» 2 / Bakara  168:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 168
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. كُلُوا (KLVE) = kulū : yeyin
5. مِمَّا (MME) = mimmā : şeylerden
6. فِي (FY) = fī : bulunan
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
8. حَلَالًا (ḪLELE) = Halālen : helal
9. طَيِّبًا (ŦYBE) = Tayyiben : temiz
10. وَلَا (VLE) = ve lā :
11. تَتَّبِعُوا (TTBAVE) = tettebiǔ : ve izlemeyin
12. خُطُوَاتِ (ḢŦVET) = ḣuTuvāti : adımlarını
13. الشَّيْطَانِ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāni : şeytanın
14. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : çünkü o
15. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
16. عَدُوٌّ (AD̃V) = ǎduvvun : düşmanınızdır
17. مُبِينٌ (MBYN) = mubīnun : apaçık
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | yeyin | şeylerden | bulunan | yeryüzünde | helal | temiz | | ve izlemeyin | adımlarını | şeytanın | çünkü o | sizin | düşmanınızdır | apaçık |

[Y] [EYH] [NVS] [EKL] [] [] [ERŽ] [ḪLL] [ŦYB] [] [TBA] [ḢŦV] [ŞŦN] [] [] [AD̃V] [BYN]
YE ÊYHE ELNES KLVE MME FY ELÊRŽ ḪLELE ŦYBE VLE TTBAVE ḢŦVET ELŞYŦEN ÎNH LKM AD̃V MBYN

eyyuhā n-nāsu kulū mimmā l-erDi Halālen Tayyiben ve lā tettebiǔ ḣuTuvāti ş-şeyTāni innehu lekum ǎduvvun mubīnun
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

 » 2 / Bakara  Suresi: 168
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH O
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You!
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
مما | MME mimmā şeylerden of what
في | FY bulunan (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
حلالا ح ل ل | ḪLL ḪLELE Halālen helal lawful
طيبا ط ي ب | ŦYB ŦYBE Tayyiben temiz (and) good.
ولا | VLE ve lā And (do) not
تتبعوا ت ب ع | TBA TTBAVE tettebiǔ ve izlemeyin follow
خطوات خ ط و | ḢŦV ḢŦVET ḣuTuvāti adımlarını (the) footsteps (of)
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın the Shaitaan.
إنه | ÎNH innehu çünkü o Indeed, he
لكم | LKM lekum sizin (is) to you
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun düşmanınızdır an enemy
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık clear.

2:168 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | yeyin | şeylerden | bulunan | yeryüzünde | helal | temiz | | ve izlemeyin | adımlarını | şeytanın | çünkü o | sizin | düşmanınızdır | apaçık |

[Y] [EYH] [NVS] [EKL] [] [] [ERŽ] [ḪLL] [ŦYB] [] [TBA] [ḢŦV] [ŞŦN] [] [] [AD̃V] [BYN]
YE ÊYHE ELNES KLVE MME FY ELÊRŽ ḪLELE ŦYBE VLE TTBAVE ḢŦVET ELŞYŦEN ÎNH LKM AD̃V MBYN

