,Re,Vav,Elif,
6,1,700,20,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
في | FY during
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أيام ي و م | YVM ÊYEM eyyāmin günlerde days
,Ye,Elif,Mim,
,10,1,40,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
معدودات ع د د | AD̃D̃ MAD̃VD̃ET meǎ'dūdātin sayılı numbered.
Mim,Ayn,Dal,Vav,Dal,Elif,Te,
40,70,4,6,4,1,400,
ADJ – genitive feminine plural indefinite passive participle
صفة مجرورة
فمن | FMN femen kim Then (he) who
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الفاء استئنافية
اسم شرط
تعجل ع ج ل | ACL TACL teǎccele acele ederse hurries
Te,Ayn,Cim,Lam,
400,70,3,30,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
يومين ي و م | YVM YVMYN yevmeyni iki gün içinde two days
Ye,Vav,Mim,Ye,Nun,
10,6,40,10,50,
N – genitive masculine dual noun
اسم مجرور
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية تعمل عمل «أن»
إثم ا ث م | ES̃M ÎS̃M iṧme günah sin
,Se,Mim,
,500,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عليه | ALYH ǎleyhi ona upon him,
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ومن | VMN ve men ve kim and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
تأخر ا خ ر | EḢR TÊḢR teeḣḣara geri kalırsa delays
Te,,Hı,Re,
400,,600,200,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية تعمل عمل «أن»
إثم ا ث م | ES̃M ÎS̃M iṧme günah sin
,Se,Mim,
,500,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عليه | ALYH ǎleyhi ona da upon him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
لمن | LMN limeni kimse için for (the one) who
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
اتقى و ق ي | VGY ETG tteḳā sakınan fears.
Elif,Te,Gaf,,
1,400,100,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
واتقوا و ق ي | VGY VETGVE vetteḳū korkun And fear
Vav,Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,1,400,100,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
واعلموا ع ل م | ALM VEALMVE veǎ'lemū ve bilin ki and know
Vav,Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنكم | ÊNKM ennekum şüphesiz siz that you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
إليه | ÎLYH ileyhi O'nun huzuruna unto Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
تحشرون ح ش ر | ḪŞR TḪŞRVN tuHşerūne toplanacaksınız will be gathered.
Te,Ha,Şın,Re,Vav,Nun,
400,8,300,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاذْكُرُوا: ve anın | اللَّهَ: Allah'ı | فِي: | أَيَّامٍ: günlerde | مَعْدُودَاتٍ: sayılı | فَمَنْ: kim | تَعَجَّلَ: acele ederse | فِي: | يَوْمَيْنِ: iki gün içinde | فَلَا: yoktur | إِثْمَ: günah | عَلَيْهِ: ona | وَمَنْ: ve kim | تَأَخَّرَ: geri kalırsa | فَلَا: yoktur | إِثْمَ: günah | عَلَيْهِ: ona da | لِمَنِ: kimse için | اتَّقَىٰ: sakınan | وَاتَّقُوا: korkun | اللَّهَ: Allah'tan | وَاعْلَمُوا: ve bilin ki | أَنَّكُمْ: şüphesiz siz | إِلَيْهِ: O'nun huzuruna | تُحْشَرُونَ: toplanacaksınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واذكروا WEZ̃KRWE ve anın | الله ELLH Allah'ı | في FY | أيام ÊYEM günlerde | معدودات MAD̃WD̃ET sayılı | فمن FMN kim | تعجل TACL acele ederse | في FY | يومين YWMYN iki gün içinde | فلا FLE yoktur | إثم ÎS̃M günah | عليه ALYH ona | ومن WMN ve kim | تأخر TÊḢR geri kalırsa | فلا FLE yoktur | إثم ÎS̃M günah | عليه ALYH ona da | لمن LMN kimse için | اتقى ETG sakınan | واتقوا WETGWE korkun | الله ELLH Allah'tan | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أنكم ÊNKM şüphesiz siz | إليه ÎLYH O'nun huzuruna | تحشرون TḪŞRWN toplanacaksınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |veƶkurū: ve anın | llahe: Allah'ı | : | eyyāmin: günlerde | meǎ'dūdātin: sayılı | femen: kim | teǎccele: acele ederse | : | yevmeyni: iki gün içinde | felā: yoktur | iṧme: günah | ǎleyhi: ona | ve men: ve kim | teeḣḣara: geri kalırsa | felā: yoktur | iṧme: günah | ǎleyhi: ona da | limeni: kimse için | tteḳā: sakınan | vetteḳū: korkun | llahe: Allah'tan | veǎ'lemū: ve bilin ki | ennekum: şüphesiz siz | ileyhi: O'nun huzuruna | tuHşerūne: toplanacaksınız |
Kırık Meal (Transcript) : |VEZ̃KRVE: ve anın | ELLH: Allah'ı | FY: | ÊYEM: günlerde | MAD̃VD̃ET: sayılı | FMN: kim | TACL: acele ederse | FY: | YVMYN: iki gün içinde | FLE: yoktur | ÎS̃M: günah | ALYH: ona | VMN: ve kim | TÊḢR: geri kalırsa | FLE: yoktur | ÎS̃M: günah | ALYH: ona da | LMN: kimse için | ETG: sakınan | VETGVE: korkun | ELLH: Allah'tan | VEALMVE: ve bilin ki | ÊNKM: şüphesiz siz | ÎLYH: O'nun huzuruna | TḪŞRVN: toplanacaksınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sayılı hac günlerinde Allah'ı anın. İki gün içinde acele edip de dönmek isteyenlere suç yok. Geri kalanlara da suç yok ama sakınmak şartıyla. Allah'tan sakının ve bilin ki siz, şüphe yok onun tapısında haşr edileceksiniz.
