» 2 / Bakara  29:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 29
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattı
4. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
5. مَا (ME) = mā : ne
6. فِي (FY) = fī : varsa
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
8. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : hepsini
9. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
10. اسْتَوَىٰ (ESTV) = stevā : yöneldi
11. إِلَى (ÎL) = ilā : -e
12. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
13. فَسَوَّاهُنَّ (FSVEHN) = fe sevvāhunne : onları düzenledi
14. سَبْعَ (SBA) = seb'ǎ : yedi
15. سَمَاوَاتٍ (SMEVET) = semāvātin : gök (olarak)
16. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
17. بِكُلِّ (BKL) = bikulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
19. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilir
O | ki | yarattı | sizin için | ne | varsa | yeryüzünde | hepsini | sonra | yöneldi | -e | gök- | onları düzenledi | yedi | gök (olarak) | ve O | her | şeyi | bilir |

[] [] [ḢLG] [] [] [] [ERŽ] [CMA] [] [SVY] [] [SMV] [SVY] [SBA] [SMV] [] [KLL] [ŞYE] [ALM]
HV ELZ̃Y ḢLG LKM ME FY ELÊRŽ CMYAE S̃M ESTV ÎL ELSMEÙ FSVEHN SBA SMEVET VHV BKL ŞYÙ ALYM

huve lleƶī ḣaleḳa lekum l-erDi cemīǎn ṧumme stevā ilā s-semāi fe sevvāhunne seb'ǎ semāvātin ve huve bikulli şey'in ǎlīmun
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

 » 2 / Bakara  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
لكم | LKM lekum sizin için for you
ما | ME ne what
في | FY varsa (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth,
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hepsini all.
ثم | S̃M ṧumme sonra Moreover
استوى س و ي | SVY ESTV stevā yöneldi He turned
إلى | ÎL ilā -e to
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
فسواهن س و ي | SVY FSVEHN fe sevvāhunne onları düzenledi and fashioned them
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi seven
سماوات س م و | SMV SMEVET semāvātin gök (olarak) heavens.
وهو | VHV ve huve ve O And He
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her of every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knowing.

2:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O | ki | yarattı | sizin için | ne | varsa | yeryüzünde | hepsini | sonra | yöneldi | -e | gök- | onları düzenledi | yedi | gök (olarak) | ve O | her | şeyi | bilir |

[] [] [ḢLG] [] [] [] [ERŽ] [CMA] [] [SVY] [] [SMV] [SVY] [SBA] [SMV] [] [KLL] [ŞYE] [ALM]
HV ELZ̃Y ḢLG LKM ME FY ELÊRŽ CMYAE S̃M ESTV ÎL ELSMEÙ FSVEHN SBA SMEVET VHV BKL ŞYÙ ALYM

huve lleƶī ḣaleḳa lekum l-erDi cemīǎn ṧumme stevā ilā s-semāi fe sevvāhunne seb'ǎ semāvātin ve huve bikulli şey'in ǎlīmun
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم

[] [] [خ ل ق] [] [] [] [ا ر ض] [ج م ع] [] [س و ي] [] [س م و] [س و ي] [س ب ع] [س م و] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ع ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME ne what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY varsa (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hepsini all.
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme sonra Moreover
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
استوى س و ي | SVY ESTV stevā yöneldi He turned
Elif,Sin,Te,Vav,,
1,60,400,6,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
إلى | ÎL ilā -e to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the heaven
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
فسواهن س و ي | SVY FSVEHN fe sevvāhunne onları düzenledi and fashioned them
Fe,Sin,Vav,Elif,He,Nun,
80,60,6,1,5,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi seven
Sin,Be,Ayn,
60,2,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سماوات س م و | SMV SMEVET semāvātin gök (olarak) heavens.
Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her of every
Be,Kef,Lam,
2,20,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knowing.
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O | الَّذِي: ki | خَلَقَ: yarattı | لَكُمْ: sizin için | مَا: ne | فِي: varsa | الْأَرْضِ: yeryüzünde | جَمِيعًا: hepsini | ثُمَّ: sonra | اسْتَوَىٰ: yöneldi | إِلَى: -e | السَّمَاءِ: gök- | فَسَوَّاهُنَّ: onları düzenledi | سَبْعَ: yedi | سَمَاوَاتٍ: gök (olarak) | وَهُوَ: ve O | بِكُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | عَلِيمٌ: bilir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | خلق ḢLG yarattı | لكم LKM sizin için | ما ME ne | في FY varsa | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | جميعا CMYAE hepsini | ثم S̃M sonra | استوى ESTW yöneldi | إلى ÎL -e | السماء ELSMEÙ gök- | فسواهن FSWEHN onları düzenledi | سبع SBA yedi | سماوات SMEWET gök (olarak) | وهو WHW ve O | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | عليم ALYM bilir |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O | lleƶī: ki | ḣaleḳa: yarattı | lekum: sizin için | : ne | : varsa | l-erDi: yeryüzünde | cemīǎn: hepsini | ṧumme: sonra | stevā: yöneldi | ilā: -e | s-semāi: gök- | fe sevvāhunne: onları düzenledi | seb'ǎ: yedi | semāvātin: gök (olarak) | ve huve: ve O | bikulli: her | şey'in: şeyi | ǎlīmun: bilir |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O | ELZ̃Y: ki | ḢLG: yarattı | LKM: sizin için | ME: ne | FY: varsa | ELÊRŽ: yeryüzünde | CMYAE: hepsini | S̃M: sonra | ESTV: yöneldi | ÎL: -e | ELSMEÙ: gök- | FSVEHN: onları düzenledi | SBA: yedi | SMEVET: gök (olarak) | VHV: ve O | BKL: her | ŞYÙ: şeyi | ALYM: bilir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Allah'tır ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı, sonra iradesini yücelere yöneltti de gökleri nizam ve intizam üzere yedi kat olarak yarattı. O, her şeyi bilir.
Adem Uğur : O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.
Ahmed Hulusi : "HÛ" (O işaretini boyutsal derinlikli düşünmek gerekir) yarattı sizin için arzda olanların (bedeninizdeki özelliklerin) tümünü; sonra da şuur (beyin) boyutunuza yönelip onu yedi kat (yedi idrak kapasitesi - Nefs mertebesi) olarak düzenledi. O her şeyi bizâtihi kendinden yarattığı içindir ki her şeyi bilendir.
Ahmet Tekin : O, yeryüzündeki varlıkların ve imkânların hepsini sizin için yaratandır. Sonra göğe yönelerek çekimini tesis eden, dengesini sağlayan, hükümranlığını kuran, gökleri yaratılış amacına uygun yedi gök olarak düzenleyendir. Her şey, O’nun ilmi, planı, iradesi dahilinde gerçekleşmektedir.
Ahmet Varol : Yeryüzünde bulunanların tümünü sizin için yaratan O'dur. Bunları yarattıktan sonra göğe yönelerek onları da yedi gök halinde düzenledi. O her şeyi bilmektedir.
Ali Bulaç : Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : O, o yaratıcıdır ki, yerde ne varsa (faydalanıp ibret alasınız diye) hepsini sizin için yarattı. Sonra semayı (yaratmayı) kasdetti de onları (semaları), yedi gök halinde nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilendir.
Bekir Sadak : Yerde olanlarin hepsini; sizin icin yaratan O'dur. Sonra, goge dogru yonelerek yedi gok olarak onlari duzenlemistir. O her seyi bilir. *
Celal Yıldırım : Yeryüzündeki bütün şeyleri sizin yararınıza yaratan, sonra gökyüzüne iradesiyle, saltanatıyla yönetip onları yedi gök hâlinde sağlam bir (sistem ve) düzene koyan O'dur. O her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri : O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Yerde olanların hepsini; sizin için yaratan O'dur. Sonra, göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir.
Diyanet Vakfi : O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.
Edip Yüksel : Yeryüzünde herşeyi sizin için yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip onu yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi Bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı . Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O öyle bir yaratıcıdır ki, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra iradesini göğe yöneltip onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi pek iyi bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O, o hâlikdir ki yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra Semaya inayet buyurdu da onları yedi sema halinde nizamına koydu o her şey'i bilir bir alîmdir
Fizilal-il Kuran : O ki, yeryüzünde bulunan bütün varlıkları sizin için yarattı. Sonra da göklere yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir.
Gültekin Onan : Yeryüzündekilerin tümünü sizin için yaratan (haleka) O'dur. Sonra göğe yönelip (istiva) onu yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilendir.
Hakkı Yılmaz : "O, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için oluşturandır. Sonra da O, semaya egemenlik kurdu; onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi en iyi bilendir. "
Hasan Basri Çantay : Yerde ne varsa hepsini sizin (fâideniz) için yaratan, sonra (irâdesi) göğe yönelib de onları yedi gök haalinde tesviye (ve tanzîm) eden (sapasağlam yapan) Odur ve O her şey'i hakkıyle bilendir.
Hayrat Neşriyat : Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğü (yaratmayı) kasdedip onları yedi (kat) semâ olarak tanzîm eden O’dur. Ve O, herşeyi hakkıyla bilendir.
İbni Kesir : Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O, her şeyi bilendir.
İskender Evrenosoğlu : O (Allah) ki, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı. Sonra (kudret ve iradesiyle) göğe yönelip, onları da yedi (kat) gök olarak düzenledi. Ve o, Alîm'dir (herşeyi en iyi bilendir).
Muhammed Esed : Ve dünya üzerinde ne varsa sizin için yaratan, plan ve tasarımını göklere uygulayıp onları yedi gök şeklinde düzenleyen O'dur; ve yalnızca O'dur her şeyin tam bilgisine sahip olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : O öyle bir Hâlık-i Kerîm' dir ki yeryüzünde ne var ise hepsini sizin için yarattı. Sonra da semaya teveccüh edip onları yedi sema olarak tasfiye buyurdu, O her şeyi bihakkın bilicidir.
Ömer Öngüt : Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan O'dur. Sonra da göğe yöneldi, onu yedi kat olarak düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir.
Şaban Piriş : Yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratan sonra gökyüzüne yönelip yedi kat gök olarak düzenleyen ve her şeyi bilen O’dur.
Suat Yıldırım : O’dur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş : O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı; sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, herşeyi bilir.
Tefhim-ul Kuran : Yerde olanların tümünü sizin için yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. O, herşeyi bilendir.
Ümit Şimşek : Yerde ne varsa hepsini sizin için O yarattı; bir de semâya yönelip onu yedi gök halinde düzenledi. O herşeyi hakkıyla bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk : O Allah'tır ki, yeryüzündekilerin tümünü sizin için yarattı. Sonra göğe saltanat kurdu da onları yedi gök halinde düzenledi. O Alîm'dir, her şeyi çok iyi bilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}