eyyuhā n-nāsu kulū mimmā l-erDi Halālen Tayyiben ve lā tettebiǔ ḣuTuvāti ş-şeyTāni innehu lekum ǎduvvun mubīnun
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [ا ك ل] [] [] [ا ر ض] [ح ل ل] [ط ي ب] [] [ت ب ع] [خ ط و] [ش ط ن] [] [] [ع د و] [ب ي ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 168
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH O
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You!
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
Kef,Lam,Vav,Elif,
20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مما | MME mimmā şeylerden of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
في | FY bulunan (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
حلالا ح ل ل | ḪLL ḪLELE Halālen helal lawful
Ha,Lam,Elif,Lam,Elif,
8,30,1,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
طيبا ط ي ب | ŦYB ŦYBE Tayyiben temiz (and) good.
Tı,Ye,Be,Elif,
9,10,2,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ولا | VLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تتبعوا ت ب ع | TBA TTBAVE tettebiǔ ve izlemeyin follow
Te,Te,Be,Ayn,Vav,Elif,
400,400,2,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خطوات خ ط و | ḢŦV ḢŦVET ḣuTuvāti adımlarını (the) footsteps (of)
Hı,Tı,Vav,Elif,Te,
600,9,6,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın the Shaitaan.
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Satan"
اسم علم مجرور
إنه | ÎNH innehu çünkü o Indeed, he
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لكم | LKM lekum sizin (is) to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun düşmanınızdır an enemy
Ayn,Dal,Vav,
70,4,6,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık clear.
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
ADJ – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | كُلُوا: yeyin | مِمَّا: şeylerden | فِي: bulunan | الْأَرْضِ: yeryüzünde | حَلَالًا: helal | طَيِّبًا: temiz | وَلَا: | تَتَّبِعُوا: ve izlemeyin | خُطُوَاتِ: adımlarını | الشَّيْطَانِ: şeytanın | إِنَّهُ: çünkü o | لَكُمْ: sizin | عَدُوٌّ: düşmanınızdır | مُبِينٌ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | كلوا KLWE yeyin | مما MME şeylerden | في FY bulunan | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | حلالا ḪLELE helal | طيبا ŦYBE temiz | ولا WLE | تتبعوا TTBAWE ve izlemeyin | خطوات ḢŦWET adımlarını | الشيطان ELŞYŦEN şeytanın | إنه ÎNH çünkü o | لكم LKM sizin | عدو AD̃W düşmanınızdır | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | kulū: yeyin | mimmā: şeylerden | : bulunan | l-erDi: yeryüzünde | Halālen: helal | Tayyiben: temiz | ve lā: | tettebiǔ: ve izlemeyin | ḣuTuvāti: adımlarını | ş-şeyTāni: şeytanın | innehu: çünkü o | lekum: sizin | ǎduvvun: düşmanınızdır | mubīnun: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | KLVE: yeyin | MME: şeylerden | FY: bulunan | ELÊRŽ: yeryüzünde | ḪLELE: helal | ŦYBE: temiz | VLE: | TTBAVE: ve izlemeyin | ḢŦVET: adımlarını | ELŞYŦEN: şeytanın | ÎNH: çünkü o | LKM: sizin | AD̃V: düşmanınızdır | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, yeryüzünde helâl ve temiz olan şeyleri yiyin. Şeytan'ın izini izlemeyin. Şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır.
Adem Uğur : Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar, arzda (beden boyutuna ait) olanların helal ve temiz olanlarından (sizi hakikatinizden perdelemeyecek olan şeylerden) yeyiniz. Şeytanın (karnınızdaki ikinci beyninizin oluşturduğu isteklere dayalı sizi harekete geçiren) adımlarına tâbi olmayınız. Muhakkak ki o apaçık düşmandır.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, yeryüzündeki nimetlerimin helâlinden, temizinden yiyin. Şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin peşlerine takılmayın, izlerinden gitmeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olmak şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.
Ali Bulaç : Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerden helâl ve temiz olmak şartıyla yiyin, şeytanın izini takip etmeyin. Çünkü o, hakikaten size apaçık bir düşmandır.
Bekir Sadak : Ey Insanlar! Yeryuzundeki temiz ve helal seylerden yiyin, seytana ayak uydurmayin, zira o sizin icin apacik bir dusmandir.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helâl ve temiz olarak yeyin ; şeytanın adımlarına uymayın (ona adım uydurmayın). Çünkü o size apaçık bir düşmandır.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnsanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.
Edip Yüksel : İnsanlar! Yerin helal ve temiz ürünlerinden yeyin, Şeytanın adımlarını izlemeyin; o size açık düşmandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin; fakat şeytanın adımlarına uymayın! Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar bütün Arzdaki nimetlerimden halâl olmak, pâk olmak şartiyle yeyin, fakat Şeytanın adımlarına uymayın çünkü o size belli bir düşmandır
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, yeryüzünde bulunan şeylerin temiz ve helâl olanlarından yiyin; sakın Şeytan'a ayak uydurmayın, onun izinden gitmeyin. Çünkü o sizin açık düşmanınızdır.
Gültekin Onan : Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o size apaçık bir düşmandır.
Hakkı Yılmaz : Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz, hoş, yararlı şeylerden yiyin ve şeytânın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, yerdeki şeylerden, halâl ve temiz olmak şartıyle, yeyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, size hakıykaten apaçık bir düşmandır.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanlardan helâl ve temiz olanları(nı) yiyin ve şeytanın adımlarına tâbi' olmayın! Çünki o, size apaçık bir düşmandır.
İbni Kesir : Ey insanlar; yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yeyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz ki o, sizin için apaçık bir düşmandır.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tâbî olmayın (izinden gitmeyin). Muhakkak ki o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Muhammed Esed : Ey İnsanlar! Yeryüzünde meşru ve iyi ne varsa ondan nasibinizi alın ve Şeytanın izinden gitmeyin: Zira o sizin apaçık düşmanınızdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerden helâl, tertemiz olanlarını yiyiniz. Ve şeytanın adımlarına tâbi olmayınız. Şüphe yok ki o sizin için pek açık bir düşmandır.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların helâl ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır.
Şaban Piriş : -Ey insanlar, Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin. Şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.
Suat Yıldırım : Ey insanlar! Yeryüzünde olan bütün nimetlerimden helâl hoş olmak şartı ile yiyiniz; Fakat şeytanın peşinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helâl ve temiz şeylerden yeyin, şeytânın adımlarını izlemeyin; çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helâl ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Ümit Şimşek : Ey insanlar, yeryüzünde olanların helâl ve temizlerinden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}