Adem Uğur : Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Ahmed Hulusi : Bir de sayılı günlerde (kurban bayramı 2. /3. /4. günleri) Allâh'ı zikredin (tekbir getirin). Kim iki gün içinde aceleyle işini bitirirse ona bir suç yoktur. Kim tehir ederse ona da suç yoktur. Bu korunan kimse içindir. . . Allâh'tan korunun (yaptıklarınızın sonucunu kesinlikle yaşatacağı için) ve iyi bilin ki muhakkak sonunda O'na haşrolacaksınız.
Ahmet Tekin : Sayılı günlerde, teşrik günlerinde telbiye ve tekbir getirerek Allah’ı zikredin, Allah’a ibadet edin, Allah’ın dinini, şeriatını anlatın. İki gün içinde, acele edip Mina’dan Mekke’ye dönmek isteyene günah yoktur. İki gün içinde dönmeyip, geciken de bilerek günah işlemiş sayılmaz. Bunlar günahlardan arınıp Allah’a sığınanlar, emirlerini yerine getirenler, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler içindir. Allah’a sığınıp emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunun. Bilin ki, toplanıp onun huzuruna getirileceksiniz.
Ahmet Varol : Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim iki günde acele ederse onun için bir günah yoktur. Kim de geriye kalırsa sakındığı takdirde onun için de bir günah yoktur. [42] Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Ali Bulaç : Sayılı günlerde Allah'ı anın. İki günde (Mina'dan dönmek için) elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakınan için(dir). Allah'tan korkup sakının ve gerçekten bilin ki, siz O'na döndürülüp toplanacaksınız.
Ali Fikri Yavuz : Bir de sayılı günlerde (teşrîk günlerinde) Allah’ı tekbîr ile zikredin. Kim, iki günde (zilhiccenin on birinci ve on ikinci gününde) Mina’dan dönmek için acele ederse, ona günah yoktur. Mina’da geri kalana da günah yoktur. Fakat, bu günahın olmayışı takvâ sahibi içindir. Allah’dan korkun ve bilin ki, muhakkak hepiniz ona dönüp toplanacaksınız.
Bekir Sadak : Allah'i sayili gunlerde anin. Gunahtan sakinan kimseye, acele edip, Mina'daki ibadeti iki gunde bitirirse gunah yoktur, geri kalsa da gunah yoktur. Allah'tan sakinin. O'nun katinda toplanacaginizi bilin.
Celal Yıldırım : Ve sayılı günlerde Allah'ı anın.. Kim iki günde (Minâ'dan ayrılmak için) acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. (Tabii bu) Allah'tan korkup günahlardan sakınan içindir. Artık Allah'tan korkun ve bilin ki herhalde siz O'na haşrolunacaksınız.
Diyanet İşleri : Sayılı günlerde Allah’ı anın (telbiye ve tekbir getirin). Kim iki gün içinde acele edip (Mina’dan Mekke’ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ı sayılı günlerde anın. Günahtan sakınan kimseye, acele edip, Mina'daki ibadeti iki günde bitirirse günah yoktur, geri kalsa da günah yoktur. Allah'tan sakının. O'nun katında toplanacağınızı bilin.
Diyanet Vakfi : Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Edip Yüksel : Sayılı günlerde (Mina'da) ALLAH'ı anın. Erdemli davrandıkları sürece, bunu iki günde bitirmek için acele edene bir günah yoktur, geri kalana da bir günah yoktur. ALLAH'ı dinleyin, ve O'nun huzurunda toplanacağınızı unutmayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin (tekbir alın). Bunlardan kim iki gün içinde (Mina'dan) dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu, takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, siz ancak O'nun huzuruna varıp toplanacaksınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin, tekbir getirin. Bunlardan iki gün içinde dönüş için acele edene günah yoktur, geç dönene de günah yoktur; fakat korunan için. Allah'tan korkun ve bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de sayılı günlerde Allahı zikredin -tekbir alın- bunlardan iki gün içinde avdet için acele edene günah yok, teahhur edene de günah yok amma korunan için: Allaha korunun ve bilin ki siz ona haşrolunacaksınız
Fizilal-il Kuran : Sayılı günlerde Allah'ın adını anın. Kim hemen iki gün içinde dönerse bir günahı yoktur. Kim geri kalırsa da, günahtan korunanlar için, günahı yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, hepiniz O'nun huzurunda biraraya getirileceksiniz.
Gültekin Onan : Sayılı günlerde (Mina'da) Tanrı'yı anın. İki günde (Mina'dan dönmek için) elini çabuk tutana/acele edene günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakınan için(dir). Tanrı'dan korkup sakının ve gerçekten bilin ki siz O'na döndürülüp toplanacaksınız.
Hakkı Yılmaz : (200-203) Sonra da Allah'a karşı görevlerinizi gerçekleştirdiğinizde, tıpkı babalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. Ve Allah'ı sayılı günlerde anın. Artık kim iki gün içinde acele ederse ona günah yoktur. Kim de ertelerse ona da günah yoktur. Bu, Allah'ın koruması altına girmiş kimseler içindir. Allah'ın koruması altına girin ve şüphesiz kendinizin O'na toplanacağınızı bilin.
Hasan Basri Çantay : Bir de sayılı günlerde Allahı zikredin (tekbîr alın). Kim iki günde («Minâ» dan dönmek için) acele ederse üstüne günâh yokdur. Kim de geri kalırsa ona da günah yokdur. (Fakat bu,) takva saahibi için (dir). Allahdan korkun ve bilin ki muhakkak (hepiniz) ancak Ona (varıb) toplanacaksınız.
Hayrat Neşriyat : O hâlde sayılı günlerde (teşrik günlerinde) Allah’ı (tekbirlerle) zikredin! Bundan böyle kim iki günde (Mina’dan dönmek için) acele ederse, artık ona bir günah yoktur. Kim de (Üçüncü güne) geri kalırsa ona da bir günah yoktur. (Bu, günahlardan) sakınanlar içindir. Öyleyse Allah’dan sakının ve bilin ki, doğrusu siz O’nun huzûruna toplanacaksınız.
İbni Kesir : Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Kim iki günde acele ederse, ona günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona günah yoktur. Bu; takva sahibi olanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki, şüphesiz siz, O'nun huzurunda toplanacaksınız.
İskender Evrenosoğlu : Ve sayılı günlerde Allah'ı (tekbir ile) zikredin. Fakat kim, iki gün içinde (Mina'dan dönmek için) acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse (geriye kalırsa), o taktirde de onun üzerine bir günah yoktur. (Tabii bu) takva sahibi (olan) kimseler içindir. Ve, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin, O'na (Allah'a) haşrolunacağınızı (huzurunda toplanacağınızı) bilin!
Muhammed Esed : Ve Allah'ı tayin edilmiş belli günler de hatırlayın; her kim iki gün içinde acele ederse günaha girmez, kim daha uzun kalırsa o da Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde oldukça günaha girmemiş olur. O halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve sonunda O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ'yı sayılı günlerde zikrediniz. İmdi her kim iki gün içinde (Mina'dan dönmek için) acele ederse onun üzerine günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) Muttakî olan içindir. Ve Allah'tan korkunuz ve biliniz ki, sizler şüphesiz O'na haşr olunacaksınızdır.
Ömer Öngüt : Sayılı günlerde (eyyâm-ı teşrikte) Allah'ı zikrediniz. Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona bir günah yoktur. Her kim geri kalırsa, ona da bir günah yoktur. Bu, takvâ sahibi olanlar içindir. O halde Allah'tan korkun. Biliniz ki O'nun huzurunda toplanacaksınız.
Şaban Piriş : Allah’ı sayılı günlerde de anın. Günahtan sakınan kimseye, acele edip (Mina’daki ibadeti) iki günde bitirse de günah yoktur, geri kalsa da günah yoktur. Allah’tan sakının, onun katında toplanacağınızı bilin.
Suat Yıldırım : O sayılı günlerde tekbir getirerek Allah’ı zikredin! Kim acele edip iki günde dönerse ona vebal yoktur. Kim geri kalırsa, günahlardan korunduğu takdirde, ona da vebal yok. Allah’a karşı gelmekten korunun ve bilin ki hepiniz neticede diriltilip O’nun huzurunda toplanacaksınız!
Süleyman Ateş : Sayılı günlerde Allâh'ı anın (tekbir alın). Kim hemen iki gün içinde (Mina'dan Mekke'ye) dönerse ona günâh yoktur. Kim geri kalırsa korunduğu takdirde ona da günâh yoktur. Allah'tan korkun ve O'nun huzûruna toplanacağınızı bilin.
Tefhim-ul Kuran : Sayılı günlerde Allah'ı anın. İki günde (Mina'dan dönmek için) elini çabuk tutana günah yoktur, geri kalana da günah yoktur. (Bu) sakınan için(dir.) Allah'tan korkup sakının ve gerçekten bilin ki, siz O'na döndürülüp toplanacaksınız.
Ümit Şimşek : Belirli günlerde de Allah'ı ayrıca anın. Acele ederek iki günde haccını bitirene bir günah yoktur. Geride kalan için de, kötülükten sakındığı takdirde, bir günah yoktur. Allah'tan sakının; ve bilin ki hepiniz Onun huzurunda toplanacaksınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, siz O'nun huzurunda haşredileceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}